Les 6.1.3 Salomo raakt van God verwijderd

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Les 6.1.3 Salomo raakt van God verwijderd...

Description

Les 6.1.3 Salomo raakt van God verwijderd Leerdoel Het kind mag weten wat het geheim van wijsheid is: het gehoorzamen van God zelf Ervaringsdoel Het kind mag ervaren wat echte wijsheid is Bijbeltekst 1 Koningen 9:1-9; 11 (Ongehoorzaamheid: een omweg naar een ramp!) Instappers Activiteit

Omschrijving

Gehoorzamen?

Bespreek met de kinderen” - Wat betekent gehoorzamen? - Waarom zouden we gehoorzamen? - Wat is het tegenovergestelde van gehoorzamen? - Wat gebeurt er als je ongehoorzaam bent aan (niet luistert naar): - je ouders - een politieagent - een brandweerman - een klaarover - de leraar - God Vraag de kinderen: ben je wel eens zo boos geweest dat je iemand zou willen slaan of vechten? Vandaag gaan we vechten met onze duimen. Kies een partner en ga tegenover elkaar zitten. Vuist op de tafel en alleen de duim mag uitsteken. De bedoeling is dat je de duim van je tegenstander naar beneden duwt tot de tijd om is. (Speel een paar keer). Overgang: We deden nu alsof we aan het vechten waren. Maar wat kan er gebeuren als we ongehoorzaam zijn aan God en anderen niet meer liefhebben en aardig behandelen? Verhaal ook over iemand die God niet meer gehoorzaamde. Zorg voor een wereldkaart. Plak op verschillende landen referenties van onderstaande teksten. Zeg tegen de kinderen dat ze elk een tekst op mogen zoeken en voorlezen zodra ze hem gevonden hebben. Als alle teksten gevonden zijn zeg je: overal op de wereld maken mensen wijze keuzes doordat ze God gehoorzamen en doen wat er in de teksten staat. Wat zou er kunnen gebeuren als ze deze wijze keuzes niet meer maken?

Vecht! Vecht!

Wereldwijs

Teksten: Deuteronomium 13:4, Efeziërs 5:2, Efeziërs 4:32, Jacobus 1:5, Kolossenzen 3:13, Efeziërs 6:1, Spreuken

Opmerkingen

10:2, Jozua 24:15, Spreuken 10:8, Spreuken 19:11.

Bijbelverhaal Activiteit Lezen

Omschrijving Laat de kinderen het gedeelte opzoeken en lees het gedeelte samen. Zie bijlage 1

Opmerkingen

Activiteit

Omschrijving

Opmerkingen

Vragen

1. Wat was de belofte van God als Salomo hem zou gehoorzamen? 2. Wat was het probleem van koning Salomo? 3. Wie leidden Salomo weg van God? 4. Wat zei God dat zou gebeuren met zijn koninkrijk? 5. Waarom zou dit gebeuren? 6. Wie waren de vijanden? 7. Waarom is handig om te kiezen om God te gehoorzamen? (omdat we dan wijze beslissingen nemen die liefdevol zijn naar God, anderen en onszelf) 8. Wat gebeurt er als we God niet gehoorzamen? (we kunnen God, anderen of onszelf pijn doen) 9. Wat kunnen we doen als we een keer ongehoorzaam zijn geweest aan God? (vergeving vragen)

Vertellen

Ervaringsmoment

Creatief moment Activiteit

Omschrijving

Verscheurde harten

Laat iedereen een redelijk groot hart knippen als symbool voor onze relatie met God. Laat hen vervolgens het hart door midden scheuren (symbool voor wat er gebeurt met onze relatie met God als we voortdurend ongehoorzaam zijn). Laat de kinderen vervolgens weer het hart plakken als symbool wat vergeving doet met de relatie tussen God en mensen. Kies voor de les drie kinderen uit, 1 ‘echte’ Salomo die alle vragen goed beantwoord en 2 anderen die doen alsof ze Salomo zijn, die de vragen beantwoorden met een eigen verzonnen antwoord of ‘ik weet het niet’. Bespreek de vragen met hen voor. Tijdens de les gaan de drie kinderen zitten op een rijtje. Vervolgens mogen de andere kinderen één voor één vragen stellen aan een ‘Salomo’-kind om uit te vinden wie de echte Salomo is. Laat de kinderen stemmen over wie de echte Salomo is. Vervolgens vraag je ‘wil de echte Salomo opstaan?’ Mogelijke vragen:

Wie van de drie

Opmerkingen

-

Wie is je vader? Wat gaf God jou? Hoeveel vrouwen wilden de baby? Wat bouwde je? Hoeveel vrouwen had je? Noem 1 van je vijanden Hoe lang regeerde je over Israel? Wat gebeurde met je koninkrijk?

Overige Activiteit

Omschrijving

Opmerkingen

Bijlage 1 Koning Salomo was erg tevreden. Eindelijk was de tempel voor God af en ook had hij zijn eigen koninklijke paleis. Nu verscheen God nog een tweede keer aan hem. “Als je mij gehoorzaamt zoals je vader David, dan zal ik ervoor zorgen dat er altijd een van jouw nakomelingen op de troon over Israël zal regeren,” zei God. “Maar als je je van mij afkeert en andere goden gaat dienen, dan zorg Ik dat er een ramp over jou en Israël heen komt.” Koning Salomo had veel vrouwen en zij leiden hem de verkeerde kant op. Toen Salomo ouder werd, zorgden zijn vrouwen ervoor dat hij andere goden ging aanbidden, zijn hart was niet meer toegewijd aan de Heer, zijn God, zoals het hart van zijn vader David was geweest. Salomo aanbad de goden van zijn vrouwen en bouwde zelfs altaars voor hen op een heuvel vlakbij Jeruzalem. De Heer werd boos op Solomo omdat die zich van Hem had afgekeerd, terwijl Hij zich zelfs twee keer aan Salomo had laten zien. “Omdat je ongehoorzaam bent geweest, zal ik alle stammen van je zoon wegnemen als hij koning wordt. Slechts 1 stam zal hij houden,”zei God. Salomo had jarenlang in vrede geregeerd. Maar nu kwamen er in een keer vijanden in opstand. Dit waren er drie. Hadad de Edomiet – Hada was van de koninklijke lijn van Edom. Het volk van Edom vocht tegen David, de vader van koning Salomo. Davids aanvoerder, Joab, doodde alle mannen van Edom. Hadad, die nog maar een kleine jongen was, vluchtte naar Egypte met een aantal van de aanvoerders die zijn vader hadden gediend. Hadad wilde wraak voor de dood van zijn vader. Toen Hadad hoorde dat David dood was, verliet hij Egypte en ging terug naar Edom. Rezon de zoon van Eljada – Rezon was een rebel die leider van de rebellen werd. Hij en zijn rebellen waren gevlucht van Soba. Zij veroverden de stad Damascus. Rezon was kwaad omdat koning David Soba had vernietigd. Rezon haatte koning Salomo vanwege alles wat zijn vader had gedaan. Jerobeam, zoon van Nebat – Jerobeam werkte voor koning Salomo. De koning zag hoe gooed Jerobeam was in zijn baan en gaf hem een promotie. Hij werd verantwoordelijk voor alle arbeiders. Op een dag ontmoette een profeet van God, Achia, Jerobeam. Achia scheurde een mantel in 12 stukken en gaf er 10 aan Jeroboam. Hij zei tegen Jerobeam “Dit betekent dat jij snel zult regeren over het grootste gedeelte van Israël in plaats van Salomo’s zoon.” Toen probeerde koning Salomo Jerobeam te doden en dus vluchtte naar Egypte. De ongehoorzaamheid had gevolgen. Koning Salomo regeerde 40 jaar over Israël en toen stierf hij. Het koninkrijk Israël was niet langer 1 koninkrijk, maar verdeeld in tweeën, precies zoals de profeet Achia voorspeld had.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF