Medlemsansökan till Ekonomiska föreningen PhotonicSweden

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Medlemsansökan till Ekonomiska föreningen PhotonicSweden...

Description

Medlemsansökan till Ekonomiska föreningen PhotonicSweden Härmed ansöker undertecknad om medlemskap i Ekonomiska föreningen PhotonicSweden med registreringsnummer 769622-6005 med säte i Stockholms län. Undertecknad har tagit del av stadgarna och förbinder sig att leva upp till föreningens ändamål. Undertecknad ansöker om medlemskap enligt alternativ: A) B) C) D)

A A B C D

Fullvärdig medlem och betalar 5000 kr i medlemsinsats Associerad medlem och betalar 2000 kr i medlemsinsats Personlig medlem och betalar 100 kr i medlemsinsats Studerande medlem och betalar 100 kr i medlemsinsats PhotonicSweden-2017

Medlemsinsats

Medlemskap

enligt §4 (1ggr)

(ej momspliktig)

(momspliktig)

5 000 kr 5 000 kr 2 000 kr 100 kr 100 kr

500 kr 500 kr

13 500 kr 8 000 kr

500 kr

3 500 kr

Fullvärdigt medlemskap (>50 st) Fullvärdigt medlemskap (=
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF