Läs mer.

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Läs mer....

Description

Vikan är företagsmedlem i Campden BRI (CBRI). CBRI är Storbritanniens och Nordirlands största, obundna, medlemsorganisation, som utför forskning och utveckling för hela världens livsmedels- och dryckesindustri. Dess syfte är att förse industrin med sådan forskning och teknik- och servicerådgivning som behövs för att garantera såväl produktsäkerhet, kvalitet och produktionseffektivitet som produkt- och processutveckling. FoU-programmet tar upp de behov som industrimedlemmar pekat ut och förmedlar en ständigt aktuell kunskapsbas för en god tekniköverföring. Till det finns en välfungerande investeringsplan som garanterar att bearbetnings- och analysmöjligheterna, för både fri forskning och uppdragsforskning, alltid ligger i frontlinjen. Campden BRI upprätthåller dessutom nära förbindelser med industrin genom täta möten med sina tolv tekniska rådgivningsgrupper och andra tillknutna industriella arbetsgrupper. CBRI bedriver också forskning och utveckling på uppdrag av det brittiska regeringskansliet, industrikonsortier och EU. Utöver det bedriver CBRI konsultativ verksamhet inom biståndsprogram till U-länder. Anläggningarna består av tre fullt utrustade hallar för livsmedelstillverkning, fastigheter för produkt- och processutveckling samt spetsutrustade provrum för sensorisk analys. Dessutom finns utbredda forsknings- och analyslaboratorier för mikrobiologi, hygien, kemi, biokemi och mikroskopi. För Campden BRI är de ändamålsenliga utbildningslokalerna och den dedicerade informationsverksamheten en förutsättning institutets centrala roll för teknikspridningen. Ett stort och växande utbildningsprogram utgör grunden för världsomspännande på plats-kurser, anpassade speciellt för enskilda företags behov. Best practice-guider med råd och stöd från industrin, ger praktisk kunskap. Till det ska läggas nyhetsbrev, bulletiner och seminarier, som tar upp aktuella frågor. Campden BRI är 9001-certifierat för alla sina aktiviteter i England. Mycket av den tekniska servicen är godkänd enligt UKAS (United Kingdom Accreditation Service). För Campden BRI är det viktigt att vara ett industrins centrum för skicklighet och lärande och är därför hängivet engagerat i att tillhandahålla utbildning på en hög nivå. För med information, gå till www.campden.co.uk

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF