Maatschappelijk werk voor zwangeren en kinderen in MCH

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Obstetrics
Share Embed Donate


Short Description

Download Maatschappelijk werk voor zwangeren en kinderen in MCH...

Description

Doelstelling : • Het maatschappelijk werk stelt zich ten doel het ontslag van het kind zodanig voor te bereiden dat deze op een verantwoorde, veilige plaats kan wonen. • • • •

Informeren en adviseren Veiligheid en belang van het kind staat voorop Reduceren/oplossen van sociale problemen Juridische zaken op orde bij ontslag

Aanmelding. • Consulten van de gynaecoloog * Volgens protocol doelgroepen * Op eigen initiatief

• Consulten extern • Afhankelijk van het moment in de zwangerschap, niet zelden met spoed • Onderkennen van problemen in de zwangerschap • In principe op vrijwillige basis • Sterk afhankelijk van informatie van anderen

Protocol voor doelgroepen. • Minderjarig

* is de voogdij geregeld ? * loket voor jonge moeders

• Verstandelijk beperkt

* Psycholoog-psychiater-Parnassia inschakelen ? * St. MEE betrekken op vrijwillige basis * Niet meewerken ? AMK inschakelen

• Harddrugs- en alcoholverslaafd

* Altijd overleg met AMK. Wel of geen melding ? * Aanmelden bij P4 op vrijwillige basis, zoniet dan melding bij AMK

Probleemgebieden. • • • • • • • •

Harddrugs-alcohol-softdrugsgebruik Minderjarigen Sociaal- en psychisch beperkten Huisvesting Financiën Relaties Juridisch Onverzekerden - illegaliteit

Werkwijze. • Eerste afspraak : Inventarisatie + afspraken/plan maken • Informeren/adviseren en verwijzen • Contacten intern en extern • Vervolggesprekken • “Controle” bij het AMK, RvK, P4 e.d.

Na de geboorte. • Overleg over de stand van zaken met AMK, RvK, P4 e.d. • Welke problematiek bestaat er nog ? • Plan en afspraken maken voor ontslag • Bemiddel- en regelfunctie • Onvoorziene omstandigheden

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF