Ämnen för medlemsmöten och utbildningar

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Ämnen för medlemsmöten och utbildningar...

Description

AmadeuS

Moduler som kan kombineras på olika sätt i föreläsningar/utbildningar som rör kulturmöten i biståndsarbetet Att arbeta med människor i andra delar av världen – Kojo Brunina - en afrikansk koloni i Europa - en inlevelseövning. Vi funderar på hur Sverige skulle sett ut om vi blivit ockuperade av afrikaner för 250 år sedan (med utgångspunkt från den första berättelsen i min bok Mot Söndagsfolkets land – bortom horisonten, se nästa sida) – Är norr uppåt i galaxernas värld? - att vända upp och ner på invanda begrepp. – "Kan inte turkar, indier och afrikaner tänka som folk?” – om egna utgångspunkter i synen på andra – Den svenska modellen i ett historiskt perspektiv – från Istiden via Svenska Modellen till Nya Moderaterna. En bakgrund som förklarar varför vi har blivit som vi har blivit?

Språket; Vilka problem uppstår när ingen får tala sitt modersmål? – Förstår indier och afrikaner oss när vi plockar fram bästa skolengelskan och förstår vi dem? – Att arbeta med tolk – Hur ska språk- och kulturskillnader styra pedagogiken vid utbildningar i u-land?

Allmänt om u-land – Ekonomi, det koloniala arvet, arbetslivet och skolan, villkoren för ideellt arbete

Om olika länder, bakgrund och nuläge – – – – – – – – – –

Engelska kolonier i Afrika Några skillnader mellan engelska och franska kolonier Nigeria – Elefanten bland Afrikas stater, Ghana – The Black Star of Africa, Tanzania – ett harmonisk stat. Tanzania – Arvet efter Nyerere, ett land utan religiösa och etniska motsättningar 1 Indien – ett land, en kontinent Estland, Lettland, Litauen - förtryckta folks väg mot frihet Ryssland – från Riorik till Putin och arvet efter Sovjetunionen Georgien, Armenien och Azerbajdzjan – tre helt olika länder i södra Kaukasus Centralasien – från vräkiga skyskrapor på centralasiatiska steppen till 7000 m höga berg i Kirgizstan

Fackets internationella verksamhet

1

– – – –

Varför ska vi engagera oss internationellt? Exempel på svenska fackförbunds internationella program och biståndsprojekt Finansiering av biståndsprojekt och möjlighet att bedriva lokala projekt Kan fackliga studiecirklar leda till förändring?

– – – – –

Andra länder där jag arbetat och kan ta upp: Afrika; Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabwe. Asien: Filippinerna, Kazakstan, Kirgizstan, Malaysia, Nepal, Östeuropa: Baltikum, Moldavien, Ryssland, Södra Kaukasus, Ukraina, Vitryssland, Amerika: Trinidad & Tobago, Guyana

Adress c/o Kampe Lantmätarvägen 11 SE-740 20 Vänge

Telefon 018-36 45 71 Mobiltel 070-536 45 71

e-post [email protected] Fax 018-36 44 45

Postgiro Organisationsnummer 831 97 49-1 HB 916 673 7651 Hemsida www.amadeus.se

AmadeuS

Mot Söndagsfolkets land – bortom horisonten 20 berättelser om kulturmöten och språkförbistring i biståndsarbetet av Kjell Kampe

Som lärare i svenska för invandrare har jag arbetat i många år med människor från andra kulturer i Sverige. I det fackliga biståndsarbetet fick jag sedan chansen att lära känna och arbeta med människor som har en helt annan bakgrund och andra livsvillkor än mina egna på "deras hemmaplan". Det har varit utvecklande och gett perspektiv på tillvaron. Det är upplevelser och funderingar kring dessa möten i vårt biståndsarbete som jag försöker beskriva på ett sätt som jag hoppas ska vara både underhållande och lärorikt. Från förordet: ”Jag har försökt beskriva den ständiga ström av nya intryck som hela tiden sköljer över en; små episoder, stora händelser – ibland skrämmande, ibland underbara!”

Några kapitelrubriker ur boken: –

Kojo Brunina – Måndagsfolkets land, bortom horisonten”Äm I communicating with you?”“Oh Gode Gud, öppna våra sinnen för studiecirkelns idé!”Bland folk och rövare i Lagos stadPåskundret på Pastoral Institute, Ibadan, Nigeria, 1985Ska man behöva betala för en fru eller få hemgift av svärfar som slipper en försörjningsbörda?Indiens heliga kor och Sveriges pensionärerKan man göra svenska cirkelledare av afrikanska lärare?

Pris: 150 kr (exkl. frakt) Boken kan beställas på adressen nedan.

Adress c/o Kampe Lantmätarvägen 11 SE-740 20 Vänge

Telefon 018-36 45 71 Mobiltel 070-536 45 71

e-post [email protected] Fax 018-36 44 45

Postgiro Organisationsnummer 831 97 49-1 HB 916 673 7651 Hemsida www.amadeus.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF