Lunds turistbroschyr 2011

January 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Performing Arts, Theatre
Share Embed Donate


Short Description

Download Lunds turistbroschyr 2011...

Description

.YH[PZN\PKL-YLL.\PKLFASHIONABLE

SHOPPING

Foto: Sara Svenningrud. Modell: Fia / Sweden Models.

FOR ALL YOUR SENSES

www.novalund.se www.facebook.com/novalund 75 SHOPS – 1300 FREE PARKING SPACES OPEN: MONDAY – FRIDAY 10–20 SATURDAY 10–17 | SUNDAY 11–17

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

Innehåll

Contents

Välkommen till LundWelcome to Lund

Tusenåriga Lund siktar framåtThe historic Lund

Kultur & SevärdheterCulture & Sights

Lunds DomkyrkaThe Lund Cathedral

Aktiviteter och sportActivities and sport

Stads- och kommunkarta , 

Maps

I Lunds omgivningarThe surroundings of Lund

Äta & BoEat & Stay

På shoppingrundaGo shopping

Evenemang i LundEvents in Lund

Bra att vetaHelpful information

Välkommen till Lunds Turistbyrå!

Welcome to the Tourist Office in Lund!

Vi tipsar gärna om utflyktsmål och aktiviteter, bokar boende, arrangerar guidade vandringar och säljer souvenirer med mera. I turistbyrån ligger också Biljettbyrån där ni kan köpa biljetter till olika evenemang. Botulfsgatan A | -  | www.lund.se/turism

We provide information about all the sights, book accommodation, arrange guided tours and offer souvenirs. Inside the tourist office you will also find the ticket office, where you can buy tickets to many events. Botulfsgatan A | +  | www.lund.se/turism

s

Lund Besöksguide 2011 är producerad av Infab i samarbete med Lunds Turistbyrå Foto: Monica Almqvist, Hugo C Johansson, Anna Kaminska, Kristoffer Lindblad, Hotel Lundia, Lunds Turistbyrå, Lena Malmström, Mossagården, Per Nyberg, Viveka Ohlsson, Fredrik Rosengren, Sydfoto, Tobias Wall och John Wasden. Tryck: PAGROUP Syd | Art. nr. 230467/per1104. | Med reservation för ändringar och fel i innehållet. | infabab.seLund • Kultur & Sevärdheter/Culture & SightsVälkommen till Lund

Welcome to Lund

Lund är en stad som är starkt präglad av universitetet, en riktig studentstad. Av de cirka  personer som bor i kommunen är inte mindre än cirka  studenter och det märks. Här blandas gammalt och nytt, tradition och nytänkande, lundensisk studenthumor och snillen som spekulerar. Lund är en kontrasternas stad där den gamla stadskärnan på runt år samsas med moderna byggnader och internationellt kända företag. Det sägs att man kan bo ett helt liv här utan att ha varit överallt, sett alla oaser, vackra byggnader och detaljer. Nu ligger staden i startgroparna för byggandet av de två världsledande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, vilka ytterligare kommer att stärka Lunds höga internationella forskningsstatus inom en mängd områden.

Lund is a city in which the university has an enormous presence, a true student city. Of the , or so people who live in the municipality, no fewer than , are students, and it shows. Here you find a blend of old and new, tradition and innovation, Lund student humour and contemplative genius. Lund is a city of contrasts, where the old city centre, which dates back about a thousand years, thrives alongside modern buildings and companies with an international reputation. It is said that you can spend your whole life here without getting everywhere and seeing all the quiet little corners, all the beautiful buildings and details. Now the city is about to start building the two world-leading research facilities MAX IV and ESS, which will further strengthen Lund’s high international research status within a number of fields.

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & SightsL un Lund  • Kult Kultur & Sevärdheter/Culture Sev ev vä ärdh hette err/ Cult e Cul u urre & Sights Siig gh ghts hts sLund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

Det historiska Lund Lund är en av Sveriges äldsta städer och grundades av den danske kungen Sven Tveskägg omkring år . På den tiden tillhörde förstås Skåne Danmark och så förblev det i över år. Den viktigaste händelsen i Lunds tidiga historia var att staden / upphöjdes till ärkebiskopssäte för Norden. Under medeltiden var Lund ett kyrkligt centrum. Staden var Danmarks andliga huvudstad och kalllades både Metropolis Daniae och Nordens Rom. Endast ett fåtal av Lunds medeltida byggnader finns att se idag. Men Kalenderhuset, Krognoshuset, Liberiet, Lundagårdshuset och Stäket kan ge oss en föreställning om hur Lund tedde sig under sin storhetstid. År blev Skåne svenskt vid freden i Roskilde, men oroligheterna var inte över.

Arton år senare gjorde danskarna ett sista försök att återta Skåne och delar av staden brändes. Karl XI:s sargade krigshär segrade till slut, men slaget vid Lund är för evigt förknippat med stor blodspillan och enorma dödssiffror. Kunskapsstaden Lund fick sin första domskola men när reformationen drog fram  revs de flesta kyrkor och kloster. Universitetet grundades och har under århundradena utvecklats till ett av Nordens främsta lärosäten och vetenskapliga forskningscentra. Inte konstigt att Lund kallas ”idéernas stad”, för härifrån kommer många kloka tankar som resulterat i innovativa lösningar som hjälper människor världen över.Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

Historical LundLund is one of Sweden’s oldest cities and was founded by the Danish king Sweyn Forkbeard around the year . Of course, in those days Skåne belonged to Denmark, and that’s how things remained for over years. The most important event in Lund’s early history was that in / the city became the archbishopric for the Nordic region. During the middle ages Lund was an ecclesiastical centre. The city was Denmark’s spiritual capital and was called both Metropolis Daniae and the Rome of the North. Only a few of Lund’s medieval buildings can be seen today. But buildings such as Kalenderhuset, Krognoshuset, Liberiet, Lundagårdshuset and Stäket can give us some idea of what Lund looked like in its heyday. The Treaty of Roskilde in restored Skåne to Sweden, but by no means did it end the violence. Eighteen years later the Danes made one last attempt to reclaim Skåne and

as a result parts of the city were burnt to the ground. King Karl XI’s wounded army stood victorious in the end, though the battle of Lund in will forever be associated with enormous bloodshed and a catastrophic death toll. A studium generale, a medieval university was founded in the knowledge city of Lund in though at the beginning of the reformation in  most churches and monasteries were torn down. The university was founded in and has in the subsequent centuries developed into one of the foremost seats of learning and scientific research centres in Scandinavia. With many bright ideas, resulting in innovative solutions of great importance to people all over the world, originating right here; it is no wonder Lund is called ”The City of Ideas”.

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & SightsVälj mig när du handlar!

Öberg FotoGrafik

The gallery for experimental photographic art

www.rattvisemarkt.se

Öppet när som hela sommaren men ring först. Open any time but by appointment only. Contact: 0738-52 52 00, 0707-91 11 25 eller [email protected] Vegagatan 25 – Lund www.ObergPhotoGraphics.com

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & SightsKultur & Sevärdheter

Culture & things to see

Kulturen har en framträdande roll på många olika sätt i Lund. Medeltida byggnader och museer påminner om ovärderliga arkeologiska och historiska värden. Men det kan lika gärna handla om uttryck och avtryck från nutidsmänniskans levnadssätt och ideal. Lundaborna – små som stora – gillar sin kultur och både konsumerar och bidrar med liv och lust genom konst, teater och musik. Mellan juni och september är det dags för Sommarlund – Lunds nya kulturscen med ett fantastiskt utbud för såväl ung som gammal. Förra årets kultur- och nöjessuccé – Lunds humorfestival – kommer tillbaka. års upplaga går av stapeln – september på flera scener i centrala Lund. Räkna med fartfyllda och fullmatade dagar med fantastisk underhållning av nya talanger och flera av landets mest älskade komiker. Den september återuppstår dessutom Kulturnatten, ett av många älskat evenemang med över olika arrangemang.

Culture plays a prominent role in Lund in many different ways. Medieval buildings and museums remind us of the city’s invaluable archaeological and historical value. But it can just as well be about expressions and impressions of the way people live today and their ideals. Lund residents – young and old – are fond of their culture, and they both consume and provide art, theatre and music with great enthusiasm.Between June and September it’s time for Sommarlund – Lund’s new cultural showcase with a fantastic range of events of interest to both young and old. Last year’s culture and entertainment success – Lund’s comedy festival – is coming back again. The version kicks off on – September on several stages in central Lund. You can count on fun-filled days with fantastic entertainment by new talents and several of Sweden’s best-loved comics. And on September there will be Culture Night again, one of many popular events with over different arrangements.

3 familjetips:

3 tips for the family:

• Hälsa på Jätten Finn i Domkyrkans krypta • Följ ”lekspåret” på Kulturen • Kika på de köttätande växterna i Botaniska trädgården

• Visit Finn the Giant in the crypt of the Lund Cathedral • Follow the ”play trail” at the museum Kulturen • Check out the carnivorous plants at the Botanical Gardens

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

Lunds Domkyrka

The Lund Cathedral

När man närmar sig Lund är det första man ser av staden de två kyrktornen, eller ”lunnapågar” som skåningarna säger, som avtecknar sina meter tydligt mot horisonten. Domkyrkan är ett av Skånes mest populära besöksmål, inte minst för att den är en varm och välkomnande plats där det är lätt att slinka in för en stunds ro för själen. Det var Kung Knut den helige som omkring år  startade byggandet av en biskopskyrka. Då Domkyrkan invigdes hade Lund redan varit biskopssäte i fyrtio år och var det kyrkliga maktcentrat i hela Norden. Genom århundradena har kyrkobyggnaden växt och förändrats efter nya ideal, bränder och restaureringar. Den storslagna kyrkan är Nordens främsta exempel på romansk byggnadsstil och dess interiör pryds bland annat av vackra sakrala glasmålningar och en enastående predikstol från sent -tal. Hälsa gärna på i kyrkans äldsta del, kryptan, och ta del av legenden om jätten Finn och hans koppling till byggnaden. En av kyrkans mest populära sevärdheter är det astronomiska uret från -talet, med dess magnifika kalender. Varje dag spelar uret ”In dulci jubilo” och då träder de tre vise männen fram till Maria och Jesusbarnet med sina gåvor.

As you approach Lund, the two towers of the cathedral, standing metres tall against the horizon, are the first to greet you as you enter the city. The cathedral is one of the most popular attractions in Skåne, not least due to its warm and welcoming atmosphere that invites you in for a moment of peace and solace for your soul. King Canute the Holy commenced the building of an Episcopal church around . By the time the cathedral was consecrated in , Lund had already been the cathedral city for forty years and was the ecclesiastical centre for all of Scandinavia. Over the centuries, the cathedral building has expanded and changed according to new ideals, fires and renovations. The magnificent church is the foremost example in Scandinavia of Romanesque architecture and the interior is adorned with beautiful sacred stained glass windows and an extraordinary altar pulpit from the late th century. Feel free to visit the oldest part of the cathedral which is the crypt, and take part in the legend of Finn the Giant and his connection to the building, One of the most popular sights in the church is the astronomical clock; an horological artistic masterpiece with its magnificent calendar, dating back to the th century.

Domkyrkoplan Tel -  www.lundsdomkyrka.se Öppet måndag–fredag – , lördag . –, söndag . – . Det astronomiska uret spelar måndag–lördag och , söndag och . Lördagar kl ges orgelkonserter.

Domkyrkoplan square Tel + ()  www.lundsdomkyrka.org Hours: Monday–Friday am – pm, Saturday . am – pm, Sunday . am – pm. The astronomical clock plays Monday–Saturday noon and pm, Sunday pm and pm. Organ concert Saturdays at am.Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

Konst & MuseerSkissernas Museum Universitetets samling av skisser och modeller för offentlig konst. Det var professor Ragnar Josephsson som  började bygga upp arkivet. Tanken var att dokumentera konstens kreativa processer, från idé till färdigt konstverk, och att det skulle utgöra ett förnämligt studiematerial för de konststuderande. Här finns verk både inomhus och utomhus av bland andra Picasso, Matisse, Leger, Isaac Grünewald och Carl Milles. Finngatan Tel - www.adk.lu.se Öppet: tisdag–söndag –, onsdag – Lunds konsthall Lunds arena för samtidskonst av hög kvalitet och med ambitionen att föra dialog med sin publik. Konsthallen invigdes  och ligger centralt belägen på Mårtenstorget. Här sätts –

utställningar upp årligen, både med etablerade och nya, ännu inte så kända, konstnärer. Mårtenstorget Tel -  www.lundskonsthall.se Öppet tisdag, onsdag, fredag –, torsdag –, lördag –, söndag –. Konstföreningen Aura i Krognoshuset Modern konst i medeltida miljö. Mårtenstorget Tel - 

www.konstforeningenaura.se Öppet onsdag–fredag –, lördag –, söndag –. Kulturen Museet öppnades  och omfattar en stor kulturvärdesamling och ett -tal hus från olika tidsepoker och byggnadsstilar. Inomhus finns en rad intressanta kulturutställningar. Kulturen är Skånes största museum och världens näst äldsta friluftsmuseum. På Kulturen firar man också traditionell Midsommar och har en trevlig julmarknad.

Tegnersplatsen Tel -  www.kulturen.com Öppet sept– april tisdag–söndag –. maj– augusti alla dagar –. Hökeriet Lunds äldsta speceributik. Begränsade öppettider. I hörnet Tomegapsgatan och S:t Annegatan. Tel -  (Kulturens växel) www.kulturen.com Kulturens Östarp Skånskt lantbruk från  och -talen. Fri entré. Ligger mellan Veberöd och Blentarp i Sjöbo kommun. Tel -  (Kulturens växel) www.kulturen.com Historiska museet Sveriges näst största arkeologiska museum. Fynd från utgrävningarna av järnåldersstaden Uppåkra och otaliga föremål från Skånes sten-, brons- och järnålder. Krafts torg 

Lund 2011 • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

Tel 046-222 79 44 Öppettider: tisdag–fredag 11–16, söndag 12–16 Drottens Kyrkoruin Resterna av två medeltida kyrkobyggnader. Kattesund 6 (Nås genom Gattostretto Kattesund)

Andra sevärdheter Botaniska trädgården Oas mitt i Lund med 7 000 växter samt växthus med nio klimatzoner. Växthusen öppna dagligen 12–15. Östra Vallgatan 20 Tel 046-222 73 20 www.botaniskatradgarden.se Stadsparken Lunds mest populära park som i år firar 100-årsjubileum. Under tiden 19 juni–31 december kommer drygt 100 olika arrangemang och aktiviteter att erbjudas. Utställningen om ESS Utställning om den världsledande forskningsanläggning European Spallation Source, ESS, som ska byggas i Lund. Stora Algatan 4 (intill Kulturen) Tel 046-222 88 25 Öppet onsdagar 14–18. Klosterkyrkan Kyrkobyggnad från slutet av 1100-talet. Trollebergsvägen 43 www.svenskakyrkan.se Dalby heligkorskyrka Lundavägen 5, Dalby Tel 046-20 86 00

Flyinge Kungsgård Kungsgården, Flyinge Tel 046-649 00 www.flyinge.se I år fyller Flyinge 350 år. Den stora firardagen blir den 7 oktober.

Teater & Scen Lunds stadsteater Kiliansgatan 13 www.lund.se Lunds stadshall Scen för konserter och gästspel. Stortorget 9 Månteatern Teater för barn, unga och vuxna. Bredgatan 3 Tel 046-18 98 99 www.manteatern.se Teater Sagohuset Teater, internationella gästspel, seminarier m.m. Revingegatan 8 Tel 046-12 21 41 www.sagohuset.nu Lilla Teatern Ideell amatörteaterförening, egna och gästande föreställningar. Stortorget 1 Tel 046-12 51 01 www.lillateatern.nu Mejeriet Kulturhus med brett konsertutbud inom bl.a. pop & rock. Jazzbrunch lördagar kl 14 under vinterhalvåret. Stora Södergatan 64 Tel 0708-78 85 26 www.kulturmejeriet.se

Gallerier Jäger & Janssons Galleri Stora Gråbrödersgatan 13, samt Artdesign Hotel Planetstaden Dalbyvägen 38 Tel 046-276 00 55 www.jagerjansson.se Galleri Ängeln Klostergatan 1 Tel 046-14 24 90 www.galleriangeln.se Galleri G St. Tomegatan 39 B Tel 046-14 75 55 www.konstverkstan.se Galleri Södra Esplanaden Kungsgatan 4 Tel 046-14 00 90 www.sodraesplanaden.se Galleri Pictura Svartbrödersgatan 3 www.galleripictura.se Öberg FotoGrafik Vegagatan 25 Tel 0738-52 52 00 www.obergphotographics.com Jolans Keramik Jutahusgatan 6 Tel 046-15 81 71 www.jolanskeramik.com Skånekraft Östra Mårtensgatan 5 Tel 046-14 47 77 www.skanekraft.com

13

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

Art & MuseumsThe Museum of Sketches The University’s collection of sketches and models for public art was founded in  by Professor of Art History Ragnar Josephsson. The intention was to document art’s creative process; from the first idea to the completed work, as well as constituting excellent educational material for the art students. Works by, among others, Picasso, Matisse, Leger, Isaac Grünewald and Carl Milles can be found both inside the museum and outside in the park. Finngatan Tel + ()- www.adk.lu.se Hours: Tuesday – Sunday noon – pm, Wednesday noon – pm. Lund Konsthall This is the venue in Lund for contemporary art of the highest quality and it has the ambition to be in constant dialogue with its visitors. Lund Konsthall was inaugurated in  and enjoys a central location on Mårtenstorget. to exhibitions are held annually, both with established as well as up and coming, not yet known, artists. Mårtenstorget Tel + ()  www.lundskonsthall.se Hours: Tuesday, Wednesday,

Friday noon – pm, Thursday noon – pm, Saturday am– pm, Sunday noon– pm The art association “Konstföreningen Aura” in the Krognos House Contemporary art displayed in a medieval environment. Mårtenstorget Tel + ()  

www.konstforeningenaura.se Kulturen The museum opened in  and comprises an extensive culturally valuable collection as well as some thirty buildings representing different epochs and styles of architecture. A number of interesting cultural exhibitions are displayed inside. Kulturen is the largest museum in Skåne and the second oldest open-air museum in the world. Traditional Midsummer celebrations take place at Kulturen and a Christmas Market is arranged here annually. Tegnersplatsen Tel + ()  www.kulturen.com Hours: Sept–April Tues–Sun noon – pm. May –Aug Daily am– pm Hökeriet The oldest grocer’s in Lund. Limited opening hours. On the corner of Tomegapsgatan and St. Annegatan Tel + ()  (Kulturen’s switchboard) www.kulturen.com

Kulturens Östarp Farming in Skåne from the s and s. Free admission. Located between Veberöd and Blentarp in Sjöbo municipality. Tel + ()  (Kulturen’s switchboard) www.kulturen.com The Historical Museum in Lund The second largest archaeological museum in Sweden with finds from the excavations of the Iron Age city of Uppåkra as well as countless artefacts from the Stone, Bronze and Iron Ages in Skåne. Krafts torg Tel + ()  www.luhm.lu.se Hours: Tuesday–Friday am– pm, Sunday noon– pm. Drotten Church ruins The remains of two medieval church buildings. Kattesund (Accessible through Gattostretto Kattesund)

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

Additional sights The Botanical Gardens An oasis in the centre of Lund with  species, as well as green-houses with nine different climate zones. The greenhouses are open daily noon – pm. Östra Vallgatan Tel + ()  www.botaniskatradgarden.se ESS exhibition Exhibition on the world leading research facility being built in Lund; The European Spallation Source, ESS. Stora Algatan (next to Kulturen) Wednesdays – pm Tel + () 

 www.esss.se Klosterkyrkan Priory from the late th century. Trollebergsvägen www.svenskakyrkan.se Holy Cross Church of Dalby Lundavägen , Dalby Tel + ()  Flyinge – The National Stud Farm of Sweden Celebrates its -years jubilee in Kungsgården, Flyinge Tel + ()  www.flyinge.se Stadsparken Lund’s most popular park, which celebrates its th anniversary. Between June and December

there will be over different events and activities on offer.

Dalbyvägen

Tel + () 

Theatre & Stage

Galleri Ängeln Klostergatan Tel + ()  www.galleriangeln.se

Lunds City Theatre Kiliansgatan www.lund.se Lund City Hall Stage for concerts and guest performances Stortorget 

Galleri G St. Tomeg. B Tel + ()  www.konstverkstan.se

Månteatern Theatre for children, youth and adults Bredgatan Tel + ()  www.manteatern.se

Galleri Södra Esplanaden Kungsgatan Tel + ()  www.sodraesplanaden.se

Teater Sagohuset Theatre, international guest performances, seminars, etc. Revingegatan

Tel + ()  www.sagohuset.nu Lilla Teatern Non-profit amateur theatre society, in-house and guest performances Stortorget Tel + ()  www.lillateatern.nu Mejeriet Cultural centre, with a wide selection of pop & rock concerts, etc. Jazz Brunch, Saturdays at pm. Stora Södergatan Tel + ()  www.kulturmejeriet.se

Galleries Jäger & Janssons Galleri St. Gråbrödersgatan and Art Design Hotel Planetstaden,

Galleri Pictura Svartbrödersgatan www.galleripictura.se Öberg FotoGrafik Vegagatan Tel + ()  www.obergphotographics.com Jolans Keramik Jutahusgatan Tel + ()  www.jolanskeramik.com Skånekraft Östra Mårtensgatan Tel + ()  www.skanekraft.comLund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

LUNDASTRÅKET 1

Historiska Museet

5

Universitetsmuseet

The Historical Museum

The University Museum

Ett av landets största arkeologiska museer skildrar förhistorien, bl.a. i den fantastiska Uppåkrautställningen, kyrklig medeltida konst och antik konst samt har spännande kuriosa- och myntkabinett.

Visar Lunds Universitets historia från 1668 till i dag i föremål, bilder och texter i en spännande scenografi. Museet finns i det 250 år gamla Lidforska huset på Kulturen (4) och nås via Kulturens entré.

Se även sid. 9 och 12.

The history of Lund University from 1668 until today is shown in an exciting scenographic design.The museum is situated in the 250-year-old ‘Lidfors house’ within Kulturen (4) and is reached through its entrance. www.universitetsmuseet.lu.se

The second largest archeological museum in Sweden displays the prehistory, e.g. in the fantastic Uppåkra exhibition, medieval and antique art and has exciting cabinets of curiosity and coins. See also page 9 and 14.

7

Universitetsbiblioteket (UB) Lund University Library

UB grundades samtidigt med universitetet 1668 och finns nu i sin ståtliga byggnad från 1907. Här finns över 100.000 hyllmeter som spänner över 2000 år och täcker i stort sett alla språk och ämnesområden. UB har också en aktiv utställningsverksamhet med unikt material ur samlingarna.

Lund University Library was founded in 1668 at the same time as the University and is now found in a magnificent building from 1907. It has an extensive collection of books that ranges over 2000 years and covers almost all languages and subjects. It also has an exhibition area with unique material from its collections.

8 7

Öppet mån-fre 9–19, lör-sön 10–15. Open Mon–Fri 9–19, Sat 10–15.

TU

R PA AR K

6 2

Domkyrkan The Cathedral Se sid. 11. See page 11.

3

Domkyrkomuseet The Cathedral Museum

Museet skildrar Domkyrkans historia i modeller, bilder och texter. Bl.a. finns en skrudkammare med textilier från 1200-talet fram till i dag. Entré via (2) Historiska museet.

The museum shows the history of the Cathedral in models, pictures and texts and has a vestment room with textiles dating from the 13th century to the present day. Entrance through (2) The Historical Museum.

4

Kulturen The museum of Cultural History

Se sid. 12 och 19. See page 14 and 19.

Akademiska Föreningen (AF) The Academic Society

AF är navet i det akademiska livet i Lund och är inrymd i den s.k. AF-borgen från 1851. I detta fantasieggande hus finns bl.a. Café Athen med Nasoteket – näsavgjutningar av kända lundensare – och i källarplanet Arkivet med Studentmuseet med studentlivsrelaterade dokument, foton och föremål.

The Academic Society is the focal point of academic life in Lund and housed in the AF Castle dating 1851. This intriguing building includes Café Athen with “The Nasoteque” – nose casts of famous faces in Lund – and on the subterranean fl oor the Society’s Archive and Student Museum displaying a large collection of documents, photos and items related to student life. Arkivet är öppet terminstid tis 16–20, ons 17–19. The Archive is open during semesters Tue 16–20, Wed 17–19 eller efter överenskommelse via/or by arrangement: tel. 046-38 49 52; e-mail: [email protected], www.af.lu.se

Tel. 046-222 00 00 www.ub.lu.se

8

Skissernas museum The Museum of Sketches

Ett unikt konstmuseum med skisser och modeller till offentlig konst från stora delar av världen – från en snabbt nedklottrad pappersskiss till stora oljemålningar och gjutmodeller från tidigt 1900-tal till våra dagar. Museet visar också temporära utställningar och arrangerar konserter, föreläsningar och filmvisningar. Se även sid. 9 och 12.

A unique art museum with sketches and models for public art from large parts of the world – ranging from hastily scribbled paper sketches to large oil paintings and cast models from the early 20th century to modern time. The museum also produces temporary exhibitions and arranges concerts, lectures and film screenings. See also page 9 and 14.

DISG ATAN

U LP L

PARA

SKLund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

THE MUSEUM TRAIL Universitetsplatsen The University Quadrangle Platsen för akademiska ceremonier och evenemang skapades på 1870och -80-talen av Helgo Zetterwall. Universitetsbyggnaden från 1882 ger tillsammans med Kungshuset i söder och Palaestra et Odeum i norr den unika platsbildningen. De fyra sfinxer som kröner Universitetsfasaden symboliserar de fyra fakulteterna, liksom de fyra grodorna i granitfontänen från 1889.

10

Lundagård The Lundagård Park

Den berömda akademiparken var under medeltiden de danska ärkebiskoparnas gård. Kungshuset i norr byggdes som residens för den danske kungen 1578–1584. Efter den svenska erövringen skänktes det till det nygrundade universitetet av Karl XI.

The site for academic ceremonies and events was designed by Helgo Zetterwall during the 1870s and -80s. The University Building from 1882 forms the unique quadrangle together with the King’s House in the south and Palaestra et Odeum in the north. The four sphinxes at the main façade symbolize the four faculties, as do the four frogs in the granite fountain from 1889.

Parken är anlagd i barockstil och det ursprungliga gångsystemet är alltjämt kärnan i den senare utvidgade anläggningen.

The famous academic park was during the Middle Ages the Danish archbishop’s estate. After the Swedish conquest it was donated by king Charles XI to the newly founded university. The park was designed in French baroque style and the original network of paths is still the heart of the later extended park grounds.

N KULTUREN

4

 U LTUREN KU

5 S:T AN NE

GATAN

4

SAN

DGA TAN

3

6 TEG

NÉR

PLAT

SEN

1 KRA

FTS

9 KU KUNGSS HUSET H

10

IT TETS PLAT SEN

IP

LA TS

EN

LU N DAG ÅR D

TI

E RS

EN

U N IV

LA UR

9

2 KYR KOGATA TAN

TOR G

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

SommarLund mer än 200 upplevelser 15 juni–3 september 2011

Festivaler, konserter, teater, utomhusbio, allsång, konst, dans, humor... Läs mer på lund.se/sommarlundSimsoak på Kulturkalaset 2010. Foto: Tobias Wall

STADSPARKEN LUND 100 ÅR VI FIRAR MED PROGRAM 19 JUNI–31 DECEMBER 2011 WWW.LUND.SE/STADSPARKEN

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

350 KVM BEGAGNADE

DESIGNMÖBLER

K

Köper, säljer & renoverar Hans J Wegner, Arne Jacobsen, Poul Kjærholm, Børge Mogensen, Finn Juhl, Bruno Mathsson och Alvar Aalto m.fl

       !" " #!"$" " % &   ' &   % &((() 

4QzLHVJEFO

MODERNA

MÖBELK LASSIK ER Rönnströms väg 1 i Vallkärra 2 km norr om Lund GPS: N 55° 44.334’, E 13° 10.710’

0705 -13 13 25 Tis–fre 15–18, lör 11–15 1:a sönd varje månad 11–15 eller enl överenskommelse www.modernamobelklassiker.com

Onsdagar kl.18: 29/6, 13/7, 27/7, 10/8, 24/8 Samlingsplats: Kyrkogårdsingång, mittemot Spyken

LUNDS HUMOR FESTIVAL

/XQGHQVDUHSn1RUUD.\UNRJnUGHQ

2-3 SEPTEMBER 2011 lundshumorfestival.se

6S|NHQRFKXQGHUOLJKHWHUL/XQG Torsdagar kl 18: 30/6–1/9 Samlingsplats: Domkyrkoplan

/XQGHQVDUHSngVWUD.\UNRJnUGHQ

Onsdagar kl.18: 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 31/8 Samlingsplats: Ingången till Allhelgonakyrkan. Biljettpris för en tur: 100 kr/vuxen, 50 kr/ barn 7–12 år, under 7 år gratis.

www.spokguiden.com

Anagram Produktion i samarbete med Lunds kommunLund • Kultur & Sevärdheter/Culture & SightsAktiviteter och sport

Activities and sport

Allt fler av oss vill vara aktiva på semestern och då passar Lund perfekt! I närheten finns inte mindre än fyra golfbanor att spela på. I Skrylleskogen finns flera utmärkta elljusspår för dig som vill ut och jogga. Eller vill du hellre njuta av tystnaden över ett fiskespö? Häckebergasjöns underbara natur i slottsmiljö, Höje å och Rögle dammar bjuder alla på spännande fiske. I Lund kan man dessutom bada året om. Under vinterhalvåret finns Högevallsbadet och Delphinenbadet. Sommartid kan hela familjen åka till friluftsbaden i Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp eller Källbybadet på Klostergården. Experimentsugna styr mot Vattenhallen Science Center där det bjuds på en mängd olika upplevelser. Eller varför inte utmana vännerna på en bowlingrunda i Bollhuset? Och passa gärna på att se något av Lunds handbollslag – H eller Lugi – spela match på elitnivå!

More and more of us want to be active on our holidays, so Lund fits in perfectly! There are no fewer than four golf courses in the region that you can play on. Skrylleskogen has several excellent paths with electric lighting for those who like to jog. Or would you rather enjoy some peace and quiet with a fishing rod? Lake Häckeberga’s wonderful natural surroundings near the castle, the river Höje and Rögle ponds all offer exciting fishing. In Lund you can also swim all year round. During the winter there are Högevallsbadet and Delphinenbadet pools. In the summer the whole family can swim in open-air pools at Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp or Källbybadet at Klostergården. Those who are keen on experiments can go to Vattenhallen Science Center where there are a number of different experiences on offer. Or why not challenge your mates to some bowling at Bollhuset? And watch out for a chance to see one of Lund’s handball teams – H or Lugi – playing a top-level match!

Lund • Aktiviteter och sport/Activities and sport

Golf Lunds Akademiska Golfklubb www.lagk.se Assartorps Golfbana www.assartorpsgk.se Romeleåsens Golfklubb www.ragkse Värpinge Golfbana www.varpingegolfbana.se

Fiske Rögledammar Rögle Sportfiske består av fem dammar för put and take-fiske och är en mycket uppskattad anläggning som även har brygga för tillgänglighetsanpassat fiske. Tel - eller  www.skryllegarden.se Camp Mayfly – Häckeberga Sportfiske De fyra dammarna ligger mycket naturskönt och innehåller öring och regnbåge. Tel -  Vombsjön Insjöfiske. Vombfiske säljer fiskekort och hyr ut båt. Sjöhusvägen , Sjöbo Tel -  www.vombfiske.nu Häckebergasjön Fiskekort kan köpas i Genarp på Konsum, Åkessons Järnhandel eller Svenssons Spelhörna. Fisket kan bedrivas antingen från land eller båt. Båtuthyr-

ning mellan /– / . www.hackebergasportfiske. infomacms.com

Naturområden Dalby Söderskog Nationalparken är en gammal ädellövsskog med rikt växt- och djurliv. Finast är skogen under våren, då vårfloran står i full blom. www.naturvardsverket.se Skrylle Populärt friluftsområde med naturrum, motionsanläggning och flera motionsspår. Mellan Dalby och Södra Sandby. www.skryllegarden.se Romeleåsen Den sydligaste av de skånska urbergshorstarna sträcker sig i nordvästsydostlig riktning från trakten av Lund mot Ystad. Flera vandringsleder korsar åsen. Vandringskarta finns att hämta på turistbyrån. Fin utsikt från Romeleklint. www.romeleasen.se Häckeberga och Risens Naturreservat Öster om Genarp på var sida om Häckebergasjön ligger Häckeberga och Risens naturreservat. Bok och blandskog med flera vandringsstigar och rikt djurliv. www.romeleasen.se Krankesjön och Vombs ängar Norr om Torna Hällestad ligger dessa två fågelrika platser, speciellt under vår/

höst. Fågeltorn och gömslen finns. www.lund.se

Bad & andra äventyr Högevallsbadet Inomhusbad, stängt under sommaren. Högevallsgatan Tel -  www.lund.se Delphinenbadet Inomhusbad, öppet året om. Magistratsvägen A Tel - 

www.actic.se Friluftsbad – Källbybadet Sommaröppet Badarevägen Tel - 

www.lund.se Dalby Stenbrott Ett vattenfyllt stenbrott mellan Dalby och Veberöd som är en populär badplats. www.lund.se För fler badförslag, se www.lund.se Dressincykling Det gamla järnvägsspåret slingrar sig, i ömsom skog ömson öppna fält, längs Romeleåsens dalgång från Björnstorp till Veberöd. Björnstorp Tel -  www.dressincykling.seLund • Aktiviteter och sport/Activities and sport

Boule Låna ett boulespel (under sommaren) nere i Stadsparken hos Stadsparkscaféet. Stadsparken Tel -  www.stadsparkscafeet.se Sleipnirs Ängar Turridning på islandshästar på Romeleåsen och Björnstorps slotts vackra ägor. Stubbarps Gård, Genarp Tel -  www.sleipnirsangar.se

Ballong & Äventyr Upplev Skåne från ovan i ballong! Ballongflygning och andra upplevelser för små och stora sällskap. Svenshög Tel -  www.ballongaventyr.se

Inomhusaktiviteter och arenor Bollhuset Bowlinghall med tillgänglighetsanpassade banor. Fasanvägen Tel -  www.lund.se Färs & Frosta Sparbank Arena Här spelas handboll med hemmalagen Lugi och H . Även plats för andra kultur- och sportarrangemang. Stattenavägen Tel -  www.fofsparbankarena.se Ishallen Åk skridsko under vinterhalvåret i ishallen.

Stattenavägen Tel - www.lund.se

bow trout. Tel + ()  www.campmayfly.se

Vattenhallen Science Center LTH Testa roliga teknikexperiment med elektricitet, vatten, luft, ljud och ljus. Besök även Planetariet. John Ericssons väg Tel -  www.lth.se/vattenhallen

Lake Vombsjön Lake fishing. Vombfiske sells fishing permits and offers boat hire. Sjöhusvägen , Sjöbo Tel + ()  www.vombfiske.nu

Viktoria Stadion Alla sorters racketsporter. Lovisastigen. Tel -  www.atl.m.se

Golf Lunds Akademiska Golfklubb www.lagk.se Assartorps Golfbana www.assartorpsgk.se Romeleåsens Golfklubb www.ragk.se Värpinge Golfbana www.varpingegolfbana.se

Fishing Rögle Ponds Rögle Sportfiske comprises five ponds for “put and take” fishing and is a highly appreciated facility with a jetty for accessible fishing. Tel + () or + ()  www.skryllegarden.se Camp Mayfly – Häckeberga Sportfiske The four ponds enjoy very scenic locations and are filled with salmon and rain-

Lake Häckebergasjön Retailers selling fishing permits in Genarp are Konsum, Åkessons Järnhandel and Svenssons Spelhörna. Boat hire /– / www.hackebergasportfiske. infomacms.com

Nature areas Dalby Söderskog The national park is an old mature deciduous forest enjoying a rich plant and animal life. The forest is at its most glorious in spring, when the spring flowers are in full bloom. www.naturvardsverket.se Skrylle Popular open-air recreation area with nature information centre, exercise facility and numerous jogging tracks. Between Dalby and Södra Sandby www.skryllegarden.se Romeleåsen ridge The southernmost of the primary rock horsts in Skåne stretches in a northwest-southwesterly direction from the Lund region towards Ystad. Many of the walking trails lead across the ridge. Walking map available

Lund • Aktiviteter och sport/Activities and sport

from the Tourist Office. Nice views from Romeleklint. www.romeleasen.se Häckeberga and Risen Nature Reserves Häckeberga and Risen Nature Reserves are located east of Genarp on either side of Lake Häckeberga. Beech and mixed forest with numerous walking trails and a rich animal life. www.romeleasen.se Lake Krankesjön and Vombs ängar Nature Reserve These two locations north of Torna Hällestad enjoy a rich birdlife, particularly in spring and autumn. Bird watching tower and hiding places available. www.lund.se

Swimming & other adventures Högevallsbadet Indoor public swimming pool, closed in summer. Högevallsgatan Tel + ()  www.lund.se Delphinenbadet Indoor public swimming pool, open all year round. Magistratsvägen A Tel + ()  

www.actic.se Dalby stenbrott The waterfilled boulder ridge between Dalby and Veberöd is a popular spot for swimming. www.lund.se

Open-air swimming – Källbybadet Open in summer. Badarevägen Tel + () 

www.lund.se For more suggestions on swimming, visit www.lund.se Rail trolley cycling The old railway track winds its way through both forests and beautiful open spaces in the valley of the Romeleåsen ridge from Björnstorp to Veberöd. Björnstorp Tel + () www.dressincykling.se Sleipnirs Ängar Enjoy Icelandic horse riding along the Romeleåsen ridge and the beautiful property of Björnstorp castle. Stubbarps Gård, Genarp Tel + ()  www.sleipnirsangar.se Ballong & Äventyr Experience Skåne from above in a balloon! Hot air balloon flying and other experiences for large and small groups. Svenshög Tel + ()  www.ballongaventyr.se Boules Borrow a boules ball (in summer) at Stadsparkscaféet in the city park. Stadsparken Tel + ()  www.stadsparkscafeet.se

Indoor activities and arenas Bollhuset Bowling alley with easy access lanes. Fasanvägen Tel + ()  www.lund.se Färs & Frosta Sparbank Arena Hometown handball teams Lugi and H play here. This is also the venue for other cultural and sporting events. Stattenavägen Tel + ()  www.fofsparbankarena.se Ice skating rink Enjoy ice skating at the rink in winter. Stattenavägen Tel + ()  www.lund.se Vattenhallen Science Center LTH Try your hand at fun technical experiments with electricity, water, air, sound and light. Don’t miss the Planetarium. John Ericssons väg Tel + ()  www.lth.se/vattenhallen Viktoria Stadion For all racket sports. Lovisastigen Tel + ()  www.atl.m.seLund • Aktiviteter och sport/Activities and sport

VATTENHALLEN Experiment | Möten | Shower Vattenhallen är en rolig och lärorikt mötesplats. Med experiment, utställningar, byggsatser, digital klättervägg, shower och ett planetarium har Vattenhallen något spännande att erbjuda för alla åldrar.

J o h n E r i c s s o n s v ä g 1 , L u n d | w w w. l t h . s e / v a t t e n h a l l e n . . . m e d n a t u r o c h t e k n i k i t a n k e n

Leka vattenkrig

 www.dressincykling.se För bokning 0705-74 76 22Sms:a BRIS50 till 72950 och bidra med 50 kr.

nd omnejd. läggningar i Lunds Gmooclfh beasöki enLavuvånradfanatasla tiska och trevliga an läggningar. an ra vå god beskrivning på Ko e är en tion och god servic Tillgänglighet, varia

Assartorps GK 040-41 11 91 www.assartorpsgk.se

Lunds Akademiska GK 046-990 05 www.lagk.se

Romeleåsens GK 046-820 12 www.ragk.se

St:Hans GK 046-18 99 25 www.varpingegk.se

Värpinge GK 046-18 99 25 www.varpingegk.se

Lund • Aktiviteter och sport/Activities and sport

Bör besökas ofta! /XQGV,VDUHQD 

.lOOE\IULOXIWVEDG 

VÄLKOMMEN TILL LUNDS MOTIONSPALATS! Förmånliga priser och ett av sveriges bäst utrustade gym. Välj mellan drygt 180 pass i veckan.

+|JHYDOOVEDGHW 

%ROOKXVHW%RZOLQJKDOOHQ 

Turridning – Andelshäst Lektioner på Islandshästar – På Romeleåsen Följ med oss ut i Storskogens vildmark – ett riktigt naturskönt äventyr till häst. ISLANDIC HORSE CENTER HORSE RIDING Endast 30 min från Malmö 20 min från Lund

GYMPA AEROBIC STYRKETRÄNING SPINNING STYRKEYOGA • BOX • PILATES • AFRO • ZUMBA • TENNIS TESTER • TRÄNINGSRÅD • MASSAGE • SJUKGYMNASTIK

För mer info: www.gerdahallen.lu.se HELGONAVÄGEN 8 • 223 62 LUND • 046-222 96 49 www.gerdahallen.lu.se

www.sleipnirsangar.se [email protected] Tel + 46(0)736 91 97 90 + 46(0)707 65 60 66 Stubbarps gård, Romeleåsen, Genarp36

16

n ge

2 30

Bredg

W1i nst

sg

rup 11

29

2

1

Kyrkogata n

Bytar 7 eg

18

St Gråbrö dersg 2

K

2

1

Sta gräff a ns nd 1

Sto ra

3 17

Sö derg

Lil la 31

11

1

7

1

g Kors 15

20

67

21

13 atan St or a Tvärg

1

Helgeandsg

36

1

atan

4

Grö neg 12 atan

3

ån sg all é

1

n

na dr

n

pla Es

7

Revinge

MARGRETEDALS FÖRETAGSOMRÅDE 15

1

Järn å k1

Ny18 ga ta

11

Gas ver

ksg

ata

ÖS

svä

vång

Mölle

1 99

Sp ole g

N 24 1

Bytareg

Bangatan

n ata dg

ad St

Slö j

2

Spolegatan

Carl Bernlunds g

ig er

ta

16 n

ga tan

sga

ud

sb

Bo kb ind are

tatt ena v

enkrok17s Gyll

1

8

Lervägen

19 24

Grävarväge n

vä g gs us in Ra &

1

12

Lilla

rav

6

7

Tegelväg en 21

23

28

Si log

D sinres gr

n ata

Jä rn g

20

eg 8 2

2

Kärleksgå

Hö ge va lls

Murarev

nd lu er Åk

ungsg

an sg rm Gryn 1 dgård 16 Flo or malareg Trä g N gsg Maria ber italsg Hosp 27 Prennegatan

1

1

g

n ata llg Tu12

n

1

dsv

lan

Hist. museet

S5

1215

B väge

1

n väge

kyrkan

18

tena

Stat

ägen ötav

1

ens

31

Ö4 stg

15

g

2

n ge

vä öta st g

huse

Lundagård

V Mårtehallen nsg 2

2

n

s ark dsp en Sta ång g

ge

da nvä

Paradisgat

kyrkoruin torget Stadshallen m

2

mejeriet

k

Byråloge

kyrkan

Katedral skolan

an

StenMagn boc us gataks n

Stattena parken

gårdskolan

at

Gamla observatoriet

Öst götakr

6

Katt esund

Drot t

egV

kt M

2

Högevalls badet

Färs & Frosta Sparbank Arena

äg

nv

ta

Sa3n

28

område

Klostergården

äs

gatan

an

Brunius v

reg

gga

Sät tar

Bry

gj

Fasanvägen

Kyrkoled

Domherrev

1

Sn a r ick ev

Rörl.v gången Hårleman sv

Glasm.v gången Plåtslagare v

1

Vä ste rg b Stå r og

16

Folkparksvä gen

gatan

Pileg

5

St F 1L6 illa F is karega 2 isk ta are 2 Drottens n g

1

Stadsparken

Nor Källbybadet

Klosterg

18

Sv

rk

SÖDRA FÖRETAGSOMRÅDET

Sv an ev äg en

Svaneskolan

Mölle

ikg

19

1 3

tan sga

2

en äg gv

Pa Patrik Rosengrens park

Rin

Palettskolan

en

Koloniområde

M as ki nv äg en

38

tahusg

23

skolan

VÅNGEN äg

en

Arki tektv

Ju

16

kyrkan

na

g

Eden

huset Juridiska inst.

Knut den stores torg

torget

elv

Målareväg

Stenmästare v

43

gårdens kyrka

an

24

tus v

31

et

V Stationstorg

hus

k Ka

51

13 34

Dona

väg

mans plats

25

Sotarevägen

van Dürens

47

Råd m

PILELYCKAN

41

Landstingsg

5

n sväge21 Trolleberg

77

S:t P å 17 etri Kyr kog

buss

all

högskolan

Söd 24 erg 37 ata n

Kaprifolievä gen

Luzern

v

Kobjersväge n

42

gen Må svä

Ges ällg are gat an

21

32

Starvä

svägen

Tulpanparken

rdev ä

S kö

gen

Centrala IP

1

2

ti

Löwegrenska trädgården

torget

2

87

huset

Idrottsg

Hö gbovägen

Trolleberg

J Ols gå

Papegojev

nk Sa

reg

Ralla

a tL

Al

an N lhelgo V

t iga

en

ur

1

en Lärkväg

14

Trastvägen

27

14

egatan

Papegojev

Folkets park

kyrkan

Fredsg

g

Wachtmeisters park

en 15

PAPEGOJELYCKAN n Falkväge

äcksv neb Rin

105

äg

en

iev

nv

el

Fj

Ör

Steglitsv äg

Nils Bjelkeg

gatan

27

12

1

s vakt

e sk rk nd reg ga Ha a k a ta n m mTä åg ar eg

HUSEN

V

ar mäst

vägen

2

reg äva

Bygg

en

n

ata

ntv

Örnväg

Gråsparvs

6

Tage Erlanders väg

parkenn

ge

g

re lda

2

Karl

arken Bjeredsp

lev

2

g

E

eg var

Ha

iss

Tun

20

Gr

Ejdervägen

Po s

sg jon til

St

20

je

ed

Sm

e örar

sg ata 42 n reg nda nbi

il

en äg

1

22

kf Lo

tve rk

41

v ås M

Ha n

SPOLETORP

2

n ge

2

avägen i ng

G ä ssl

Mästers park

17

Erik64

ga

64

Fa Raffinadg br iks g

väg

Kung Oskars

Kung Oskars väg

nsg ata n

område

20

skolan

2

rma

lin

1

skolan

26

Äl

en äg sv n gå ge li d svä V nd a ld Vi

parken

LYCKAN

Lerbäckskolan

en

Norra K

V tsen pla

område

bergsg

Åld e

11

Hökväg e n

ev ul

Bon dev ä

1

27

13

Tulpanvägen

gen

53

väge n Bond e 16

ge in 17

To rd m

Gäss li

KLOSTERS FÄLAD

svä g

Baravägen Krematorium Kapell

enaden rom NP

g vä

n ge vä ie el Fj en 1

Do

Öres und

ÖRESUNDSVÄGENS FÖRETAGSOMRÅDE

1

n 18 äge ev ng vli Kä

i pp

ga

nga vä ge n

en

äg

v ng

vetenskapens hus Bilin Mont Sch of L

38

s

12

MÖLLEVÅNGEN

huset

stigen Blåbärs stigen Smultron nav stigen Da Hallon stigen v rva Na stigen

gen lavä Kar

n

1

ma

n väge nge 37

v

2 100

n

rken

1

Kaprifolie parken

1

ervä ge

parken

28

gen

rev

o Land sd

li Käv

ter

Monumentpa

låt

1

en

Ann eda lsvä gen

R traVÅNGEN S

svä genv

Ting hö gs v ägen

msv

lin ss GäKlöv

Tim

18

SLIPARELYCKAN R v 3

pling 17

mentet 2

ov

she

dsväg

Väp

en

en janväg

llm Va

s

tav

Öresun

Nova Lunddelväg

Laven

en os

Gu

äg e n

parken

15

ant enb org

ann a

1

e rväg Qv

liev

27

n

parken

Fje

Lantm

Violv

te Slåt

e Lillok kr

53

gen

Hu

50

N

1

en nsväg sma

27

ra or

gen Rin

18

Store krok

2

Tra kto rvä

Möllevå103 ngs

2

n

1

parken

39

ge

ruk sv

en Svenska vä g

59

ä lsv äl st

Hö stb

17

Norra Ringen

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights hems 26

Bo

v 18 Åke vs rg elö Odl rä ar bb2 nd ö ev en N äg en

skolan

Kämnärsvägen Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

skytte

vägen

1

NORRA

1 3

vägen

Norra R

Sofia parken

in gen

22

22

M

PÅLSJÖ

at an og

Al b

parken

Ingvar Kamprad Designcentrum

26

!PPPOTEK0HAARM ! MACY MA -USEUM-USEUM -US -U

20 16

4EATER4HEATRE 4 R4HE "IBLIOTEK,IBRARY IOTE OTE !RENA!RENA ENA NA

s väg

Matematik Fysicum

en

s ba son

ans

väg

11

Vipeholmsvägen

sga ta

n

1

Knut

dreasv s Rydeliu 30

9

1 An

Mä ster

2

2

sH

fs v

14

21

ge n

24

16 tsp

atv

äge

n

Po rfy

Fäl

rvä 2 gen

21

LB

B gr

Mång

St

Herkulesg 2

Planetg

Gli

mm e

rv

äge n GASTELYCKANS FÖRETAGSOMRÅDE

2

1

område

väg

äg

LYCKAN Stjär ng a tan

1

3

sgatan

36

Nil

Olo 14

2

0

v ibbings 26 väg ed R 14 bergs r Gull a lm Hja 7

11

5

13

17 sells väg Wick

29

Sev

2

1

2

100

VIPELYCKAN

Fri tjo fs v 1 1 äg

iterg

Jup

Tell u

Gymnasieskolan Vipan Vipemöllev

Lagerbrings

Fälad svägen

Trafikplats Gastelyckan

3

Vinterg

Tornav

1

Rosenhi llspark en

Merkuriusgatan

17

MÅRTENS FÄLAD

VÅNGEN vä g

Koloniområde

Neptunusgatan 1

19

7

G W s vä g m Pal

A Strind berg sv

ägen

2 12

gatan

30

34

OH

Östra

2

Vegagatan 12 24

Sirius

2

alsvägen Ulriked

Ul

15

tongr änd en

200 m

gränd Saturnu 29

Ped 1 ellga tan

te

Ös 1

23

Arkivgatan

Sankt17 Jörgens park

Vallgata n

43

a

Östr

ka re gr

ma

Solistväg

1

en

11

1

43

n

Tome21ga ta

5

19

1

s

ing

v Nils L svägen Vip eholm

Dammhusgå

Lid f orss

rbo r g hs väg

32

19

n

Pål

Ge

sjöv

rda

äge

an gat

g 13

Sö lve

1

16

Hj ort g

Stora

Celsiusg

S 4 and g nneg :t A

Teg nér spl S

väg n gs v

kL

nden

13

Bary

sgr

1

r ung Bas 11 1 

nden 25

1

Ba

väg

Ce de

parken

18

34

25

ngtu eib

a ngrä

1

Teno rgrä

Hills

n ge

Vegaskolan

lj

ba

Raketg2

15

Koloniområde

Kas tanj egat an

Råbykorset

Be

ds Blomstran

Solvägen

by Rå

S:t Laurentii kyrka

Marsg

Ga

tz W

i enr Per H

backen

g vius vä

19

parken

l

uri La

Nicolo

als ed

rik

13

atan

nsg

hallen

n

18

v

Spyken södra

äge ödra V

L

20

Ängg

Hyllegr

21

egatan

1 Brunns1gat an

16 ls v

väg äg Lagerbrings ns v ehr ma torg N Schlyters v Dalins v

Sankt Jörgens park

yväg en

E22

Fader Bergs v

g gens vä Jör kt n Sa

Dalb

+ARTA¬WWWINFAB ARTA¬WWWINFABABSE RTA¬WWWINFABABSE 'ODKËND¬FRÍN¬SEKRETESSYNPUNKT¬FÚR¬ ODK SPRIDNING¬,ANTMËTERIET¬åå PRID ID I , T ËT I T   1

Tunaskolan

27 gen 66 navä Tor indblads väg

Gylleholmsg15

14

1

arkivet

2

40

Apelg

Kastanjeg

atan

Ott2o

1

skolan

50

18

ad an Apel

tg cen Do ntg30

1

35

17

en

n

n

Linnégatan

1

Skolgatan

sg

Polhem

Spyken

35

37

Ös

llgata

atan Råbyg

4

Bankg at an

Tv skolan ärg

n äge gsv 38

vån ter

38

n ge 2 vä gs gården vån r6 skolan

20

e ud

16

Kapellv

Östra

24

n ata

St

1

2

nsg

e Ped

Lab.g

Östra Mårtensg

2

17

Botaniska trädgården

2

11 g s an

28

tio Na8

12

gatan el 18 Kulturen Ad St ora 4 Alg LA Ki 3 lg li A gardhsg Magle St Kyrkog 17 la Kyrkog makareg Magle Lil

18

61

Olshögsvägen

2

'ÍGATA0EDESTRIAN¬STREET ÍÍGATA0EDESTR T 3HOPPINGOMRÍDE3HOPPING¬AREA OPPINGOMRÍDE ,UNDASTRÍKET4HE¬-USEUM¬4 ,UNDASTRÍKET4HE¬-USEUM¬4RAIL DASTRÍKET

22 4

TUNA

Tunaparken

n

e *ËRNVËGSSTATION2AILWAY¬STATION VËGSSTATION2AILWAY¬STATIO WAY¬STATIO WAY¬STATION sväg torn ±TERVINNING2ECYCLING CYC 5 CYCLING stra 14 Ö 0ARKERINGSPLAT ARKERINGSPLATS0ARKING ARKERINGSPLATS0ARKIN Skingat Skingatornstoften S

Sopr

väg

14

OLSHÖG

Tunavägen

28

"USSTATION"US¬STATIO " N"US¬STATIOON N

s vpark Tycho Brahe en s Tunaväg Crafoord Holger lds väg jö sk ar m Dag Ham

Thom a n ders v1

sga tan

gen

vä lsjö

a

Tomeg ap

6

n torget

nav Tu

13

19

at

hall

31

n

sg

2

tan

ta ga

et

n

13

en

Sparta

centrum

9

23

sk op

n 20

tan

väge

ga

inn HYPHOFFS g ga LYCKAN Stud Sjö tan ent 6 platsen

1

en

hallen

rs

32

g

Skissernas museum F

Bi

so

äg

13

He lgo nab a 1

Gamla kirurgen

es

AD3WIMMING MING 6ANDRARH 6 6A RARHEM(OSTEL #AM #AMPINGPLATS#AMPING # PING NG¬ G¬SITE

Forskarparken

rholms Wa

huset

o

of

n

centrum

bibl.

rk

Pr

Geo

H

2 DANLËGGNING2IDING¬GRO DING¬GROUND

OMRÅDE

2

en

Ideon Alfa

LTH

äge

Helgona

1

3

Ky

v Torna

1

väg

OMRÅDE

g

Skånes universitetssjukhus

2 46

)S OCKEYRINK)CEåHOCKEY¬RINK

yvä

27

Sölvegatan

BMC

Ole Römer s väg

Lasarettsblocket

na

Sån å ggaarre revä väg äge gen en

ge vä

Kårhuset Vattenhallen, John Science center Er icss LTH on

Wallenberg neurocentrum

4E NISPLAN4ENNIS¬COURT

Sch eelevä

Ge

n

)DRO ROTT OTTTSANLËGGNING3PORTS¬GROUND G 17 pexarevHäge pe Spe S &O BOLLSPLAN&OOTBALL¬P OLLSPLAN&OOTBALL¬PITCH ggen en

16

Sa nd b

ge

n

10

Ekologi huset Biologi centrum

tin

en

4UR 4URIST U ST STBYRÍ4 Í4OURIST¬CENTRE 3JUKKKVÍRD-EDICAL¬SERVICE 3J 3JU EDICAL SERVICE a an Söl ega Sö Sölve ggat 0OLLISSTATION0OLICE¬STATIO 0OL LISSTATION0OLICE¬STATION ISSTATION0OLICE¬STATIO

Sölvegatan

39

g vä

OMRÅDE

Kemicentrum

SMÖRLYCKAN

Sy

Vattentorn

IDEONS

eg

gen

ole

lv ky

50

Stingers Sunväg

ng Göi

Ge

vä ster

34

66

n

äge

ev ting

Emdalavägen Sche ele v Mo

Smörlyckan

tan jöga Ons

Kyrkogården

32 3 0

gård

1

en

Trafikplats Lund Norra

16

23

Filip pa v äg

HÖGS

FÖRETAGSOMRÅDE

en äg

Sofiavägen

Lovisast

Svenshögsvägen

stadion

skolan ngual essori Margareta parken hool Lund

n

12

ggårde årrddennss allé

Margareta

N

Magistrat svägen

FÄLADENS

17

2

Delfinv

ägen

15

Skarp

3

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

I Lunds omgivningarNär du besöker Lund får du inte glömma dess omgivningar. Strax norr om staden ligger till exempel byn Vallkärra med butiken Moderna Möbelklassiker som säljer designmöbler från -talets senare hälft. Här hittar du bland annat möbler ritade av Arne Jacobsen, Alvar Aalto och Bruno Mathsson. Flyinge är ett av världens äldsta stuterier, en makalöst vacker anläggning där anrika byggnader möter ultramodernt. I år firar Flyinge -årsjubileum, vilket kommer att uppmärksammas under hela året. Den – maj kan man, förutom att följa de nationella ponnytävlingarna, åka häst och vagn, se kaninhoppning, gå en guidad tur med en stork eller prova att hamra i smedjan. I Hjärup ligger en annan sevärdhet – det nybyggda bostadsområdet Jakriborg som med sin hanseatiska stil påminner om medeltiden. Invändigt håller dock husen fullt modern standard. På Kulturens Östarp mellan Veberöd och Blentarp kan man uppleva en levande lantbruksmiljö från -talet och -talet. Östarp går att besöka året om och det är fri entré.

Tar du dig upp till Romeleåsens högsta punkt, Romeleklint, blir du belönad med en underbar utsikt över det omgivande landskapet. Strax nedanför ligger Veberöd och i byns utkant den välkända gårdsbutiken Mossagården, ett måste för den som gillar ekologiska grönsaker. Mellan – juni anordnas där den numera välkända Mossagårdsfestivalen med massor av skön musik och aktiviteter för alla åldrar. En annan gårdsbutik värd ett besök är vackra Glorias Äppelgård strax utanför Lund. På andra sidan Romeleåsen ligger Häckeberga Naturreservat, som du lätt når med Natur- och kulturbussen från Lund. En njutbar paus får du på det trevliga hotellet Häckeberga Slott med välrenommerad restaurang. Och är du i trakten av Dalby ska du naturligtvis se Dalby heligkorskyrka. Det är en av de äldsta stenkyrkorna i Norden med grundstenar från vikingatiden och ligger vackert på höjden med utsikt över slätten och havet i fjärran. Sedan kan du passa på att äta ”redig skånsk mad” på Dalby Gästis, som varit gästgivaregård sedan .

För mer information se Kultur & Sevärdheter sid 10 och Aktiviteter sid 20

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

Around Lund When you visit Lund you mustn’t forget the surrounding countryside. Just north of the city, for example, is the town of Vallkärra, with the shop Moderna Möbelklassiker, which sells designer furniture from the second half of the twentieth century. Here you will find, among other things, furniture designed by Arne Jacobsen, Alvar Aalto and Bruno Mathsson. Flyinge is one of the world’s oldest stud farms, a facility of peerless beauty where fine old buildings meet the ultramodern. This year Flyinge celebrates its th anniversary, which will be observed all through the year. On and May, apart from watching the Swedish national pony competitions, you can ride horses and wagons, watch rabbit show jumping, take a guided tour with a stork or have a go at hammering in a smithy. In Hjärup there is something else to see – the newly-built residential area Jakriborg, which is reminiscent of the middle ages with its Hanseatic style. But the house interiors are fully equipped with all mod cons. At Kulturens Östarp between Veberöd and Blentarp you can experience a living agricultural environment from the s and the s. Östarp is open to visitors all year round and entry is free of charge.

If you go up to Romeleåsen’s highest point, Romeleklint, you will be rewarded with a wonderful view over the surrounding countryside. Immediately below is Veberöd, and on the outer edge of the town there is the well-known farm shop Mossagården, an absolute must for those who love organic vegetables. Between and June they hold the now famed Mossagård Festival, with lots of delightful music and activities for all ages. Another place worth visiting is lovely Glorias Äppelgård just outside of Lund. On the other side of Romeleåsen is Häckeberga Nature Reserve, which you can get to easily on the Nature and Culture Bus from Lund. You can have an enjoyable break at the extremely pleasant Häckeberga Slott hotel, with its acclaimed restaurant. And if you are in the Dalby region, you should of course take a look at Dalby Holy Cross Church. This is one of the oldest stone churches in Scandinavia, with foundation stones dating from the Viking era. It is beautifully located on a hill, with views out over the plain and the distant sea. After that, make sure you eat some proper Skåne food at Dalby Gästis, an inn dating from .

For further information see Culture & things to see page 10 and Activities page 20(ÍSTAD

% ¬( 

,Ú DD E¬Í

&URULUND

,3 ).

' /2 '"

3TÍNGBY

'ETINGE

/DARSLÚV

N G EÍ

%

I

6ALLEBERG

%

DEÍ

,'ÍRDSTÍ VL +Ë

%

)GELÚSA

3VENSTORP

3TÍNGBY

3TËVIE

"ORGEBY 6IDERUP,ÚDDEKÚPINGE¾RTOFTA

,ACKALËNGA (ÚG

¾6¬

ÍÍN

6¬(OBY%3,

"R

,¬(ARRIE

+Ë VL I NGEÍ N"ORLUNDA

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

+ËVLINGE

ÚD

¾¬/DARSLÚV

6ALLKËRRA &JELIE

&LËDIE

.¬.ÚBBELÚV3KAR

2ËFTEN"JËRRED,UND

6ËRPINGE (ÚJ E¬Í

(ABOLJUNG

3¬3ANDBY

$OMKYRKAN(ARDEBERGA !RENDALA

 

2ÚGLE

3T¬2ÍBY

%

,OMMABUKTEN,OMMA

$ALBY 3ÚDERSKOG

+NËSTORP

(JËRUP

(Ú J

Í5PPÍKRA "JËLLERUP

±KARP3TAFFANSTORP!RLÚV

,UNNARP

+YRKHEDDINGE 4OTTARP

"URLÚV

"ONDERU

'ÚRSLÚV.ORDANÍ

(AMNEN3ËRSLÚV %SARP

)NNERå STADEN

+IRSEBERG

&OLKETS 0ARK

-ÚLLEBERGA

-ALMÚ3¬3ALLERUP

(USIE

"JËRSHÚG

,YNGBY

+LÍGERUP

"ARA

% % %

2OSENGÍRD

&OSIE ¬+¾0%.(!-.

(YBY+RISTINEå BERG

"OKSKOGEN

(OLMEJA

3KABERSJÚ

% /XIE

% %

,OCKARP 

9DDINGESJÚN

&JËLLFOTALJUNG

3KABERSJÚ

+ËGLINGE

"/2' 42%,,%

'LOSTORP 4ÚRRINGE

¬

!RRIE3JÚDIKEN

3VEDALA&JËLLFOTASJÚN

 934!$¬

+2

)3 4

)! .

¾¾2

34

(URVA

¬(

Lund • Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights

!$ ¬ 

3KARHULT

Norrköping

(ÚGSERÚD

Linköping

E45 E6% 

¬¬KM

ÍNGA

,ÚBERÚD

&LYINGE

6ËSTERSTAD

Århus Helsingborg

¬

Köpenhamn

(AMMARLUNDA

E22

Lund Malmö

Odense

3KATTEBERGA

¾STRABY

!SKERÚD

E45

(OLMBY

NBERGA

 Växjö

E4

Halmstad

Randers

&LYINGEBY

E22

E6 E20

Ålborg

Kattegatt

¬

ÍN

Jönköping

Borås

E39

¬E20

Göteborg

E65

E20

%KEBERGA

3ANDBYMOSSE

2EVINGE BY

"JËRSJÚå LAGÍRD

(ARLÚSA

2EVINGEå HED

3ANDBY

+

ËV LIN G

+RANKESJÚN4VEDÚRA

3KRYLLE

N

$ALBY

¾VEDSå KLOSTER

6OMBSJÚN

3ILVÍKRA

4ORNA (ËLLESTAD

¾VED

6OMB

¾¬4VET"JÚRNSTORP

+LINGAVËLSÍNS NATURRESERVAT

3KËLBËCK

"JÚRKA "RUKSGÍRDEN

¾NNESLÚV

 3±SUM

UP6EBERÚD

3JÚBO

"JÚRNSTORP

)DALA

'ÚDELÚV

¯SPET

)LSTORP

(ÚJE¬Í(UMLAå MADEN%VERLÚV

 $¬ 4! 93

¾STARP

'ENARP

$ÚRRÚD

2

(ËCKEBERGA

O

M

(ËCKEå BERGASJ

(ËCKEBERGA NATURVÍRDSOMRÍDE

3TENBERGET"JÚRKESå ÍKRASJ

3+5250¬

-ALMÚå 3TURUPS FLYGPLATS

E

3ÚVDE

"LENTARP

LE

3ÚVDEBORG

Í

S

E

3ÚVDESJÚN

N

4URISTBYRÍ4OURIST¬CENTRE 3JUKVÍRD-EDICAL¬SERVICE 3EVËRDHET3ITE¬OF¬INTEREST .ATURVÍRDSOMRÍDE.ATURE¬RESERVE 6ANDRARHEM9OUTH¬HOSTEL #AMPINGPLATS#AMPING¬SITE 'OLFBANA'OLF¬COURSE 4RAVBANA4ROTTING¬TRACK -OTORBANA2ACING¬TRACK &LYGPLATS!IRPORT 2ASTPLATS,AYBY #YKELLED"IKING¬ROUTE VISSA¬STRËCKOR¬I¬BLANDTRAFIK CERTAIN¬ROUTES¬IN¬MIXED¬TRAFFIC

3KÍNE%XPRESSEN

 ,UNDå(ÚRBY ,UNDå3IMRISHAMN ,UNDå9STAD

0ENDELN   

,UNDå±KARPå-ALMÚ ,UNDå-ALMÚ ,UNDå"JËRRED ,UNDå,OMMA 3¬3ANDBYå,UNDå3TAFFANSTORP ,UND¬#å,UND¬"RUNNSHÚGå-ALMÚ

2EGIONBUSS

 ,UNDå$ALBYå'ENARPå(ËCKEBERGA¬.ATURRESERVAT ,UNDå3VEDALAå!LSTADå4RELLEBORG

Lund • I Lunds omgivningar/Around Lund

Östarps

På Skryllegården kan du njuta

Gästgivaregård Mat & dryck i sagolik Skånsk miljö på en av Skånes vackraste Gästgivaregårdar.

Inte bara i naturen Även efteråt i restaurangen

Endast 25 minuter från Lunds centrum. Väg 11 Malmö-Simrisham vid Veberöd tag av mot Blentarp.

Besök Skryllegården med Skrylle Café & Restaurang Öppet årets alla dagar

Öppet året runt, tiderna varierar efter säsong. Söndagsbuffé 275:-, A la carte, kaffeservering, strövområden.

046-585 25

046-585 02

Gamla Lundavägen 2481-79 · 275 63 Blentarp 046-802 29 · www.ostarpsgastis.se

Upplev Lunds natur och kultur utan bil!

Äppelupplevelser för alla sinnen Gårdsbutik med eget mathantverk. Utan e-tillsatser, färgämnen eller konserveringsmedel. Presentförpackningar. Gårdscafé med hembakat. Picknick-korgar & filt för njutning av gårdens vackra natur. Blom- & äppelsafari. Föredrag. Självplockning. Temakvällar. Julkransbindningar. Glöggprovningar.

Ta bussen till bland annat Skrylle, Stensoffa och Häckeberga naturreservat.

Öppet maj–dec. fre–sön 10–18 046-13 32 11, 0705-13 32 11 www.gloriasappelgard.se

Läs mer på naturochkulturbussen.se

Tirup i full blom Det doftar sommar i Örtagården! Välsorterad plantskola med kryddväxter, pelargoner, klängväxter, perenner. Butik med presenter, te, kryddor, och mycket mera. Café med örtiga maträtter och kryddigt hembakat. Stor lekpark med många aktiviteter för de små.

Det perfekta utflyktsmålet för hela familjen!

Ett samarbete mellan Region Skåne, Skånetrafiken, Malmö, Lund, Höör, Kristianstad och Tomelilla kommuner.

Foto: Charlotte Malmborgwww.skryllegarden.se

Caféet öppnar kl 11.00 Öppet: Mån–Fre 10–18, Lör–Sön 10–17

040-44 52 53 Tirupsvägen 99, Staffanstorp www.tirupsortagard.se

Lund • I Lunds omgivningar/Around Lund

Romeleslingan.se

Romeleslingan hela Romeleåsen med maSsor av spännande stopp. Härr hittarr duu konsthantverk och inspirerandee inredning, gårdsbutiker, åtskilliga tillfällen till fika samt massor roliga aktivitete för precis alla i familjen. Och här kan man dessutom äta gott ott och även stannaa kvarr över natten, både i lyx och på Bed & Breakfast!! Varmt välkommen till alla ossss på Romeleslingan - villl du veta mer om oss kan vi rekommenderaa vår hemsida, www.romeleslingan.se

¡”Ƥ•„ƒ˜‡”ǡŽÚ•–‡ǡƒơ‡ǡ…Š‘Žƒ†ǡ ƒ…‘”ǡ•ƒŽŽƒ†‘…Š’”‡•‡–‰¤˜‘”Ǥ ‹Šƒ”•‡”˜‡”‹‰Ǩ–‡—†‡”•¡•‘‰Ǥ Œ—–ƒ˜•–—†‡‹Ž—‰‘…Š–”‡˜Ž‹‰‹ŽŒÚǤ

Hästar, historia & hembakat…

Y’’‡––‹†‡”ǣ ¤•–¡‰–Ȉ‹•Ȃ ”‡ͣǤ͟͜Ȃͣ͝Ǥ͟͜ȈڔǦڐͤǤ͜͜Ȃ͢͝Ǥ͜͜ چ”ƒ ¡”˜¡‰•‰ƒ–ƒ͝͠ǡ‡„‡”Ú†Ȉ͜͢͠Ǧͤ͜͜͡͞ ™™™Ǥƒ‡Ž„—ŽŽ‡•‘†‹–‘”‹Ǥ•‡ ‡”˜‡”‹‰‡•–¡‰‡”ͣ͠‹‹ƒ•–¡‰‹‰

9lONRPPHQWLOO%|QRU %ODGGHQ PRGHUQDODQWKDQGHOQ &DIp

.DIIH7H&KRNODG2VW3UHVHQWHU

Upplev Flyinge Kungsgård – ett av världens äldsta stuterier · 200 hästar · Restaurang & café · Guidade turer · Vandrarhem

· Konferens · Tävlingar & evenemang · VM-medaljörer & studenter

Anläggning och stallar är öppna varje dag. Se vår hemsida för öppettider. Fritt inträde.

/XQGDYlJHQ'DOE\ 7HO ZZZERQRUEODGVH (SRVWLQIR#ERQRUEODGVH

restaurang kungsgården 247 29 flyinge, tel 046-520 10 www.flyinge.seLund • Kultur & Sevärdheter/Culture & SightsÄta & Bo

Food & accommodation

Skåne kallas ofta Sveriges kornbod och Lundatrakten har en lång och traditionsrik historia av matlagning och välrenommerade kockar, mycket tack vare den naturliga tillgången på kvalitativa råvaror. Nyskapande restauranger blandas med mysiga gästgiverier och kaffestugor med himmelska bakverk. Variationen på boenden i och omkring Lund är också stor. Här kan du bo på charmerande bed & breakfast, på funktionella och trevliga konferenshotell, designat eller i stilfull slottsmiljö. Lund är också en kaféstad av rang och de många studenterna sätter förstås sin speciella prägel på kafélivet i Lund. I Lund älskar man verkligen att fika! Här finns kaféer i nästan varje gathörn och park. Prova till exempel Patisseriet på Klostergatan eller genuina Café Ariman på Kungsgatan. Nöjesutbudet är också brett med dans, pubar och livemusik. Frågan är bara om det beror på studentlivet eller lundensarens läggning att alltid njuta i vardagen?

Skåne is often called the breadbasket of Sweden, and the Lund region has a long tradition of cooking and famous chefs, thanks in great part to the natural availability of high-quality ingredients. Innovative restaurants mix with cosy inns offering fabulous pastries. There is also a huge variation in the accommodation available in and around Lund. You can stay in a charming bed & breakfast, a practical and comfortable conference hotel, or in a stylish castle setting. Lund is also a city of first-rate cafés, and the large numbers of students obviously make their mark on Lund café life. In Lund people really love their coffee breaks! There are cafés on almost every corner and in every park. There is also a broad range of entertainment on offer, with dancing, pubs and live music. The only question is whether this is because of the city’s student life or Lund people’s tendency to always enjoy themselves in their day-to-day lives?

Lund • Äta & Bo/Food & accommodation

A nice and easy way of living!

Tradition, quality & atmosphere Hotel · meetings · restaurant · barDESIGN

Telefon 046-280 61 30 • www.grandilund.se • www.granddeli.se

CONSIDERATION

AVAILABILITY

Phone + 46 (0) 46- 280 62 00 www.lundia.se

Lund • Äta/Eating

Restauranger, gästgiverier och café Restaurants, Inns and Cafés

[cBrogatan på Lundia

Carlssons Trädgård

Knut den Stores Torg 2 222 21 Lund Tel 046-280 65 22

Mårtenstorget 6 223 51 Lund Tel 046-13 11 72 Fax 046-13 11 73 [email protected] www.carlssonstradgard.se

[email protected] www.brogatan.com Systerkrog till Brogatan i Malmö. Hos oss är man alltid välkommen – antingen på en enkel lunch såväl som stora festsällskap. Vi har öppet från tidig frukost till sent barhäng!

Mat producerad av lokala råvaror med svensk karaktär och av högsta kvalité. Dagens - à la carte. Lounge med gediget dryckesutbud.

Dalby Gästgifveri

Glorias

Grand Deli

Tingsgatan 6 247 50 Dalby Tel 046-20 00 06 [email protected] www.dalbygastis.se

Sankt Petri Kyrkogata 9 222 21 Lund Tel 046-15 19 85 Fax 046-15 92 45

Klostergatan 11 221 04 Lund Tel 046-280 64 00 [email protected] www.granddeli.se

Vällagad skånsk mat av traktens råvaror. Dagens – á la carte – festmenyer – Catering. Dop – Bröllop – Konferens – Födelsedag

[email protected] www.glorias.se Lunds enda riktiga sportsbar. Alla stora matcher visas. StorbildsTV. All American Menu. Uteservering. Livemusik torsdagar. Night Club fredag & lördag.

Grand Deli har allt för er picnic ute i det gröna!

Grand Hotel

Häckeberga Slott

Italia Il Ristorante

Bantorget 1 221 04 Lund Tel 046-280 61 00 Fax 046-280 61 50 [email protected] www.grandilund.se

247 98 Genarp Tel 040-48 04 40 Fax 040-48 04 02

Lilla Fiskaregatan 11 222 22 Lund Tel 046-14 80 80 Fax 046-14 81 80 [email protected] www.italia-ilristorante.com

Klassiska rätter med moderna inslag i en anrik och elegant miljö. Classic Swedish menu with a modern touch served in an elegant environment.

[email protected] www.hackebergaslott.se Välkommen till oss på en stunds njutning!

Ciao! Välkommen att förföras av det underbara italienska köket när det är som bäst.

Lund • Äta/Eating

www.klostergatan.se

Klostergatans Fisk Klostergatan 12 222 22 Lund Tel 046-12 07 85 [email protected]fisk.se www.klostergatansfisk.se Lunds självklara val om du vill äta fisk och skaldjur i sober och elegant miljö. Restaurang med egen fiskbutik öppet för såväl lunch som middag samt catering och försäljning av färskfisk och skaldjur måndag till lördag.

Klostergatans Vin & Delikatess Klostergatan 3 222 22 Lund Tel 046-14 14 83 [email protected] www.klostergatan.se

Myntha kök & bar Mårtenstorget 214 24 Lund Tel 046-12 57 88 [email protected] www.myntha.se

Mycket mer än bara restaurang.

Dagens – Afterwork – Á la carte – Lounge – Nattklubb

Ramklints Conditori

Restaurang Godset

Restaurang Gräddhyllan

Mårtenstorget 10 223 51 Lund Tel 046-211 06 64 [email protected] www.ramklints.se

Bangatan 3 222 21 Lund 046-12 16 10 www.godset.se

Bytaregatan 14 222 21 Lund Tel 046-15 72 30 Fax 046-14 93 48 [email protected] www.graddhyllan.com

Öppet mån–fre 07.30–18.30 lör 08.00–17.00 sön 09.30–16.30

Restaurang Kungsgården Flyinge Häst & Kultur Kungsgården 247 29 Flyinge tel 046-520 10 [email protected]flyinge.se www.flyinge.se Klassisk svensk och internationell mat av hög kvalitet i anrik kulturhistorisk miljö.

Perfekta mötesplatsen intill Spår 1! Vi serverar lunch, barmeny, a la carte, gott vin eller bara en enkel cappuccino. Varmt välkomna! The old warehouse by the train station – a perfect place to meet for lunch, bar snack, dinner or just a glass of wine or cappuccino. Most welcome!

Husets är från 1800-talet och bjuder tillsammans med maten på en mysig och personlig upplevelse. Besök gärna vår mysiga bakgård under vår/sommar.

Stadsparkscaféet

Stortorget Bar & Restaurang

Stadsparksgången 222 29 Lund 046-211 44 47

Stortorget 1 222 23 Lund Tel 046-13 92 90 Fax 046-15 24 10 [email protected] www.stortorget.net

[email protected] www.stadsparkscafeet.se Den 4/6 är det premiäröppning för nya stadsparkscafeet och stadsparkens restaurang. Café, krog, utebar, grillkvällar, musikscen. A la carte samt fullständiga rättigheter. Allt är i största möjliga mån närproducerat eller ekologiskt.

En plats att mötas på. För en lunch, en kopp kaffe, middag eller något i baren. Vi byter skepnad många gånger under en dag.Lund • Bo/Accommodation

Hotell, slott och Bed & breakfast Hotel, Bed & breakfast and Castles

Clarion Collection Hotel Planetstaden

Carlsgården Bed & Breakfast

Dalbyvägen 38 224 60 Lund Tel 046-280 01 00 Fax 046-280 01 99

Lilla Uppåkravägen 111 245 93 Staffanstorp Tel 046-25 57 69, 070-770 14 90/91 [email protected] www.carlsgarden.eu

[email protected] www.choice.se se annons på sidan 40

WiFi

1 kmMalmö C 9 km Hjärup 4 km

Grand Hotel

Hotell Ahlström

Hotel Concordia

Bantorget 1 221 04 Lund Tel 046-280 61 00 Fax 046-280 61 50

Skomakaregatan 3 223 50 Lund Tel 046-211 01 74 Fax 046-211 01 74

Stålbrogatan 1 222 24 Lund Tel 046-13 50 50 Fax 046-13 50 50

[email protected] www.grandilund.se

[email protected] www.hotellahlstrom.se

[email protected] www.concordia.se se annons på sidan 40

se annons på sidan 35

WiFi

WiFi 200 m

700 m

400 m

Hotel Djingis Khan

Hotel Duxiana

Hotel Ideon Gästeri

Margaretavägen 7 222 40 Lund Tel 046-33 36 00 Fax 046-33 36 10

S:t Petri Kyrkogata 7 222 21 Lund Tel 046-13 55 19

Sölvegatan 28 223 70 Lund Tel 046-211 79 00 Fax 046-15 70 66

[email protected] www.lund.hotelduxiana.com

[email protected] www.djingiskhan.se

[email protected] www.hotelideon.com

se annons på sidan 41

WiFi 1,5 km

WiFi 100 m

WiFi 2 km

Lund • Bo/Accommodation

Hotel Lundia

Hotell Oskar i Lund

Häckeberga Slott

Knut den Stores Torg 2 222 21 Lund Tel 046-280 65 00 Fax 046-280 65 10

Bytaregatan 3 222 21 Lund Tel 046-18 80 85

247 98 Genarp Tel 040-48 04 40 Fax 040-48 04 02

[email protected] www.hotelloskar.com

[email protected] www.hackebergaslott.se

[email protected] www.lundia.se

Rökfritt och allergisanerat.

se annons på sidan 35

WiFi 75 m

200 m

25 km

Lilla Hotellet

Körsbärsdalen B&B

Sparta Hotell

Bankgatan 7 223 52 Lund Tel 046-32 88 88 Fax 046-38 58 68

Enelyckan 712 247 96 Veberöd Tel 0706-22 20 77

Tunavägen 39 223 63 Lund Tel 046-19 16 00 Fax 046-12 85 25

[email protected] www.korsbarsdalen.se

[email protected] www.lillahotellet.com

[email protected] www.spartahotell.se

GPS: N55.60783 E13.51524 WiFi

WiFi 26 km

100 m

WiFi 1,5 km

Teckenförklaring/Key Centralstation Central train station Restaurang Restaurant

The Lodge Hotel

Trolleberg Bed & Breakfast

Väderklinten, Björnstorp Lund Tel 046-24 89 05 Fax 046-24 89 09

Trolleberg, Dörröd 1101 247 96 Veberöd Tel 046-820 35, 0708-16 06 42

Garage/Parkering Garage/Parking Bastu Sauna Familjerum Family room Pool Pool Konferensrum Conference facilities Funktionshindervänligt Suited for the disabled Kokmöjligheter Kitchen facilities Motionsrum Fitness room

[email protected] www.trolleberg.se

[email protected] www.thelodge.se

WiFi Wi-Fi 18 km

28 kmTrådlöst bredband/Wi-Fi

Lund • Äta & Bo/Food & accommodation

Välj Sparta! Vi erbjuder: ✓ En allt-i-ett lösning med konferens, hotell & restaurang ✓ Stora och små, moderna konferenslokaler ✓ Bra kvalitet till bra priser ✓ Bekvämt, lättillgängligt lägeTunavägen 39 · 223 63 Lund 046-19 16 00 · [email protected] www.spartahotell.se

:HOFRPHWR/XQGDQGWKHSHUVRQDO +RWHO&RQFRUGLDLQWKHDEVROXWHKHDUWRI/XQG URRPVFRQIHUHQFHURRPV DUHOD[DUHD 6WnOEURJDWDQ_LQIR#FRQFRUGLDVH_

Vi bjuder på kvällsbuffé =bb[hXe[dZ[]ij[h¸WbbWZW]Wh Välkommen till ett unikt 4-stjärnigt Konst- och Designhotell – 1 km promenad till Lunds centrum. Bo komfortabelt i våra nyrenoverade standardrum eller exklusivt i våra rum med egen jacuzzi eller bastu! Prisvärda sommar- & weekenderbjudanden från 835:-/rum/ natt inklusive vår stora frukostbuffé och kvällsbuffé. Aed\[h[dišH[ijWkhWd]š=Wbb[h_šH[bWnWlZ$c[Z=oc"ijeh@WYkpp_"8Wijk vd]XWijkšIjWdZWhZhkc"
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF