Musik, scen, film & foto - Utbildning, Göteborgs universitet

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Performing Arts, Drama
Share Embed Donate


Short Description

Download Musik, scen, film & foto - Utbildning, Göteborgs universitet...

Description

MUSIK, SCEN FILM & foto Drömmer du om en framtid som musikalartist, skådespelare eller operasångare? Eller som komponist, musiker eller musiklärare? Vid Göteborgs universitet samlas de konstnärliga utbildningarna inom musik och scen under ett tak. Möten mellan genrer och nivåer ger unika möjligheter till bredd och djup.

Vid Göteborgs universitet kan du även utbilda dig till fotograf och filmskapare. Som fotograf kan du arbeta såväl konstnärligt som i olika former av frilansuppdrag. Programmen i filmisk gestaltning har utbildat många professionella, oberoende filmskapare med unika personliga filmspråk.

FRISTÅENDE KURSER

PROGRAM, AVANCERAD NIVÅ

• Film

• Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot curator för film och video

• Foto • Etnologi • Musik

• Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot filmiska processer

• Musikvetenskap

• K  onstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot offentlighet och entrenörskap

PROGRAM, GRUNDNIVÅ

• K  onstnärligt magisterprogram i musik med inriktning kördirigering

• Konstnärligt kandidatprogram i fotografi

• Konstnärligt masterprogram i fotografi

• Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation

• Konstnärligt masterprogram i musikdramatik

• Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk • Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning komposition • Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik • Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion • Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik

• Konstnärligt masterprogram i teater, inriktning fördjupat skådespeleri • M  FA Programme in Photography with a Specialization in Archive • Master of Fine Arts in Music with specialization in Composition • Master of Fine Arts in Music with specialization in Improvisation Performance • Master of Fine Arts in Music with specialization in Interpretation Performance

• Konstnärligt kandidatprogram i musikal

• Master of Fine Arts in Music with specialization in Music Theory

• Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri

• Master of Fine Arts in Music with specialization in Organ and related keyboard instruments • Master of Fine Arts in Music with specialization in Symphonic Orchestra Performance • M  FA Programme in Performing Arts with specialization in Contemporay Performative Arts

165

Musik, scen, film & foto

kurser

Film

Avancerad nivå

Akademin Valand, Vasagatan 50, 031-786 0000 www.akademinvaland.gu.se

Interpretation for foreign students, second cycle, 60 hp (IFFS2)

Hela kursutbudet inom film hittar du på www.utbildning.gu.se.

foto Akademin Valand, Vasagatan 50, 031-786 0000 www.akademinvaland.gu.se Hela kursutbudet inom foto hittar du på www.utbildning.gu.se.

Etnologi Dans- och musiketnologi, 15 hp (ET2104) För mer information om kursen, se intresseområdet Kultur, religion & historia.

Musik

Förkunskapskrav: Approved bachelor’s degree in music or equivalent is requiered. Urval: The selection is based on the submitted material in form of a CD recording (CD excerpts from 3 or 4 pieces of music of your own choice, various styles and genres) as well as a Letter of Motivation. Ranking is done after the assessed level of vocal/instrumental and artistic and musical skills.The material shall be properly labeled with name, date of birth and course code as well. Send CD and a Letter of Motivation to International Offic, Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, Box 210 SE 405 30 Göteborg, Sweden NOTE: Materials will not be sent back and materials sent in without the application through universityadmissions.se or vice versa will not be considered. Start: HT14, 100 %, dag, 2014-09-01 – 2015-06-05 Anm-kod: GU-13750 Sista ansökningsdag: 2014-01-15

Academy of Music and Drama, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se

Musikvetenskap

Studievägledning

Audiovisualitetsteorier, 15 hp

(MV2111)

Maria Larsson, [email protected] Ulf Sarner, [email protected]

Musik och medieteori, 7,5 hp

(MV2112)

Hela kursutbudet inom musik hittar du på www.utbildning.gu.se.

För mer information om kurserna, se intresseområdet Kultur, religion & historia.

Grundnivå Interpretation for foreign students, first cycle, 60 hp (IFFS1) Förkunskapskrav: In addition to basic eligibility for university studies, initiated studies at bachelor level at other artistic education in music or equivalent is requiered. Urval: The selection is based on the submitted material in form of a CD recording (CD excerpts from 3 or 4 pieces of music of your own choice, various styles and genres) as well as a Letter of Motivation. Ranking is done after the assessed level of vocal/instrumental and artistic and musical skills.The material shall be properly labeled with name, date of birth and course code as well. Send CD and a Letter of Motivation to International Offic, Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, Box 210 E 405 30 Göteborg, SwedenNOTE: Materials will not be sent back and materials sent in without the application through universityadmissions.se or vice versa will not be considered. Start: HT14, 100 %, dag, 2014-09-01 – 2015-06-05 Anm-kod: GU-13700 Sista ansökningsdag: 2014-01-15

Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar. 166

PROGRAM

Musik, scen, film & foto

Konstnärligt kandidatprogram i fotografi, 180 hp

Personlig profil (22,5 hp) Inom ramen för utbildningens personliga profil ges möjlighet till fördjupning eller breddning inom skilda områden genom fria val.

Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Studievägledning

Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter prövas vid antagningsprov, vilka bildar grundval för urval bland behöriga sökande. Urval: Urvalet baseras på antagningsprov. Mer information om proven finner du på www.hsm.gu.se/Utbildning/antagning Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-19602 Sista ansökningsdag: 2014-01-15

Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected] Vid Göteborgs universitet finns tre unika utbildningar i fotografi: en treårig kandidatutbildning i fotografi samt två tvååriga masterutbildningar i fotografi med inriktning mot fri konst respektive arkiv. Kandidatutbildningen i fotografi är lämplig för dig som vill arbeta som fotograf inom skilda områden, såväl konstnärligt som i olika typer av frilansuppdrag. Utbildningen är på grundläggande nivå med inriktning mot det egna bildskapandet. Studierna är uppdelade terminsvis där praktiska och teoretiska moment varvas genom teori och metod, kritikklass samt individuell handledning. Fotografi utgör en av fyra enheter i nybildade Akademin Valand där även Fri konst, Film och Litterär gestaltning ingår. Syftet är att skapa en dynamisk tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Vår nya institution gör det möjligt för dig som student att delta i kurser inom andra ämnen och tekniker. Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen är i stora delar projektoch problembaserad och ges i form av föreläsningar, seminarier och individuell handledning. Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete där en skriftlig del ingår. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Examinationen är både muntlig och skriftlig. Antagning görs med utgångspunkt från bedömning av den sökandes fotografiskt gestaltande förmåga samt förståelse för den fotografiska bildens konstnärliga, kulturella och politiska villkor. Examen: Konstnärlig kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Urvalet grundas på arbetsprover och intervjuer. Beslut om antagning tas av prefekt på förslag från en särskild antagningskommitté som består av lärare med representation av studenter. Information om våra arbetsprover hittar du på www.akademinvaland.gu.se/utbildning. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-19608 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation, 180 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Konstnärligt kandidatprogram i musik ges med inriktning improvisation för samtliga instrument. Utbildningen kan också utgöra grund för vidare studier på masternivå. Huvudämne (90 hp) Fördjupade studier på huvudinstrumentet samt arbetet med att utveckla sitt tonkonstnärskap står i centrum för utbildningen. Studenten har stor möjlighet att påverka undervisningens inriktning. Även ensemblespel är en väsentlig del av huvudämneskursen; att tillsammans med andra utveckla sin kommunikativa förmåga och sitt musikaliska språk. Musikalisk grundkurs (67,5 hp) Teori inom improvisation med fokus på eget kompositionsarbete har en framträdande plats inom utbildningen. I utbildningen ingår även kurser som konstnärlig fördjupning, improvisationsmusikens historia, gehörslära, musik och teknikverktyg samt den framtida yrkesrollen. Även ergonomi, musikaliskt lärande samt etik och estetik berörs. Undervisningen sker delvis i projektform, bland annat i form av turné där kunskap om och förvärvad erfarenhet av improvisationsmusikerns arbetsmarknad får en framträdande roll.

Kurser som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mer än hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.

För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk, 180 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Utbildningen ingår i det stora utbudet av program vid Högskolan för scen och musik i huset Artisten som är en unik gränsöverskridande mötesplats av utpräglad internationell karaktär. Som studerande blir du också en del av en miljö där samspelet mellan gestaltning och reflektion är en självklar del av din konstnärliga utbildning. Undervisningen sker normalt på svenska men i delar av din utbildning möter du engelska som undervisningsspråk. Vi utbildar instrumentalister för det allmänna musiklivet: orkestrar av olika slag, länsmusikensembler, frilansverksamhet med mera. Dina instrumentala studier och kammarmusiken har en framträdande plats i utbildningen. Utbildningen som leder till en konstnärlig kandidatexamen kan vidare utgöra grund för masterstudier inom Högskolan för scen och musik eller andra musikutbildningar. För ytterligare och mer detaljerad information läs vidare på www.hsm.gu.se/Utbildning/Musikerutbildning/ klassisk-musiker-/ Examen: Konstnärlig kandidatexamen Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter prövas vid antagningsprov, vilka bildar grundval för urval bland behöriga sökande. Urval: Urvalet baseras på antagningsprov. Mer information om proven finner du på www.hsm.gu.se/utbildning/antagning Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-19603 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning komposition, 180 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Musikalisk komposition handlar, i dess mest grundläggande form, om att medvetandegöra oss kring de specifika kontexter genom vilka ljud upplevs. Denna definition av komposition kan inkludera organiseringen av ljud medhjälp av konventionella verktyg såsom kontrapunkt, harmonilära, orkestrering och form, såväl som tekniska hjälpmedel i form av inspelat, bearbetat och datoriserat ljud. Det kan också innebära att arbeta med ljud

Kurser som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mindre än hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.

167

Musik, scen, film & foto

program

i kombination med bildkonst, såsom konceptuell, performance- och platsspecifik konst.HSM erbjuder dig som student tre inriktningar på kompositionsprogrammet: Instrumental komposition, Elektronisk komposition och Ljudkonst. Programmet är upplagt så att alla studerar samtliga tre områden men specialiserar sig inom ett av dem. En viktig miljö- och teknikförutsättning för genomförandet av detta är Lindbladstudion. Inom denna avdelning befinner sig också kompositionsstudenternas egna rum med arbetsstationer och i direkt närhet till ett flertal studios. Det internationella inslaget är starkt liksom samarbetet med institutioner och grupper utanför högskolan. Kompositionsutbildningen svarar också varje år för Sirénfestivalen. Utbildningen syftar till att förbereda för den kommande verksamheten som tonsättare, men kan också utgöra en grund för vidare studier på masternivå. Exempel på kurser som ingår i programmet: Kompositionshandledning, Analysseminarium, Kompositionsseminarium, Ljudets grammatik, Notation, Ljudets teori, Interdisciplinära modeller, Musikalisk tid och berättande, Kompositoriska modeller, Lyssningsmodus,Ljudsyntes och analys, Open Score, Musikhistoria, Projektkurser och Självständigt arbete. Examen: Konstnärlig kandidatexamen Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter prövas vid antagningsprover. Urval: Du ska senast 15 januari 2014 lämna in minst tre (3) kompositioner eller ljudkonstverk, noterade och/eller inspelade till Högskolan för scen och musik. Ange här också vilken inriktning inom programmet du söker. Utifrån det inkomna materialet gör juryn en första bedömning varefter ett antal sökande kallas till intervju. Läs även på www.hsm.gu.se. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-19604 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik, 180 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Kandidatprogrammet i musik med inriktning kyrkomusik, 180 högskolepoäng har en lång och god tradition i Göteborg och här har många nu yrkesverksamma fått sin utbildning. I Göteborg finns en unik orgelpark som är tillgänglig för studenterna vid HSM Högskolan för scen och musik. Orglarna finns såväl i våra egna utmärkta lokaler som i flera olika kyrkor i centrala Göteborg, med vilka vi har ett nära och fruktbart samarbete. För att än bättre möta kraven på den framtida kyrkomusikern har vi skapat en ny utbildning i samarbete med kyrkor och samfund. Yrkesrollen breddas och förändras från att enbart ha varit inriktad på orgel och kör till att ge studenterna i kyrkomusik de redskap som behövs för att så väl som möjligt kunna fungera i sin framtida yrkesroll. Yrkesrollen som kyrkomusiker förändras snabbt och vi vill på bästa sätt förena tradition och den alltmer breddade yrkesrollen där många genrer och olika slags musik får plats. Samtidigt som krav och förväntningar förändras vill vi i utbildningen till den NYA KYRKOMUSIKERN också ge förutsättningar för den enskilda studentens egna val och behov av profilering. Vår nya utbildning förnyar bredd och djup. GOArt-Göteborg Organ Art Center är en viktig del av verksamheten vid Högskolan för Scen och Musik. Vi har ett mycket nära samarbete med de internationellt verksamma forskarna där. Genom deras rika verksamhet får studenterna i Göteborg möta många av världens stora organister och orgelforskare redan under sin utbildning. Utbildningen utgör grund för vidare studier på masternivå.

krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter prövas vid antagningsprov, vilka bildar grundval för urval bland behöriga sökande. Urval: Urvalet baseras på antagningsprov. Mer information om proven finner du på www.hsm.gu.se/Utbildning/antagning Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-19605 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion, 180 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] I allt högre grad används tekniken i dag inte bara som ett verktyg för att skapa musik och ljud. Studion blir i någon form mer av ett instrument än en samling teknisk apparatur. Musikern och producenten Brian Eno är en av de som uttrycker detta mycket tydligt: ”If you had a sign above every studio door saying ’This Studio is a Musical Instrument’ it would make such a different approach to recording”. Denna inställning, som vi instämmer i och vill förmedla ligger till grund för mycket inom utbildningen. Utbildningen vänder sig till dig som har förutbildning och/eller erfarenhet från musik- och ljudproduktion men som fokuserat vill utveckla dina tidigare kunskaper. Fokus ligger på det konstnärliga och tekniska lärandet, både vad gäller teori och praktik. Utbildningen ska medverka till- och förbereda för en framtid inom den nationella och internationella musik- och ljudbranschen genom att vidareutveckla konstnärliga drivkrafter, tekniska kunskaper och personliga uttryck. Genom att utbildningen lägger stor vikt vid kunskaper i entreprenörskap ges möjlighet att utveckla färdigheter att kunna lansera nya och kreativa idéer i branschen. En viktig miljö- och teknikförutsättning för genomförandet av detta, såväl genom sitt högteknologiska som sitt konstnärliga innehåll, är Lindbladstudion. Här genomförs både utbildning samt forskning inom ljudområdet. För ytterligare och mer detaljerad information läs vidare på www.hsm.gu.se/Utbildning/ musik--och-ljudproduktion. Examen: Konstnärlig kandidatexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Du ska senast 15 januari skicka in minst tre (3) ljudande musik/ljudproduktioner som du arbetat med. Arbetsproverna sänds till Högskolan för scen och musiks webbsystem för digitala arbetsprover. Till respektive produktion ska bifogas en skriftlig dokumentation med tydlig beskrivning av hur ditt arbete utförts. Du väljer själv hur ingående du beskriver processen och ditt arbete. Inga genrebegränsningar finns. Endast kompletta ansökningar behandlas. Utifrån de inkomna arbetsproverna gör juryn en första bedömning, varefter ett antal sökande kallas till intervju. Intervjuer sker i vecka 9 på Högskolan för scen och musik. OBS! Endast arbetsprov inskickade via HSMs webbsystem accepteras. Alltså inga CDs, USB-minnen, mail, sprendit osv. Var noga med att i god tid skicka in materialet för att undvika tekniska problem. Detta ansvar ligger helt på dig som sökande. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-19606 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Examen: Konstnärlig kandidatexamen Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet till högskolestudier

Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar. 168

PROGRAM

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik, 180 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning med inriktning världsmusik. Musikerutbildning för musiker med bakgrund i folkmusik eller icke västerländsk konstmusik (till exempel klassisk arabisk musik eller indisk konstmusik). På världsmusikutbildningen i Göteborg får du frihet att utveckla din egenart som musiker och möta musiktraditioner från många olika håll. Samtidigt förbereds du för ett arbetsliv som frilansande musiker. Huvudämne (90 hp) Konstnärlig fördjupning på huvudinstrumentet i studentens huvudgenre står i centrum med stor möjlighet för den studerande att påverka undervisningens inriktning. Ensemblespel är en väsentlig del av programmet. I ensemblerna uppstår möten mellan musiktraditioner och erfarenheter, vilket också utvecklar det personliga musikaliska språket. Tonvikt läggs på kommunikation, interaktion och aktivt lyssnande, samt ensemblehantverket med dynamik, rytmik och frasering. Examensarbetet (15 högskolepoäng) är integrerat med huvudämnet. Undervisningen på huvudinstrumentet sker dels individuellt, dels i ensembleform. Andra kurser (67,5 hp) Musikteori, gehör och musikskapande har en framträdande roll och kopplas praktiskt till ensemblespel men anpassas även individuellt efter studentens förkunskaper. Begreppet världsmusik granskas kritiskt genom vetenskapliga och konstnärliga infallsvinklar, och olika kulturers musikhistoria och musikkultur jämförs. Undervisningen sker delvis i projektform där kunskap om och erfarenhet av frilansmusikerns arbetsmarknad har en framträdande roll. I programmet ingår även kurser i ämnena ergonomi, den framtida yrkesrollen, musikteknik, storband, musik och samhälle, musikalisk/scenisk kommunikation, och turnéprojekt. Personlig profil (22,5 hp) Inom ramen för utbildningens personliga profil ges möjlighet till fördjupning eller breddning inom skilda ämnesområden. Examen: Konstnärlig kandidatexamen Förkunskapskrav: Förutom grändläggande behörighet till högskolestudier krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter prövas vid antagningsprov, vilka bildar grundval för urval bland behöriga sökande. Urval: Urvalet baseras på antagningsprov. Mer information om proven finner du på www.hsm.gu.se/Utbildning/antagning/ Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-19607 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt kandidatprogram i musikal, 180 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Var beredd på svett, tårar och glädje. Musikalutbildningen på Högskolan för scen och musik är för dig som bestämt dig för att satsa allt på att bli musikalartist. Högskolan för scen och musik i Göteborg är ensamma i Norden om att erbjuda en utbildning där du som student under tre år drillas till att bli en fullfjädrad musikalartist - samtidigt som du får en kandidatexamen. Denna kan utgöra grund för vidare studier på masternivå. Som musikalartist arbetar du med dig själv som ett verktyg för att gestalta roller och karaktärer. Ett kräKurser som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mer än hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.

Musik, scen, film & foto

vande arbete - med sång, dans, skådespelarträning och 20-40 timmars schemalagd undervisning per vecka. Men till skillnad från andra utbildningar i samma bransch får du också jobba kontinuerligt med att reflektera kring dig själv och din yrkesroll. Du skriver processdagbok och samtalar i mindre grupper - allt för att effektivisera ditt lärande, och hålla dig bättre samman som person. Förmågan till självreflektion ger dig en större trygghet i din roll som artist, och gör dig mindre utsatt i den bransch som väntar. De teoretiska kurserna ger dig kunskaper i musikalens historia, en grundläggande orientering i svensk och utländsk musikdramatik samt kunskaper om det svenska samhällets kulturpolitik och kulturliv. De två första åren får du en stabil grund inom dans, sång och skådespeleri. Du lär dig att ta koreografi, utveckla din dansteknik inom jazz och balett, och har regelbunden rörelseträning för din fysiska uppbyggnad tillsammans med en sjukgymnast. För att utvecklas inom sången har du lektioner ihop med en pianist, slipas i stilkänsla och genrebredd, vokal teknik och sånggestaltning. För att bli en bättre skådespelare arbetar du med scenisk gestaltning, textanalyser och genomgår övningar för att hitta fram till olika karaktärer. Under hela utbildningen gör klassen kontinuerligt framträdanden för publik i olika musikalprojekt. Tredje året går studenterna ut på en termins praktik och deltar i en produktion på en professionell teater i Sverige eller utomlands. Sista terminen gör hela klassen en examensproduktion - en musikal som sätts upp på skolans teater med extern regissör, koreograf och musiker. Här sammanställs och examineras även studenternas självständiga kandidatarbeten. Utbildningen samarbetar med musiker- och skådespelarutbildningen på Artisten, men också med fristående teatrar, och tar ofta in spännande gästlärare från den internationella musikalbranschen. För dig som student finns också många möjligheter till internationella utbyten. Vi utbildar artister för anställning i musikalproduktioner samt närliggande teater- och musikdramatiska verksamheter. Examen: Konstnärlig kandidatexamen i musikal Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av musikaliska och sceniska färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter prövas vid antagningsprov. Urval: Urval baseras på antagningsprov. Information om hur du anmäler dig till antagningsproven, hur de går till och när de äger rum får du via Högskolan för scen och musik: www.hsm.gu.se Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-19601 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri, 180 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Skådespelarutbildningen på Högskolan för scen och musik utbildar skådespelare för teater, film, TV och radio. Vår utbildning är yrkesinriktad och omfattar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng), vilka leder fram till kandidatexamen i teater, inriktning skådespeleri. Utbildningen kan utgöra grund för vidare studier på masternivå. Kärnan i utbildningen är den sceniska gestaltningen där alla ämnen sammanstrålar till en helhet. Vi som arbetar med utbildningen ser som vår främsta uppgift att utveckla professionella, självständiga och kritiskt tänkande konstnärer med ett personligt scenspråk. Utbildningens pedagogik bygger på att studenterna tar stort eget ansvar och själva utgör drivkraften i den undervisning de tar del av. Utbildningsstart höstterminen 2014, med sista ansökningsdatum 15 januari 2014. Antagningsprov 1 och 2 sker under februari och mars 2014. För ytterligare och mer detaljerad information läs vidare på www.hsm.gu.se/utbildning/ skadespelarutbildning/.

Kurser som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mindre än hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.

169

Musik, scen, film & foto

program

Examen: Konstnärlig kandidatexamen Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av sceniska färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter prövas vid antagningsprov. Urval: Urval baseras på antagningsprov. Information om hur du anmäler dig till antagningsproven, hur de går till och när de äger rum får du via Högskolan för scen och musik: www.hsm.gu.se Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-19600 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Avancerad nivå

Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot curator för film och video, 60 hp Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se Studievägledning

Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected] Det konstnärliga magisterprogrammet i film - med inriktning mot curator för film och video vänder sig till personer som arbetar med att tillgängliggöra bild-och filmkonsten och/eller det kulturella arvet. Studierna utgår ifrån ett forskande förhållningssätt och syftar till att fördjupa kunskaperna och förmågan att reflektera kring frågeställningar om etik, estetik, struktur, visualisering, rumslig kontextualisering och social intention i relation till kulturell utveckling och visuell kommunikation. Studiernas mål är att vidga synen och utveckla nya visningsformer där video och film kan presenteras och ses i det offentliga rummet Studierna fokuserar även kring den entreprenöriella verksamheten som innebär att identifiera möjligheter och skapa resurser för att genomföra sina idéer. Programmet har en specifik inriktning mot film och video men breddar begreppet mot mer generell visualisering och samhällsutveckling genom curering. Magisterprogrammet är forskningsförberedande. Urval av sökande görs efter bedömning av inlämnade arbetsprover. Vid behov genomförs intervjuer. Stor vikt läggs vid förmåga att driva, kommunicera och genomföra en process. Stor vikt läggs även vid förmågan att genomföra projekt såväl självständigt som i grupp. Tidigare erfarenhet av curerande verksamhet är meriterande. Examen: Konstnärlig magisterexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå, samt examen inom media, fri kont, film- eller konstteori om minst 180 hp eller motsvarande dokumenterad erfarenhet av produktion av eller teori om konst, film eller video. Urval: Urval grundas på begärda ansökningshandlingar: cv/meritförteckning, den sökandes målsättning med utbildningen samt en projektpresentation. Utförligare information om ansökan finns på: www.akademinvaland.gu.se/utbildning Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13897 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot filmiska processer, 60 hp Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se Studievägledning

Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected] Det konstnärliga magisterprogrammet i film - med inriktning mot filmiska processer vänder sig till personer som arbetar med film-, bild-, ljud- eller konstområdet och som vill utveckla och reflektera över sin egen och andra filmiska processer. Studierna utgår från den egna verksamheten och ska fördjupa kunskaperna och förmågan att reflektera över den egna och andras processer utifrån frågeställningar om förhållningssätt, etik, estetik, metod, struktur och

gestaltning, men också kring den entreprenöriella verksamheten, som innebär att identifiera möjligheter och skapa resurser för att genomföra sina idéer. Studierna består av obligatoriska kursmoment, grupphandledning i form av filmiska samtal, seminarier och föreläsningar och med självstudier av det egna formulerade projektet. Handledning och kurser ges av såväl skolans fasta lärare som av gästande konstnärer, teoretiker och andra aktörer inom den konstnärliga och filmiska offentligheten. Magisterprogrammet är forskarförberedande. Urval av sökande görs efter bedömning av inlämnade arbetsprover. Vid behov genomförs intervjuer. Stor vikt läggs vid den sökandes förmåga och intresse att kommunicera och analysera sin egen och andras filmiska processer såväl självständigt som i grupp. Stor vikt läggs även vid den sökandes frågeställningar som kan komma vara utgångspunkten för examensarbetet. Flera personer kan som grupp ansöka till utbildningen med samma projekt. Utbildningsspråket är svenska men enstaka föreläsningar kan komma att hållas på engelska. Examen: Konstnärlig magisterexamen Förkunskapskrav: Behörig till antagning är den som har konstnärlig examen inom film, fri konst eller fotografi om minst 180 hp, eller kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga. Urval: Urval av sökande görs efter bedömning av inlämnade arbetsprover. Vid behov genomförs intervjuer. Arbetsproverna består av en skriftlig presentation av ett eget filmprojekt som inbegriper viktiga frågeställningar som den sökande vill undersöka, samt en skriftlig redogörelse för den egna målsättningen av utbildningen. Se mer info på vår hemsida, www.akademinvaland. gu.se/utbildning. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13899 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot offentlighet och entreprenörskap, 60 hp Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se Studievägledning

Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected] Det konstnärliga magisterprogrammet i film - med inriktning mot offentlighet och entreprenörskap vänder sig främst till personer som avslutat en högskoleutbildning inom det filmkonstnärliga området och är på väg att etablera och utveckla sin verksamhet. Offentlighet och entreprenörskap behandlar de sociala och ekonomiska delarna av filmiska verks tillkomst, finansiering och visning, och hur den egna konstnärliga verksamheten, kan organiseras för att kunna utveckla nya produktionsformer. Studierna utgår från den egna verksamheten och ska fördjupa kunskaperna i filmskaparens entreprenöriella verksamhet, som kan definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att genomföra idéer i den offentliga miljön. Här ingår också studier i film- och kulturpolitik, hur sociala medier kan användas samt metoder att använda film i lärandet. Centralt är begreppen nätverks- och teamarbete, organisation, ekonomi, juridik, immaterialrätt, marknads-kommunikation, finansiering, arbetsrätt och ledarskap, men också kunskaper om utvecklandet av nya yrkesroller såsom det curatoriska inom bild och ljud. Studierna består av obligatoriska praktiska såväl som teoretiska kursmoment, grupphandledning i form av filmiska samtal, seminarier och föreläsningar och med självstudier av det egna formulerade projektet. Magisterprogrammet är forskningsförberedande. Urval av sökande görs efter bedömning av inlämnade arbetsprover. Vid behov genomförs intervjuer. Stor vikt läggs vid den sökandes förmåga och intresse att utveckla, kommunicera och analysera sin egen och andras filmiska verksamhet, samt medverkande i den filmiska offentligheten. Stor vikt läggs även vid den sökandes motivation och den grundläggande frågeställningen som kan komma vara utgångspunkten för examensarbetet. Utbildningsspråket är svenska men enstaka föreläsningar kan komma att hållas på engelska. Examen: Konstnärlig magisterexamen

Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar. 170

PROGRAM

Förkunskapskrav: Behörig till antagning är den som har konstnärlig examen inom film om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande dokumenterad erfarenhet av konstnärlig verksamhet inom filmområdet. Urval: Urval av sökande görs efter bedömning av inlämnade arbetsprover. Vid behov genomförs intervjuer. Arbetsproverna består av en skriftlig presentation av ett pågående filmprojekt, idéer kring sin egen framtida verksamhet som inbegriper viktiga frågeställningar som den sökande vill undersöka, samt en skriftlig redogörelse för den egna målsättningen av utbildningen. Se mer info på vår hemsida, www.akademinvaland.gu.se/utbildning. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13898

Musik, scen, film & foto

fiska arbete mot fri konst och utveckla det egna konstnärskapet. Utbildningen är lämplig för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom fri konst. Den är även forskarförberedande och ger en bra grund för vidare doktorandstudier på Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. En viktig del av utbildningen är den utåtriktade verksamheten som syftar till att ge studenterna framtida professionella nätverk. Studenterna möter därför kontinuerligt nationella och internationella konstnärer, kuratorer, pedagoger och forskare. Examen: Konstnärlig masterexamen

Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se

Förkunskapskrav: Konstnärlig högskoleexamen inom ämnet fotografi om minst 180 hp, annan relevant kandidatexamen eller väldokumenterad yrkeserfarenhet inom området fotografisk bild eller fotografisk teori, som bedöms likvärdig. Urval: Urvalet grundas på arbetsprover och intervjuer. Beslut om antagning tas av prefekt på förslag från en särskild antagningskommitté som består av lärare med representation av studenter. Information om våra arbetsprover hittar du på www.akademinvaland.gu.se/utbildning. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-14298

Studievägledning

För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected]

Konstnärligt masterprogram i musikdramatik, 120 hp

För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering, 60 hp

Konstnärligt magisterprogram i musik - inriktning kördirigering (60 hp) med studietakt halvfart. Nu startar vi en magisterutbildning i kördirigering där du får kunskaper och färdigheter i: - körtonbildning och körklang - dirigeringsteknik - instudering, interpretation och improvisation - körmetodik och scenisk träning - repertoarkunskap med genrebredd. Under mer än 25 år har vi haft en körpedagogisk kurs i Göteborg. Den byggs nu om till en utbildning som ger en magisterexamen i kördirigering. Kör är en av de största svenska folkrörelserna. Regelbundet sjunger cirka 600.000 personer i minst cirka 15.000 olika körer. Behovet av väl utbildade och kunniga körledare och kördirigenter är alltså stort. Utbildningen förbereder dig som student för uppdrag som kördirigent i första hand för det svenska körlivet. Du får kunskaper och erfarenheter för att leda och inspirera människor i kör. Du får träning i att leda körsång för alla åldrar och för olika sammanhang. Barn- och ungdomskörsmetodik är en väsentlig del av utbildningen liksom kunskaper och erfarenheter av körrepertoar från olika genrer och traditioner. Körtonbildning och körklang är förstås en hörnsten i utbildningen. Som student blir du också en del av den breda verksamheten inom musik- och scenutbildningarna vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Nuvarande lärare är bland andra: Ingrid Brännström, Gunnar Eriksson, Anne Johansson, Gunno Palmqvist och Jan Yngwe. Gästande lärare och dirigenter kompletterar vår kunniga lärarkår. Du som har en konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande är varmt välkommen att lämna in din ansökan! Dina kunskaper och färdigheter prövas genom antagningsprov. Examen: Konstnärlig magisterexamen Förkunskapskrav: Förutom avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen krävs särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter provas vid antagningsprov. Urval: Urvalet baseras på arbetsprover. Mer information om proven finner du på www.hsm.gu.se/Utbildning/antagning. Start: HT14, 50 %, dag Anm-kod: GU-13796 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt masterprogram i fotografi, 120 hp Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se Studievägledning

Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected] I Masterprogrammet i Fotografi med inriktning mot fri konst står det egna bildskapandet i centrum och vänder sig till dig som vill fördjupa ditt fotogra-

Kurser som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mer än hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.

Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Masterutbildningen i musikdramatik fördjupar kunskaper och färdigheter inom de discipliner som krävs av en utövande operasångare/musikalartist. Utbildningen erbjuder individuell coaching i såväl vokal som dramatisk och fysisk gestaltning med syfte att utveckla kvaliteten och den egna originaliteten som artist. Undervisningen anpassas efter individuella behov för att förädla artistens unika egenskaper. Med seminarier på avancerad nivå och djupdykningar i den musikdramatiska litteraturen utökas studentens kunskapsbank. I seminarierna ges även möjlighet att reflektera kring och värdera sitt eget konstnärskap i relation till det samtida kulturlivet. Studenten får verktyg för att utveckla sin självständighet som artist genom ett kritiskt och kreativt förhållningssätt till sitt hantverk och sin yrkesroll. För ytterligare och mer utförlig information läs vidare på www.hsm.gu.se/Utbildning/masterutbildningar/musikdramatik/. Examen: Konstnärlig masterexamen Förkunskapskrav: För antagning krävs konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande om minst 180 hp från scenkonstnärlig högskola eller motsvarande. Urval: Urvalet grundas på en skriftlig projektplan och en intervju. Antagningsförfarandet kan också komma att omfatta ett antagningsprov som bedömer dina sceniska och musikaliska färdigheter. Beslut om antagning sker av Högskolerektor på förslag från antagningsnämnd. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13795 Sista ansökningsdag: 2014-01-15

För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Konstnärligt masterprogram i teater, inriktning fördjupat skådespeleri, 120 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Masterutbildningen i teater, fördjupat skådespeleri, vänder sig till dig som varit yrkesverksam skådespelare några år och längtar efter att utforska något du hittills aldrig haft möjlighet att göra. Du söker till utbildningen med en personlig Kurser som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mindre än hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.

171

Musik, scen, film & foto

program

projektidé inom området scenisk gestaltning/skådespeleri. Utbildningen syftar till att vidareutveckla ditt sceniska språk, dina konstnärliga drivkrafter och sceniska uttryck. Utbildningen är forskningsförberedande. Masterutbildningen i teater, fördjupat skådespeleri, är en tvåårig utbildning på heltid och består av fyra delar. Största delen i utbildningen är ett självständigt reflekterande arbete (examensarbete) där du genomför ditt eget projekt utifrån en specifik frågeställning/ undersökning. I arbetet med det egna projektet får du stöd genom handledning och seminarier. Den andra delen utgörs av gemensamma kurser för masterstudenterna inom området teater, där viss undervisning också sker i samarbete med masterutbildningen i musikdramatik och filmisk gestaltning. Denna del består av fyra olika kurser som tar avstamp i skådespelarens identitet och yrkesroll: Skådespelaren och metodiskt arbete, Skådespelaren och performance, Skådespelaren och film samt Skådespelaren och regi. Den tredje delen består av kursen Den reflekterande praktikern. Här ingår teoretiska och vetenskapliga förhållningssätt. Den fjärde delen är en valbar kurs. Examen: Konstnärlig masterexamen Förkunskapskrav: För antagning krävs konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande om minst 180 hp (3 års heltidsstudier) från en skådespelarutbildning på högskolenivå eller motsvarande. Dessutom krävs särskild behörighet i form av inträdesprov, vilka bildar grundval för urval bland behöriga sökande. Yrkeserfarenhet inom teater/skådespeleri är meriterande. Urval: Urval baseras på antagningsprov. Information om hur du anmäler dig till antagningsproven, hur de går till och när de äger rum får du via Högskolan för scen och musik www.hsm.gu.se Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13791 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

MFA Programme in Photography with a Specialization in Archive, 120 hp Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se Studievägledning

Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected] The Programme is aimed at students who are visual artists or visual arts archivists in Sweden or abroad, and also at students working with visual arts in museums, collections or libraries. Students with qualifications in art history, cultural studies, sociology or anthropology are also welcome to apply. The Programme covers the theory and history of archives as well as different methods, artistic and scientific, for creating collections and putting them in order. Various examples of artistic works and approaches will be presented and discussed. The archive in itself will constitute the point of departure and the frame of reference for these discussions, as will examples of current archival research. The Programme is based on the students’ own work using archival materials. Each examination project must unite creative and theoretical perspectives as well as involving a public presentation in the form of an exhibition, a publication or some other suitable form of report. The Programme will prepare students to become researchers and for undertaking further postgraduate studies. The photographic medium has played a significant role in the formation of modern society. Photography has a broad and complex history, being perhaps the most important form of visual representation in our times. The Programme should be seen against this background. It should also be seen as an opportunity to highlight and problematise more profoundly the influence and position of photography in society. Examen: Konstnärlig masterexamen Förkunskapskrav: Degree of Bachelor of Fine Arts in Photography or Fine Arts, or other relevant degree of at least 180 higher education credits (ECTS), or relevant working experience. Urval: An admission jury will assess applicants´ artistic abilities on the basis of their submitted portfolios. Some applicants may be expected to be called

to an interview. The admission jury is not required to give rationale for their decision to the applicants, and there is no appeal procedure. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-14297

Master of Fine Arts in Music with specialization in Composition, 120 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] The master education in Composition offers individual tuition and supervision, seminars, and possibilities for co-operation with art institutions, professional ensembles and orchestras. You can apply with a background in either instrumental- or electronic music or in sound art. The overarching goal is to give you advanced artistic attainments in the main subject, skills, experimental practice, and communication. A large number of performances, exhibitions and concerts take place at the Academy in co-operation with fellow students and professional musicians. SIREN - the Academy´s festival for new music - plays a decisive role in the official concert programme. The Master´s programme at the Academy of Music and Drama runs through two years at advanced level. It aims at students who already have a Bachelor´s degree or comparable knowledge on 180 higher education credits (three years studies in higher education). The programme is given in English. Students who have obtained the Master´s degree are eligible to apply for the PhD programme in music performance or composition. Basic courses: Literature and scientific method - Track seminars - Thesis project. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen Urval: Selection of eligible applicants is based upon upon assessments of submitted portfolios. All applicants are also requested to send in a Proposal for Master independent project on minimum three (3) A4 pages: Title of project, problem statement, method for artistic and/or scientific development/research, and references to related projects. The proposal should be submitted not later than February 1. If you apply to more than one track you are obliged to send in one proposal for each orientation. You apply at www.universityadmissions.se but send the proposal and other material like scores, CD and DVD directly to the Academy of Music and Drama, not later than February 1. Please mark the envelope ”Master Composition”. Address: Högskolan för scen och musik, Box 210, SE-405 30 Göteborg If the jury find it necessary, interviews will be held at the Academy of Music and Drama, and the applicants might be requested to come to Göteborg. Anm-kod: GU-13797 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Master of Fine Arts in Music with specialization in Improvisation Performance, 120 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Our aim is to inspire and develop your personal artistry as well as your aesthetics. Your own dedicated work and your own conscious choices will be key factors. Your own compositional work will also be focused upon in your studies. We embrace open attitudes, curiousness, personal reflexion and creativity. We try, in all our work, also to look behind musical styles and tradition. Our education programmes within the improvised music field offer an international study enviroment, giving

Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar. 172

PROGRAM

the student good networkning possibilities and rich experiences. The final content of the studies will be built atound the planned written thesis presented by the student. For further more detailed information please see www.hsm.gu.se. Examen: Konstnärlig masterexamen Förkunskapskrav: In addition to general entrance requirements, special requirements apply that comprise musical skills. The knowledge and skills required are assessed during an entrance test. A bachelor of arts in the fine or applied arts, a professional qualification of at least 180 higher education credits, at least three years of approved full-time study in a programme for musicians or the equivalent. Students may be admitted to the programme without having basic eligibility in the form of a degree. Urval: Selection of eligible applicants is based upon entrance tests. All applicants are also requested to send in a Proposal for Master independent project on minimum three A4 pages: Title of project, problem statement, method for artistic and/or scientific development/research, and references to related projects. The proposal should be submitted not later than February 1. If you apply to more than one track you are obliged to send in one proposal for each orientation. You apply at www.universityadmissions.se but send the proposal and other material like scores, CD and DVD directly to the Academy of Music and Drama. Auditions will be held at the Academy and you will be requested to come to Göteborg after you have submitted your application. For foreign students auditions can be presented on CD, DVD, mp3, or Audio Cassettes and sent by post to The Academy of Music and Drama. More information about applications and entrance tests can be found at www.hsm.gu.se. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13799 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Master of Fine Arts in Music with specialization in Interpretation Performance, 120 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Our aim is to inspire and develop your personal artistry as well as your aesthetics. Your own dedicated work and your own conscious choices will be key factors. Your own compositional work will also be focused upon in your studies. We embrace open attitudes, curiousness, personal reflexion and creativity. We try, in all our work, also to look behind musical styles and tradition. Our education programmes within the improvised music field offer an international study enviroment, giving the student good networkning possibilities and rich experiences. The final content of the studies will be built atound the planned written thesis presented by the student. For further more detailed information please see www.hsm.gu.se. Examen: Konstnärlig masterexamen Förkunskapskrav: In addition to general entrance requirements, special requirements apply that comprise musical skills. The knowledge and skills required are assessed during an entrance test. A bachelor of arts in the fine or applied arts, a professional qualification of at least 180 higher education credits, at least three years of approved full-time study in a programme for musicians or the equivalent. Students may be admitted to the programme without having basic eligibility in the form of a degree. Urval: Selection of eligible applicants is based upon entrance tests. All applicants are also requested to send in a Proposal for Master independent project on minimum three A4 pages: Title of project, problem statement, method for artistic and/or scientific development/research, and references to related projects. The proposal should be submitted not later than February 1. If you apply to more than one track you are obliged to send in one proposal for each orientation. You apply at www.universityadmissions.se but send the proposal and other material like scores, CD and DVD directly to the Academy of Music and Drama. Auditions will be held at the Academy and you will be requested to come to Göteborg after you have submitted

Kurser som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mer än hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.

Musik, scen, film & foto

your application. For foreign students auditions can be presented on CD, DVD, mp3, or Audio Cassettes and sent by post to The Academy of Music and Drama. More information about applications and entrance tests can be found at www.hsm.gu.se. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13798 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Master of Fine Arts in Music with specialization in Music Theory, 120 hp Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] By mounting the Theory track you will advance in the study of related literature, arts, aesthetics, and the history of ideas throughout Western music. The programme aims at imparting an understanding of the relations between music and philosophy in various societies. You will attain knowledge of musical works and related theories for their performance and also expand around the principles for tonal and modal harmony combined with global and historical perspectives on rhythm. The Master´s programme at the Academy of Music and Drama runs through two years at advanced level. It aims at students who already have a Bachelor´s degree or comparable knowledge on 180 higher education credits (three years studies in higher education). The programme is given in English. Students who have obtained the Master´s degree are eligible to apply for the PhD programme in music performance or composition. Basic courses: Literature and scientific method, Track seminars, Thesis project. Examen: Masterexamen Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen Urval: Selection of eligible applicants is based upon upon assessments of submitted portfolios. All applicants are also requested to send in a Proposal for Master independent project on minimum three (3) A4 pages: Title of project, problem statement, method for artistic and/or scientific development/research, and references to related projects. The proposal should be submitted not later than February 1. If you apply to more than one track you are obliged to send in one proposal for each orientation. You apply at www.universityadmissions.se but send the proposal and other material like scores, CD and DVD directly to the Academy of Music and Drama. Please mark the envelope ”Master Theory”. Address: Högskolan för scen och musik, Box 210, SE-405 30 Göteborg. If the jury find it necessary, interviews will be held at the Academy of Music and Drama, and the applicants might be requested to come to Göteborg. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13792 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Master of Fine Arts in Music with specialization in Organ and related keyboard instruments, 120 hp Academy of Music and Drama, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] The Master of Fine Arts in Music in Organ and Related Keyboard Instruments focuses on the organ as an instrument for solo repertoire, ensemble music, and improvisation. It is organized in cooperation with the Göteborg Organ Art Center (www.goart.gu.se). This program will give you a chance to continue Kurser som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mindre än hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.

173

Musik, scen, film & foto

program

your organ studies at an advanced level, integrated with studies of keyboard instruments traditionally related to organ repertoire and improvisation, such as: piano, fortepiano, harpsichord, harmonium, and clavichord. Göteborg has an organ and keyboard landscape available to the students at the Academy of Music and Drama that is without peer in Sweden and comparable to the best organ landscapes in Europe. Many of these instruments are integrated into daily teaching and practicing for our students. The Academy of Music and Drama offers great opportunities for ensemble playing and improvisation. You will participate in the Göteborg International Organ Academy which offers concerts, seminars, lectures and workshops by the foremost artists and researchers in the field. Examen: Konstnärlig masterexamen Förkunskapskrav: Bachelor´s degree in music or comparable knowledge on 180 hec (three years studies in higher education). Urval: Applicants are requested to send in a Proposal for Master on minimum three A4 pages independent project: Title of project, problem statement, method for artistic and/or scientific research, and references to related projects. Entrance examinations will be held at the Academy and you will be requested to come after you have submitted your application. The audition consists of 20 minutes of music of the applicant’s own choosing. The applicant can choose to feature either intrepretation or improvisation skills, or both. A short inteview will be held after the musical performance where the applicant should be prepared to talk about his or her project. For foreign students auditions can be presented on an attested copy of a CD, DVD, mp3 or Audio Cassettes and sent by post to the Academy of Music and Drama. Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13794 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Master of Fine Arts in Music with specialization in Symphonic Orchestra Performance, 120 hp Academy of Music and Drama, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se

required are assessed during an entrance test. A bachelor of arts in the fine or applied arts, a professional qualification of at least 180 higher education credits, at least three years of approved full-time study in a programme for musicians or the equivalent. Students may be admitted to the programme without having basic eligibility in the form of a degree. Urval: Selection of eligible applicants is based upon entrance tests. Auditions will be held at the Academy and you will be requested to come after you have submitted your application. More information about applications and entrance tests can be found at www.hsm.gu.se/english/education/ master-programmes/master-programme-in-orchestra-performance/application-information/ Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13793 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

MFA Programme in Performing Arts with specialization in Contemporary Performative Arts, 120 hp Academy of Music and Drama, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000, www.hsm.gu.se Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] Examen: Konstnärlig masterexamen Förkunskapskrav: För antagning krävs konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp, minst 3 års godkända studier på helfart inom teater, scenkonst, dans, film, musik eller motsvarande, eller väldokumenterad yrkeserfarenhet som motsvarar konstnärlig kandidatutbildning. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Urval: Selection of eligible applicants is based upon entrance tests. More information about applications and entrance tests can be found at the home page of the Academy of Music and Drama: www.hsm.gu.se Start: HT14, 100 %, dag Anm-kod: GU-13790 Sista ansökningsdag: 2014-01-15 För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program

Studievägledning

Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12 [email protected] The Academy of Music and Drama (HSM) at the University of Gothenburg in collaboration with Göteborgs Symfoniker (the National Orchestra of Sweden) have launched a unique two-year Master’s Degree programme in orchestra studies. The students accepted for the programme will make up an entirely new orchestra, the University of Gothenburg Symphony Orchestra. The orchestra forms the foundation for this Master’s Degree programme aimed at top-ranking students from all over Europe. This programme offers musicians a unique combination of highly focused orchestral training, music coaching and a wealth of opportunities to perform in concert. The main areas of focus are: Orchestral concert productions covering all periods from the Baroque, Classical and Romantic periods to music of the late 20th century; Opera repertoire; Repertoire training; Interpretation; Individual coaching; Chamber music; Master’s thesis. The programme is based on collaboration between HSM, Göteborgs Symfoniker, the Göteborg Opera and the Departments of Opera and Composition at our Academy, in order to offer the basic repertoire of the professional orchestral musician. Upon completion of this full-time two-year programme the student will be awarded a Master’s Degree. The programme also prepares students to apply for postgraduate positions with a view to doctoral research. The programme will be taught in English. Examen: Konstnärlig masterexamen Förkunskapskrav: In addition to general entrance requirements, special requirements apply that comprise musical skills. The knowledge and skills

Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar. 174

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF