lokalt ägd vindkraft - Nätverket för vindbruk

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download lokalt ägd vindkraft - Nätverket för vindbruk...

Description

LOKALT ÄGD VINDKRAFT

©Tore Wizelius www.vindform.se [email protected] Mars 2011

Introduktion •

PresentationNätverket för VindbrukVindkraftens utveckling globalt och i SverigeVem äger vindkraft?Vindkraft på LantbrukVind-kooperativKommunal vindkraftFramtidsperspektiv

Presentation • Författare Vindkraft i teori och praktik, m.fl.

• Lärare Högskolan på Gotland SLU Alnarp

• Konsult Vindform AB WindCap Fond AB ReWind Offshore AB m.m.

Nätverket för vindbruk www.natverketforvindbruk.se Handböcker VINDKRAFT på Lantbruk Handbok för lantbrukare

VINDKRAFT tillsammans Handbok för Vindkooperativ

Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för kommuner

Nätverket för vindbruk www.natverketforvindbruk.se Branschrekommendationer

• Markavtal LRF, m.fl.

• Lokal nytta av Vindkraft Hela Sverige ska Leva, m.fl.

Global utveckling

Utbyggnad 2009 i världen: 38 000 MW (2010: 36 GW) Totalt installerad vindkraft: 159 GW (2010:195 GW) Tillväxt 2009: 31,7% - Fördubbling vart tredje år Vindkraften producerar 340 TWh/år: 2% av all el i världen

Global tillväxt

2009 snabbast tillväxt sedan 2001, trots finanskris!!! 2010 22% tillväxt, avmattning pga finanskrisens efterdyningar…

Länder med mest vindkraft

Andel av årlig elproduktion: • Danmark 20% • Portugal >15% • Spanien >14% • Tyskland > 9%

Vindkraft i Europa

Sverige på 9:de plats i Europa

Ny vindkraft i Sverige 2009

Under 2009 ökade vindkraften i Sverige med nära 50% Ökning 2010: 603 MW

Vem bygger, äger och driver vindkraft?

Aktörer och ägare Oberoende producenter • • • • •

Privatpersoner Kooperativ Lantbrukare Fastighetsbolag Vindkraftbolag

Även små bolag kan stå för en storskalig utbyggnad!

Privatperson Kooperativ Vind AB Annat företag Kraftbolag Övriga

Handbok 1

Vindkraft på lantbruk Förutsättningar: • Bra vindresurser • Väg och elnät

Arrendera ut mark till vindkraft: • Samarbeta med andra markägare vindkraftområde

Investera i eget vindkraftverk • Del av lantbruksföretaget • Vind AB tillsammans med andra

Vindkraft AB • Bilda nytt AB • Gå in i befintligt AB • Delat ägande • Paraplybolag

Handbok 2

Vind-Kooperativ

Vindkraft ekonomisk förening 2008/09: 72 Vindkraftskooperativ i Sverige med ca 20 000 medlemmar. 2010-11: Ökning med 25-30 procent; 25-30 000 medlemmar.

Kooperativ modell 1

Den klassiska modellen: Årlig återbäring i pengar

Kooperativ modell 2

Nettoavräkning/transitering: Egen el till självkostnad/driftskostnad

Handbok 3

Kommunernas roll Planering • Vindkraftpolicy • Översiktsplanering Investeringar • Egna vindkraftverk • Kooperativ Investerare • Kommunen • Energibolag • Fastighetsbolag • Bostadsbolag Egen projektering

Lövstaviken, Falkenberg

Vindkraftspolicy Rättviks kommun • Delägande • Bygdepeng

Falköpings kommun • Investeringar • Självförsörjning

Malmö stad • Självförsörjning • Urban vindkraft

Investeringar Kommunala Energibolag • • • • • • •

Falkenberg Energi Varberg Energi Borgholm Energi Kalmar Energi Umeå Energi Skellefteå Kraft m.fl.

Hörnefors söder om Umeå

Starta kooperativ Göteborg Energi • Göteborgsvind

Falkenberg Energi • Falkenbergs vindkraft • Sveriges Vindkraftkooperativ - SVEF

Varberg Energi • Varbergsvind

Kalmar Energi • Kalmarsund Vind

Dala Vind AB • Rättviksvind, Vindela, Äppelbo Vind, Dala Vindkraft

Blandat ägande Högbergets vindpark Bjursås, Dalarna Fem vindkraftverk: Dala Vindkraft ek för;2 Dala Vind AB; 1,5 Falu Energi & Vatten; 1 Västerås stift; 0,5

Vindpark Vänern 10 stycken 3 MW verk Verken ägs av Karlstad Energi Karlstad Bostäder Hammarö Energi Hammarö Bostäder Gässlingen ek för Kyrkvinden ek för Gåsungarna AB

2 1 1 1 1 1 3

Egen projektering Falkenberg Energi Varberg Energi, m.fl.

Dala Vind AB: 40% ägs av kommunala bolag från Dalarna Fem besparingsskogar Privata investerare Affärsidé: • Projektera vindkraft • Erbjuda lokalt delägande

Lokal/Regional nytta • Lantbruksnäring •

Ökade intäkter

• Miljönytta •

Minskad miljöbelastning

• Samhällsnytta •

• •

Lokalt ägande – via elkonsumenter (hushåll och företag), företag eller kommuner intäkter stannar kvar i regionen Nationella rekommendationer

• Hållbart samhälle

Läget för vindkraft våren 2011 Drivkrafter: • Tydliga politiska signaler • Statlig och kommunal planering • •

Riksintresseområden Kommunala ÖP

• Nya leverantörer • • • •

Kenersys (Indien) Suzlon (Indien) Sinovel (Kina) Priser på vindkraftverk sjunker

• Höga elpriser – bra lönsamhet

Handböcker gratis!!

Handböckerna kan laddas ner gratis som pdf från www.natverketforvindbruk.se Eller köpas via nätet från www.books-on-demand.com eller www.vindbruk.org

Tack!

Tore Wizelius www.vindform.se 070-650 69 83 [email protected] Mars 2011

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF