Mattekoden FLEXONLINE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Mattekoden FLEXONLINE...

Description

Mattekoden FLEXONLINE Tips! Klicka på önskad rubrik Systemkrav – minimikrav

2

Inloggning

3

Inloggad som lärare: Tränarmeny

4

Inloggad som elev: Elevmeny

5

Skapa ny elevprofil

6

Inställningsmeny

7

Spelmeny

8

Pröva på övningar

9

Resultat

10

Dagens resultat

11

Klicka här för att öppna en snabbguide för att komma igång

www.flexprogram.org

Systemkrav – minimikrav För att träna så behöver du en dator (PC eller MAC) eller läsplatta (t.ex. iPad, Android) med internetuppkoppling. Vi rekommenderar att du använder Chrome som webbläsare för PC och Android. För iPad och MAC rekommenderas Safari. Träningen ska ske med iPaden (läsplattan) i liggande läge. OBS! Kontrollera därför att riktningslåset (knappen på ena långsidan på iPad) inte är låst i stående läge. För PC och Mac krävs minst följande hård- och mjukvara: Windows (PC) CPU: Intel Pentium 4 2.33 GHz (eller bättre) RAM: Minst 256MB GPU: Minst 128MB grafikminne Mac CPU: Intel Core™ Duo 1.33GHz (eller bättre) RAM: Minst 256MB GPU: Minst 128MB grafikminne

Teknisk och pedagogisk support: www.mv-nordic.com/se/support

2

Inloggning För att logga in gå till https://www.flexprogram.net/mv. Om du inte redan har loggat in med MV-ID i något annat program i webbläsaren, följ instruktionerna nedan. För support och information, kontakta lokal IT-administratör eller MV-Nordic support på [email protected] eller 040-680 25 88. Se öppettider och mer information genom att klicka här. 1. Klicka på MV-login

2. Välj land och sök upp och välj din skola. Klicka på fortsätt.

4. Välj program genom att klicka på en av bilderna.

3

3. Ange ditt användarnamn och lösenord. Klicka logga in.

Inloggad som lärare: Tränarmeny

I tränarmenyn kan du göra följande: Ta bort markerad elev. Bekräfta genom att klicka på den gröna playknappen.

Logga ut elev. OBS! Pågående träning kommer ej sparas.

Hjälp. Öppna manualen (denna PDF).

Gå till inställningsmenyn. Se ”inställningsmenyn” för mer information.

Prova på övningar. Se ”pröva på” nedan, för mer information.

Gå tillbaka till val av program.

Gå till resultat. Se avsnittet ”resultat” för mer information.

4

Inloggad som elev: Elevmeny

I elevmenyn kan du göra följande: Gå till resultat. Se avsnittet ”resultat” för mer information.

Gå tillbaka till val av program.

Logga ut elev. OBS! Pågående träning kommer ej sparas.

Logga in med vald elev. Du kommer då till spelmenyn. Se ”spelmenyn” för mer information.

Gå till inställningsmenyn. Se ”inställningsmenyn” för mer information.

5

Skapa ny elevprofil 1. Första gången en elev väljer ett träningsprogram ser elevmenyn annorlunda ut. De val som finns är att lägga till elev genom att klicka på plustecknet eller gå tillbaka till val av program med den röda knappen.

2. När en elevprofil skapas anges kön och ålder. Utifrån elevens ålder är ett rekommenderat program förvalt. Om du vill välja ett annat träningsprogram klickar du där träningsprogrammets namn står och väljer ett program från listan. Programmen med 5 veckor rekommenderas när en elev tränar för första gången. Klicka på playknappen för att spara elevprofilen.

6

Inställningsmeny Här gör du val för den enskilda elevprofilen. Bock = Ja, Tom ruta = nej. Bekräfta ändringar genom att klicka på den playknappen, gå tillbaka utan att spara ändringar genom att klicka på den röda knappen. För att återställa till grundinställningar klicka på återställknappen

.

7

Spelmeny För att starta träningen klicka på maskoten. När eleven har tränat sista övningen så klicka på flaggan för att se dagens resultat/avsluta. Dagens resultat förklaras i ett separat avsnitt. Om du behöver ta paus från träningen så klicka på den röda knappen för att logga ut.

8

Pröva på övningar Från tränarmenyn kan du välja att prova på de olika övningarna för att få en snabb överblick över hur de ser ut. Klicka på för att komma till ”pröva på”. Du bläddrar mellan olika moduler med de gröna pilarna. Klicka på en av de fyra bilderna ovantill för att komma till respektive övning.

9

Resultat I resultat kan du göra följande saker: Tillbaka till tränarmenyn

Läs hjälpfil (denna fil)

Pröva på

Skriva ut

Växla typ av diagram (stapel eller linje)

I resultatdelen ser du vilka moduler som används i träningsprogrammet och kan också välja om du vill att genomsnitt ska visas eller en modul i taget. Det övre diagrammet visar träningspoäng. Det nedre visar max nivå. För att se resultat i en enskild modul klickar du på den modulens symbol. Träningspoäng beräknas genom antalet korrekta svar. Varje korrekt klick ger lika många träningspoäng som den nivå eleven spelar på. Max nivå är den maximala svårighetsgrad där eleven har svarat korrekt.

10

Dagens resultat I dagens resultat kan eleven själv följa sin utveckling. Här kan man välja mellan att se utveckling på en enskild modul, dagens största förbättring, eller genomsnittlig utveckling. Tre värden visas, start som är första dagens resultat, igår och idag. Bläddra genom att klicka på pilarna.

11

Programidé och utformning:

Erik Truedsson, psykolog

Utformning:

Stefan Strohmayer, psykolog

Grafik:

Timothy Sang

Design och utveckling:

Richard Hultgren, programutvecklare

Röst:

Beppe Singer

www.flexprogram.org 12

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF