leven met de Opgestane Ruud Bartlema – psalm 122 Laten we even

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Godsdienstwetenschap, Christology
Share Embed Donate


Short Description

Download leven met de Opgestane Ruud Bartlema – psalm 122 Laten we even...

Description

leven met de Opgestane Laten we even teruggaan in de tijd. In de tijd van advent lazen we de verhalen over de voormoeders van Jezus. We herinneren ons vrouwen als Tamar en Ruth, vrouwen die geen genoegen namen met een als normaal beschouwde gang van zaken. In hun verhalen maakt ‘het gewone’ plaats voor iets dat ‘buiten gewoon’ is. Zoals de verhalen van Jezus ook ‘buiten gewoon’ zijn, ons vertellen wie hij is: een rabbi, goeroe, voorbeeld-mens, verlosser, heiland, herder, Zoon van God, messias? Bij iedere naam klonk een verhaal. Ieder verhaal liet iets zien van die wonderbaarlijke mens die hier ooit op aarde rondliep. Veertig dagen lang leefden we daarna toe naar Pasen. We volgden Jezus op zijn weg in Jeruzalem: vanaf zijn Ruud Bartlema – psalm 122 intocht in Jeruzalem tot aan zijn dood op die heuvel vlak buiten Jeruzalem. Maar het verhaal ging door. In de paasnacht en op paasmorgen hernieuwden we ons geloof dat Jezus niet aan de dood is gelaten, maar iedere dag opnieuw in ons wil opstaan. Hoe dat – ooit, toen - gegaan is bij zijn leerlingen van toen: bij Thomas, bij Petrus? Hoe dat - nu, hier - kan gaan bij zijn leerlingen van vandaag? Daarover gaat het in de weken tussen Pasen en Pinksteren.

zondag 27 april: Johannes 20: 19-31 de eerste verschijningen van de Opgestane – ‘Ik wens jullie vrede ds Cees van Steenis

zondag 18 mei: Johannes 14: 1-14 ‘in het huis van mijn Vader zijn vele kamers’ verhaal halen

zondag 4 mei: Johannes 21: 1-19 de verschijning bij het meer van Tiberias – ‘hoedt mijn schapen’ ds Toos Wolters

zondag 25 mei Johannes 16: 16-24 ‘je verdriet zal in vreugde veranderen’ ds Harry Pals

zondag 11 mei: Johannes 10: 1-10 de goede herder – ‘Ik ben de deur voor de schapen’ pastor Huub Schumacher

donderdag 29 mei: Lucas 24: 49-53 hij zegende hen, ging van hen heen, werd opgenomen in de hemel ds Toos Wolters – aanvang 10:00 uur zondag 1 juni: Johannes 17: 1-13 ‘ik bid voor hen, de mensen die u mij gegeven hebt omdat zij van u zijn’ ds Toos Wolters

En dan wordt het Pinksteren. Maar daarover later meer.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF