Lesverslag - Balo-H

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, Middeleeuwen
Share Embed Donate


Short Description

Download Lesverslag - Balo-H...

Description

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs – flexibel traject FLLLEX observator:  klasmentor  Directie of schoolmentor  Studietrajectbegeleider  Praktijkbegeleider  Andere:

LEERPROCESSEN BEGELEIDEN :

UITSTROOMstage Lesverslag

Naam student: Datum en Lesonderwerp: Voorbereiding: volledigheid, doelgerichtheid, gestructureerde lesgang, uitdieping leerinhoud, materiaalgebruik, variatie in didactische werkvormen, afstemming op beginsituatie, originaliteit, schriftelijke taal en spelling, stiptheid,…

Geobserveerde feiten: 3 6 12 19 21 22 23 24

Concrete suggesties ter verbetering :

Een horizontale en verticale planning uitbouwen Positief omgaan met diversiteit om gelijke onderwijskansen te bieden aan elke leerling Emancipatie van de leerlingen bevorderen Leerprocessen begeleiden Correct gebruiken van het Standaardnederlands in de schriftelijke communicatie Correct gebruiken van het Standaardnederlands in de mondelinge communicatie Mondeling en schriftelijk taalgebruik van leerlingen stimuleren Eigen ontwikkeling sturen vanuit reflectie

Naam observator:

Handtekening:

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF