LÄS MER - Henrik Beyer

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download LÄS MER - Henrik Beyer...

Description

HÄLSOBALANS Föreläsning, Workshop och Författarbesök

Hälsovetare och författare Henrik Beyer

HÄLSO BALANS D

2

FÖRELÄSNING / WORKSHOP /LUNCHMÖTE Hälsovetaren och författaren Henrik Beyer kommer till er och pratar om HÄLSOBALANS.

et krävs mycket av oss människor

Vi vill också kunna unna oss vad som kan

för att ha en god hälsa och den

anses vara ohälsosam mat eller bara slappa

Upplägg och struktur på mötet kan

kropp vi önskar. Dagligen utsätts vi för

i soffan eller ta ett par glas vin. Hälsobalans

variera efter önskemål. Ibland kan

dieter, hälsoråd, reklam, matdiskussioner

föddes ur den ständigt återkommande tanken

ett kortare författarbesök på ett

och träningstips. Vi förväntas kunna ta

att vi vill må bra och att vi gärna söker balans i

personalmöte vara passande eller ett

rätt livsstilsval och ha kunskap om vad

livet. Samtidigt vill vi leva fullt ut och inte bara

lunchföredrag. I andra situationer

som är hälsosamt, kunna prioritera, leva

leva lite grann. Vad innebär detta egentligen i

passar det bäst med traditionella

disciplinerat och ha tid för att träna, arbeta

den verklighet som vi lever i?

föredrag eller kanske levande

och vara med familjen. Samtidigt strävar vi

diskussioner och övningar vid ett

framåt till något ännu bättre och inte sällan

hälsoinititativ.

har vi drömmar om en viss kropp eller en optimal hälsa.

RING HENRIK! 0700-244 374

”Det är alltid mycket trevligt när Henrik kommer till oss och håller föredrag. Han startar diskussioner och får oss att tänka till i viktiga

”Henrik är närvarande och kunnig inom sitt

hälsofrågor som vi alla går och tänker på.

område, han är intressant att lyssna på. Han

Jag rekommenderar honom varmt.“

är saklig och lugn vilket gör att det är lätt att ta

Mia Meriläinen - World Trade Center Göteborg

till sig av budskapet. Han får lyssnarna att förstå på riktigt och insikten kan förmå oss att agera och förändra i

“Henrik höll en inspirerande föreläsning. Jag tror att samtliga i publiken hade fått svar på sina frågor när de lämnade lokalen.” Olof Mellgren - Hälsodisken Partille

framtiden. Pia Backman - Bertilsson Stuga

H

HENRIK BEYER

enrik är författare till sju hälsa- och träningsböcker därav Hälsobalans,

Hjärtsmart: Att förebygga hjärt & kärlsjukdom, Enkla råd för att förebygga cancer, Att förebygga cancer, Health & Fitness for Windsurfing m.fl.

H

Det handlar inte om varken morötter eller piskor. Det handlar om vad som faktiskt är viktigt för ditt välmående och din kropp och hälsa. Din hälsobalans!

4

älsovetare (fil.mag) Henrik Beyer

De senaste åren har Henrik arbetat som författare

lyfter fram vetenskaplig baserad

och föreläsare och spridit vetenskapligt baserade

hälsoinformation för att främja hälsosamma

livsstilsråd som förebygger sjukdom. Hans senaste

levnadsvanor och förebygga livsstilsre-

bok ‘Hälsobalans: konsten att hitta sin balans och

laterade sjukdomar. Henrik är utbildad

leva i tider av hälsoråd, dieter och självförbättring’

hälsovetare i Australien och har genomfört

är en populärvetenskaplig bok för hälsointresse-

forskningsstudier inom hälsa. Han har

rade människor. Det är en bok utan recept och

arbetat med hälsa i hela sitt vuxna liv med

hurtfriska hälsoråd med syftet att väcka tankar och

erfarenthet från Statens Folkhälsoinstitut,

insikter kring vårt förhållningssätt till vår kropp

Healthy Cities Project, Nautilus, Kristined-

och hälsa. Hans böcker finns att köpa i bokhandeln

als Träningscenter samt WHO.

eller i nätbokhandeln.

5

BOKA HÄLSOBALANS Hör av dig! Telefon: 0700-244374 Epost: [email protected] www.henrikbeyer.se

Hälsovetare och författare Henrik Beyer

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF