leveranciersverklaring (voor herhaald gebruik)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download leveranciersverklaring (voor herhaald gebruik)...

Description

VERKLARING VOOR HERHAALD GEBRUIK VOOR PRODUCTEN VAN PREFERENTIËLE OORSPRONG1 BIJ HET OPMAKEN VAN DE LEVERANCIERSVERKLARING, WAARVAN DE TEKST HIERONDER IS WEERGEGEVEN, MOET MET DE VOETNOTEN REKENING WORDEN GEHOUDEN. DE VOETNOTEN HOEVEN ECHTER NIET TE WORDEN OVERGENOMEN.

VERKLARING Ondergetekende verklaart dat de hierna vermelde goederen: ……………………………………………………………………….(1) ……………………………………………………………………… (2) die geregeld worden geleverd aan …………………………………. (3), van oorsprong zijn uit …………………………… (4) en voldoen aan de oorsprongsregels die van toepassing zijn in het preferentiële handelsverkeer met: (5) AD / CH / TR / AL / BA / XK (= KO) / ME / MK / XS (= RS) / CL / MX / DZ / EG / FO / IL / JO / LB / MA / PS / SY / TN / XC / XL / GE / MD / UA / KR / ZA / Andes ( CO / PE / ) Cariforum ( AG / BB / BS / BZ / DM / DO / GD / GY / JM / KN / LC / SR / TT / VC / ) EER ( IS / LI / NO / ) East South Africa (MG / MU / SC / ZW / ) Central Africa (CM / ) APS ( = MOL en OBL)* / LGO* / MAR-ACS* Midden-Amerika ( CR / GT / HN / NI / PA / SV/ ) West Pacific (PG / FJ / ) Hij verklaart dat (6):

� �

cumulatie werd toegepast met …………. (naam van land(en)) geen cumulatie werd toegepast.

Deze verklaring is van toepassing op alle leveringen van deze producten, verzonden van ……………..…. tot en met ….……….…. (7). Hij verbindt zich ertoe …………………………………. (3) onmiddellijk in kennis te stellen als deze verklaring niet meer geldig is. Hij verbindt zich ertoe de douaneautoriteiten alle aanvullende bewijsstukken over te leggen die zij noodzakelijk achten: Plaats en datum

: ..……………………………….

Naam en functie

: ………………………………...

Naam en adres van van de onderneming : ………………………………... Handtekening

1

: …………………………………

Verklaring volgens Verordening (EU) 2015/2447 art. 62, bijlage 22-16. (PB L 343 van 29.12.2015).

DE TEKST OP DE EERSTE PAGINA – NA VOLLEDIGE INVULLING – OP BRIEFPAPIER VAN DE ONDERNEMING OVERNEMEN.

(1)

Omschrijving van de goederen

(2)

Op de facturen vermelde handelsbenaming, bijvoorbeeld het nummer van het model.

(3)

Naam van het bedrijf waaraan de goederen worden geleverd.

(4)

De Europese Unie, het land, de groep landen of het gebied waaruit de goederen van oorsprong zijn. Voor producten van preferentiële oorsprong uit de Europese Unie moet "Europese Unie" worden ingevuld. Indien landcodes moeten worden ingevuld, gebruik dan de code: "EU". (Gebruik om de Europese Unie aan te duiden s.v.p. NIET de codes EG of EC omdat deze codes als ISO landcode worden gebruikt voor de landen Egypte en Ecuador) Bovendien kan de EU-lidstaat (bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk) worden genoemd, indien de goederen van preferentiële oorsprong zijn uit die lidstaat. In het geval dat de goederen van preferentiële oorsprong zijn uit een land waarmee de EU een preferentiële overeenkomst heeft afgesloten (bv. Zwitserland, Tunesië etc.), dan moet dit land worden opgegeven als land van oorsprong. Het is mogelijk om in het kader van: de Pan-Europese cumulatie zone – omvat de EU-lidstaten en IJsland (IS), Liechtenstein (LI), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH) en Turkije (TR) of: de Pan-Euro-Mediterrane cumulatie zone - omvat de EU-lidstaten en Algerije (DZ), Egypte (EG), de Faeröer (FO), IJsland (IS), Israël (IL), Jordanië (JO), Libanon (LB), Liechtenstein (LI), Marokko (MA), Noorwegen (NO), Syrië (SY), Tunesië (TN), Turkije (TR), Westelijke Jordaanoever en Gazastrook (PS), Zwitserland,(CH) of: SAP cumulatiezone (zone EU stabilisatie-en associatieproces) – omvat de EU-lidstaten en Albanië (AL), Bosnië en Herzegovina (BA), Kosovo (KO), Macedonië (MK), Montenegro (ME), Servië (RS) en Turkije (TR) ook deze landen van oorsprong te noemen. Let op: Syrië (SY) heeft de Pan Euro Mediterrane overeenkomst nog niet getekend en kan daarom nog niet genoemd worden. Neem voor vragen en de actuele situatie omtrent cumulatie contact op met de Kamer van Koophandel.

(5)

Betrokken land, groep van landen of gebied. Andorra (AD), Zwitserland (CH), Turkije (TR), Albanië (AL), Bosnië-Hercegovina (BA), Kosovo (XK = KO), Montenegro (ME), Macedonië (MK), Servië (XS = RS), Chili (CL), Mexico (MX), Algerije DZ), Egypte (EG), Faeröer (FO), Israël (IL), Jordanië (JO), Libanon (LB), Marokko (MA), Westelijke Jordaanoever en Gazastrook (PS), Syrië (SY), Tunesië (TN), Ceuta (XC), Melilla (XL), Georgië (GE), Moldavië (MD), Oekraïne (UA), Rep. Korea (KR), Zuid Afrika (ZA), Andes - Colombia (CO), Peru (PE), Cariforum - Antigua en Barbuda (AG), Barbados (BB), Bahama's (BS), Belize (BZ), Dominica (DM), Dominicaanse Republiek (DO), Grenada (GD), Guyana (GY), Jamaica (JM), Saint Kitts en Nevis (KN), Saint Lucia LC), Suriname (SR), Trinidad en Tobago (TT), Saint Vincent en de Grenadines (VC), EER - IJsland (IS), Liechtenstein (LI), Noorwegen (NO), East South Africa - Staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika: Madagaskar (MG), Mauritius (MU), Seychellen (SC), Zimbabwe (ZW), Central Africa Kameroen (CM) APS* - Algemeen Preferentieel Systeem, ontwikkelingslanden. Let op: Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Minst Ontwikkelde Landen en Overige Begunstigde Landen in het APS. LGO* - Landen en Gebieden Overzee van de EU lidstaten. MAR-ACS* - Markttoegangsverordening/ Landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Botswana (BW), Ivoorkust (CI), Ghana (GH), Kameroen (CM), Kenia (KE), Namibië (NA), Swaziland (SZ), Midden-Amerika - Costa Rica (CR), Guatemala (GT), Honduras (HN), Nicaragua (NI), Panama (PA), El Salvador (SV), West Pacific Fiji (FJ), Papoea-Nieuw-Guinea (PG). * Neem voor een actueel overzicht van deze landen contact op met de Kamer van Koophandel.

(6)

Aan te vullen, waar nodig, voor goederen die van preferentiële oorsprong zijn in het kader van preferentiële handelsbetrekkingen met één van de landen waarop de pan-Euro-mediterrane cumulatie van de oorsprong van toepassing is. Algerije (DZ), Egypte (EG), Europese Unie (EU), IJsland (IS), Israël (IL), Jordanië (JO), Libanon (LB), Liechtenstein (LI), Marokko (MA), Noorwegen (NO),Tunesië (TN), Turkije (TR), Westelijke Jordaanoever en Gazastrook (PS), Zwitserland (CH). Let op: Syrië (SY) heeft de Pan Euro Mediterrane overeenkomst nog niet getekend en kan daarom hier nog niet genoemd worden.

(7)

Vermeld de data. De termijn mag niet langer zijn dan 24 maanden of 12 maanden als de verklaring achteraf is afgegeven.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF