lørdag - Tønsbergs Blad

January 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Performing Arts, Drama
Share Embed Donate


Short Description

Download lørdag - Tønsbergs Blad...

Description

LØRDAG 9. MARS 2013

LØRDAG

Vil du selge varer på Torvet eller bygge en øy utenfor Kaldnes? Nesten alt er regulert i en offentlig plan.

Planjungelen REISE Sykkelferie

1 av 40.000 Oversetteren

MAT& VIN Ferskt kjøtt

2

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ LØRDAG

ENGASJERTE: Det er viktig å bevare Slottsfjellskolen og Søsterhjemmet mener (fra venstre) Lene-Marie Monrad, Jeanette Monrad og Cathrine Guttormsen. Bak i vinduet sitter Helene Hansen Monrad (4), Ylva Monrad Johansen (4) og Hanna Hansen Monrad (6).

Hvilken plan går du Det finnes en plan for alt. Nå kan du være med å påvirke planen som legger planer for fremtiden din.

Tekst: Jon Cato Landsverk og Anja Jasinski Wright Foto: Marit Borgen

R

ullering av kommuneplanen. Med mindre man ønsker å få leserne til å duppe med hodet og få trykksverte på kinnet, er det risikosport å starte en artikkel med ordene: Rullering av kommuneplanen. Men heng med. Dette dreier seg nemlig om deg. Og kommuneplanen. Planenes Rolls-Royce i det kommunale planhierarkiet. Planen som bestemmer over alle de andre planene – som igjen bestemmer over deg. Planen som legger føringer for utviklingen i Tønsberg i mange år framover. En utvikling du nå kan være med på å påvirke. Derfor har vi vært ute på gaten og spurt et

knippe innbyggere følgende spørsmål: Hva er viktig for deg når fremtidens Tønsberg skal formes? Men først – med fare for at byråkratene setter morgenkaffen i halsen – en rask og tabloid titt inn i den kommunale planjungelen. Jeg har en plan! Det er ikke bare eiendomsutvikleren Asbjørn Abrahamsen som har en plan (les dagens oppslagssak om hans «Kaldnezia-visjon»). Kommunen har også planer. Mange planer. Ikke bare har de planer, de har også en plan for planen. Og selvsagt en overordnet planstrategi

LØRDAG ■ LØRDAG 9. MARS 2013

■ TØNSBERGS

BLAD

3

Veien gjennom planjungelen: Det finnes alltid en plan. Bli med oss på tur gjennom jungelen av formaliteter, lover og institusjoner før en plan i kommunen blir virkelighet: Internasjonale regler: Diverse EU-direktiver kan ha direkte og/eller indirekte innflytelse på lokale beslutninger og vedtak. Planene må i første omgang sjekkes i forhold til disse. Nasjonale direktiver: Det finnes også mange nasjonale og regionale direktiver og planer som legger føringer for lokale beslutninger: ■ Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden, universell utforming, barn og unge, areal- og transportplanlegging, individuell plan for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra flere offentlige instanser. ■ Nasjonal Transportplan ■ Regional plan for bærekrafitg arealpolitikk (RPBA) ■ Konseptvalgutredningen for helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen (KVU) ■ Fylkesplan ■ Plan- og bygningsloven som pålegger kommunene å lage en kommuneplan.

Lokale planer: Kommunene har en rekke planer å holde orden på. Planen over alle planer i kommunen er kommuneplanen. Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å lage en kommuneplan. Men før det må kommunen ha på plass en kommunal planstrategi. Altså en strategi for hvilke planer kommunen skal ha. Deretter utarbeides det et planprogram, som er en «plan for planen». Altså hvordan man skal jobbe med kommuneplanen. Dette planprogrammet sendes ut på høring. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel. Fordi samfunnsdelen legger føringer for arealdelen, sendes denne ut på høring først. I tillegg til kommuneplanen utarbeider kommunene en rekke kommunedelplaner, områdeplaner, fagplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Her er et lite utvalg: ■ Landbruksplan ■ Klima- og energiplan ■ Hovedplan avløp ■ Byplan ■ Områdeplan for Kilen ■ Oppvekstplan ■ Helse- og omsorgsplan ■ Kultur- og idrettsplan ■ Strategisk næringsplan ■ Handlingsplan spredt bebyggelse ■ Hovedplan for gående og syklende

Det er bystyret i Tønsberg som formelt vedtar planene. Det tar ofte flere år fra man begynner å arbeide med en plan, til den er vedtatt. Så gjelder det bare å holde seg til planen, og håper at den ikke er utdatert lenge før den er vedtatt.

for? Puh. – Det har blitt mye å forholde seg til. Vi har fått et komplisert system, innrømmer arealplanlegger Cathrine Heisholt i Tønsberg kommune, og legger til at tiden som blir brukt til planarbeid har gått betraktelig opp sammenlignet med for ti år siden. Slutt på snille piker. – De kan bare glemme å

rive Slottsfjellskolen og Søsterhjemmet. Da kan de like gjerne ta med seg hele Slottsfjellet i samme slengen. Praten går ivrig over kafébordet. Småbarnsmødrene Lene-Marie og Jeanette Monrad har ty-

«Det har blitt mye å forholde seg til. Vi har fått et komplisert system» Cathrine Heisholt

delige meninger om hva politikerne bør prioritere. Men økonomiske gråværsskyer og stort fokus på kutt er vanskelig å komme unna når ønskene for framtiden skal formes. – Tønsberg har vært en kommune folk har ønsket å flytte til. Det synet kommet nok til å forandre seg nå, mener de. – Det er provoserende at det kuttes i tilbudet til barn. Som barnehageansatte kjenner vi det på kroppen hver dag. Vi har alltid vært snille piker og fått det til å gå rundt. Men nå er det stopp. Nå har vi ikke mer å kutte i.for hvilke planer man bør ha. Skal ha. Må ha. Du tenker kanskje aldri over det. Men nesten alt du foretar deg i et moderne samfunn er regulert i en eller annen offentlig plan. Bare hør på dette: Landbruksplan. Klima- og energiplan. Hovedplan avløp. Byområdeplan. Oppvekstplan. Helse- og omsorgsplan. Strategisk næringsplan. Handlingsplan spredt bebyggelse. Hovedplan for syklende og gående. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Konseptvalgutredning for nytt veisystem i Tønsberg-regionen. Individuell plan for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra flere offentlige instanser.

4

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ LØRDAG

BEDRE ELDREOMSORG: Knut Abrahamsen ønsker seg en bedre eldreomsorg.

Utested for 18-åringer. – At bussen går oftere på søndager. Og på kveldstid, gjerne lørdag kveld. Tredjeklassingene Renate Fagernes (18), Jenny Duus (19), Martine Hotvedt Aaberg (18) og Stine Fagerhus (18) ved Greveskogen videregående skole, er ikke i tvil om hva som er viktig for dem for at Tønsberg skal være en attraktiv by for ungdom. – Det hadde også vært fint med et utested med 18-årsgrense. Og gjerne flere treningstilbud. – Mange forbinder nok Tønsberg med Brygga og sommer. Men det er jo også en kulturby. Kanskje det burde komme bedre fram. Til tross for at de alle har planer om å rømme Tønsberg så fort de er ferdige på skolen, har de sterke meninger om hvordan sentrum bør utvikles framover. – Sykehuset bør flyttes til et annet sted. Det burde hellervært et kulturhus der. Da hadde sentrum blitt utvidet. Dessuten er det et stygt bygg. Også bilmekaniker Simen Johansen (22) synes det er viktig at ungdom har et godt aktivitetstilbud. – Det erviktig at ungdom har noe å gjøre, slik at de ikke bare sløser bort tiden sin, mener han. Hvorfor planer? Vil vi være middelalderbyen, sommerbyen, handelsbyen, regionsenter, Norges eldste by eller alt på én gang? – Det er viktig at en kommune har en retning i en verden med stadige endringer, sier rådmann Geir Viksand i Tønsberg kommune. Tønsberg er i en typisk vekstsone og det fører med seg flere utfordringer.

«Etter klokken 18 er det ingen å se på Torvet. Det burde være mer liv, flere steder å sette seg ned, flere kafeer og restauranter» Elizabeth Sanchez

– Vi får en konsentrert befolkningsvekst i Oslofjordregionen, også i Tønsberg, sier Viksand, og viser til boligvekst, transportløsninger, grunnlag for arbeidsplasser og gode tjenester. Regjeringen legger mål for den kommunale planleggingen. Kommunene må i sin planlegging forholde seg til riksdekkende planer og regionale planer. – Blir det noe igjen til lokalt handlingsrom når overkommunale planer legger føringer for utviklingen? – Det er klart at det ikke er fritt fram for alt, men jeg vil si at kommunene har handlingsrom. – Er det viktig å ha handlingsrom? – Ønsker vi å utnytte den lokale kunnskapen for å skape et godt samfunn, må vi ha handlingsrom, sier Viksand, som legger til at økonomien kan være en begrensende faktor. Virker planene? Planer henger sjelden i løse luf-

ta. De er flettet sammen i et nett av planverk, helt fra de store, landsomfattende på direktivnivå og helt ned til fagplaner og reguleringsplan for et begrenset område. Men virker de? Ja, mener rådgiver Linda Lomeland i Vestfold fylkeskommune, og kommer med følgende eksempel: Det finnes flere rikspolitiske retningslinjer (RPR), planretningslinjer og regionale planer en kommuneplan må ta hensyn til. Flere har direkte påvirkning på hvordan man skal planlegge og utnytte kommunens areal, for eksempel handelsetablering. Det finnes en RPR (Rikspolitiske retningslinjer) om kjøpesenteretablering. Den har man tatt

hensyn til i Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold som i en hovedregel sier plent nei til etablering av kjøpesentra nærmere E18 enn én kilometer. Mange utbyggere har fått føle den planen på kroppen. Med få unntak er det ikke etablert kjøpesentra i nærheten av E18 i Vestfold. – Det viser at den planen er robust og har vært mulig å håndheve, sier Lomeland. Mer liv. – Det er litt kjedelig her.

Elizabet Sanchez (29) smiler forsiktig unnskyldende, og fortsetter med det som kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på tønsbergensere. – Det er bedre i Sandefjord. Mer liv. Sanchez kom til Norge fra Colombia i 2009, og har bodd i Tønsberg i to år. – Etter klokken 18 er det ingen å se på Torvet. Det burde være mer liv, flere steder å sette seg ned, flere kafeer og restauranter, mener hun. Knut Abrahamsen (83) har også meninger om det nye Torvet. – Det er blitt veldig flott. Men det er samme regler her som for en vanlig husholdning: Man kan ønske seg mye, men man kan ikke bruke mer penger enn man har. Men det er kanskje lettere når det er andres penger, reflekterer han. – Kanskje vi kan få inn noen nye som kan stelle med økonomien? Ikke overraskende er det en bedre eldreomsorg som står høyest på Abrahamsens ønskeliste for fremtidens Tønsberg. – Vi ligger etter når det gjelder pleie på eldrehjem. Det ser ikke ut til at det blir noe bedre heller. Men alt i alt har vi det vel bra.

LØRDAG ■ LØRDAG 9. MARS 2013

■ TØNSBERGS

BLAD

#Utenfilter Den lyseblå dyna har store, hvite og blå blomster. Armene til

mormor er sommerbrune. Det er 1982. Jeg følger «moten» i oransje sparkebukse av velour. Eller så kan det hende at jeg skal få en lillebror som ikke kan arve rosa klær. Fra naborommet høres lyden fra den gamle ergometersykkelen til morfar. Mormor er varme og hvite, tykke krøller. Hun legger kinnet mykt på det dunete babyhodet mitt. Jeg er fjern i blikket og sutter på fingrene mine uten å legge merke til fotografen som senere skal komme til å gjøre meg irritert og utålmodig hver gang han bruker så lang tid.

OFTERE BUSS: Jenny Duus, Martine Hotvedt Aaberg, Stine Fagerhus og Renate Fagernes ønsker seg flere bussavganger i helgene.

To rom tett i tett. Morgen. Ferie. Det slurpes kaffe på senga servert i mormors håndmalte kaffekopper. «Førfrokosten» er aviser, boller og formkake. Pappas ansikt er i en grimase i det han ser nøye gjennom linsa på speilrefleksen mens han fanger øyeblikket som skal få meg til å huske 30 år senere. Øyeblikket som skal få meg til å huske sykkelrommet, formkakene, nattlampa som kan deise i hodet hvis man vrir for mye på den, speilet med den svarte flekken på gjesterommet, den ruglete tapeten jeg tar på med fingertuppene før jeg sovner, bildekarusellen i gangen med bilder av familien, morfars innrammede minneord til hunden «Chappot» hvor han ektefølt beskriver hundens siste tur som «en vandring på Via Dolorosa», og ungdomsfotografiet av min kjærlige, fine og vakre mormor på veggen ved siden av det ustemte pianoet med den fine klangen.

«Pappas ansikt er i en grimase i det han ser gjenom linsa på speilrefleksen»

Mitt øyeblikk med mormor og barndomsminner er mer enn

noen sekunders Snapchat hvor togene av øyeblikk nuller hverandre ut. «Jeg og mormor for 30 år siden» #mormor #utenfilter. Det føles nesten for galt, men jeg legger ut bildet i flyten av fem millioner delte bilder daglig på Instagram. «Gamle damer av den sorten finnes snart ikke lenger», kommenterer en venninne. Nei, de finnes snart ikke lenger, men de som fantes lever nok

TILBUD TIL UNGDOM: Bilmekaniker Simen Johansen synes det er viktig at ungdom har noe å drive med.

MER LIV: Elizabeth Sanchez ønsker seg mer liv i gatene.

Forvirret? Les her: Hvorfor har vi en kommuneplan? ■ Det er plan- og bygningsloven som bestemmer at alle kommuner skal ha en kommuneplan. ■ Dette er på en måte planen over alle planer, som legger føringer for kommunens andre planer, mål og tiltak. Kommuneplanen er politikernes og byråkratenes viktigste styringsdokument. ■ Etikk og samfunnsansvar, folkehelse, bærekraftig utvikling og lokaldemokrati er de fire grunnleggende føringene for planen.

■ Arealdelen forteller i hovedtrekk hvordan

Hva inneholder en kommuneplan? Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. ■ Samfunnsdelen skal særlig belyse hvordan vi har tenkt å møte de største utfordringene Tønsberg-samfunnet står overfor. ■ Den kraftige befolkningsveksten, den økende trafikkmengden, flere eldre og unge uføre er noen av hovedutfordringene. ■ Samfunnsdelen skal se minimum 12 år fremover. I tillegg inneholder den en handlingsdel som bestemmer hvilke tiltak som skal prioriteres de nærmeste fire årene. Kommunens (stramme) budsjett og økonomiplan inngår også i handlingsdelen.

Hvorfor angår dette meg? ■ En ny kommuneplan for Tønsberg skal utarbeides i perioden 2012–2014. ■ Du har nå en unik mulighet til å påvirke i hvilken retning Tønsberg skal gå, ved å komme med dine innspill til de ulike planene. Hva er viktig for deg når fremtidens Tønsberg skal formes? ■ Det vil bli arrangert minst ett folkemøte i forbindelse med planprosessen hvor det blir mulig å komme med direkte kommentarer til et konkret planforslag. ■ Etter planen skal bystyret vedta ny samfunnsdel i april 2014. Ny arealdel og byplanen vedtas i desember 2014.

lenger på gulnende ark mellom to permer enn fremtidens bestemødre, som finnes i en bildestrøm av «akkurat nå-beviser» på internett. Den amerikanske kulturkritikeren Susan Sontag mente i 1973 at behovet for å få virkeligheten forsterket gjennom fotografier var en estetisk forbrukssykdom. Med Instagram blir vi kanskje mer oppmerksomme på de fine detaljene i verden rundt oss, men kan øyeblikkene bli så mange at vi likevel går glipp av dem? I en overflatefiksert samtid får kanskje ikke jeg og min lille, store mormor like mange «likes» som fargerike negler, pannekaker som ligner Moby Dick eller trutmunner med baderomsdetaljer i bakgrunnen, men så er det heller ikke alle øyeblikk som trenger filter.

kommunens arealer skal brukes og vernes. ■ Den kraftige befolkningsveksten er også tema

her, og spørsmålet er hvor og hvordan vi skal bygge boliger og hvor vi skal legge til rette for næringsutvikling. ■ I arealdelen inngår også byplanen. Her skal det legges til rette for en langsiktig byutvikling som tar hensyn til både næringsutvikling og boligbygging. Vil vi være middelalderbyen, sommerbyen, handelsbyen, regionsenter, Norges eldste by eller alt på én gang?

INNI MITT HODE KARIN MADSHUS [email protected]

5

6

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ LØRDAG

Oversetteren Ord for ord pusler Frank Lie seg igjennom arbeidsdagen.

F

rank Lie er kjent for mye i kulturbyen Tønsberg. Færre vet hva han lever av. – Jeg har en regel om ti manussider pr. dag. Da er jeg fornøyd, sier Lie. Han tar imot på sitt lune hjemmekontor. På skrivebordet står det tre skjermer og et tastatur. Ved siden av ligger det bunker med ordbøker. Det er verktøyene Frank Lie trenger for å utføre jobben sin. – Jeg sitter her og myser og glaner og

tenker – og prøver å lage et språk. Det er et slags puslespill. Frank Lie er oversetter av bøker. Fra engelsk til norsk. Ord for ord. Setning for setning. Kapittel etter kapittel. Bok etter bok. – Jeg har ingen formell utdannelse, men det begynte da jeg gikk fra forlag til forlag og spurte om de trengte en oversetter. Det endte med at jeg fikk et prøveoppdrag av Fredhøis Forlag – og så klarte jeg det. Siden den dagen har det heldigvis rullet inn jobber jevnt og

trutt, sier Lie. I begynnelsen var det mest dameromaner og Barbra Cartland-bøker han oversatte. Nå oversetter han for storforlagene Cappelen Damm og Schibsted. Arbeidsprosessen beskriver han sånn: – Jeg gyver løs på boken, oversetter impulsivt avsnitt for avsnitt, og så går jeg nøye igjennom og renser opp etter å ha oversatt hele boken.

LØRDAG ■ LØRDAG 9. MARS 2013

■ TØNSBERGS

1 av 40.000 Over 40.000 mennesker lever og bor i Tønsberg. Alle har sin historie, sine gjøremål, sine drømmer. I en serie miniportretter møter vi hverdagslivets helter. Se og hør mye mer på tb.no

ORD FOR ORD: Frank Lie har oversatt bøker fra engelsk til norsk i en rekke år. Nå jobber han for storforlagene Cappelen Damm og Schibsted. Alle foto: Bjørnar K. Bekkevard

BLAD

7

8

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ LØRDAG

Svigermors drøm Ønsker du å understreke din posisjon som den perfekte svigerdatter/-sønn, inviterer du på ferskt kjøtt og suppe i helgen.

F

erskt kjøtt og suppe høres kanskje ikke ut senene og hinnene som brytes ned under koking som verdens sprekeste rett, men jeg lover: over tid, og som gjør kjøttet saftig, med en nydeDet kan bli så godt og spennende som du lig konsistens i munnen. selv gjør det til. Servert med en sterk pepFremgangsmåten her er enkel, men du trenger perrotrømme som åpner svigerlitt god tid. Kjøttet skal koke på lav mors bihuler, og en søt og syrlig varme i cirka 2,5 time. Mens kjøttet løksaus som står i stil til svigerfars står og putrer seg mørt og godt, humor, løftes denne klassiske kan du koke og rense mandelpotekjøttsuppa til nye høyder. tene. Deretter renser du rotgrønnSelve kjøttet man bruker til densakene. Jeg har brukt klassikerne ne suppa MÅ være billig. Ikke selleri, kålrot, gulrot og persillerot. Øyvind Hjelle er nødvendigvis fordi du skal spare Til slutt visper du sammen pepmatfaglig konsulent på kronene når svigers blir inviperrotrømmen og setter den i en ved Kulinarisk Akadetert, men fordi det billigste kjøttet skål i kjøleskapet. mi. Han har vært på oksen også er det seigeste. Og Alt i denne retten kan gjøres ferkokk i 22 år. seigt må kjøttet i utgangspunktet dig i god til før svigers dukker opp. Knut-Espen Misje være til denne retten. Ikke fall for Det er ingen kritiske faser og ingunderviser vinkelnere fristelsen til å bruke noe som helst enting som kan bli ødelagt av å stå ved Kulinarisk Akadeav dyre lårsteiker eller fileter her, en time eller to før servering. Det mi, og holder også det blir bare et tørt og forferdelig er bare å varme det opp igjen når vinkurs for folk flest. nitrist sluttresultat. dere skal spise. Svigerforeldre har Med billig, seigt kjøtt tenker jeg en lei tendens til å komme litt tidlipå oksebryst, bog eller nakke. Dette kjøttet inne- gere en avtalt, så det å være ute i god tid med maholder en del små sener og hinner som gjør at det ten kan være et godt tips. ikke kan spises i rosa tilstand, og er derfor kun egDa er det bare å stryke skjorta/blusen og fikse net til kverning eller langtidskoking. Det er disse sveisen, så er alt klart for sjarmøretappen.

MAT & DRIKKE

Ferskt kjøtt og suppe Ingredienser (4 personer) Kokt oksebryst: Ca. 1,2 kg helt stykke oksebryst-/bog/-nakke 1 løk 1 gulrot 1/4 sellerirot ½ ss hel svart pepper 2 hele laurbærblader 3 kvister timian 3 liter vann (til det dekker med 5 cm) – -Sursøt løksaus: 3 ss smør 1 løk i ringer 2 ss hvetemel 5 dl kokekraft fra kjøttet 2 ss hvitvinseddik 2 ss sukker – -Rotgrønnsaker: 3 gulrøtter 1/2 sellerirot 1/2 kålrot 2 persillerot – -Poteter: 500 g mandelpoteter – -Pepperrotkrem: 2 dl crème fraîche 2 ss fersk, revet pepperrot 2 ss finhakket gressløk Salt og pepper

ken og starter så opp med nytt vann. Det går fint å skumme også, men det blir aller best på denne måten. Oksebrystet kokes deretter mørt med grønnsaker, krydder og vann i ca. 2,5 time. Skjær brystet opp i passelige stykker ved servering. Sil kraften og smak til med salt. Denne kraften skal brukes som suppe i skålen. Løksaus: Skjær løken i ringer. Fres ringene i smøret til de er blanke og fine. Ha på melet, rør dette sammen og hell på kraften under omrøring. Kok dette sammen i fem minutter. Smak til med salt, sukker, pepper og eddik. Løksausen heller man over kjøttet på tallerken. Poteter: Kok mandelpoteter møre med skallet på. Ikke stormkok potetene, ettersom mandelpoteter har en lei tendens til å eksplodere hvis de blir kokt for hardt eller lenge. Hell av vannet og la potetene dampe fra seg i fem minutter. Skrap av skallet med en kniv og dekk dem til med plast slik at de ikke får en tørr hinne. Disse kan ettervarmes i kjele med smør eller i mikroen ved servering. Rotgrønnsaker: Alle grønnsakene vaskes, skrelles og kuttes grovt. Kokes så i kraften fra oksebrystet til de er gode og møre. Pepperrotkrem: Pisk crème fraîche stiv i en mikser, smakes til med øvrige ingredienser.

Framgangsmåte: Oksebryst: For å få en klarest mulig kraft i suppen til slutt, starter jeg med å koke opp oksebrystet/nakken i ca. 2 liter vann. Dette tar cirka 10 minutter og er en god investering i et klart og fint sluttresultat. Når vannet har kokt opp, har det meste av blodet i kjøttet koagulert til brune/grå prikker og trukket ut i vannet. Dette vannet heller jeg ut i vas-

RAFFINEMENT: Litt raffinert må det være lov å være, for eksempel med en pepperrotkremen som tilbehør til tradisjonsretten. Alle foto: Carl Martin Nordby

LØRDAG ■ LØRDAG 9. MARS 2013

SØNDAGSMIDDAG: Perfekt klassiker de dagene du har god tid til å koke kjøtt.

Groovy Grüner Veltliner Østerrike har mer å by på enn knödel og wienerschnitzel – for eksempel knallgod, økologisk hvitvin.

Å

drikke hvitvin til oksekjøtt høres kanskje litt rart ut, men dette er faktisk en klassisk kombinasjon. Når oksekjøtt er kokt mørt, slik at fettet har smeltet ut i kraften, passer det nemlig best med hvitvin til. Det er fordi retter som dette serveres rykende varme, slik at fettet ikke fester seg nevneverdig i munnhulen. Dermed er det ikke bruk for tanniner fra rødvin, og ikke passer det spesielt godt heller. Siden oksebrystet kombineres med søte rotgrønnsaker, sursøt løksaus og aromatisk pepperrotkrem med gressløk, er det naturlig å velge en fyldig og konsentrert hvitvin med høy syre, lett fedme og tydelige kryddertoner. Av aller vintyper er det Østerrikes Grüner Veltliner som ligger nærmest denne beskrivelsen. Ukens anbefaling er derfor en knallgod Grüner Veltliner fra området Kamptal i Østerrike. Det er også verdt å nevne at en av Østerrikes mest tradisjonsrike middagsretter, Tafelspitz, er nesten identisk med ukens rett. Vinhuset Allram jobber økologisk og har vinmarker i de beste delene av vinområdet Kamptal. Allram Hasel Alte Reben Grüner Veltliner 2011 (varenr. 1338701, kr 137, basiskategori 2) er en smaksrik vin med 2011-årgangens flotte syrlighet, typeriktige aroma av hvit pepper, grønne krydder og modne, hvite fersken. Vinen er ung, men i perfekt balanse nå – med flott fruktighet og god lengde på smaken. Det møre kjøttet, rotgrønnsakene, løksausen og pepperroten fremhever denne vinens aller beste egenskaper.

■ TØNSBERGS

BLAD

Rimelig og godt til påskelammet Ved valg av vin til lam ser vi etter visse egenskaper i vinen som kommer godt med. Den bør ha middels til god fylde, saftige tanniner og ikke minst godt med syre. Syren er her den viktigste faktoren med hovedoppgave å renske opp for fettet i lammekjøttet. Her finner du god kvalitet til en rimelig penge: Trerose Rosso di Montepulciano 2009 (99,90). Flott sangiovese-domi-

nert vin fra Montepulciano i Toscana. Lett rød bærfrukt og lær på duft. Saftig fruktdreven stil med frisk syre og markerte tanniner. Meget godt kjøp. Basisutvalg. Castillo de Maluenda Viñas Viejas 2010, Aragonia, Spania (119,90).

Frisk, mørk og tett garnacha med innslag av mørke plommer, krydder og blomster på duft. Fyldig, rik og svær vin med flott frukt i munnen, moderat syre og frisk og varm finish. Bestillingsutvalg, men finnes i Tønsberg. Domaine d’Andezon 2010 (149,90).

Fra Rhône i Frankrike. Meget tett og dyp rødfiolett. Fin duft av krekling og bjørnebær med hint av kamfer, urter og pepper. God fylde med rik og sødmefull frukt, pen syre og en lang ettersmak med fine tanniner. Flott og kraftig vin. Basisutvalg. Casa Ferreirinha Vina Grande 2009, Douro, Portugal (150,-). Dyp,

tett rødfarge, konsentrert og balansert. Merkbare tanniner som er vel integrerte i morellaktig bærfrukt. Duft av tobakk og sigarkasse. Lekker og lagringsdyktig. Knallkjøp! Bestillingsutvalg, finnes i Stokke.

Lagre vinspalten på telefonen din ved å skanne denne koden.

TOMS VINTIPS SJARMTROLL: Du skal se at svigers oppdager sjarmtrollet i deg, bare du får sving på oksebogen.

Tom Karlsen er Tønsbergs Blads vinekspert. Hver lørdag anbefaler han godt drikke til helgekosen. Foto: Carl Martin Nordby

9

10

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ LØRDAG

FORM: Ser du an formen før du planlegger sykkeltur, kommer du til å finne en rute som passer deg. Dette bildet er fra Wasdale Head i England.

Foto: Tony West

På minst ett punkt skiller sykkelferien seg fra de fleste andre ferier: Du er antakelig i bedre form når du kommer hjem enn da du dro.

Trill og tråkk i Europa D

rømmer du om en sykkelferie med familien i sommer? Da bør du starte forberedelsene nå. – Det er helt riktig å planlegge i god tid, for det tar tid å gjøre det skikkelig, sier Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes Landsforening.

God trening – Sykkelferie er en annen måte å oppleve omgivelsene på, og det spesielle er at du kommer hjem i bedre form enn du var i da du dro, sier Tronstad. Men skal du å legge opp turen selv, bør du ha i bakhodet at billettprisene fort fyker til værs. Overnattingssteder langs populære ruter kan også bli fylt opp. Et fullbooket herberge er ikke det du helst vil møte på når du anser dagsetappen som avsluttet. – Og sett deg inn i forholdene, hvor lang og hard turen er. Husk alltid å ha nok drikke og litt mat på lager. Det kan være langt til nærmeste butikk eller kro, sier Tronstad. Europa bugner av gode sykkelområder, og du legger opp ruten etter formen du er i. Reiser du med barn, kan du vurdere å ha en base som utgangspunkt for dagsturer. – Sykling er en unik måte å reise med barn på. Du har tid til å stoppe, og du kan prate mens du sykler. Men husk å legge inn sykkelfrie dager. Det skal være kos, ikke slit, sier Tronstad, som har hatt vellykkede sykkelferier til Danmark og Tyskland med mann og fire barn.

Pakketurer Hvis du mangler tid eller lyst til å planlegge din egen sykkelferie, finnes det en rekke turoperatører som kan gjøre planleggingen for deg. Hos disse kan du bestille pakkerturer med stor variasjon – du finner vingårdsturer så vel som rene treningsturer. Blant reiseselskapene med sykkelferier på menyen, er Oliven Reiser. Reisekonsulent Marit Holt forteller at turene til Kroatia og Italia er blant de mest populære. Piemonte og Toscana er områder som gjerne klinger bra i norske ører. – Sykkelferie er en spesiell opplevelse. Du sykler på småveier og ser steder og mennesker du knapt enser fra bussen. Men sykkelferie er for folk som liker å sykle og røre på seg, forteller Holt. Når du sitter på sykkelsetet, merkes bakkene fort i beina. – Nord-Italia er blant de mer kuperte områdene. Men vi er fra Norge, og her er mange vant til bakker, legger Holt til. Det er greit å være obs på at høye temperaturer også kan by på utfordringer. – Det er slitsomt å sykle i varmen. Er det overskyet, kan du godt sykle i 20-22 grader. Men er det stekende sol, bør du ta en pause midt på dagen, råder Tronstad.

Tekst: Siri Marte Kværnes

ISLAND: Også Island kan oppleves med sykkel. På vestsiden av landet er det fine, flate veier. Foto: Masterfile

Områder Mange drar til Danmark fordi det er nært, kjært og flatt. Men også Tyskland er kjent for fine sykkelveier. Et godt utgangspunkt for sykkelferie i Nord-Tyskland er å ta med syklene på ferja som går i havn i Kiel. – I Tyskland er det lagt godt til rette for sykling, sier Tronstad. Noen velger å sykle langs de store elvene. Men også storbyene er sykkelvennlige. Ønsker du å krysse landegrenser, kan du for eksempel sykle den populære ruta mellom Berlin og København. På Tronstads ferieønskeliste står en sykkelferie til Bodensjøen, innsjøen som ligger på grensa mellom Tyskland, Østerrike og Sveits. Her er landskapet flatt, og du kan krydre sykkelturen med ferjeturer over vannet. En annen populær sykkelrute er England på tvers der landet er smalest, for eksempel mellom Whitehaven og Tynemouth. Tronstad oppfordrer også folk på vanlig byferie til å benytte seg av bysykkelordninger eller ordinær sykkelutleie. – Å oppleve byen på bakkeplan er noe helt annet enn å sitte i en buss eller ta undergrunnsbanen.

LØRDAG ■ LØRDAG 9. MARS 2013

■ TØNSBERGS

BLAD

11

TEKNO ROMA: Når du sykler, kan du komme deg fort fra severdighet til severdighet - slik som her, i Roma. Foto: Olav Rokseth

Foto: Produsenten

PS4 takler 4 K

ELVELANGS: Mange velger å sykle langs de store elvene i Tyskland. Denne syklisten har funnet Rhinen. Foto: Helge Sunde

IRLAND: Ved Ross Abbey i Irland kan du studere middelalderruiner. De er blant landets best bevarte. Foto: Corbis

SYKKELUTLEIE: Også den klassiske storbyferien får en ny dimensjon ved bruk av sykkel. Ofte finnes det bysykkelordninger, men du skal nok heller ikke lete lenge for å finne en ordinær sykFoto: Paul Thompson kelutleie.

Avstanden mellom bærbare PC-er og nettbrett er i ferd med å krympe. Både Microsoft, Sony og Acer har lansert hybridodeller, og nå kaster LG seg inn i konkurransen. LG-modellen kjører Windows 8 og har en innmat som blant annet består av en Intel Core i5-prosessor. Den er også utstyrt med «Long Term Evolution»-støtte, noe som ifølge LG skal gi deg raskere internett-tilkobling. Den bærbare PC-en har videre en IPSskjerm med fem berøringspunkter og en innsynsvinkel på 178 grader (IPS står for «In-Plane Switching technology» og er en teknologi som brukes i LCD-skjermer – skjermer med «liquid crystal display», journ.anm.). Et tastatur ligger skjult på baksiden av LG-maskinen og (Kilde: Tek.no) sklir fram ved hjelp av et trykk på en knapp.

Sykkelen Undersøk mulighetene og priser for å ta med sykkelen på tog, buss, ferje og fly. Transport på fly kan for eksempel være såpass dyrt at du vil vurdere å leie sykkel på feriestedet.

Husk å pakke med lappesaker, verktøy og reservedeler som slange, dekk, eiker og kjedeledd. Utfyllende liste finnes på www.syklistene.no/Sykler_utstyr/1297. Du bør ha basisferdigheter innen sykkelmekking. En oversikt over sykkelverksteder langs ruta, eller nok batteri på mobilen til å finne det ut, kan komme godt med.

Vekt Velg lette løsninger og fritidsklær med omhu. Sykkeltilhenger kan være en bra løsning for bagasjen hvis det er store forskjeller på sykkelformen innad i turfølget.

Planlegging En passende dagsetappe kan være 75-150 km, men avhenger av terreng, form og reisefølge. Husk å legge inn hviledager. Studer kartbøker og reisehåndbøker, og snakk med folk som kjenner området før du drar. Husk at det kan bli snø og kaldt i fjellstrøkene.

Helse Husk at du trenger mye væske, opp mot 10 liter om dagen når det er varmt. På slike dager trenger du også mye salt mat.

Trening Bygg opp sykkelformen i god tid ved å sykle lange etapper i all slags vær og på forskjellige typer veier. (Kilde: Hulda Tronstad/ Syklistenes Landsforening)

LG lanserer PC-brett

Foto: Produsenten

Før langturen

Reservedeler og verktøy

Neste generasjons bildekvalitet heter 4K, og denne lover fire ganger så høy oppløsning som dagens «full HD». Sony er en av de ivrigste pådriverne for 4K-teknologien, og selskapet har blant annet lansert en 4Kprojektor, vist fram en TV med OLED-panel og 4K-oppløsning, samt produsert en TV medfølgende 4K-filmer. Nå kommer også PlayStation 4 (PS4) med konsoller som støtter 4K. Støtten begrenser seg imidlertid til såkalt «personlig innhold» – altså eventuelle bilder og videoer du måtte ha i en oppløsning på 3840 x 2160 piksler eller høyere. PS4-spill vil ikke (Kilde: Tek.no) vises i 4K.

PAKKING: Pakk lett, er rådet fra Syklistenes Landsforening. Men lappesaker og noen reservedeler må du gjøre plass til i sykkelveska.

Kunstig hånd kan føle

Foto: Espen Bratlie

Norske sykkelturer Også Norge byr på vakre sykkelturer. Disse ti turene har tidligere blitt kåret til de flotteste av magasinet Reiser & Ferie sammen med Syklistenes Landsforening: 1. Rallarvegen, Geilo-Voss (Hordaland/ Sogn og Fjordane) 2. «Himmelblå» kystriksvei, Brønnøysund-Sandnessjøen (Nordland) 3. Mjølkeveien, Stølsvidda (Oppland) 4. Dovrefjell og Rondane, Hjerkinn-Dovre (Oppland/ Hedmark) 5. Oslofjorden, Son-Jeløya-Horten-Stavern (Østfold/ Vestfold) 6. Mjøstråkk, Lillehammer-Hamar-Gjøvik (Oppland/ Hedmark) 7. Jæren, Egersund-Stavanger (Rogaland) 8. Telemarkskanalen, Skien-Dalen (Telemark) 9. Numedal, Geilo-Kongsberg (Buskerud) 10. Ona fyr og Atlanterhavsveien, Molde-Kristiansund (Møre og Romsdal)

Foto: Produsenten

Legevitenskapen gjør stadig nye framskritt, og i samarbeid med robotikkens verden kan mennesker som har mistet armen eller hånden, snart få tilbake både lem og følelse. Det er det sveitsiske instituttet École Polytechnique Fédérale de Lausanne og Project TIME som står bak den revolusjonerende hånden som vil gi brukeren kontroll over bevegelser av ulike ledd, samt gi berøringsmessige tilbakemeldinger til hjernen og nervesystemet. Den kunstige hånden kobles til nerver i armen, og det er sammenhengen mellom disse nervene som gjør at man både kan kontrollere bevegelser og kjenne når man tar borti ting. (Kilde: Tek.no)

12

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ LØRDAG

HVOR I VESTFOLD?

Vet du hvor dette er? Send sms til 2303. Start meldingen med tb hvor og skriv svaret ditt. Husk navn og nummer! Du kan også sende svaret på postkort til Tønsbergs Blad, postboks 33, 3101 Tønsberg eller på epost til [email protected] Ved riktig svar er du med i trekningen om tre flaxlodd. Hver sms koster 5 kroner. Løsning må være oss i hende før onsdag klokken 12.00 i neste uke.

Send tb hvor «ditt svar» til 2303.

HVOR ER DETTE? Ser du hvor fotografen vår har vært denne uken? Løsningen sist lørdag var Steinerskolen, Nøtterøy. Blant de mange som visste det har vi trukket ut Toril Maurtvedt, Ramnes som vinner. Tre flaxlodd sendes i posten. Foto: Per Gilding

HOROSKOPET

11.-17. mars

VÆREN (21. mars – 20. april)

LØVEN (23. juli – 23. august)

SKYTTEN (23. november – 21. desember)

Du har fått energiplaneten inn i tegnet ditt, noe som gir deg mer trøkk både fysisk og sosialt, men det fører også til at du blir mindre samspillsorientert fordi du kjører ditt eget løp. Noe du har jobbet med i det skjulte, kan du se i et nytt lys. Nå kan du være engasjert i noe som ikke gir noe på kort sikt, og som har et element av plikt ved seg. I stedet for å furte, kan det lønne seg å få det unna og gå videre.

I et forhold kan du gå på akkord med dine egne meninger eller noe som betyr noe for deg, fordi du ser muligheter til noe mer lenger framme. Utsiktene til en lengre reise kan dukke opp. For de nærmeste omgivelsene dine kan dette være vanskelig å svelge, og de kan overtale deg til å la det være. Her kan det bli en balansegang mellom hensynet til dem og til deg selv.

Du kan føle at du har draget på en du vil gjøre inntrykk på, og generelt sett vil romantikken og kanskje ogs erotikken kunne blomstre. Dette gjelder spesielt i forbindelse med nymånen i begynnelsen av uken, da ting kan skje kjapt og uten forvarsel. Et nytt bekjentskap eller forhold vil kunne oppstå eller få mer energi i hjemmet, så hvorfor gå ut og over bekken etter vann?

TYREN (21. april – 21. mai)

JOMFRUEN (24. august – 23. september)

STEINBUKKEN (22. desember – 20. januar)

Du kan engasjere deg sterkt i noe som har betydning for flere enn deg. Det kan dreie seg om en idealistisk organisasjon, men også om den litt videre vennekretsen. Her kan du bli bedre kjent med en som kan få større betydning for deg etter hvert. Men du kan ta deg selv og nære forhold litt for tungt for tiden, og vil tjene på å senke skuldrene. Utsett nye planer til etter helgen.

Du kan møte folk med positive forventninger, og sjansene for både romantikk og erotikk er til stede. Men du kan være så positiv at du ikke banker i bordet når det er behov for det. Mot slutten av uken kan du få en ahaopplevelse og se et forhold eller et vennskap i et nytt lys. Du vil kunne føle behovet for å markere grensene dine overfor en som vil utvide sitte eget revir.

Du kan nå være diplomatisk og si det du vil, slik at du får gjennomslag for det. Men du kan også henge deg opp i ting du burde gjort deg ferdig med, slik at du ikke ser nye muligheter. Det siste kan endre seg mot slutten av uken. Familien spiller en viktigere rolle nå, og du føler muligens at kravet om å markere seg på egen hånd kan stå i veien for det de andre ønsker å gjøre.

TVILLINGENE (22. mai – 21. juni)

VEKTEN (24. september – 23. oktober)

VANNMANNEN (21. januar – 18. februar)

På jobben eller skolen vil du ha goodwill og kunne legge ned mye energi i å bygge broer mellom mennesker og forene motstridende parter til å jobbe mot det samme målet. Veien til suksess kan ligge i at du er villig til å anerkjenne at en annen også har bidratt, slik at du får vedkommende med på laget. I vennekretsen kan du bli utålmodig dersom andre mener noe annet enn deg selv.

Mer enn ellers trenger du anerkjennelse og en klapp på skulderen, og du kan bli fornærmet om dine nærmeste eller kollegaer ikke forstår det. Forholdet til en annen kan være vanskelig å bli klok på, og du kan legge for mye i det, slik at den andre føler seg presset. Det kan dreie seg om å balansere mellom å skulle gi frihet og å kreve de nødvendige følelsesmessige grensene.

Dette kan bli en hektisk uke der du involverer deg i mye på en gang og må ta mange ting på hælen. Dersom du planlegger og bremser litt i svingene, kan du unngå kritikk. En kortere reise er sannsynlig. Økonomisk sett kan noe som har ligget over deg, gå mot slutten. Det er fare for å henge seg opp i statustenkning og impulsivt kjøpe noe fint man ikke har råd til.

SKORPIONEN (24. oktober – 22. november)

FISKENE (19. februar – 20. mars)

Nå har du mye kreativitet du trenger å få utløp for, samtidig som du kan være for selvkritisk eller for redd for å levere noe som ikke er godt nok. Det beste kan være å kaste seg ut i det. På jobben eller skolen kan du kjøre ditt eget løp og ha vanskelig for å samarbeide, eller du kan føle grenser som du vil sprenge eller provosere. Forsøk å se de store linjene i stedet for bagateller.

Nå har du draget og kan havne i romantiske situasjoner med kjæresten eller med den du nå har nok initiativ til å oppsøke. Analyserer du et forhold, kan du risikere at du hindrer det i å utvikle seg spontant og naturlig. På det økonomiske området kan du se noe fra en ny side, eller et nytt moment kan komme inn i en fastlåst situasjon. Vent til helgen med å ta en beslutning.

KREPSEN (22. juni – 22. juli)

Selvutvikling er fortsatt et viktig tema, og mot slutten av uken kan noen av bitene falle på plass etter at du har tenkt gjennom hvor du vil videre. I forhold til jobben eller skolen kan du se tingene klarere og kanskje møte utfordringer med en ny giv. Her kan det lønne seg å skynde seg sakte, så du ikke møter unødvendig motstand fra folk som fører seg forbigått.

STJERNEHIMMELEN DENNE UKEN:

Nymåne mandag i Fiskene. Sol (ego, vilje), Merkur (kommunikasjon, forstand, rastløshet), Venus (kreativitet, kjærlighet) og Neptun (illusjoner, idealisme) står i Fiskene. Mars (sex, energi, kamp, aggresjon) går inn i Væren. Merkur går forover igjen søndag.

LØRDAG ■ LØRDAG 9. MARS 2013

■ TØNSBERGS

BLAD

13

KRYSSORD

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løsning må være oss i hende innen onsdag kl. 12 i neste uke. Sendes til Tønsbergs Blad, postboks 33, 3101 Tønsberg. Merk konvolutten «kryssord».

Vinnere av lørdagskryssord 2. mars 1. premie à ti Flax-lodd:

Terje Haraldstad, Bøgata 59, 3114 Tønsberg 2. premie à fem Flax-lodd:

Gerd Flaatnes, Andebu Sentrum 24, 3158 Andebu og Bergljot Brenne, Fossanveien 56, 3174 Revetal.

HVA ER DETTE?

Sist uke viste vi en skjærding Skjærding eller skoro som det heter lokalt. Er til å henge gryter i over grua eller ildstedet. Hakkene gjør at høyden over ilden kan reguleres. Vi har trukket ut Gjert Meland, Holmestrand som vinner. Tre Flax-lodd sendes deg i posten.

OPPGAVE: Hva er dette?

Men hva er det vi har funnet fram i dag blant antikviteter og snurrepiperier fra Vestfoldmuseenes samlinger? Gjett hva vi har tatt bilde av og send oss svaret. Hver uke presenterer Tønsbergs Blad et nytt bilde og løsningen på forrige ukes historienøtt.

Vet du hva dette er? Send sms til 2303. Start meldingen med tb historie ogskriv svaret ditt. Husk navn og nummer! Løsning må være oss i hende innen onsdag klokken 12.00 neste uke. Du kan sende oss svaret på et postkort til Tønsbergs Blad, Postboks 33, 3101 Tønsberg eller helst på epost til adressen:

LØSNING: Skjærding eller skoro.

[email protected]

Hver uke trekker vi en vinner som stikker av med tre Flax-lodd.

formasjon om en eller flere av gjenstandene vi viser fram i denne spalten, send gjerne noen ord til histo-

PS: Har du en god historie eller mer in-

[email protected]

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ KULTUR

KULTUR

14

TIPS OSS 33 37 30 00 [email protected]

Jan Erik Hvidsten redaktør 900 31 870

Merete Holtan journalist 918 69 316

Lena Malnes journalist 977 55 472

Erik Munsterhjelm journalist 977 40 715

Kristin Svensen journalist 971 80 072

VISER VEI: Ellen Bergene har sin debut som musikkvertinne ‘uten følge’ i dag. Hennes jobb er å lose musikerne gjennom dagen, slik at de kan lade best mulig opp til kveldens konsert. Jacob Dingstad, Daniel Lyngstad, Sverre Barratt-Due og Sondre Fjose Sandberg i Quartetto Alle foto: Marit Borgen Testosterone er glade for å bli møtt på stasjonen.

Gjør klart for en k «Skjulte skatter» med Ravi TØNSBERG: Mandag er det premiere på programmet «Skjulte skatter» på TV3. Programledere er Ravi og Jannecke Weeden, og sammen med ekspertene Inge Solheim og Ellen Ørnes skal de tråle Norge på kryss og tvers for å finne skjulte skatter. På onsdag besøker Jannecke og Inge Ingeborg i Holmestrand. Hun bor på en storgård, og føler på både forbannelsen og velsignelsen ved å ha mye lagringsplass.

TØNSBERG: De sjauer stoler, kveiler kabler, skjenker rødvin og sørger for skyss. Levende klassisk er kjent for sine vel gjennomførte konserter. Men hvordan drifter de sitt velsmurte musikkmaskineri?

Kristin Svensen 971 80 072 [email protected]

– Petter er nøye på at vertinnen alltid skal være tilgjengelig. Vi skal sørge for at musikerne kan fokusere mest mulig på kveldens konsert. Så tar vi oss av det praktiske, sier Ellen Bergene. Hun er en smule spent foran dagens oppgave. Bergene har sin ilddåp som musikkvertinne i Levende klassisk i dag. Hun har vært med tidligere,

som assistent for mer drevne damer på området. I dag må hun klare seg selv. – Jeg begynte som frivillig i Levende klassisk like etter at vi flyttet hit til byen her. Vi var på en konsert, og jeg syntes det var flott organisert med en personlig aura – og fikk lyst til å bidra. Vi er en super gjeng som holder på, og Petter Andersen er en unik leder som gir oss stor tillit. «Du bestemmer, gjør det på din måte» sier han. Da skapes kvalitet, i gode møter mellom mennesker, sier Bergene. – Det gir en glede å lage gode opplevelser for folk. Og så får jeg mye vakker musikk med på kjøpet, sier vertinnen. Hun har en lang dag foran seg.

Se flere bilder

– Bedre enn på Slottet Jobben starter med henting på Jernbanestasjonen klokka 12.

■ Levende klassisk ■ En privat, uavhengig organisasjon drevet av en gruppe ildsjeler som på frivillig basis arrangerer konserter med klassisk musikk på høyt profesjonelt nivå. ■ Etablert av Petter Andersen m.fl. i 2004. ■ Fusjonert med Musikkens venner i Tønsberg i 2007. ■ Har siden starten arrangert 150

konserter med 800 musikere for 13.000 tilhørere. ■ Petter Andersen ble høsten 2013 ansatt som produsent i 25 prosent stilling. All annen innsats i organisasjonen er basert på frivillighet. ■ Støttet av bl.a. Norsk kulturråd, Anders Jahres humanitære stiftelse, Tønsberg kommune. ■ www.levendeklassisk.no

Skyss til Steinerskolen for skolekonsert der, hjem til Kvernhusveien for en musikerstrekk inkludert middag, før Teie hovedgård, lydprøver og konsert. Jobben er ikke gjort før de fire unge musikerne i Quartetto Testosterone er skysset på toget igjen etter endt konsert. I dag skal hun til og med servere middag, siden dagen blir ekstra lang. Det vanligste er en bagett på bakrommet. – De trenger litt skikkelig mat, sier Bergene, og ber inn.

Musikerne synes det er aldeles perfekt å bli fulgt opp av en oppmerksom vertinne. – Dette er mye bedre oppvartning enn vi fikk på Slottet der vi spilte i går, sier cellist Sverre Barratt-Due. – Levende klassisk er en erfaren konsertarrangør. Man merker at noen har planlagt, og da blir det lettere for oss også, sier fiolinist Sondre Fjose Sandberg. En Iphone-kabel er nettopp tryllet fram til en trengende telefon.

KULTUR ■ LØRDAG 9. MARS 2013

■ TØNSBERGS

BLAD

15

PUBLIKUM PÅ VEI: Malgorzata Ursula Skuza, (fra venstre oppe), Bente Wiik og Mette Myhre går ofte på konsert. Det gjør også Anne Louise Gjemmestad (til venstre i trappen) og Solveig Østmoen. – Her er det lite og nært, men kvalitet og klasse likevel, sier Bente Wiik.

BANG I BAREN: Henrik Bækken Bang tar sin tørn i baren i kveld. – Det er det samme hva jeg gjør, bare jeg kan bidra. Det er veldig bra at Tønsberg kan tilby jevnlige, klassiske konserter, sier Bækken Bang.

klassiker Formiddagen går over i ettermiddag. Turen går til Teie hovedgård, der et knippe andre ildsjeler har holdt på i noen timer allerede.

Vinn - vinn Kveldens scenemester og ansvarlig for lyset er Yngve LindgaardBerntsen. Etter 30 år som flyger liker han å bidra til et fellesskap. – Dette er vinn-vinn. Jeg får drive med noe jeg liker, samtidig som jeg får med meg masse flott musikk, sier Lindgaard-Berntsen. Henrik Bækken Bang sørger for at kveldens tilbud i baren snart er klart. Også han med interessen for klassisk musikk som utgangspunkt for å sprette rødvinskorker og servere kaffe på konsertene. Klokka går mot konsertstart 19.30. Stemningen er likevel ikke stresset. – En god plan, og det å starte tidlig nok med forberedelser er

oppskriften, sier Petter Andersen. Han finner fram ulastelig trykkede programmer, gjennomarbeidet med info om både musikere, komponister og vårens videre program. Søndag 17. mars kommer Eldbjørg Hemsing og Jie Zhang. Så følger Engegårdkvartetten og Susanne Lundeng, og en kveld med Schumann og Bergmann i juni. Andersen er både sjef og vikar for alle. Når Elin Johannesen er på plass for å selge billetter, økonomisjef Jorunn Gustavsen er på kommer med kasse og vekslepenger, og kveldens billettkontrollør Tove Sørlie tar plass i døra – da kan publikum komme. Og Petter Andersen kan skifte til linjakka og gå inn på scenen som han har gjort i snart ti år. – Kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til Levende klassisk sin konsert nummer 151 og kveldens musikere i Quartetto Testosterone.

SLÅR SLOTTET: – Dette er bedre oppvartning enn den vi fikk på Slottet i går, sier Sverre Barrat-Due, og setter pris på Ellen Bergenes gjestfrihet.

LYS FOR GOD LYD: – Det visuelle er viktig for å framheve musikerne og skape stemning, sier Petter Andersen. Yngve LindgaardBerntsen (i stigen) er fast frivillig på lys/scenerigg. Morten Richter tester lyd.

16

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ KULTUR

TOTALT KVINNE: Artisten Maria Lex fra Larvik spilte på Total Scene fredag kveld. Med seg hadde hun bandet The Stalkers, samt DJ Howie. Det samme gjorde Gabrielle . Foto: Eric Johannessen – Genialt, mener Maria Lex om at to kvinner spiller på kvinnedagen.

Kvinnene sang 8. mars TØNSBERG: På Total Scene i går sto to damer. Men noe kvinnedagsarrangement, det var det egentlig ikke.

Bjørnar K. Bekkevard 950 03 236 [email protected]

Studentuka i Vestfold, i regi av Høyskolen på Bakkenteigen, ble avsluttet med kvinnelig dominans i går. Det falt tilfeldigvis sammen med kvinnedagen 8. mars. – Det var egentlig en ren tilfel-

dighet, forteller pressesjef i Studentuka Ola Them. Uka, som varte i ni dager, ble avsluttet med konsert av Bergens-sangeren Gabrielle og Maria Lex fra Larvik. Gabrielle er kjent for sin fengende popmusikk, med lette refreng på gjenkjennelig Bergensdialekt. Hun har oppnådd stor popularitet, med slagere som «Ring meg»fra 2011. Maria Lex, kanskje mer ukjent for mange, spiller det hun selv beskriver som en blanding av dance, rock og pop.

Med seg på scenen har hun firemannsbandet The Stalkers fra Tønsberg, samt DJ Howie. Sammen har musikerne også gått i studio. – Vi skal gi ut en singel før påske, sier Maria Lex. Tittelen er ennå ukjent.

En ren tilfeldighet Til tross for at kalenderen fredag viste 8. mars, var dette fra Studentuka sin side ikke noe planlagt sammentreff. – Når vi først oppdaget at det passet så godt, kunne vi like godt

gjøre litt ut av det, sa pressesjef Them. Arrangørene mener at Gabrielle og Maria Lex vel så mye appellerer til kvinner som til menn, og oppfordret på forhånd damene til å dra med seg (ekte) mennene på konsert. Maria Lex liker ideen om to damer på samme scene, samme kveld. – Det er genialt at to kvinner står på scenen, sier hun. Kvinnedagen betyr mye for henne, og hun mener den er viktig. – Kvinnedagen er en dag for å

kjempe for kvinners rett til å gjøre hva har lyst til, sier hun.

Fant tonen Om artistkollega Gabrielle har Maria Lex bare positivt å si. – Hun er kjempekoselig. Vi fikk anledning til å snakke sammen før konserten, og vi fant tonen godt, sier hun. Hva gjelder studentuka, konkluderer en tilfreds pressesjef Ola Them med at det hele har vært vellykket. – Det har vært en god studentuke, sier han.

■ Kommentar

Bøkenes vikingtid Vestfold gjør krav på vikingtid. Knapt noe annet fylke her til lands arbeider så målrettet for å synliggjøre en forgangen epoke. Med rette. Det er her Osebergskipet og Gokstadskipet ble funnet – de mektigste minner om hundreårene rett før og rett etter år 1000. I den grad nye funn og ny innsikt kan utvikles til betydelige turistattraksjoner, gjenstår å se, men arbeidet som ble gjort med å bygge det nye Osebergskip her i Tønsberg, vil trolig kunne medvirke til å utvikle byen og regionen til et spennende reisemål. Lenger sør i fylket har utgravingene i Tjodalyng i Larvik avdekket et av de største oldtidssamfunn i Norden, Kaupang, som trolig huset 400-600 personer i et vitalt handels- og sjøfartssenter i førkristen vikingtid – før Tunsberg fra slutten av 800-tallet

gradvis vokste fram som et maktsentrum for konge og hird, på sitt mektigste på tidlig 1200-tallet. Dette, sammen med vikingsenteret rundt Borrehaugene og jakten på slagstedene i Re, er bare noen eksempler på prosjekter som kan være med på å levendegjøre denne gamle middelalderhistorien både kulturhistorisk og kommersielt. Og nye tak tas. Nå har historieinteresserte gått sammen for å forsterke interessen fram mot 2016. Kildene for den massive sat-

singen på vikingtid og middelalder er aktiv historieforskning, museumsaktiviteter og ikke minst arkeologiske utgravninger og –dokumentasjon. Men for den historieinteresserte har litteraturen alltid vært de beste kildene – på godt og vondt. Snorres kongesagaer og flere av de islandske ættesagaene har gjennom århundrer gitt næring til fantasi og fundament for kunnskap om Vestfold fra

800- til 1200-tallet. I nyere tid har ikke minst Kåre Holts innlevelse i maktkampen mellom konge og kirke på 1100-tallet, omstøpt i kanskje noen av de beste norske historiske romanene gjennom alle tider, kong Sverre-trilogien, blitt stående som klassikere. Og det skrives nye, gode bøker. Ferskest i så måte er Jan Ove Ekebergs dramatiske romantrilogi om borgerkrigstiden rundt tidlig 1200tall. I dem er kongsemnestridene og maktsentrene i Norge og Norden bakteppet, ikke minst Tønsberg som kongesete. Slik fornyes interessen for senvikingtiden på en positiv måte. Men det er lett å glemme dobbeltheten. Vikingtid og middelalder var preget av vold og brutalitet. Nyere litteratur gir oss mange eksempler på dette. Et rystende bilde av dette gir Tore Kvæven oss i romanen «Hard er mitt lands lov». Det er en skakende roman. Fiksjon riktig

nok, men sannsynligvis basert på solid innsikt i kultur og tidsånd. Det dreier seg om et ytterst blodig og nådeløst vikingtokt i året 1010 som starter i Roma om bord på drageskipet «Havjerven» der grønlendingen Ulfr Hrafnsson nedkjemper styrmannen på skipet og overtar skipet og mannskapet, blant andre mannskaper fra Tjodalyng. I kraft av mot, styrke og ikke minst evne til å overtale og lokke får han med seg de godt over hundre vikingene på et tokt ingen før fra norrønbosettingene hadde gitt seg ut på. Han hadde tidligere vært i land i Nord-Afrika, fått med seg gull og et fønikisk kart over deler av Store Serkland- altså det arabiske Afrika- og Store Blåland- Sentralafrika og Kongo. Her skal de finne gull og

Finn Stenstad litteraturkritiker i Tønsbergs Blad

edle varer. Skildringen av hærferden, plyndringen og brutaliteten gir et usminket bilde av det som i svært liten grad kommer til uttrykk i annen vikingog middelalderlitteratur. Perspektivrik og tankevekkende bidrag til vår litterære forstilling om sagatid og vikingånd som på mange måter bringer balanse i bildet av denne delen av norrøn historie.

KULTUR ■ LØRDAG 9. MARS 2013

■ TØNSBERGS

BLAD

17

– Unge er blitt tøffere MED HUMOR: Marit Evensen er trent i å fortelle historier. Arkivfoto

Om kvinnen og lange følehorn i Glasshuset TJØME: Onsdag 13. mars blir

LITT TRYGGERE: Teater er også en del av UKM, her ved gruppa Sceneplukk fra Sande i 2012. Foto: Fredrik Meilegård Arnesen TØNSBERG/NØTTERØY/ HORTEN: «Idol»-syndromet

rammer Ungdommens Kulturmønstring. Merete Holtan 918 69 316 [email protected]

Tre scener, 205 ungdommer, 110 kulturinnslag. Denne helgen blir det mye nerver og forventning, tårer og skuffelse, latter og triumf rundt om i Tønsberg-området. Det er tid for den årlige stormønstringen av ungdom som vil prøve seg foran et publikum – med musikk, dans, teater, film, kunst eller litteratur. Skjønt, stormønstring? Aldri har så få meldt seg på Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Vestfold. Med neste helgs lokalmønstringer, samler UKM i år 504 deltagere i Vest-

TID FOR UKM: I helgen samles Tønsberg-områdets håpefulle til Ungdommens Kulturmønstring. Flere Foto: Kirvil Håberg Allum gjør som Kim André Sjøholm fra Torød i fjor: Han sto på scenen alene.

fold. I toppåret 2006 var 880 meldt på. – Det er den samme trenden i nesten hele landet. Årsakene skal vi se på senere, men vi vet vi har fått mer pågang de årene vi har turnert rundt om på skolene, sier Tone Jørgensen i UKM Vestfold. Jørgensen tror TV-konkurransene, med sin kniving og mulighet for kjapp kjendisstatus, kan

virke inn. UKM bleikner litt, og blir å se på som en forberedelse til «Idol» , «The Voice» eller «Xfactor». Samtidig ser arrangøren at UKM har omtrent like mange innslag som før, men flere står på scenen alene, ikke i grupper. – Vi tror TV-konkurransene, men også sosiale medier, har gjort ungdom tøffere. Terskelen for «å melde noe» er blitt lavere.

■ UKM denne helgen ■ Nøtterøy/Tjøme: 41 personer, 31 innslag i Nøtterøy kulturhus 9/3 fra kl. 11. ■ Tønsberg: 44 personer, 24 innslag i Oseberg kulturhus 9/3 fra kl. ■ Hof/Holmestrand/Horten/Svelvik/Sande: 120 personer, 55 innslag 10/3 på Bakkenteigen fra kl. 12.

det nok en gang fortellerkveld i Glasshuset på Tjøme. Fortellervert Marit Evensen har satt i gang disse kveldene sammen med Tjømes kultursjef Janne Lepperød og Glasshusets Marianne Leisner, og onsdagens tema er av den mytiske varianten. « Hun skulle bare stå der og se utover horisonten. Være til. Men så dukket denne enorme krepsen opp. Stikkende øyne. Lange følehorn. Fryktinngytende! Krepsen hadde noen historier å fortelle ...». Slik lokkes det til en kveld med mystikk, magi og humor, det siste kanskje om forskjellen mellom kvinner og menn? – Hvis noen har lyst til å fortelle en historie eller to, er det åpent for det etter pause, sier Marit Evensen. Hun har lang erfaring som forteller, og bakgrunn innenfor pedagogikk, litteratur og kommunikasjon. På Glasshusets meny står blant annet suppe denne kvelden.

TIL DAG

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ DAG TIL DAG

DAG

18

Tips til dag til dag redaksjonen: Mail: [email protected] Telefon: 33 37 30 33 mellom 08.30 - 15.30 Fax: 33 37 30 10

Ann-Iren Ljone [email protected] 33 37 30 33

Åse Frøyland [email protected] 33 37 30 33

Kari Roti Løchen [email protected] 33 37 30 33

3 år

1 år

Casper Storbukås.

Vi gratulerer hele familiens midtpunkt med sin første bursdag, som var fredag 8. mars. Den skal feires i helga. Lykkønskninger fra mamma og pappa, besteforeldre og oldeforeldre, tanter og onkler.

1 år Vår skjønne prinsesse Mariell StangebyAschim fyl-

ler 1 år i dag. Du er det best som har hendt oss. Vi vil gratulerer så masse med din første bursdag herlig jenta vår. Verdens beste datter. Mamma og pappa er så stolte av deg. Resten av familien hilser også og gratulerer så mye. Vi er utrolig glade i deg. Mange gode klemmer fra mamma og pappa.

2 år Eivind Normann Gravdahl

fyller 2 år i dag. Gratulerer med dagen, guttebassen vår! Mange klemmer fra Solveig, mamma og pappa.

2 år Thea Marlene Aarum.

Vi gratulerer godjenta vår med bursdagen søndag. Snilleste jenta i verden. Vi er alle kjempeglade i deg. Hilsen bestemor, bestefar og Maya.

2 år Thea Emilie H. Lilleby.

Hipp hurra for verdens beste Thea! Du er ei herlig jente, og vi er så utrolig glade i deg alle sammen. Gleder oss til å feire deg med gaver og kaker. Stor klem.

2 år

Fylkesordføreren

Tobias Berland Ludvigsen.

Ordføreren i Tønsberg Kl.11.00: Juryarbeid ungdommens kulturmønstring UKM, Oseberg.

Ordføreren i Andebu Kl. 10.00-14.00: Dugnad i Andebu.

Hurra! 4. mars ble lillegutten vår 3 år, nå løper du rundt og snakker hele tiden. Så stor du er blitt. Vi er veldig glade i deg. Klem fra mamma, pappa og Oliver.

3 år

NB: Fullt navn og adresse på den som skal gratuleres. Tjenesten er gratis. Bursdagsbilder på MMS: Send kodeord tb bursdag til 2303. Fortsett med navn, alder og hilsen. Legg ved bildet . Tjenesten koster kr. 10,-.

DAGENS

bursdagsbarn Bursdagsgaven leveres av SF Brygga Kino

Gratulerer med gratis kinobillett

Leah Nathalie Granøe Brynildsen.

Vår flotte gutt Andreas Svendsen, Stokke, fyller 6 år søndag. Gratulerer så mye med dagen, vi gleder oss til å feire bursdagen din. Mange klemmer fra Lars, mamma og pappa.

Gratulerer så mye med dagen solstråla vår! Vi er veldig stolte og glad i deg. Håper du får en fin feiring på lekeland. Klem fra mamma, pappa og hele familien.

Gavekortet må hentes hos SF Brygga Kino innen 14 dager etter innrykk, brukes innen 4 uker. (Ta med deg hele siden med bursdagsbilde og avisens dato)

3 år Mathias Ingdal.

Mommo og Moffa på Nøtterøy gratulerer Mathias i Sollia med 3årsdagen. Lillesøster Ingrid gratulerer også. Gleder oss til å treffe deg i påsken.

6 år

8 år

Isabella Danielsen Bratteli.

Adrian Tanver, Ist-

Gratulerer så mye med 6årsdagen din (snart) skolejenta vår. Vi er veldig gla’ i deg. Masse klemmer fra Anton, mamma og pappa.

6 år 4 år Oliver Aksnes Halvorsen

fyller 4 år søndag. Gratulerer masse med dagen din skjønne minstemann min. Du er jo her hos meg og vi skal kose oss med bursdagskake. Gleder meg. Veldig glad i deg. Knuseklem fra farmor.

Verdens herligste Jakob Sandvik Wisløff fyl-

ler 6 år. Du er en super, god og snill gutt, som kan så mange ting, og som gleder seg til høsten og skolestart! Vi er veldig glade i deg, vennen vår! Klemmer fra storebror Daniel, mamma og “lillebror” Papi.

4 år Selma Oline Kerre-Berg.

Hipp hurra for verdens beste lillesøster som fyller 4 år søndag! Endelig er dagen her med selskap og gaver. Glad i deg. Bursdagsklemmer fra storesøster Andrea, mamma og pappa.

Vår lille sjarmør, solstråle, rampegutt og kjekkas, Tobias fyller 2 år søndag! Hipp hurra for stoltheten vår! Vi er uendelig glade i deg! Mange klemmer fra storesøster Malin, mamma og pappa.

Christopher O. Kiraly

fyller 6 år i dag. Hurra, vår lille gutt har blitt stor. Til høsten er du skolegutt med store forventninger. Vi gratulerer deg med dagen! Mange klemmer fra storebror Robert, mamma, pappa og besteforeldre fra Hokksund og Stokke.

anbul, fyller 8 år søndag. Gratulerer med dagen, gutten vår. Vi ønsker deg en flott feiring. Kjempeglade i deg. Klem fra mormor og bestefar på Sem.

8 år

6 år Hipp hurra for verdens beste Madeleine Staff! Tenk at du fyller 6 år, og snart er du skolejente! Vi er veldig glade i deg. Store bursdagsklemmer fra Celine, Nikko, pappa og mamma.

6 år

■ Ordføreren Ingen oppsatte avtaler lørdag og søndag.

Epost sendes til [email protected] Konvolutter merkes «Gratulerer». Husk ekstra tid for postgang.

■ Gratulerer Leon GranliWang.

[email protected]

Gratulerer: Innlevering senest kl. 09.00 to dager før innrykk. Til lørdag/mandag er fristen torsdag kl. 09.00. Til tirsdag er fristen fredag kl. 09.00.

Maria Othilie Henriksen Winje. Hipp

hurra for Maria som fyller 8 år i dag. Mange bursdagsklemmer fra Erlend, mamma, pappa og Lynet.

8 år Martine Mørken Reiten.

Hipp, hipp hurra for skolejenta vår! Vi gratulerer deg så mye med dagen din. Stor klem fra mormor og morfar.

8 år Siren Lervold Pettersen. Gratule-

rer så mye med dagen til verdens beste Siren! Mange klemmer fra Marina, Ludvig, mamma og pappa.

7 år

9 år

Hipp hurra for den supre og flotte jenta vår, Mia

Jacob Bruserød. Vi

Kristine Haga Kaarstein, som

fyller 7 år i dag! Vi er veldig glade i deg. Knusekos fra Matilde, mamma og pappa. NB: Lykke til på håndballcup i dag.

gratulerer vårt flotte barnebarn Jacob, som fyller 9 år søndag, og gleder oss til å feire deg sammen med familien. Mange klemmer fra farmor og farfar.

DAG TIL DAG ■ LØRDAG 9. MARS 2013

9 år

11 år

14 år

Fredrik K. Beck, Du-

Christoffer Andersen Engelstad.

Hannah Mønsdal,

ken, fyller 9 år. Gratulerer så mye med dagen til verdens kuleste lillebror. Du skaper mye liv i familien. Håper du får en fin dag, og vinner fotballcupen. Vi er veldig glade i deg. Bursdagsklemmer fra Jørgen, Johannes, Emilie, mamma og pappa + resten av storfamilien.

9 år Hipp hipp hurra for sportsgutten vår, Markus Jonassen, som fyller 9år søndag! Vi er kjempestolte og gla’ i deg. Store klemmer fra Lars Ulrik, mamma og pappa.

Hipp hurra for verdens beste Christoffer, som fyller 11 år i dag. Gratulerer deg kjempemasse med dagen du har ventet lenge på. Du er en snill og god gutt og vi er kjempeglade i deg. Ha en super dag og feiring. Bursdagsklemmer fra mamma, pappa, Inger Charlotte, Nero og Fluffy. Resten av familien hilser også.

11 år Vi gratulerer godgutten vår Endre Dahl Kristensen som

10 år

fyller 11 år søndag. Vi er glade i deg og håper du får en fin dag. Mange gode klemmer fra storebror Andreas, mamma og pappa.

Adrian Vistad. Gratu-

11 år

lerer så mye med dagen, Adrian. Endelig bursdag og du kan samle alle gutta til feiring. Vi er kjempeglade i deg. Mange hilsen fra Simen, mamma og pappa.

10 år Brink Andreas Frønæs,

Horten. Hurra for den flotte gutten vår, som fyller 10 år i dag! Håper du får en super dag. Bursdagsklemmer fra Even, mamma og pappa. Bestefar, mormor og morfar hilser også.

10 år Herman Kjøsterud Erlingsen,

Asker, fyller 10 år. Farmor på Hvasser, mamma, pappa, Halvor og Eimar gratulerer den flotte storebroren vår med dagen.

10 år Lotta Daler. Gratulerer med dagen i dag, kjære Lotta. Du er en sporty jente og vi gleder oss til mye moro i Solåsgrenda. Klem Mommo og Bossa.

Hedda Halvorsen.

Vi vil gratulere den sporty jenta vår Hedda Halvorsen med 11-årsdagen i dag. Ha en super bursdag. Bursdagsklemmer fra Nora, Synne, mamma, pappa og resten av familien.

12 år Hannah Elisabeth Olaussen.

Kjære Hannah, gratulerer med 12årsdagen søndag. Håper du får en kjempefin bursdag, vi er så veldig glade i deg. Bursdagsklemmer fra Vetle, Hedda og mamma.

12 år Karoline Lønn Jonassen, Teie. Vi

ønsker å gratulere den flotte jenta vår, Karoline, som fyller 12 år søndag 10. mars. Håper du får en kjempefin feiring. Klem fra alle oss som er så glade i deg.

14 år Anette Markussen fyl-

10 år

ler 14 år i dag. Karine, Eirik, mamma og pappa gratulerer verdens beste Anette med dagen. Simba fylte 2 år 8. mars.

Vi vil gratulere Nora

14 år

Vamråk Røed, Stok-

Lars Ragnar Frøyen fyller

ke, med 10årsdagen søndag. Håper du får en flott dag. Mange klemmer fra Kristoffer, Ane, mamma og pappa.

14 år. Vi ønsker deg en fin bursdag. Hilsen mamma, pappa, Jenny og Tico.

Ringshaug. Hipp, hipp hurra for den flotte jenta vår, som fyller 14 år på søndag! Vi ønsker deg en strålende dag. Varme klemmer fra Edvard, Linus, mamma og pappa.

14 år I dag fyller Helene Smedsrud,

Andebu, 14 år. Gratulerer så mye som fjortis, Helene. Håper dagen din blir fin. Klem fra Anniken, mamma og pappa.

16 år

Pensjonert landskapsarkitekt Knut A. Berg 75 år

18 år Caroline Ulven Holmen, Stokke.

Vår fantastiske flotte og sporty datter fyller 18 år søndag. Gratulerer så mye med dagen. Nedtellingen er over. Nå er du endelig blitt myndig og lappen er snart i havn. Gleder oss til å feire dagen din når du kommer hjem fra Spania. Stor klem fra mamma, pappa, Andreas, Silje og pusene.

40 år Trond Meilegård.

Hipp, hipp hurra! Gratulerer så mye med dagen. Håper du får en fin dag. Klemmer fra Pernille, Brit Helen, Lotte Natalie og Jens Ludvik.

■ Jubilanter 80 år Anne Marie Mønsdal.

Hurra får den snille bestemoren vår, som fyller 80 år på søndag! Vi ønsker deg en kjempe fin dag. Varme klemmer fra Edvard og Hannah, Synne og Njål.

BLAD

19

■ Merkedagen

Knut Berg, N. Slottsgt. 5 b, 3111 Tønsberg var Svalbards første naturvernkonsulent. Jubilanten, som er født i Hvittingfoss, har i over 30 år bodd og arbeidet på Nøtterøy. De siste 16 yrkesaktive år har han hatt sitt virke i kommunen, bl.a. som miljørådgiver. Berg begynte sin utdannelse ved hagebruksskolen i Grimstad, og ble i 1965 uteksaminert ved Institutt for landskapsarkitektur ved NLH på Ås. Sine første yrkesaktive år tilbrakte han i Stockholm, før han i 1970 ble ansatt i NVE, ved kontoret for natur og landskapspleie. Det var i denne perioden han også hadde et engasjement for sysselmannen på Svalbard. Fritiden tilbringer jubilanten gjerne på ski, helst i Alpene. NTB

Jacob Lie.

Kjære Jacob. Gratulerer med 16-årsdagen. Nå har du virkelig blitt stor og dessverre kan du ikke feire dagen sammen med oss på Tjøme da du er på landssamling i alpint i Narvik. Vi ønsker deg lykke til og er veldig stolte av deg for den du er og det du gjør og det du satser. Nå krysser vi fingrene for at du kommer inn på Hovden skigymnas fra høsten. Ha en fin bursdag, skal hilse fra oss alle her i Norge/Tjøme og i Danmark.

■ TØNSBERGS

De førti ridderne. De førti ridderne er en tradisjonell norsk merkedag som ble feiret 9. mars, til minne om førti romerske soldater som ble drept for sin kristne tro i Armenia på 300-tallet. I katolsk tradisjon er minnedagen 10. mars.

■ Dagens sitat Utdanning er det viktigste våpen hvis vi vil oppnå forandring i verden. Nelson Mandela

■ Vi minner om Engveien Senter

Åpen kafeteria med middagsservering lørdag og søndag. Tønsberg Pinsekirke Betania

Gudstjeneste søndag med nattverd. Åse Miriam Smidsrød taler. Søndagsskole. Mandag samles søstermisjonen hos Anne Karin Frøyshov. Lørdagsgruppa på Tjøme

Åpent hus med utstilling. Kafé. Haug Gård i dag.

■ Ord for dagen

Sjølystsenteret Nøtterøy

Søvnproblemer

Åpen kafeteria med middagsservering søndag.

Mange lider av søvnløshet. Bekymringene kan stjele natteroen. Sykdom og smerter skaper stress. Er søvnforstyrrelser kjent i Bibelens verden? Ja, den store apostelen Paulus smakte på mer enn de fleste vet. Han skrev: «Ofte har jeg vært … i slit og strev, ofte i nattevåk … I tillegg til alt annet har jeg det som daglig ligger over meg.» (2. Korinter 11,26-28). Noen du møter i dag kan føle alt som hver dag ligger over dem, på en slik måte at det går ut over nattesøvnen. Mange vet ikke hvor de skal vende seg, eller hvem som kan støtte dem. Du kan selv være en søvnløs. Det ligger nært å tvile på Gud midt i ensomheten. Hva var hjelpen for Paulus? Han regnet med at skrøpelighet hørte med i et normalt liv. Han satte sin lit til «Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som er velsignet i evighet.» (v. 31) Det var ikke lett, men det bar igjennom.

Pinsekirken Betel Nøtterøy

Søndag formiddag: Gudstjeneste. S Slagen KFUK-M

Søndagsmøte på Solhaug søndag kveld. Pål Walstad taler, «I takt og utakt med Grundtvig». Musikk ved Svein Novsjø. Bevertning. Fon Bedehus

Møte i kveld. Yngvar Lindhjem taler. Misjonshuset Tønsberg

Søndagsmøte i morgen. Harald Kaasa Hammer taler om «Barnetroens Israel, en familiereise». Søndagsskole. Kveldsmat etter møtet. Bykirken. Temagudstjeneste. Input for barn og kafe søndag formiddag.

■ Gullbryllup

KPK

■ Dagen i dag Artist Barbro «Lill-Babs» Svensson fyller 75 år i dag, professor Gunnar Danbolt 73 år, informasjonsrådgiver Hanne Dirdal 70 år, tidligere stortingsrepresentant Britt Harkestad og billedhogger Ninni Mürer fyller begge 67år, finsk komponist Kalevi Aho 64 år, svensk politiker Mona Sahlin 56 år, skuespiller Juliette Binoche 49 år, skuespiller Kjersti Elvik 44 år, naturvernforkjemper Lars Haltbrekken 42 år og ballettdanser Ingrid Lorentzen 41 år.

Aud og Arne Hansen. Gratule-

rer med gullbryllupsdagen i dag. Håper dere har en fin tur til Praha. Klem fra barn, svigerbarn og barnebarn.

■ Nyfødt

NTB

■ Navnedagen Sverre og Sindre har navnedag i dag. Begge navn er norrøne. Sverre var opprinnelig et tilnavn av «sverra», som betyr «å svirre» eller «å svinge rundt». Sverre betyr med andre ord «den urolige, den ustyrlige». Sindre kommer av verbet sindra, som betyr «gnistre». I norrøn mytologi ble Tors hammer, Mjølner, smidd av dvergene Sindre og Brokk.

Den 16. februar kom Julian til verden på Lillehammer sykehus. Han veide 3.586 gram og var 51 cm lang. Olivia er stolt storesøster. Hilde Mjell Donkor og Seth Donkor. Foto: privat

20

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ DAGENS NAVN

AQUAS LILLE SPRÅKLIGE [email protected]

Borgerlig sam(l)eie Joda, feil, tabber og underfundigheter finnes overalt hvor språket brukes – f.eks. i Aquaspalten. Følgende fra et innlegg i Tønsbergs Blad sist i februar tilhører nå historien med et pinligmuntert preg og ble naturligvis en «gave» til spalten. Det var to opposisjonspolitikere på Nøtterøy som kommenterte «Habilitet og maktarroganse» hos de styrende i kommunen. En setning fikk da følgende utfall: En av dem («interessante sider», Aquas tilf.) er at det borgerlige flertallet på Nøtterøy faktisk finner det formålstjenlig å diktere et privat samleie. Kommentar: Uff da. Hvis ikke ett eller annet retteinstrument ødelegger poenget her, må vi motta dette med det skjeve smil tabben fortjener – uansett hvor skylda ligger. Selve garasjesameiet Tenvik/Veierland har ingen spesiell interesse i Aqua-spalten. Men avisinnlegget inneholder en gammel språkpolitisk vinkling, som i dag ikke er særlig påaktet. Litt overbærende virker det når brevskriverne, hvorav én representerer Venstre, omtaler «det borgerlige flertallet» på Nøtterøy. På 50-60-tallet var borgerlig et fyord for Venstre-lederne Røiseland/Garbo/Seip. De betegnet gjerne Lyng- og Borten—regjeringene som ikke-sosialistiske koalisjoner. Men det var da det. Om de nåværende partier i posisjon blir opposisjon etter 9. september, vil Venstre eventuelt igjen regjere borgerlig. Og vil Sp-ere protestere mot at Per Borten ledet en regjering (1965 – 1971) som dekkes av uttrykket borgerlig? Hva er i dagens situasjon det rent språklige motstykket? Stoltenberg-regjeringen, inkludert Sp, har smart vridd seg unna problemet ved å kalle seg rødgrønn. Et interessant spørsmål blir så hvilken fargebetegnelse som måtte komme ut av blandingen mørkeblå (Frp), blå (H), grønn (V) og gul (KrF). Mest Blå miks antagelig.

Lever livet i farger DAGENS NAVN Navn: Erling Eri. Alder: 53. Stilling: Regiondirektør i OBOS. Bor: I Horten. Aktuell fordi: Tiltrådte 1. februar ny jobb og vil ha fart på boligbyggingen i Vestfold.

HORTEN: Erling Eri har job-

bet i fengsel, vært parkeringssjef og teknisk sjef. Nå har han byttet beite internt i OBOS og blitt regionsjef med store ambisjoner for boligbyggingen i Vestfold. Ralf Haga 481 81 761 [email protected]

– Hva klarer du deg ikke uten?

– God helse. Skal jeg velge duppeditter, er det nøkler og mobiltelefon. – Hva liker du best ved deg selv?

– At jeg har kontakt med livet mitt, lever livet i farger. Jeg var alvorlig syk for 20 år siden og er blitt bevisst på å være til stede i livet. – Om du vinner en stor pengepremie og skal gi 25 prosent til noen, hvem får pengene?

– Fristende å si Horten kommune, men jeg velger Kirkens Bymisjon og Diabetesforbundet. – Hva gjør deg glad?

– Engasjerte mennesker og å kjenne på kontakten med livet, det å ha følelsesregisteret intakt. – Hva gjør deg sint?

– Uredelighet. Når folk ynkeliggjør seg selv for å oppnå fordeler, blir jeg provosert. – Hva ville du gjort om du ble valgt til ordfører i din kommune?

– Da ville jeg gjort alt jeg kan for å samle det politiske miljøet om en felles målsetting, gjerne «Drømmen om Horten», og

GLAD I LIVET: Den nye regiondirektøren i OBOS, Erling Eri, er glad han har følelsesregisteret intakt. Foto: Anne Charlotte Schjøll

sørge for å gjøre Horten mer attraktiv for innflyttere. Det er litt «hemmelig» hvor bra det er å bo i Horten.

funn. Jeg mener ikke at man skal underslå noe, men syns det er viktig å finne fram til den gode følelsen.

– ... og som sjefredaktør i Tønsbergs Blad?

– Hvilken person ser du opp til?

– Forsøke etter fattig evne å bære i seg balansen mellom kritisk journalistikk og hva som bygger samfunn. Noen ganger kan den kritiske journalistikken utfordre det som bygger et sam-

– Jeg har ingen spesielle idoler som jeg har nesegrus beundring for, men jeg ser opp til mennesker som tar ansvar for livet sitt.

■ Dagens bilde

– Hva er favorittprogrammet på TV?

– Jeg ser mye nyheter og synes Thomas Gjertsens «Helt perfekt» er morsomt. – Hva gleder du deg mest til den kommende uka?

– Gleder meg til mange ting i jobbsammenheng, vi har masse ugjort og spennende foran oss, og så ser jeg fram til å komme enda en uke nærmere vår og sommer og lysere dager.

■ Su doku Mandag: Lett Tirsdag, onsdag, torsdag: Middels Fredag, lørdag: Vanskelig

Løsning på forrige oppgave:

LUFTIG SAKSING: Szczepan Karpiel fra Poleni slopestyle-coursen i freestyle-VM i Myrkdalen utenfor Voss fredag formiddag. Foto: NTB scanpix

Regel: Det samme tallet (1 til 9) kan ikke gjentas loddrett, vannrett eller innenfor noen av de ni boksene.

ANNONSER ■ LØRDAG 9. MARS 2013

■ TØNSBERGS

21

BLAD

Lyst på en frihelg? Verv en abonnent og få en hotellweekend for 2 personer på et valgritt Nordic Choice Hotels i Skandinavia. Se oversikt på www.choice.no

Send inn kupongen kupongen nedenfor eller ring kundeservice på tlf. 85 23 32 40. Når abonnementet er betalt, sender vi deg gavekortet. Du tar selv kontakt med ønsket hotell for bestilling bestilling av opphold. opphold. Gavekortet er gyldig i 12 måneder. Gavekortet gjelder weekend fra fredag - søndag, inkl- frokost.Faktura sendes meg Faktura sendes den jeg har vervet

Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge

Mitt navn

Jeg har vervet (navn)

Adresse

Adresse

Postnr/sted

Postnr/sted

Oppg.

Etg.

Tønsbergs Blad Svarsending 6618

Tlf

Tlf

E-post

E-post

GLEDER OG ENGASJERER

0095 Oslo

TBHVERV

Ja!

Jeg har vervet en ny Tønsbergs Blad-abonnent for ett år (2565,-) og mottar et gavekort på et valgfritt Nordic Choice Hotels i Skandinavia.

22

TØNSBERGS BLAD ■ LØRDAG 9. MARS 2013 ■ KULTUR

■ MINNEORD

±S" œ??P# BE6"P

±S" œ??P# BE6"P

»P" ÌE6"û?N Ô"(þ?P

ʜHP* µBEP??œ*R NæRþ ôûLPRœ? >b =œH _9FC RæRP N"œ (## H RœLb ³æ*#›P"L >b =œ"# F`_C ñû #(ø*Pþ #S #þH??P Rœ "PH#P* øœ" #?ûþþb ñH*P &?œLP" P" (øP" *S JøH?P" Rû ûþb

NæRþ _9b RP#P=›P" _9>> #PH?þP N"œ (## H RœLb ó("LJPH=d ;b =œ"# F`_C Ïøœ" òJ"H#þP" ð?H#P wø"HL Nœ=H?HP óH#PþþP# H ÉæþþP"æá Bœ&P?? N"PRœL _>b =œ"#bB?b _FbC`

ô*BP" j#ø(LP"h ʜ"Hþd óP"Hþd Ô"PþPd ÔP"R j*HP#P"h wø"HL Nœ=H?HP óH#PþþP# H µ(?øœ*L L"œøBœ&P?? þH"#RœL _9b =œ"# B?b _`bC`b

ÊH* BE6"P =œ**d øS" &œ&&œd #øHLP"Nœ"d Nœ"Nœ"d =("Nœ"d(?RPNœ"d ›"("d #ø(LP" (L (*BP?

Døvleveien 39 3170 Sem

ô#›Eæ"* ќûLP Ôû??H NæRþ C_b Eœ*ûœ" _9CF RæRP &?ûþ#P?HL N"œ (## H RœLb ô*RP›ûd
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF