lesfiche-13 - WordPress.com

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download lesfiche-13 - WordPress.com...

Description

LESFICHE 13

ONDERWERP: SPEELGOED: VROEGER EN NU.

COMPETENTIE:

X

X

ALGEMEEN: Uitgangspunt vormt de website (encyclopedie) Wikipedia waar we allerlei kinderspelen terugvinden waarvan we info opzoeken. Deze les sluit aan bij het thema wereldoriëntatie van Piramide. DOELGROEP: L5 VERLOOP: -

We starten de les met iets te vertellen rond de encyclopedie “Wikipedia”. (Deze is gratis online te bekijken maar bevat soms wel moeilijke woorden naar kinderen toe.)

-

We bekijken even Wikipedia en zoeken op rond het woord “kinderspel”. Nadien klikken we door naar “buiten spelen”. Er wordt uitgelegd aan de leerlingen dat alle blauwgedrukte woorden hyperlinks zijn naar andere pagina’s in de encyclopedie.

-

Rond allerlei buitenspelen zoeken de kinderen de antwoorden op van de opgegeven vragen (zie werkblad).

-

Verder biedt de website: http://www.sacrecoeurcharleroi.be/net_cursus/kinderspelen.htm een opdracht rond het schilderij Kinderspelen van Pieter Brueghel.

-

We eindigen de les met een spelletje online. We testen het denkspel: sokoban. Link: http://www.pimpernel.com/sokoban/sokoban.html

LESFICHE 13

BIJLAGE WERKBLAD “SPEELGOED: VROEGER EN NU”

We werken met de online encyclopedie “wikipedia”: www.wikipedia.org. Tik bij “zoeken” het volgende in: buiten spelen. Nu kan je info zoeken over verschillende spelen. Vind je de antwoorden op onderstaande vragen? -

ROLSCHAATSEN o

Wie was de uitvinder van de in-line rolschaats? …………………………………………………………………………………………………..

o

In welk jaar werd die in-line rolschaatsuitgevonden? …………………………………………………………………………………………………..

-

FRISBEE o

Wat is het wereldrecord frisbee werpen? …………………………………………………………………………………………………..

o

De eerste naam voor dit speelgoed was “Pluto Platter”, maar door een bakker werd de naam veranderd in Frisbie Pie en later Frisbee. Hoe kwam die bakker aan die naam? …………………………………………………………………………………………………..

-

KNIKKERS o

Knikkers werden gemaakt uit verschillende materialen. Som 4 verschillende soorten knikkers op. …………………………………………………………………………………………………..

-

TOUWTJESPRINGEN o

Touwtjespringen gebeurt ook als wedstrijd, maar dan heeft het een Engelse naam. Wat is die naam? …………………………………………………………………………………………………..

o

Welke Nederlandse stad heeft het wereldrecord touwtjespringen? …………………………………………………………………………………………………..

-

HOEPEL o

De hoepel bestond al in het Oude Egypte. Uit wat werd de hoepel toen vervaardigd? …………………………………………………………………………………………………..

o

Waarom werd de hoepel in de 19de en begin 20ste eeuw niet meer gebruikt? …………………………………………………………………………………………………..

o

De term “Hoola” werd pas later aan Hoepel toegevoegd zodat we nu spreken van een Hoelahoep. Wat was een “Hoola”? …………………………………………………………………………………………………..

LESFICHE 13

BIJLAGE WERKBLAD “SPEELGOED: VROEGER EN NU”

We werken met de online encyclopedie “wikipedia”: www.wikipedia.org. Tik bij “zoeken” het volgende in: buiten spelen. Nu kan je info zoeken over verschillende spelen. Vind je de antwoorden op onderstaande vragen? -

ROLSCHAATSEN o

Wie was de uitvinder van de in-line rolschaats? John Merlin uit Huy in Wallo

o

In welk jaar werd die in-line rolschaatsuitgevonden? in 1743

-

FRISBEE o

Wat is het wereldrecord frisbee werpen? Het wereldrecord is 250 m op naam van de Zweed Christian Sandstrom

o

De eerste naam voor dit speelgoed was “Pluto Platter”, maar door een bakker werd de naam veranderd in Frisbie Pie en later Frisbee. Hoe kwam die bakker aan die naam? De aluminium taartvormen van hem werden door studenten gebruikt om te frisbeeën. Dit was in feite de eigenlijke oorspronkelijke uitvinding van de frisbee.

-

KNIKKERS o

Knikkers werden gemaakt uit verschillende materialen. Som 4 verschillende soorten knikkers op. Een knikker is een balletje van glas, marmer, steen, hout of klei.

-

TOUWTJESPRINGEN o

Touwtjespringen gebeurt ook als wedstrijd, maar dan heeft het een Engelse naam. Wat is die naam? Rope skipping

o

Welke Nederlandse stad heeft het wereldrecord touwtjespringen? In Etten-Leur sprongen 3426 mensen tegelijkertijd in het touw.

-

HOEPEL o

De hoepel bestond al in het Oude Egypte. Uit wat werd de hoepel toen vervaardigd? Oorspronkelijk werden de hoepels om mee te spelen van licht materiaal gemaakt, bijvoorbeeld van riet of bamboe.

o

Waarom werd de hoepel in de 19de en begin 20ste eeuw niet meer gebruikt? Omdat hoela-hoepen in verband werd gebracht met hartklachten raakte het spel in onbruik.

o

De term “Hoola” werd pas later aan Hoepel toegevoegd zodat we nu spreken van een Hoelahoep. Wat was een “Hoola”? Een Hoola is een soort dans.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF