Nackdel Fördel

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download Nackdel Fördel...

Description

2014-10-14

”Strålningsdos en individ utsätts för vid 2-3 DT-undersökningar är inom gränsen för vad som är en ”signifikant ökad cancerrisk”. ”Kan komma att orsaka 1,5-2% av alla fall av cancer”. ”Särskilt när det gällde DT hjärna gjordes många undersökningar i onödan, visar den svenska studien.” Anders Hansen Läkartidningen 2008 (9)105: 614

”För all medicinska indikationer måste DTundersökning vara berättigad d v s den ska förbättra det medicinska omhändertagandet av varje enskild patient.” Katrine Åhlström Riklund Läkartidningen 2008(23)105:1744

Nackdel 

2% av alla cancerfall x3 ↑ cancerrisk

Fördel 

Tillgänglig Snabb (för patienten) Kan göras utan sedering i

mycket låga åldrar

Förkalkningar Skallben Akut diagnoser (blödning, 

Daniel A. Martin, barnneuroradiolog Avd för neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Inst.Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet Stockholm

DT & neuropediatrik Hjärna & lillhjärna Skalle & skallbas Temporalben Halsrygg 

infarkt, inklämning)

Om DT inte kan svara på den kliniska fråga är MR oftast onödig Om svar från DT undersökning inte är viktig är MR onödigt

1

2014-10-14

Hjärnan anatomi 

Det intrakraniella rummet Vindlingar Cisterner

Hjärnan anatomi

Hjärnan anatomi

Viktiga strukturer att utvärdera

 Subarachnoidala 4:e ventrikeln 3:e ventrikeln SidoventriklarSubarachnoidala rum Ventriklar Cisterner

rum

Basala ganglier Cortexmanteln 

Hjärnan anatomi

Hjärnan anatomi

 Subarachnoidala

 Subarachnoidala

 Ventriklar

rum

rum

 Cisterner ○ Magna ○ Suprasellära ○ Quadrigeminalis

 Fissura Sylvii

2

2014-10-14

Hjärnan tumörer

Intrakraniella rummet

 9 årig pojke Huvudvärk 10d Morgonkräkningar Ingen feber Tumör 4:e ventrikeln Solid (iso-cortex) Cystisk Förkalkningar Medulloblastom

Hjärnan tumörer

Hjärnan tumörer

 2 årig pojke Illamående 2 v Trött

 9 årig flicka Utreds för synnedsättning

 Tumör i Cysta K+

lillhjärna

 Pilocytiskt

astrocytom

 Tumör i synstrålning Solid Litet perifokalt ödem K+ Opticus

gliom

 Hemangioblastom (40 åå)

Hjärnan tumörer

Hjärnan hydrocephalus.

 9 årig flicka Infantila spasmer Kontrollerad EP

 Aqueduct

 Tumörer längs sidoventrikeln Solid Högattenuerande Förkalkningar K+ Jättecells astrocytom SEGA Tuberös scleros

 Infarkt

stenos

 Infektion Trauma Tumör

3

2014-10-14

Hjärnan anatomi

Hjärnan anatomi

 Basala

 Cortexmanteln

ganglier Thalamus

 Differentiering

centralt vs perifert

1DHjärnan stroke

Hjärnan stroke

 Orsak Emboli Hypoglycemi Sinus trombos Underliggande sjukdom

 14 årig pojke Vaknar vänster slagsida Dreglar Yrsel

○ Anemi /Cancerterapi /

14Å

12Å

 Emboli

(från aneurysm)

Moya-moya sjukdom / Inflammatorisk sjukdom

 Lokalisation Subarachnoidala rum Cortexmanteln Basala ganglier

Hjärnan stroke

Hjärnan stroke

 16

3

årig flicka

månader pojke

 Ont i huvudet 2 veckor

 Trött

 Trött

 Slö Vill ej äta

 Venös

infarkt

 Kramper

 Blödningsinslag Mini-piller

 Hypoglycemi Intorkad

4

2014-10-14

Hjärnans rekonstruktion

Hjärnans rekonstruktion

 Vinkling

Symmetri

av axial & coronal rekonstruktion

 Reproducerbarhet viktigt Symmetri

○ Identifiera patologi hos patient

 Vinkling

○ Normal variation mellan patienter

 Bra & rätt positionerad patienten före

undersökningen → mindre korrigering av vinklar vid rekonstruktion i andra plan

Hjärnans rekonstruktion

Hjärnans rekonstruktion

Axial rekonstruktion

Axial rekonstruktion Kontrollera symmetri coronalt plan Yttre hörselgången Käkledspannan

 Från sagittalt plan Främre – Bakre kommisuren (AC - PC)

○ Mest reprodurerbara planet mellan individer

 Corpus callosum (genu – splenium) ○ Enklaste strukturen att identifiera

Hjärnans rekonstruktion

Hjärnans rekonstruktion Coronal rekonstruktion

Coronal rekonstruktion Från sagittalt plan

 Längs med hjärnstammens bakre yta

 Kontrollera symmetri Yttre hörselgången Käkledspannan

axialt plan

5

2014-10-14

Skallen Anatomi Kraniosynostoser Skallfraktur Barnmisshandel

Skallen anatomi

Skallen anatomi

 Skallbasens (5-12GW) Brosk som förbenas

 Suturer

1. Os temporale 4. Os sphenoidale Benkärnor 2. Os occipitale 5. Os ethmoidale

Spheno-petrosus Spheno-squamosa Lambdoidea Coronaria Metopica

 Skallen (7GW)

4. Os frontale 3. Os parietale 4. Os temporal

Skallen radiologi

Skallen radiologi

 Låg

 Låg

dos skalle oftast att föredra framför konventionell röntgen 3D ger en god översikt

dos skalle oftast att föredra framför konventionell röntgen 3D ger en god översikt

6

2014-10-14

Skallen kraniosynostos

Skallen kraniosynostos

 Metopica

 Metopica

Skallen kraniosynostos

Skallen fraktur

 Coronaria

 Frakturlinje

dx

& Sagittalis

 Blödningar Sinustrombos

Skallen barnmisshandel

Skallen barnmisshandel

 Frakturlinje

 Åldersadekvat

trauma? lokalisation? Förväntade blödningar? Fraktur

7

2014-10-14

Skallen barnmisshandel 2

månader pojke Ramlat från säng Krampat Shaken

Baby!

Temporalbenet Anatomi Bildkvalitet Patologi Hörselben Vestibulär/ cochleär anomali Aquedukt 3:e fönster dehiscence

Temporalbenet

Helix

anatomi Crus antihelix inferior

Crus helix Tragus

Temporalbenet yttre hörselgång

Crus antihelix superior

Antihelix Antitragus Lobulus

 ~3

cm Yttre broskdel ⅓ Inre bendel ⅔ Smalast

vid isthmus (5mm från trumhinnan)

Annulus tympani

Os mastoideus

Os temporalis pars tympani

Sutura tympano-mastoidea

Coronal

8

2014-10-14

Temporalbenet yttre hörselgång

Temporalbenet mellanörat Scutum

Epitympanum Mesotympanum Antrum Hypotympanum Örontrumpet Eminencia pyramidalis Annulus tympani Sinus tympani

Temporalbenet hörselben Corpus incudis

Temporalben hörselben Dislokation

Caput mallei Crus brevis incudis Collum mallei Manubrium mallei Crus longum incudis Stapes

Temporalbenet hörselben

Benlabyrinten -anatomi

 Ankylos (Stapes

aplasi)

Basal vindling cochlea Modiolus Canalis cochlearis Saculus vestibule Utriculus vestibule Ductus semicirculare horisontalis

Ampulla ductus semicirculare posterior & anterior

9

2014-10-14

Benlabyrinten -anatomi

Temporalbenet akvedukten Vid

DS superior

DS horisontalis

vestibulär akvedukt

DS horisontalis

DS posterior

Aqueductus vestibularis

Vestibulära anomalier

Cochlea anomalier Ej fult roterad cochlea

Underutvecklad horisontell båggång

Coron al

Axial

Coron al

Temporalbenet

Axial

Axia l

1:a

N.facialis förlopp

radiologi

2:ra

3:e Coron al

10

2014-10-14

Temporalbenet Bildkvalitet Spiral ax

radiologi

Reform cor

Direkt ax

Direkt cor

Halsryggen Anatomi

Halsryggen normal anatomi

& trauma är åldersrelaterad

16 år

3 år

Kyfos C2

Max mobilitet

C3

C5 C6

Halsryggen normal anatomi

Halsryggen normal anatomi

 Atlas

 Axis

1 år

3 år

- Dens

7 år 1 år

3 år

7 år

13 år

11

2014-10-14

Halsryggen normal anatomi 

Cervikal kota 1 år

Halsryggen normal anatomi 

3 år

Cervikal kota

7 år

1 år

6 år

Halsryggen trauma

Halsryggen instabillitet

 Åldersrelaterade

 11

 Trauma 8 år

Halsryggen instabillitet

Halsryggen instabillitet

 11

 Basion

 knyck

 Occiput-Atlanto-Axis

årig flicka vid gymnastikövning i slutet på hösten -09 besväras med huvudvärk.

– dens < 12mm rotation 25-50˚ åt vardera hållet. !!Huvud & nacke ska också vridas med!! 25-50˚

25-50˚

12

2014-10-14

Åldersförändringar!?

Åldersförändringar!?

6

årig flicka Icke observerat trauma Ont i nacken.

29/2

Hjärna   

Ventriklar Cisterner Basala ganglier Thalamus Cortexmanteln

6

årig flicka Icke observerat trauma Ont i nacken.

29/2

7/2

Skallen 

Suturer Kraniosynostos ○ Parallellställd ○ Saknas

27/3

Temporalben  

○ Öppen – fysiologiskt slutenFrakturerBarnmisshandel

 Korsar suturer AsymmetriskaVar ligger benen? Hur ser cochlea ut? Finns alla båggångar? Vestibulära akvedukten?

2/3

Halsrygg  

1:a slutning 3 åå 2:ra slutning 7 åå 3:e slutning 12 åå Maximal rotation C0-2 25-50˚ åt vardera hållet

 Sinustrombos

 Åldersadekvat trauma?

13

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF