Matematik - Tal och positionssystemet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Matematik - Tal och positionssystemet...

Description

SDF Hyllie Lindeborgsskolan

Lokal pedagogisk planering Ämne: Matematik Område: Tal - Positionssystemet Lärare: Anders Laurell Årskurs: År 3 Tid: v 35 – 38 Syfte: Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centralt innehåll:  Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.  Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Konkretisering av målen: Du ska ha kunskaper om: -

Hur man på olika sätt räknade och skrev tal ”förr i tiden.” Siffrorna 0-9 och hur de kan sättas samman. Hur tal är uppbyggda. Dubbelt och hälften Fler och färre Tiokompisar Hur många 1000 är Talsorterna hundratal, tiotal och ental

SDF Hyllie Lindeborgsskolan

- Talet före och efter - Att jämföra tal

Arbetsformer:    

Olika taluppfattningsövningar enskilt och i grupp Laborativt arbete med talsorter Arbete med olika sorters tallinjer Arbete i läroboken

Bedömning: Vi bedömer dig efter din: -

förmåga att lösa matematiska problem förmåga att beskriva dina lösningar förmåga att bedöma om dina resultat är rimliga kunskap om matematiska begrepp förmåga att använda matematiska begrepp förmåga att beskriva tals värde i förhållande till varandra förmåga att dela upp tal

Lycka till!!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF