Maatschapelijke positie

January 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Maatschapelijke positie...

Description

Maatschappelijke positie van vrouwen door de eeuwen heen Farida de Man & Jet de Boer 4az K. Koch

Inhoud  Inhoud  Inleiding  Onderzoeksvraag

1. Prehistorie en Oudheid 2. Middeleeuwen 3. Industriële revolutie 4. Tweede Wereldoorlog 5. Jaren ’60 6. Jaren ’80 7. 2011 8. Geloof 9. Ontwikkelingslanden 10.Verschillende landen  Conclusie  Antwoord  Literatuurlijst

Blz. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 13

2

Inleiding Ik schrijf een werkstuk over de maatschappelijke positie van vrouwen. Ik denk dat dit een erg interessant onderwerp is, omdat vrouwen vroeger en nu nog altijd worden gezien als de zwakkere mens. Omdat ik zelf een meisje ben, ben ik het hier natuurlijk niet mee eens. Daarom denk ik dat eigenlijk elke man een werkstuk over dit onderwerp moet maken om te zien dat vrouwen niet alleen mooi zijn, goed in het huishouden en heerlijk kunnen koken, maar dat wij net zoveel mens en net zo sterk kunnen zijn als mannen.

Onderzoeksvraag Mijn onderzoeksvraag is: Hoe is de positie van vrouwen veranderd door de eeuwen heen?

3

Prehistorie en Oudheid Prehistorie In de prehistorie, toen er nog geen boeren waren, was de positie van vrouwen erg goed. De mannen waren altijd aan het jagen dus de vrouwen waren thuis voor de kinderen. Hierdoor werden de vrouwen de baas in huis en over de kinderen. De vrouwen konden eigenlijk de hele dag doen wat ze wilden want de vruchten en zaden waren dicht bij huis. De mannen hadden thuis niets te vertellen, omdat ze er overdag ook niet waren. Door de komst van de landbouw is dit beeld erg veranderd. De mannen bleven nu ook thuis dus die kregen steeds meer te vertellen in het huis en bij het werk. Vrouwen waren wel bevrijd van de plicht om vruchten en zaden te zoeken. De dorpen werden steeds groter dus vrouwen moesten steeds verder lopen, met de vondsten en met alle kinderen. Ook werd de weg naar vruchten en zaden gevaarlijker door de steeds grotere afstanden tussen dorp en het bos met eten. Scholing kreeg je niet dat bestond nog niet, maar overleven leerde je als jongen van je vader en als meisje van je moeder. Oudheid In de Oudheid was de positie van de vrouw goed, maar niet zo goed als nu. Er waren nog geen scholen maar al wel leraren. Dit was alleen voor rijke mensen en als je als vrouw een opleiding had gehad had je er niets aan. De vrouw deed in de oudheid het huishouden en zorgde voor de kinderen. Vrouwen met een opleiding was voor veel mannen alleen maar onhandig, want dan konden ze minder goed de baas over hen spelen.

4

Middeleeuwen Bijbel en kloosters In de middeleeuwen was geloof erg belangrijk. Dat was niet zo prettig voor de vrouw. In de Bijbel staat dat de vrouw gehoorzaam moet zijn aan haar man en dat ze ondergeschikt is. Door die teksten uit de Bijbel was in de middeleeuwen de vrouw minder als de man. Veel vrouwen waren het hier niet mee eens en richten kloosters op. Hier konden ze rustig leven zonder gecommandeerd te worden door hun vader of echtgenoot. Ze konden in het klooster ook leren lezen en schrijven. Trouwen Als een vrouw nog niet getrouwd was in de middeleeuwen was de vader de baas over haar en had ook de voogdij over zijn dochter. Na dat ze getrouwd was staat ze onder de voogdij van haar man. Een vrouw moest tot haar 25ste toestemming aan haar familie vragen om te mogen trouwen. Pas vanaf de 12de eeuw mocht de vrouw zelf bepalen met wie ze wilde trouwen en had ze ook gelijke rechten als de man als het over het huwelijk ging. Redenen voor de echtscheiding waren voor vrouwen en mannen hetzelfde. Weduwen hadden het eigenlijk beter dan echtgenotes en ongetrouwde vrouwen omdat ze, volgens de Bijbel onder een speciale bescherming stonden, ze stonden onder bescherming van de koning. De edelen De vrouwen van edelmannen hadden de taak om over het land van hun man te regeren als hij er niet was. Aan het eind van de middeleeuwen verbleven de edelvrouwen vooral in het huis of kasteel. Ze bestuurden vooral het personeel. De kinderen werden opgevoed door andere edelvrouwen. Ze leerden ze dan lezen, schrijven en harp of fluit spelen. De steden De vrouw in de steden staat vaak samen met haar man aan het hoofd van een onderneming. Als haar man sterft, neemt zij de zaak over. Maar vaak werden de vrouwen ook uitgebuit door hun meesters en werkten ze tegen een heel laag loon. Gelukkig hadden ze het er niet allemaal zo slecht want ze konden ook verschillende beroepen uitoefenen. Aan het eind van de 13de eeuw waren er vrouwelijke artsen. Toen hier later een opleiding voor nodig was, zijn er veel vrouwen weer mee gestopt. Vroedvrouw bleef wel een echt vrouwenberoep, maar er werd later ook een diploma voor verplicht gesteld. Het platteland Op het land waren de vrouwen vooral bezig met het huishouden. Ze kookte, poetste, maalde het graan, brouwde het bier en hielpen bij het oogsten van het graan. Met slecht weer moesten ze ook helpen op het land, omdat het werk toch af moest. Veder waren ze bezig met hun kinderen.

5

Industriële revolutie Grote gezinnen De vrouwen hadden in de industriële revolutie een heel zwaar leven. Mannen zagen vrouwen eigenlijk alleen als lustobject. Daardoor kregen vrouwen meestal elk jaar een kind. Dit kwam omdat er in deze tijd nog heel weinig bekend was over seks en alles wat er bij komt kijken. Door deze grote gezinnen was het honger loontje van de man alleen niet genoeg. Veel vrouwen en vaak ook de oudere kinderen moesten aan het werk. Een zwaar leven Het enige wat voor de vrouw niet veranderd was met de middeleeuwen was dat ze het huishouden en de opvoeding van de kinderen moesten doen. Alles bij elkaar betekende dit dat vrouwen (bijna altijd zwanger) moesten werken in fabrieken, het huishouden moesten doen en voor de opvoeding van alle kinderen moesten zorgen. De gevolgen voor vrouwen en kinderen van de Industriële revolutie waren niet echt goed, want het kwam er op neer dat zij alleen maar hard moesten werken en een slecht leven moesten leidden. Als je het wel zo goed had dat je niet je kinderen en je vrouw aan het werk hoefden te zetten konden de kinderen allemaal naar school. Meisjes mochten nu ook naar school.

6

Tweede Wereldoorlog Gewone mensen Voor vrouwen veranderde er veel in de tweede wereldoorlog. De mannen moesten voor of tegen Duitsland vechten aan het front. Hierdoor kwamen de oude banen van de mannen vrij en die moesten wel gevuld worden. De vrouwen moesten dit dus gaan doen. Ze werkten nu in de fabrieken, zorgden voor de kinderen en deden het huishouden. Omdat de mannen er nooit waren stonden ze dus ook aan het hoofd van het huishouden. Als je niet gezocht werd door de Duitsers kon je naar school als kind. Joden, lesbische, gehandicapten, zigeuners Als je een Lesbische, gehandicapte, zigeuner of Joodse vrouw was kon je niets. De meesten zaten ondergedoken. Als je toch gevonden werd moest je werken in een concentratiekamp. Dit was meestal heel zwaar en zonder eten. En als je op de vlucht was kon je wel aan de opvoeding van je kinderen werken, maar je had dan geen huis dus geen huishouden. Werken gaat dan ook heel lastig, omdat je een soort van undercover gaat. Verzet Vrouwen in het verzet hadden heel gevaarlijk werk. Ze brachten vaak de verboden krant en verboden berichten rond. In de krant stonden berichten over bijv. de bevrijding van landen en andere dingen die hoop konden brengen. De Duitsers wilden dat natuurlijk niet hebben. In de verboden berichten stonden meestal informatie voor het verzet zoals: waar een generaal is, hoe laat de gevangen overgeplaatst werden en heel veel andere informatie. Sommige vrouwen gingen zelfs mee om dan de gevangenen te bevrijden. Hierbij vielen veel doden.

7

Jaren 60 Alleta Jacobs Vrouwen emancipatie begon eigenlijk al in de 19de eeuw maar die had niet veel invloed op de maatschappij. Die werd de 1ste feministische golf genoemd. Deze eerste golf ging van start door de Nederlandse arts Alleta Jacobs. Alleta was de eerste arts die bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen voorschreef en dit had veel impact op de maatschappij. Dolle mina In de jaren 60 kwam de 2de feministische golf en dat kwam door het burgerlijke leventje. Vrouwen deden het huishouden en zorgden voor de kinderen en de mannen zorgden voor het inkomen. Er worden in de tijd veel groepen opgericht die zich verzetten tegen dat burgerlijke leventje. Zo kreeg je bijvoorbeeld een groep de ‘dolle mina’’. Dit waren vooral veel jongen vrouwen die streden voor verschillende doelgroepen. De bekendste zijn: Ze kraakte de mannen clubs en antivrouwen cafés Dichtbinden van urinoirs met roze linten Nafluiten en in billen knijpen bij mannen( dat was zeer bizar in deze tijd) Uitdelen van condooms op de huishoudschool De actie: ‘Baas in eigen buik’ ( deze actie was bedoel om abortus te laten legaliseren.) Het gevolg van al die acties was dat de dolle mina’s nog bekender werden en dus kwamen er ook steeds meer leden. De dolle mina’s hadden vooral invloed op de arbeidsmarkt. De beweging werd in 1977 stopgezet Alleta Jacobs

Dollle Mina’s (baas in eigen buik)

8

Jaren ‘80 Radicaal feminisme In deze tijd werd er veel gesproken over het werk van vrouwen. Ongehuwde vrouwen kregen de kans te gaan werken maar gehuwde vrouwen moesten verplicht thuis blijven om het gezin te onderhouden. In de jaren 80 kreeg je ook radicaal feminisme. Deze vrouwen zetten voornamelijk praatgroepen op en ze wilden compleet zonder mannen leven.In de praatgroepen ging het vooral over persoonlijke problemen die veroorzaakt werden door de machtschappelijke machtsstructuur van toen. Abortus wet Paarse September was de eerste radicale feministische organisatie. Deze stroom streed voor de abortuswet. Toen dit geregeld was zetten ze zich in voor andere zaken, zoals aanranding, verkrachting, ongewenste intimiteiten op het werk, incest en pornografie. De feministen slaagden er met het radicaal feminisme met succes in hoge functies in partijen te bemachtigen in de politiek. Huisvrouwsyndroom De doelen van de tweede feministische golf waren doorbreking van het huisvrouwensyndroom, seksuele bevrijding, economische zelfstandigheid, herverdeling van zorgverantwoordelijkheden, doorbreking van het zogenaamde glazen plafond tijdens arbeidscarrières en verovering van politieke macht.

In 2011 Mannen en vrouwen gelijk In de meeste westerse landen hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten. Beide ouders werken en zorgen voor het gezin en het huishouden. Daarnaast mogen vrouwen ook gewoon stemmen en tellen deze stemmen net zo veel mee als de stemmen van de mannen. Pink Ribbon Toch zijn er nog steeds meer mannen met een hoge functie in het bedrijfsleven en worden vrouwen minden betaald dan mannen voor dezelfde baan. Er zijn nog steeds organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen. Ook zijn er organisaties die aandacht vragen voor vrouwelijk ziektes zoals borstkanker. Een organisatie die zich hier voor inzet is bijvoorbeeld Pink Ribbon.

9

Geloof Christendom De Christenen leven volgens de geboden uit de bijbel. Doordat er veel verschillende stromingen zijn van het christendom wordt er op verschillende manieren met deze geboden omgegaan. Bij de orthodoxe kerk worden vrouwen gezien als ondergeschikte van de man. Ze mogen niet werken of lid zijn van een politieke partij. Bijvoorbeeld de SGP laat geen vrouwen toe tot de partij. Gelovige vrouwen die bij deze stroming horen mogen bijvoorbeeld alleen maar lange rokken dragen. Minder strenge christenen Bij de minder strenge stromingen van het christendom zijn vrouwen meestal gelijk aan de man. Ze mogen gewoon werken en hun eigen kleding kiezen. Toch gebeurt het in deze gezinnen nog veel dat de vrouw voor de kinderen zorgt terwijl de man aan het werk is. Dit komt doordat dit een traditie is binnen deze gemeenschap waardoor het dus eigenlijk vanzelfsprekend is. Islam In veel moslimlanden hebben vrouwen weinig vrijheid en rechten. Zo moeten ze een hoofddoek dragen, moeten ze gehoorzamen aan de wil van hun man (of vader) en mogen ze vaak niet kiezen met wie ze trouwen omdat ze door hun ouders worden uitgehuwelijkt. Orthodoxe Vooral op sexueel gebied is de vrouw beperkt: ze moet als maagd het huwelijk in gaan en mag dan ook alleen met haar man slapen, die ze niet zelf gekozen heeft. Als ze niet bloedt tijdens de huwelijksnacht, mag de man haar verstoten omdat ze geen maagd is. Het meisje wordt dan vaak ook door de familie verstoten in verband met de familie-eer en kan dan nergens heen. Zelf kiezen Naast de orthodoxe moslims zijn er ook moslims die volgens veel minder strenge regels leven. De vrouwen hebben dan ook veel meer vrijheid en mogen zelf kiezen of ze een hoofddoek gaan dragen. Sommige vrouwen kiezen hier toch voor omdat ze dit zelf prettig vinden of geloven dat dit in de koran staat.

10

Ontwikkelingslanden Hoeren en misbruik Vrouwen in ontwikkelingslanden zijn er slecht aan toe. Veel mensen hebben in ontwikkelingslanden geen geld en dan moeten de vrouwen en kinderen (meisjes) de straat op of hokjes in als hoer. Zo worden veel vrouwen misbruikt. Aangezien ze in ontwikkelingslanden bijna geen voorbehoedsmiddelen hebben loopt het vaak verkeerd af en overlijden er ieder jaar vele meisjes en vrouwen. Ook gaan veel meisjes niet naar school omdat hier geen geld voor is of haar ouders dit niet nodig vinden. Grote straf Als de vrouwen niet luisteren kan daar een grote straf op staan. Maar veel vrouwen in ontwikkelingslanden vinden het al normaal hoe ze misbruikt worden omdat ze niet anders weten. Dus eigenlijk in het kort gezegd hebben vrouwen in ontwikkelingslanden het behoorlijk zwaar. Vrouwen moeten geholpen worden en horen niet als hoer behandeld te worden!

11

Verschillende landen Turkije In Turkije hebben vrouwen meestal minder rechten dan mannen. Veel vrouwen zijn ondergeschikt aan de mannen in hun familie en later hun eigen man. Er wordt ook geweld gebruikt tegen vrouwen en veel van hen gaan niet naar school. Daardoor kunnen ze niet lezen of schrijve en doen ze ook niet mee aan politiek. In de steden zijn vrouwen vaker gelijk aan mannen dan op het platteland. Er zijn een aantal van de grootste bedrijven in Turkije die een vrouw als directeur hebben. Ook zijn er vrouwen die lesgeven aan universiteiten. Daarnaast mogen vrouwen ook stemmen en meedoen aan de verkiezingen. Door de ongelijkheid zijn er alleen niet zo veel vrouwen die hier aan mee doen. In Turkije is er een verbod op het dragen van hoofddoekjes in openbare gebouwen. Vrouwen met een hoofddoekje mogen bijvoorbeeld niet als ambtenaar werken of een opleiding volgen. Vrouwen die graag een hoofddoek omwillen hebben hierdoor dus minder vrijheid. Doordat de wet weer is veranderd mogen deze vrouwen nu wel weer een hogere opleiding volgen. Pakistan In Pakistan is het grootste gedeelte van de bevolking moslim en er wordt dan ook geleefd volgens de regels van de koran. Vrouwen hebben hierdoor heel weinig vrijheid. Er is geen contact toegestaan tussen mannen en vrouwen behalve met je echtgenoot. Aan de grens met Afghanistan dragen bijna alle vrouwen een burqa. De mensen vinden dat alleen de echtgenoot zijn vrouw mag bekijken en verder niemand. Vrouwen moeten zo min mogelijk vormen laten zien en zichzelf dus bijna helemaal bedekken met kleren. In Pakistan hebben vrouwen helemaal niks te zeggen over met wie ze willen trouwen. Als ze klein zijn wordt er door hun familie beslist met wie ze gaan trouwen. Mannen raken hun vrouw niet aan in het openbaar omdat dit wordt gezien als zeer ongepast. Mannen en vrouwen mogen ook niet zomaar met elkaar praten. Wanneer je als toerist naar Pakistan gaat moet je goed oppassen omdat je anders behoorlijk in de problemen kunt komen. Seks is in Pakistan alleen toegestaan als je getrouwd bent. Wanneer een man seks heeft met een ongetrouwde vrouw krijgt de vrouw hier altijd de schuld van. Zij heeft de man dan verleid met al haar charmes en dat wordt gezien als zeer slecht. De ergste straf die een vrouw hiervoor kan krijgen is een steniging. De vrouw wordt dan ingegraven waarna mannen allemaal stenen op haar gooien totdat ze dood is. Het gebeurt in Pakistan ook wel dat vrouwen levend worden begraven.

12

Slot Dit was mijn werkstuk over de positie van vrouwen door de eeuwen heen. Ik heb hier heel veel van geleerd. Ik heb geleerd dat vrouwen het vroeger heel moeilijk hadden omdat het leven toen zwaar was, maar ook omdat zij meestal moesten werken en opvoeden. Vrouwen nu hebben het iets makkelijker omdat het leven minder zwaar is. Maar heel veel mannen zien vrouwen nog steeds als lustobject. Vrouwen die een geloof hebben worden vaak gediscrimineerd, vermoord of verkracht. In de westerse wereld is de beeld van de vrouw al wel verbeterd maar nog niet verdwijnen.

Antwoord onderzoeksvraag Vraag: Hoe is de positie van vrouwen veranderd door de eeuwen heen? Antwoord: De positie van de vrouwen is door de eeuwen heen erg veranderd. Voor de ene groep vrouwen is de positie verslechterd, maar voor de andere groep juist verbeterd. Het licht er tegenwoordig heel erg aan waar je woont en wat je gelooft. Als je in een Balkan land woont heb je snel de kans dat het een islamitisch land is. Meestal is dan de vrouw de ondergeschikte. Woon je in de westerse wereld sta je als vrouw bijna gelijk aan de man. Een groot verschil in de westerse wereld tussen mannen en vrouwen is dat je als vrouw 28% minder verdiend als de man.

Bronnenlijst http://www.turkije-instituut.nl/De%20positie%20van%20vrouwen%20in%20Turkije--105/ http://reizen-en-recreatie.infonu.nl/buitenland/1542-how-to-behave-in-pakistan.html http://dionysiusparochie.blogspot.com/ http://www.scholieren.com/werkstukken/5786 http://histoforum.digischool.nl/lesmateriaal/vrouwenprehistorie.htm http://wo2forum.nl/viewtopic.php?p=272325 http://www.scholieren.com/werkstukken/16721 http://nl.wikipedia.org/wiki/Aletta_Jacobs

13

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF