Les 39 Laatste les Quiz en bingo

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Les 39 Laatste les Quiz en bingo...

Description

Kwisvragen laatste les Welk groepje heeft als eerste tien punten? Zestien vragen … DE BIJBEL 1 In welke taal is het oude testament geschreven? a) Hebreeuws b) Grieks c) Latijn 2

Uit hoeveel boeken bestaat de bijbel? a) 39 b) 66 c) 58

WONEN 3 Op welke dag schiep God Adam en Eva? a) eerste (dag en nacht) b) zevende (rust) c) zesde 4

Bij welk verhaal hoort de regenboog? a) Mozes door de zee b) God maakt de aarde c) Ark van Noach

MOZES 5 Mozes dreef in een mandje op het water van de a) Nijl b) Eufraat (Irak, Mesopotamie) c) Jordaan (Israel) 6. Een som. Tel op het aantal plagen in Egypte, het aantal jaren dat Mozes schaapherder was en het aantal regels dat God gaf op de twee stenen a) dertig b) zestig (10,40,10) c) veertig FEEST 7 Welk rijtje heeft alleen Joodse feesten? a) Chanoeka, Poerim , Offerfeest b) Chanoeka, Poerim, Pesach c) Chanoeka, Pesach, Advent KERST 8 Hoe heet de periode voor kerst a) advent b) lijdenstijd c) pinksteren

ISLAM / MOSKEEBEZOEK 9 Welk rijtje van de vijf zuilen van de Islam klopt niet? a) vasten, bidden, bedevaart b) bidden, koranles, geloofsbelijdenis (koranles niet) c) geld voor armen, bedevaart, geloofsbelijdenis KIJK! VERHALEN VAN JEZUS 10 Jezus veranderde water in wijn op een bruiloft in a) Jericho b) Bethlehem c) Kana DRIE OP EEN RIJ 11 In Indonesie zijn bijna alle mensen a) Joods b) Moslim c) Christen GOEDE VRIJDAG/PASEN 12 Waarom heet Goede Vrijdag Goede Vrijdag? a) Het was goed voor de Romeinen. Eindelijk rust in Jeruzalem b) Het was goed voor de priesters. Nu konden zij weer de belangrijkste godsdienstleiders zijn c) Het was goed voor iedereen. Door Jezus dood kunnen mensen weer vrienden met God worden. MOEDIGE MENSEN 13 Wie was de slechterik in het verhaal van (koningin) Esther? a) Haman b) Boas c) Mordechai HEMELVAART/ PINKSTEREN 14 Hoeveel dagen zitten er tussen Pasen en Pinksteren? a) veertig b) vijftig c) tien 15 Welke opdracht geeft Jezus niet(!!!) bij zijn hemelvaart a) Wachten in Jeruzalem op de Heilige Geest b) Over Jezus vertellen tot het einde van de aarde c) Een dier offeren in de tempel KIJKJE IN DE KERK 16 Welke letters duiden de naam Christus aan? a) X en P b) A en O c) C en R

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF