les 4

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download les 4...

Description

1900-1950 Wereldoorlogen

Vrede? Een valse start van het interbellum Les 4

1870 1920 1930 1940 1950

• Verrader van de zaak en ook nog eens communisten • Vrede van Brest-Litovsk

1910

• Rusland was afwezig

1900

• Frankrijk , Engeland en de Verenigde Staten dicteerden de verdragen

1890

• Genoemd naar een buitenwijk van Parijs net als Sèvres (Turkije) en St. Germain (Oostenrijk-Hongarije)

1960

1870 1890 1900

• De grote 3 hadden alle andere belangen aan de onderhandelingstafel

1910

• Frankrijk

1920

• wraak en klein maken Duitsland opdat zij weer het machtigste land op het continent zou worden

1930

• Engeland • VS

1950

• orde en vrede in de wereld

•Wilson, Clemenceau & Lloyd George

1940

• handelsbelangen en behoud wereldmacht

1960

1870 1940 1950

• Amerikanen hadden grote moeite met het verdrag, maar stemde in doordat ook de oprichting van de Volkenbond werd geregeld

1930

• Elsas-Lotharingen terug naar Frankrijk • Polen werd opnieuw gevormd ten kosten van Duitsland

1920

Herstelbetaling van 228 miljard goudmark betalen Verloor haar koloniën Leger mocht slechts een versterkte politiemacht zijn Vloot ontmanteld Verloor stukken van haar grondgebied

1910

• • • • •

1900

• Duitsland (werd als schuldige aangewezen) moest

1890

• Resultaten

1960

1870 1930

• Beroemde Veertien Punten speech

1920

• Ter voorkoming van oorlogen

1910

Wapenvermindering Terugdringen kolonialisme Democratisch zelfbeschikkingsrecht der volkeren Oprichting Volkenbonden

1900

• • • •

1890

• Wilson wilde

1940 1950 1960

1900 1910 1920 1930 1940

• De keizer was gevlucht • Honger en ellende • Communisten trachtte op veel plaatsen de macht te grijpen; veel gevechten tussen burgermilities en het leger • Een aantal democratische partijen grijpt met behulp van het leger de macht • Deze nieuwe regering werd gedwongen het “verdrag” (lees: Dictaat) van Versailles te tekenen, anders • Zou de blokkade (zie eerder) niet worden opgeheven en het land zelfs bezet worden

1890

• Land in chaos

1870

Duitsland & de Vrede van Versailles

1950 1960

Ottomaanse Rijk

1870 1920 1930 1940

• Maar al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verliest het Rijk haar greep op de Balkan

1910

• vreesde voor de groeiende kracht van de Russen en van Oostenrijk-Hongarije • het machtsevenwicht binnen Europa niet wilde verstoren

1900

• Engeland, Frankrijk & Pruisen zagen het rijk niet graag uiteen vallen, omdat men

1890

• De Zieke Man van Europa

1950 1960

1870 1940 1950

• Niet goed doordachte grenzen en op veel plaatsen etnische spanningen en zelfs conflicten! • Het beginsel/idee van zelfbeschikkingsrecht (Wilson) werd niet goed uitgewerkt!

1930

• Typerend voor veel van deze gebieden

1920

• Door het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk ontstonden er allerlei neiuwe staten én gebieden die tijdelijk onder Frans of Engels bestuur kwamen: mandaatgebieden

1910

• In het vredesverdrag van Sèvres werden haar grenzen opnieuw bepaald (1920)

1900

• Duitsland was het enige land dat wilde samenwerken • Maar militair kon het Ottomaanse Rijk zo’n massale oorlog absoluut niet met succes beëindigen

1890

• Turkije kiest de kant van de Centralen

1960

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF