Mijn naam is Anna Keuter. Vanaf 1973 ben ik werkzaam als

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Mijn naam is Anna Keuter. Vanaf 1973 ben ik werkzaam als...

Description

Mijn naam is Anna Keuter. Vanaf 1973 ben ik werkzaam als verpleegkundige. Ik heb jaren op een ic afdeling en ambulance gewerkt. In 2002 ben ik in dienst gekomen bij de huisartsengroepspraktijk in Delfzijl Noord. Ik zit in de werkgroep Scholing en Deskundigheidsbevordering van het netwerk Palliatieve zorg Groningen. Deze werkgroep heeft een cursus voor aandachtsvelders ontwikkeld. Dit zijn medewerkers die werken binnen verschillende organisaties, die als taak hebben als vraagbaak te dienen voor hun collega, s op de werkvloer en de kennis over de palliatieve zorg ook actief uit te dragen. Jaarlijks gaan wij nascholingen ontwikkelen voor terugkomdagen voor de aandachtsvelders. In de huisartsengroepspraktijk krijg ik te maken met palliatieve zorg bij mensen met kanker, hartfalen, copd, nierfalen enz. Een van mijn aandachtsgebieden in de huisartsengroep is oncologie. Dit houdt in dat ik in overleg met de huisarts, de zorg en behandeling in de thuissituatie. coördineer. Ik ben dan het vaste aanspreekpunt voor zowel zorgverleners patiënt en zijn naasten. De schakel tussen huisarts en patiënt. Dat betekent dat er een vertrouwd persoon is die de specifieke problemen van de patiënt kent en doelgericht oplossing voor kan zoeken. Vaak kan door juist door vroegtijdig signalering en zorgvuldige beoordelen van pijn en andere symptomen of problemen van lichamelijke en psychosiale aard de zorg adequaat aangepast worden. Ik bied advies over medicatie bv. bij pijn. benauwdheidsklachten, misselijk/braken, obstipatie/diarree. Het doel is bij palliatieve zorg kwaliteit van het leven en respect voor individuele behoeften en wensen: bv. beslissingen rondom het levenseinde waaronder euthanasie. Samenwerking binnen het netwerk ervaar ik als positief. Het is laagdrempelig om elkaar te benaderen, korte lijnen, je weet wie je moet aanspreken. Je kunt ervaringen en problemen met elkaar bespreken. Daarnaast is er de mogelijkheid om ondersteuning van verschillende disciplines te verkrijgen.

Bv. als een patiënt geen of weinig mantelzorg heeft kan je de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg inschakelen. Gaat de zorg thuis niet dan bv. een palliatieve bed in verpleeghuis de Hoven of Fivelland.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF