Mavo 2 ouderavond - jan 2013

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Music
Share Embed Donate


Short Description

Download Mavo 2 ouderavond - jan 2013...

Description

OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING 2 MAVO

WELKOM

  

   

Ontvangst Algemene inleiding Vooruitblik Keuze traject tijdpad Techniekweek 3 mavo Vakken keuze maken

3 MAVO: start PTA: • Programma van Toetsing en Afsluiting • 3 PTA-periodes • 2 herkansingen 4 MAVO: • alle toetsen in 4 MAVO zijn PTA –toetsen • 2 PTA-periodes • 3 herkansingen * Centraal Schriftelijk Eindexamen in mei

Verzwaarde slaag-/zakregeling Verplicht rekenexamen (cijfer op cijferlijst, telt m.i.v. 2015-2016 mee bij bepalen uitslag)Huiswerk en boekenWerkweek 3 MAVOExcursie Tropenmuseum 15 februariKeuze traject

   

 Dinsdagmiddag 22 januari Tweede klas mavo “Technisch Talent werkt” Locatie: Lomans Totaalinstallateurs in Amersfoort 4 activiteiten van 20 minuten Bv. Optiekbranche, werktuigbouw, design of installatietechniek Volgend jaar: OSB DOSSIER

jan., feb., mrt.

Keuzelessen KEUZEDOSSIER door mentor

4 feb.

INFORMATIEVE OUDERAVOND

* KEUZEVAKKEN: BI – NA – EC – AK – GS – FA –HV

Do 14 feb.

VOORLOPIGE KEUZE inleveren

Februari

Docenten geven ADVIEZEN over 7 KEUZEVAKKEN

(begin april)

Leerlingen krijgen RAPPORT met adviezen over gekozen vakken DOCENTENSPREEKUUR (10 minuten-gesprekken)

Wo. 10 & do. 11 april Ma 15 april

bij DECAAN

DEFINITIEVE KEUZE inleveren

  

N > nee, het wordt sterk afgeraden het vak te kiezen J > ja, het vak kan gekozen worden T1 > twijfel aan het inzicht voor het vak T2 > twijfel aan de inzet voor het vak T1-T2 > twijfel aan zowel inzicht als inzet voor het vakVERPLICHTE VAKKEN: NEDERLANDS ENGELS DUITS WISKUNDE SCHEIKUNDE ( NSK-2 )VERPLICHTE SCHOOLEXAMENVAKKEN: GODSDIENST MAATSCHAPPIJLEER C.K.V. ( Culturele en Kunstzinnige Vorming) L.O. (Lichamelijke opvoeding) MUZIEK

Er zijn 7 keuzevakken: Natuurkunde ( nsk-1) Economie Biologie Aardrijkskunde Geschiedenis Frans Handvaardigheid Hiervan moeten er 4 gekozen worden

STAP 1: 2 van de 3 vakken NAT / ECO / BIO

STAP 2: 2 van de 5 overgebleven keuzevakken

KIES 2 VAN DEZE 3 VAKKEN: 

 

NATUURKUNDE ECONOMIE BIOLOGIE

KIES 2 VAN DEZE 5 VAKKEN: 

   

FRANS AARDRIJKSKUNDE GESCHIEDENIS HANDVAARDIGHEID NAT/ECO/BIO (een ervan is overgebleven na stap 1)6 ALGEMENE EXAMENVAKKEN in klas 4 MAVO

Leidt op tot niveau 4 opleiding MBO (evt. doorstroom HBO) Doorstroming naar HAVO mogelijk

(In derde leerjaar wordt de sector gekozen)

* TECHNIEK ( WI en NA) * ECONOMIE (EC en WI of DU of FA)

* ZORG en WELZIJN ( BI en AK of GS of WI) • LANDBOUW ( WI en NA of BI )

 

Alle niveau 4 opleidingen VAN 3 NAAR 4 JAAR Strengere toelatingseisen tot niveau 4 opleidingen

Op de havo > wiskunde C VERPLICHT voor iedereen Slechts een cijfer 5 voor NEDERLANDS, ENGELS of WISKUNDE

    

Ouderavond september -Examenvakken -HAVO Diverse OSB activiteiten, voor punten Oriëntatie Studie & Beroep Beroepenmarkt Opleidingenmarkt ( alle 3e klassers ) Middag / ochtend naar ROC ( doe-middag) Ouderavond keuze examenvakken

Een afspraak kan altijd (op donderdag), via mail ( [email protected] ) of telefonisch

Veel succes bij het maken van een goede keuze!

Liliana Stevens (decaan MAVO)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF