Les 3: De Azteken en Cortés: Webquest

January 15, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, Aztec
Share Embed Donate


Short Description

Download Les 3: De Azteken en Cortés: Webquest...

Description

Les 3: De Azteken en Cortés: Webquest: Leerkrachtenbundel:

eXpertisecentrum voor Industrie, Onderwijs en Samenleving Lesgever: Daniel Muñoz

OPLEIDING S Vildersstraat 5, 3500 Hasselt Tel. 011 85 95 54 Fax 011 85 95 82 E-mail: [email protected]

Vakkencombinatie: GES – INF - NCZ Didactische oefening / Oefenles / stageles

Leervak: Geschiedenis Lesonderwerp: De Azteken & Cortés: Webquest School: Leerjaar (+aantal lln):

Opleidingsjaar: 3 SAV

Datum: Lesuur: Mentor: Mevr Dirikx Bijlagen: Ja

Informatie over de didactische beginsituatie A. Vorige les: Mexico ontdekt door conquistadores B. Deze les: De Azteken & Cortés: Webquest C. Volgende les: / Vakspecifieke en vakoverschrijdende doelstellingen van de les Kennis (K) 1. Begrippen: 1.1 Tlaxcalteken 1.2 De pokken 1.3 Mestiezen 2. Feiten: 2.1 1519: heel Mexico had een indiaanse bevolking. 2..2: 2006: Slechts 18 % is nog maar indiaans en ze zijn verdrukt. 3.Relaties: 3.1 komst Spanjaarden → ziekten → dood van indiaanse stammen → veel indianen werden vermoord. 3.2 hispanisering + christianisering + vermenging Spanjaarden en indianen → 75 % Mexico bevat Mestiezen. Vaardigheden (V) Cognitief (Vc) De leerlingen: Vc.1 kunnen met behulp van de webquest, hun bestaande kennis over de Azteken en conquistadores testen. Vc.2 kunnen met behulp van de webquest, hun bestaande kennis over de Azteken verruimen op gebied van hun maatschappij, godsdienst en bestuur. Vc.3 kunnen met behulp van de webquest, hun kennis over de Azteken en conquistadores spiegelen aan de hedendaagse realiteit en daar conclusies uit trekken. Affectief (Va) De leerlingen: Va.1 zijn bereid om in kleine groepjes op zelfstandige basis hun kennis te verruimen met behulp van de webquest. Va.2 zijn bereid op een actieve manier op zoek te gaan naar informatie over de Azteken en de conquistadores Va.3 zijn bereid om hun opgedane kennis te gebruiken om de maatschappij van nu te verklaren.

Situering in het leerplan OVSG 0/2/2004/108 Vakgebonden eindtermen: 36 Ontdekkingstochten op kaart en op de tijdslijn kunnen lokaliseren (15de tot 18de eeuw) 41 Enkele verschillen en overeenkomsten kunnen aangeven tussen de westerse en de gekozen niet – westerse samenleving 42 Kolonisatie kunnen situeren in tijd en ruimte 43 De manier waarop de Europeanen omgaan met de lokale gemeenschappen kunnen verklaren vanuit een Europees en christelijk superioriteitsgevoel 44 Gevolgen van de kolonisatie op politiek, economisch, sociaal en religieus vlak kunnen omschrijven 45 Elementen van kolonisatie of prekoloniale elementen kunnen aangeven die tot op vandaag zichtbaar zijn in die maatschappijen

Didactisch materieel Leerkracht: Site met antwoorden Webquest: http://malinche.atspace.com Leerling: Webquest: http://malinche.atspace.com

Beoordeling van de lesvoorbereiding door de vakdidacticus of mentor

Persoonlijke reflectie door de student Reflectie vóór de les - persoonlijke aandachtspunten:

Reflectie op de gegeven les:

LESVERLOOP

Doelstellingen & timing

Werkvormen

Aanknoping

Lesfasen en onderwijsgedrag

Goedemiddag iedereen, wie kan me nog eens kort schetsen waar we het de vorige les over hebben gehad?

Leergedrag

Over de Azteken en Cortés die het Azteekse rijk ging veroveren.

Goed, wel vandaag gaan we eens jullie kennis testen en hopelijk ook verruimen. Vandaag gaan we een webquest over de Azteken en Cortés maken. Om dit te doen gaan we groepjes maken van 2, maximum 3 personen. Groepindeling (45 minuten) 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 Vc. 1 Vc. 2 Vc. 3 Va. 1 Va. 2 Va. 3

(5 minuten)

Hiervoor heb ik een aantal kaartjes gemaakt met de goden op. De leerlingen met dezelfde godenkaartjes vormen samen een werkgroepje en maken samen de webquest.

De leerlingen vormen de groepjes

De site vinden jullie terug op het volgende adres: http://malinche.atspace.com OPGELET: zorg ervoor dat je geen WWW voor malinche schrijft. Anders zal de webquest niet werken! Groepswerk

De leerlingen surfen naar de site en lossen in groep de opdrachten op.

Jullie mogen beginnen, als jullie vragen hebben mogen jullie altijd jullie hand op steken en dan kom ik helpen. Goed, de bundels worden afgegeven en zullen verbeterd worden door mij. De puntenindeling kunnen jullie vinden op de webquest zelf. Agenda

De leerlingen geven hun bundels af

In jullie agenda mogen jullie schrijven: Webquest: De Azteken en Cortés.

De leerlingen vullen de agenda in.

!

BORDSCHEMA

Indeling van groepen volgens godenkaartjes

WEBQUEST: DE AZTEKEN EN CORTÉS

Agenda: Webquest: De Azteken en Cortés

http://malinche.atspace.com

GROEPSINDELING: WEBQUEST: De leerlingen met hetzelfde godenkaartje vormen samen 1 groepje van MAXIMUM 3 leerlingen

Quetzalcoatl: god van de kennis en de schepping

Xipe Totec: God van de lente

Chantico: Godin van de haard

GROEPSINDELING 1

Tlaloc: God van de regen

Chicomecoatl: Godin van de maïs

Chalchiuhtlicue: Godin van meren en rivieren

Zwarte Tezcatlipoca: God van het noodlot en de schepping

Huitzilpochtli: God van de oorlog.

Quetzalcoatl: god van de kennis en de schepping

Xipe Totec: God van de lente

Chantico: Godin van de haard

GROEPSINDELING 2

Tlaloc: God van de regen

Chicomecoatl: Godin van de maïs

Chalchiuhtlicue: Godin van meren en rivieren

Zwarte Tezcatlipoca: God van het noodlot en de schepping

Huitzilpochtli: God van de oorlog.

Quetzalcoatl: god van de kennis en de schepping

Xipe Totec: God van de lente

Chantico: Godin van de haard

GROEPSINDELING 3

Tlaloc: God van de regen

Chicomecoatl: Godin van de maïs

Chalchiuhtlicue: Godin van meren en rivieren

Zwarte Tezcatlipoca: God van het noodlot en de schepping

Huitzilpochtli: God van de oorlog.

STRUCTUUR VAN DE INTERNETSITE:

Site met voorwoord

Leerling

Inlog Webquest

Mexico Pre columbiaans

Leerkracht OK

Leerplan omkadering OK

Geschiedenis van Mexico Didactisch Materiaal De Azteken Antwoorden Webquest De Legende van het Azteekse volk De Azteekse politiek

Bronnen

De Azteekse sociale maatschappij

Dankwoord

De Azteekse economie

Gastboek

De Azteekse cultuur Verovering van Mexico De voortekenen De legende De verovering De Noche Triste

De herovering

Gevolgen van de verovering De hispanisering De christianisering De gevolgen voor de maatschappij nu

Links

Didactisch Materiaal: Bronmateriaal Lesmateriaal Hot Potatoes oefeningen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF