Menstruationscykel Ovulationscykel

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Endokrinologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Menstruationscykel Ovulationscykel...

Description

Menstruationscykel Ovulationscykel Sigurlaug Benediktsdóttir Lund 2013

1

• Adrenarke: 6 års ålder. Könsmognad som startar med ökning av androgenbildning i binjurebarken. Resulterar med bl.a. axillarbehåring • Pubarke: 8-9 års ålder. Ökning av GnRH och FSH, LH stiger och stimulerar folliklar till östrogenproduktion. Det leder till tillväxt av mammae, uterus, vagina och yttre genitalia. • Menarke: 12-13 års åldern. Mensen börjar. De första är anovulatoriska med långa intervaller.

Utredning om menarke under 10 års åldern eller efter 16. 

2

Menstruatiosncykel/Ovulationscykel

Hypothalamus producerar GnRH som via hypofysära portakretsloppet stimulerar  adenohypofysen till syntes och frisättninga av follikelstimulerande hormon(FSH) och  luteneiniserande hormon (LH). Det går inte att mäta GnRH men LH koncentration  återspeglar funktionen. Progesteron och estrogen och dopamin påvärkar  utsöndringen av GnRH.

3

På Granulosaceller i folliklarna finns receptorer för FSH och LH men antal LH  receptorer ökar snabbt när ovulationen närmar sig. LH receptorer finns i höga  koncentrationer på cellerna i corpus luteum. FSH stimulerar granulosacellerna  till  ostrogenproduktion och LH stimulerar tekacellerna till androgenbildning som  omvandlas sedan till estrogen. Det krävs två olika cellslag i follikeln och två olika  gonadotropiner (FSH och LH) för estrogenbildning i ovariet. Inhibin är ett proteinkomplex som bildas bl.a. I granulosacellerna och undertrycker  syntes och frisättning av FSH från hypofysen.

4

Ovarium Follikelfas d1-d14

Endometrium

Ovulation d14

Proliferationsfas börjar efter mens d5-14 Ovulation d14

Lutealfas d14-d28

Sekretionsfas d14-d28

5

Enkelt rad kubiskt epitel på ytan

Cortex i ovariet

Tunica albuginea

Kortex är den viktigaste delen utav ovariet. Tunica albuginea är bindvävskapsel.  Under den, i medullan,  sitter stromat som omger folliklarna och interstitiella celler  som producera steroider. De pågår kontinuerlig utveckling av folliklar. Det tar ca 3  mån för en follikel att utvecklas från en primordialfollikel till ovulation. Den växer  hastigt under lutealfasen av före den aktuella menstruationcykeln och påvärkas av  stigande FSH. Granulosacellerna ökar hastigt i mängd (primordial follikel ‐>  primärfolliklar) och producerar östrogen som i sin tur ökar antalet FSH receptorer  hos granulosaceller.  Tekaceller producera androgener som omvandlas till estrogen. Mellan  granulosacellerna bildast ett mellanrum, antrum, som är fylld med follikelvätska.  (Sekundärfollikel). Mellan dag 5‐7 blir det selektion av en follikel som kommer att bli  dominerande och ovulera. Det är känslighet för FSH som bestämmer vilken follikel  det blir. Det blir extraproduction av estrogen och fler FSH receptorer hos denna och  stegringen av inhibin från granulosacellerna till slut hämmar FSH sektretionen från  hypofysen. Det gör att de andra folliklarna avstannar i tillväxt och går i atresi. Den  dominanta follikeln går att se med ulj, blir ca 1,5‐2,0cm 

6

Follikelutveckling

Stegring av LH orsakar ovulation innom 36 timmar med stägring av prostaglandiner,  tillväxtfaktorer och cytokiner och proteolytiska enzymer. När follikeln brister utstöts  äggcellen omgiven av granulosaceller. Ägget fångas upp av tuban på samma sida  men även tuban på andra sidan kan fånga upp ägget med hjälp av peritonealvätska i  Fossa Douglasi.  Efter ovulationen kollaberar follikeln och omvandlas till en corpus  luteum, gulkropp. Detta kallas luteinisering. Cellerna som tidiare kallades  granulosaceller och theca interna celler kallas nu granulosaluteinceller och  tekaluteinceller och producera nu östrogen och progesteron. Corpus luteum har  konstant livslängd på 11‐13 dagar och efter det blir det snabb degeneration, luteolys  som sannorlikast beror på fallande LH nivåer. Luteolys förhindras av stigande hCG  vid graviditet.

7

Follikelfas/Proliferationsfas

Vid menstruation avstöts endometriet ned till det basala lagret varifrån en ny  slemhinna kommer att generera.  Proliferationfasen: tillväxt av endometriet där slemhinnan blir tjockare med många  raka körtlar och ett stort antal mitoser. 

8

Lutealfas/Sekretionsfas

Sekretionsfasen: då blir körtlarna vida, slingriga. Cervixsekret blir segt och  ogenomträngligt 

9

Menstruationscykel • Menstruationcykel börjar första dag mens och slutar sista dag innan nästa mens • 4/28 blödning på 4 dagar var 28:nde dag • 4-10/21-42 • Amenorre – Primär: ingen menstruationer vid 16 års ålder – Sekundär: mens borta >3mån (utredes om >/= 6 månader) • Oligomenorre- cykel> 42 dagar

Det som varierar är längden av follikelfasen men lutealfasen är i allmänhet konstant  14 dagar. För korta cykler 
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF