Ämnesordsmöte 2007-06-20

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Ämnesordsmöte 2007-06-20...

Description

Ämnesordsmöte 2007-08-23 Protokoll Närvarande: Ingrid Berg (som skrev), Torbjörn Persson, Grazyna Sowinska

Allmänt 1. SAB-koder för Aspergers syndrom och Autism bör ändras till Vla eller Vlad. Frågan tas upp i Svensk biblioteksförenings klassifikationskommitté. 2. Ingrid arbetar på 40% med ett projekt för att mappa resterande ämnesord i Svenska ämnesord mot LCSH-termerna. Förhoppningsvis kan vi i och med detta arbete också bli av med resterande ”falska underindelningar” i systemet. Godkända ämnesord

Abstrakt tänkande se Abstraktion Amerikanska desertörer S.03 Överordnad term: Desertörer (LCSH: Military deserters) Relaterad term: Desertörer – Förenta staterna Källa: Swedish sanctuary of American deserters during the Vietnam war / Carl-Gustaf Scott, 2001 (artikel) anm: Används endast för amerikanska desertörer utanför Förenta staterna Andliga sångare Ijsf; Ijz Överordnad term: Sångare Relaterad term: Andliga sånger och visor Källa: Google 49 träffar anm: Särsk Ijz Kommentar: Se bibid 10493180. Arabisk dramatik Gsg.02 Se-hänvisning från: Dramatik, Arabisk Överordnad term: Arabisk litteratur anm: För genren i sig används SAB-kod Hsg.02. LCSH: Arabic drama Artemis (grekisk gudinna) Cmga Överordnad term: Grekisk religion Källa: NE, Wikipedia LCSH: Artemis (Greek deity) Kommentar: bibid 10471123 Artemis (grekisk gudinna) i litteraturen G.096z LCSH: Artemis (Greek deity) in literature Kommentar: bibid 10471123

1

Associationer (+SAO) Ta bort Automatism Dopb; Iaa; G:df (Ändring) Se-hänvisning från: Automatisk skrift Överordnad term: Medvetandet Överordnad term: Psykomotoriska processer Intern anm: Tidigare även Automatism – spiritism. Ändrat 2007-08-23. anm: - spiritism Dopb, - konstteori och estetik Iaa, - litteraturestetik G:df. anm: Tidigare även Automatisk skrift. Ändrat 2007-08-23 LCSH: Automatism Bantningsmat (+SAO) Överordnad term: Viktminskning (+SAO) Barn – våld mot Vnama; Oepa Se-hänvisning från: Våld mot barn Överordnad term: Våld Underordnad term: Barnmisshandel anm: - samhällsmedicin Vnama, - kriminologi Oepa. LCSH: Children – Violence against Barnbrottslighet Oepa; Oeb (+SAO) Överordnad term: Brottslighet anm: - kriminologi Oepa, - straffrätt Oeb. anm: Tidigare SAB-kod Dofab. Ändrat 2007-08-23. Begreppsbildning (+SAO) Se-hänvisning från: Begrepp (psykologi) Se-hänvisning från: Begrepp (filosofi) Behov (psykologi) (Ändring) Se-hänvisning från: Behovspsykologi Överordnad term: Motivation anm: Tidigare Behovspsykologi. Ändrat 2007-08-23. LCSH: Need (Psychology) Beteendegenetik Dof (+SAO) Överordnad term: Genetik Överordnad term: Psykologi anm: Tidigare Beteendegenetik – psykologi. Ändrat 2007-08-23. LCSH: Behavior genetics Bilder som historiska källor K:dd Se-hänvisning från: Bilder som historiskt källmaterial Se-hänvisning från: Bilden som historiskt källmaterial Se-hänvisning från: Fotografier som historiska källor Se-hänvisning från: Bildanalys – historieforskning Överordnad term: Historiska källor Överordnad term: Bilder

2

Överordnad term: Historieforskning – metodik Relaterad term: Bildanalys (konst) Källa: Sätt att se / Eva Blomberg (artikel), 2005. anm: Hit allmänna verk om bilder som historiskt källmaterial. För verk om särkskilda typer av bilder eller texter som källmaterial används andra lämpliga ämnesord t.ex. 650 a Tideböcker_x källor. Biologisk etik (+SAO) Se-hänvisning från: Biologi – etik och moral Delad föräldraledighet Okcb Överordnad term: Föräldraledighet Relaterad term: Föräldraförsäkring Källa: Studies on the Swedish parental insurance / Anna Meyer Desertörer - Förenta staterna S-qa.03; Lz Relaterad term: Amerikanska desertörer anm: Särsk Lz Desertörer – Tyskland S-fa.03; Lz Relaterad term: Tyska desertörer anm: Särsk Lz Desertörer (+SAO) Se-hänvisning från: Militära desertörer Överordnad term: Soldater LCSH: Military deserters Dokumentation (+SAO) Se-hänvisning från: Dokumentering anm: Se även underindelningen – dokumentation under allmänna ämnesord. LCSH: Documentation Droger i pressen Bt Källa: bibid 7798930 Druvor i konsten Ibvz LCSH: Grapes in art Drömtydning (+SAO) Se-hänvisning från: Drömanalys Se-hänvisning från: Drömmar – tolkning Dumprar Prabd Se-hänvisning från: Dumpertraktorer Överordnad term: Lastbilar Källa: NE LCSH: Dump trucks

3

Dödsdrift (+SAO) Se-hänvisning från: Dödsinstinkt Se-hänvisning från: Thanatos Edens lustgård i konsten Ibvz LCSH: Eden in art Eidetiska fenomen (+SAO) Se-hänvisning från: Eidetiska bilder Se-hänvisning från: Eidetiskt minne Se-hänvisning från: Åskådningsbilder Elektroniska deklarationer Qafbag Se-hänvisning från: Deklaration på Internet Se-hänvisning från: Nätdeklarationer Överordnad term: Deklaration Elfenbenskusten (+SAO) Se-hänvisning från: Côte d’Ivoire landkod: iv Kommentar: Geografiskt ämnesord Emotionell intelligens – arbete och arbetsmarknad (+SAO) Ta bort. Felaktig konstrukton Enda barnet (+SAO) Se-hänvisning från: Ensambarn Enkätmetodik (Ändring) Se-hänvisning från: Enkäter – metodik Se-hänvisning från: Enkätteknik anm: Tidigare Enkäter – metodik. Ändrat 2007-08-23. Erinran (psykologi) Doeab (Ändring) Överordnad term: Minnet Överordnad term: Igenkännande (psykologi) anm: Tidigare även Erinran – psykologi. Ändrat 2007-08-23. LCSH: Recollection (Psychology) Kommentar: Ta bort post med underindelningen – psykologi. Etruskiska terrakottaskulpturer Id.25 Överordnad term: Etruskisk skulptur Överordnad term: Terrakottaskulpturer LCSH: Terra-cotta sculpture, Etruscan Faderskap Dogb; Vo (+SAO) anm: - psykologi Dogb, - rättsmedicin Vo. anm: Tidigare även Faderskap – rättsmedicin. Ändrat 2007-08-23.

4

Fantasier (Ändring) Se-hänvisning från: Fantasier – psykoanalys Överordnad term: Drömmar Överordnad term: Fantasi Överordnad term: Försvarsmekanismer Överordnad term: Visioner anm: Tidigare Fantasier – psykoanalys. Ändrat 2007-08-23. LCSH: Fantasy Frakturer (+SAO) anm: Se även underindelningen - frakturer under särskilda ben eller delar av kroppen, t.ex. Höfter - frakturer. Freudianism (+SAO) Se-hänvisning från: Freudiansk teori Föreställningar (psykologi) (Ändring) Intern anm: Tidigare även Föreställningar – psykologi. Ändrat 2007-08-23. Överordnad term: Abstraktion Överordnad term: Perception LCSH: Mental representation Galicisk litteratur (+ SAO) Kommentar: Tidigare felaktigt Spansk litteratur som överordnad term. Borttaget 2007-07-13. Galiciska noveller Glt.01 Se-hänvisning från: Noveller, Galiciska Överordnad term: Galicisk litteratur LCSH: Short stories, Galician Getton i litteraturen G.096z LCSH: Inner cities in literature Hallucinationer (+SAO) Se-hänvisning från: Synhallucinationer Se-hänvisning från: Rösthallucinationer Se-hänvisning från: Hörselhallucinationer Kommentar: se bibid 10446386 om ”hörselhallucinationer” Helbrägdagörelse (+SAO) LCSH: Healing Helbrägdagörelse i Bibeln Cc LCSH: Healing in the Bible Hemvist Oc.08; Oeala Se-hänvisning från: Domicil Se-hänvisning från: Hemort Överordnad term: Internationell privaträtt Överordnad term: Kollisionsnormer

5

Överordnad term: Medborgarskap Relaterad term: Skatterätt anm: - statsvetenskap Oc.08, - internationell rätt Oeala. Källa: NE LCSH: Domicile Humörsymboler se Smileys Höfter – frakturer Ven; Vfo Se-hänvisning från: Höftfrakturer anm: - skelettet Ven, - ortopedi Vfo. Idrottsturism Qm Se-hänvisning från: Sport och turism Se-hänvisning från: Sportturism Se-hänvisning från: Turism och sport Överordnad term: Turism Relaterad term: Idrottsresor LCSH: Sports and tourism Igenkännande (psykologi) Doeab (Ändring) Överordnad term: Minnet anm: Tidigare Igenkännande – psykologi. Ändrat 2007-08-23. LCSH: Recollection (Psychology) Kommentar: Ta bort post med underindelningen – psykologi. Indigo Pmh; Pjba; Ihcc Se-hänvisning från: Indigotryck Överordnad term: Färgämnen Överordnad term: Textilfärgning Anmärkning: - färgämnen Pmh, - textilfärgning Pjba, - konsthantverk Ihcc Källa: NE LCSH: Indigo Indigotryck (+SAO) Ta bort Inkomstdeklaration se Deklaration Intersektionalitet Ohj Relaterad term: Feminism Relaterad term: Genusforskning Källa: NE. Irländsk litteratur (+SAO) anm: För litteraturen i sig används SAB-kod He och Hnba. Kommentar: första meningen i anmärkningen ändrad. Tidigare angavs SAB-koderna Heet och Hnba.

6

Jainistisk filosofi Dbdd Överordnad term: Filosofi anm: För skrifterna i sig används SAB-kod Dadd. LCSH: Jaina philosophy Keramik, Grekisk se Grekisk keramik Kognitiva störningar Vla Se-hänvisning från: Kognitiva funktionsnedsättningar Se-hänvisning från: Kognitiva funktionshinder Överordnad term: Psykiska sjukdomar Relaterad term: Psykopatologi Relaterad term: Demens Relaterad term: Amnesi Källa: Svensk MeSH. LCSH: Cognition disorders Kommentar: Föreslagen term: Kognitiva funktionsnedsättningar Kungliga ceremonier Iköh Överordnad term: Ceremonier Underordnad term: Eriksgator Underordnad term: Kröningar Underordnad term: Kungliga begravningar Underordnad term: Kungliga bröllop Underordnad term: Kungliga förlovningar Underordnad term: Kungliga intåg Underordnad term: Kungliga silverbröllop Underordnad term: Kungligt födelsedagsfirande Relaterad term: Hovfester Relaterad term: Hovliv Källa: NE- i artiklar Kvinnliga diplomater Obak; Lz Överordnad term: Diplomater anm: Särsk Lz. LCSH: Women diplomats Kvinnor – våld mot (+SAO) Se-hänvisning från: Våld mot kvinnor Kyrkfönster Icdc Se-hänvisnng från: Fönster i kyrkor Se-hänvisning från: Kyrkofönster Överordnad term: Fönster Överordnad term: Kyrkor Källa: NE Könsskillnader Dogb (+SAO) anm: Tidigare även Könsskillnader – psykologi. Ändat 2007-08-23. LCSH: Sex differences (Psychology)

7

Kommentar: Ta bort post med falska underindelningen – psykologi. Landskap (+SAO) LCSH: Landscape Landskap i filmen Imb LCSH: Landscape in motion pictures Latinister Foc; Lz Överordnad term: Filologer Relaterad term: Latin Källa: NE anm: Särsk Lz LCSH: Classicists Lek i massmedia Bs Litteratur på mayaspråk - historia Gxqbm Litteratur på mayaspråk (Ändring) Intern anm: Tidigare Litteratur på mayaspråket. Ändrat 2007-08-23. Litteratur på quechua – historia Gxqcq LCSH: Quechua literature Litteratur på quechua Gxqcq Se-hänvisning från: Quechualitteratur LCSH: Quechua literature Minnesångare Ijqca-f Överordnad term: Poeter Överordnad term: Sångare Relaterad term: Minnesång Relaterad term: Trouvèrediktning Relaterad term: Trubadurer LCSH: Minnesingers Kommentarer: 2 strängar: Minnesångare#v biografi + d:o #xkällor Människans väsen Dh (Ändring) Se-hänvisning från: Människans natur Se-hänvisning från: Människan (filosofi) Se-hänvisning från: Mänskliga naturen Relaterad term: Filosofisk antropologi anm: Tidigare även Människans natur Ändrat 2007-08-23. Mänskliga relationer Do; Oaa (Ändring) Se-hänvisning från: Relationer (psykologi) Se-hänvisning från: Relationer mellan människor Se-hänvisning från: Relationer mellan personer Se-hänvisning från: Personliga relationer

8

Se-hänvisning från: Personrelationer Se-hänvisning från: Mellanmänskliga relationer Se-hänvisning från: Interpersonella relationer Se-hänvisning från: Sociala relationer anm: - psykologi Do, - sociologi Oaa. Överordnad term: Socialpsykologi anm: Tidigare Relationer. Ändrat 2007-08-23. LCSH: Interpersonal relations Nicaraguanska författare Gkq; Gkqz; Gz (folkbibl) Se-hänvisning från: Författare - Nicaragua Se-hänvisning från: Författare, Nicaraguanska anm: Särsk Gkqz; Gz (folkbibl) LCSH: Authors, Nicaraguan Operapublik i litteraturen G.096z LCSH: Opera audiences in literature Paranormala fenomen (+ SAO) Underordnad term: Auror Underordnad term: Déjà vu Underordnad term: Extrasensorisk perception Underordnad term: Klärvoajans Underodnad term: Levitation Underordnad term: Tankeläsning Underordnad term: Telepati Parapsykologi (+ SAO) Relaterad term: Paranormala fenomen Picornavirus Uecb Se-hänvisning från: Picornaviridae Överordnad term: RNA-virus Källa: NE LCSH: Picornaviruses Politiska symboler Kye Se-hänvisning från: Symboler - politiska aspekter Överordnd term: Symboler LCSH: Signs and symbols - Political aspects Pornografi i massmedia (+SAO) LCSH: Sex in mass media Psykoanalys - fallstudier Docb (Ändring) anm: Tidigare Fallstudier och Fallstudier – psykoanalys. Ändrat 2007-08-23. LCSH: Psychoanalysis - Case studies. Ta bort posten med falska underindelningen – psykoanalys

9

Psykologi – teori, filosofi (Ändring) Se-hänvisning från: Psykologins filosofi anm: Tidigare Psykologins filosofi. Ändrat 2007-08-23. LCSH: Psychology - Philosophy Pyramider - Egypten (Ändring) anm: Tidigare Pyramiderna - Egypten. Ändrat 2007-08-23. Pyramider (Ändring) anm: Tidigare Pyramiderna. Ändrat 2007- 08-23. Rosfönster Icdc (+SAO) anm: Tidigare SAB-kod Ie. Ändrat 2007-08-23. Rättsläkare Vo; Lz Se-hänvisning från: Rättsmedicinare Överordnad term: Läkare Överordnad term: Rättsmedicin (LCSH: Medical jurisprudence) Källa: NE (i artiklar), NEO anm: Särsk Lz LCSH: Forensic pathologists LCSH: Medical examiners (Law) Rättvisa i litteraturen G.096z LCSH: Justice in literature Rörbroar Ppcd Överordnad term: Broar Källa: Vägverket - http://www.vv.se/templates/page3____7929.aspx LCSH: Bridges, Tubular Schampo Pmcb; Qcd Se-hänvisning från: Hårschampo Överordnad term: Hygienartiklar Relaterad term: Hårvård Källa: NE anm: - kemisk teknik Pmcb, - personlig hygien Qcd LCSH: Shampoos Kommentar: bibid 10508712 Skolutbyte Emib Relaterad term: Studerandeutbyte Relaterad term: Utbytesstudenter Socialpedagogik Ohf (+SAO) Överordnad term: Socialt arbete anm: Tidigare SAB-kod Ea. Ändrat 2007-08-23. Socialtjänst – dokumentation (Ändring) Se-hänvisning från: Dokumentation (socialtjänst)

10

anm: Tidigare Dokumentation (socialtjänst). Ändrat 2007-08-23. Svart arbete Qafbag; Oepa; Oeb Se-hänvisning från: Svartjobb Se-hänvisning från: Svartarbete Se-hänvisning från: Svart arbetskraft Se-hänvisning från: Illegalt arbete Överordnad term: Arbete Överordnad term: Arbetskraft Relaterad term: Informell ekonomi Källa: NE, Wikipedia anm: - skatter Qafbag, - kriminologi Oepa, - straffrätt Oeb Sympati i litteraturen G.096z LCSH: Sympathy in literature Säljare Ohaf Se-hänvisning från: Försäljare Relaterad term: Butiksanställda Källa: NE Källa: NEO LCSH: Sales personnel Tankesmedjor Oc Se-hänvisning från: Think tanks Överordnad term: Politik Relaterad term: Opinionsbildning Relaterad term: Forskning LCSH: Research institutes Kommentar: Forskningsinstitut tas upp på nästa möte. Terrakottaskulpturer Id Överordnad term: Skulptur Underordnad term: Etruskiska terrakottaskulpturer LCSH: Terra-cotta sculpture Transpersoner (+SAO) LCSH: Transgender people Tyska desertörer S.03 Överordnad term: Desertörer Relaterad term: Desertörer - Tyskland Källa: bibid 7695346 anm: Används endast för tyska desertörer utanför Tyskland Vakjakt Qgac Överordnad term: Jaktmetoder Källa. NE Källa: Wikipedia

11

Vete (+SAO) Se-hänvisning från: Triticum Se-hänvisning från: Triticum aestivum Se-hänvisning från: Veten Vettar Qgac Överordnad term: Jaktmetoder Överordnad term: Jaktredskap Överordnad term: Sjöfågeljakt Källa: NE LCSH: Decoys (Hunting) Västfrisiska språket Fgt Se-hänvisning från: Västfrisiska Överordnad term: Frisiska språket Överordnad term: Germanska språk Källa: NE. Yrkeskvinnor i litteraturen G.096z Zaghawa (folk) Mpbb; Mpcba Överordnad term: Etniska grupper – Tchad Överordnad term: Etniska grupper - Sudan anm: - Sudan Mpbb, - Tchad Mpcba. LCSH: Zaghawa (African people) Källa: Wikipedia Årstiderna i litteraturen G.096z LCSH: Seasons in literature Äldre – våld mot Vnam; Oepa Se-hänvisning från: Våld mot äldre Överordnad term: Våld anm: - samhällsmedicin Vnam, - kriminologi Oepa. LCSH: Older people – Violence against

Underindelningar - dokumentation anm: Underindelning under allmänna ämnesord. LCSH: Documentation - frakturer anm: Underindelning under särskilda ben och delar av kroppen, t.ex. Höfter - frakturer LCSH: Fractures - lärosatser (+SAO) anm: Underindelning under särskilda religioner och religiösa och andliga ordnar och kristna samfund.

12

Kommentar: anm. utökad med kristna samfund. - statistik (+SAO) anm: Formämnesord under allmänna ämnesord, etniska grupper, grupper, institutioner och geografiska ämnesord. Kommentar: Anmärkningen utökad med geografiska ämnesord.

Utreds vidare Tyska altarskåp Chd; Ib-fa Överordnad term: Altarskåp Källa: bibid 7778457 anm: - kyrkliga symboler och redskap Chd, - konsthistoria Ib-fa. Se även resp samfund med tillägg .03. Används endast för verk om tyska altarskåp utanför Tyskland Kommentar: Ska vi göra denna typ av konstruktioner för föremål? Det står visserligen i riktlinjerna att det är en godkänd konstruktion men ska vi var mer restriktiva med användningen när det handlar om föremål?

13

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF