Nationalism

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Nationalism...

Description

Samhällskunskap 2.

Etnicitet och nationalism i det internationella systemet. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.

Lärobok: Internationella relationer. Sidor 172-221. Läs igenom sidorna 172-183 och gör instuderingsfrågorna på s. 221. Läs om ett av konfliktområdena och besvara frågorna till detta. Gör en av fördjupningsuppgifterna på sid. 220-221. 1. Tre kolonier- tre kolonialmakter 2. Terroristgrupper-gerillagrupper-befrielserörelser. 3. Ursprungsbefolkningarnas situation. 4. Samerna i Sverige.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF