Ämnesplanering 8A So v37 (21 kB, docx)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Ämnesplanering 8A So v37 (21 kB, docx)...

Description

Vecka 38

8A: Historia

Ämnet för veckan är: Industrialisering, cirka 1700—1900  Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.  Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. Mål Efter veckan ska du kunna: Beskriva och förklara orsaker till den industriella revolutionen Beskriva och förklara konsekvenser av den industriella revolutionen Använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever Diskutera om hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer 5) Använda de centrala begreppen när du studerar historia 1) 2) 3) 4)

Centrala begrepp?? (Vilka fler ska vi ha?) Orsaker (direkta/bakomliggande) Konsekvenser (direkta/långsiktiga) Agrara revolutionen Feodalism Industriella revolutionen Ståndssamhälle Klasssamhälle

Betyg?? (ska dessa vara med?) Förberedelse innan veckan:  Ni ska läsa avsnittet om Ståndssamhället i Digilär.  Ni ska svara på instuderingsfrågorna och lämna in dem via Digilär. Planering

Vecka 38

8A: Historia

DAG Måndag

PÅ LEKTIONEN Läxförhör på Ståndssamhället

Den agrara revolutionen

Övning: repetition av den agrara revolutionen (förändring och konsekvenser)

Den industriella revolutionen orsaker

Tisdag

Den industriella revolutionen orsaker

Lärarledd genomgång: introduktion till den industriella revolutionen med fokus på förklaringar till varför den satte igång – hur den hänger samman med andra saker som sker Läxförhör på Den industriella revolutionen Övning: orsakerna till den industriella revolutionen – med egen bedömning Övning: Varför startade den i England?

JOBBA MED HEMMA  Läsa: Den industriella revolutionen (Digilär)  Svara på instuderingsfrågorn a och lämna in (Digilär)

 Läsa: Klasssamhället (Digilär)  Svara på instuderingsfrågorn a och lämna in (Digilär)

Egen tid för att läsa Onsdag

Läxförhör på Klasssamhället

Den industriella revolutionen konsekvenser

Lärarledd genomgång: konsekvenser för olika tidsepoker

Film om Samhällsförändringar samhällsförändringar & den industriella revolutionen Uppgift – samhällspyramiden

 Läsa: Yrkeskvinnorna (Digilär)  Svara på instuderingsfrågorn a och lämna in (Digilär)

Vecka 38

8A: Historia

Torsdag

Läxförhör på Yrkeskvinnorna

Den industriella revolutionen konsekvenser

Genomgång Uppgift: Kvinnliga sysslor

Källuppgift: Barnen i Källuppgift: Barnen i gruvorna gruvorna Fredag

PROV 1) Fokus på förklaringar 2) Fokus på konsekvenser

 Pugga inför provet

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF