Läkemedel i kretsloppet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Farmakologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Läkemedel i kretsloppet...

Description

Läkemedel i kretsloppet ‐källsorterande avloppssystem 

Ställer läkemedels‐ rester nya krav på  kretsloppssystemen?

Vi som genomfört projektet David Eveborn (fd projektledare) Lotta Levén (projektledare) Emelie Ljung  Ingela Filipsson (examensarbetare) Göran Lundin

Karin Wiberg Meritxell Gros Calvo IVM Lutz Ahrens Alina Koch (examensarbetare) Håkan Jönsson Sahar Dalahmeh

ET

Finansiärer

Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13

Syfte  Öka kunskapen om riskbilden vid spridning av läkemedel i miljön  genom kretslopp av källsorterande avloppsfraktioner   Studera skillnader mellan det källsorterande avloppsystemet och  det konventionella   Undersöka möjligheten att begränsa eventuella risker genom olika  behandlingstekniker (rötning, våtkompostering och  ammoniakbehandling)  Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13

Källsorterade avloppsfraktioner Latrin

Klosettvatten (svartvatten) 

Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13

Group

Compounds

Group

Compounds

Compounds

Analgesics and 

Acetaminophen

antiinflammatory

Codeine 

Citalopram

Metoprolol

Diclofenac

Diazepam

Propranolol

Ibuprofen

Lamotrigine

Sotalol

Naproxen

Oxazepam

Bisoprolol

Budesonid

Venlafaxine

Anti‐histamin

Cetirizine

Fluoxetine

Anti‐diabetic

Saxagliptine

Amitryptilline

Antibiotics

Azithromycin

Antidepressants

Anti‐hypertensives

Carbamazepine

Group

Losartan

Ciprofloxacin

Valsartan

Clarithromycin

Irbesartan

Ofloxacin

Diltiazem

Sulfamethoxazole

Candesartan

Trimethoprim

Ramipril

Norfloxacin

Amlodipine Anti‐fungal agent

Climbazole Ketoconazole

β‐blockers

Lipid regulators

Atenolol

Atorvastatin Bezafibrate

Anti‐ulcer agent

Ranitidine

Local anesthetic

Lidocaine

Diuretics

Furosemide Hydrochlorothiazide

Stimulant

Caffeine

Resultat

Halter i latrin och klosettvatten  Högre än i inkommande  avloppsvatten på reningsverk  God reduktionsgrad vid aerob  behandling (våtkompostering).  Högre än i europeiska  reningsverk.

140 120 100 80 60 40 20 0

This study Palm Cousins & Magnér, 2014 Deblonde et al. 2011 This study, AD

 Sämre reduktionsgrad vid  anaerob behandling (rötning)  Obetydlig effekt av urea Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13

Uppskattning av risk  Urval av högrisksubstanser  Modellering av substansflöden  i jord, vatten, växter samt  nedbrytning  Upptag i relevanta grödor

Modellering med BASL4  modellen över 3 årscykler Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13

Läkemedelflöden Våtkompostering

Konventionellt reningsverk

Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13

BASL4 simulering

Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13

Hälsorisker vid intag via föda  Försumbar risk att konsumera grödor som odlats med  hygieniserat klosettvatten som gödselmedel.  Betydligt lägre halterna än halterna bekämpningsmedel i vissa  livsmedel

Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13

Slutsatser  Högre koncentration i källsorterande fraktioner än avloppsvatten  och slam  God reduktionsgrad vid våtkompostering  Hög nedbrytning i mark  Exponering via grödor som växt på jordbruksmark som gödslats  med klosettvatten är försumbar  Källsorterande system med återföring till jordbruksmark avlastar  vattenmiljön från läkemedelssubstanser Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13

”Läkemedel i källsorterat klosettvatten och latrin” 

Tack för uppmärksamheten!

[email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF