İndir-İzle

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Writing, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download İndir-İzle...

Description

Simple Present “Geniş zaman”

• Her zaman yaptığımız, tekrarladığımız eylemleri anlatmak için kullanılır. • Dikkat edilmesi gereken en önemli husus cümlenin öznesi tekil ise (he, she, it) fiile –s takısının eklenmesidir. • -s takısı fiilin bittiği harf/harflere göre –es veya –ies e dönüşebilmektedir.

• Verbs “fiiller” • • • • • •

Write Paint Speak Read Swim Drink

• watCH • catCH • matCH • • • • •

waSH finiSH bruSH fiSH puSH

–s –s –s –s –s –s –es –es –es –es –es –es –es –es

kiSS miSS

–es –es

fix box

–es –es

go do

–es –es

study fly carry dry cry

“y” düşer –ies “y” düşer -ies “y” düşer -ies “y” düşer –ies “y” düşer –ies

studIES flIES carrIES drIES crIES

Ali He

writeS writeS

Ayşe She

paintS paintS

The bird speakS It speakS

The boy He The doctor He She

swimS swimS drinkS drinkS drinkS

My mother She

watchES watchES

The cat It

catchES catchES

The student matchES He matchES She matchES

My aunt She

washES washES

The runner He She

finishES finishES finishES

His sister She

brushES brushES

The fisherman fishES He fishES

Our grandmother kissES She kissES The child He She

missES missES missES

The mechanic He She The nurse She

fixES fixES fixES

goES goES

The student doES He doES She doES

• I • You

write a letter. write a letter.

• He • She

writeS a letter. writeS a letter.

• We • You • They

write a letter. write a letter. write a letter.

• I • You

watch television. wacth television.

• He • She • It

watchES television. watchES television. watchES television.

• We • You • They

watch television. watch television. watch television.

• I • You

brush brush

my teeth. your teeth.

• He • She • It

brushES brushES brushES

his teeth. her teeth. its teeth.

• We • You • They

brush brush brush

our teeth. your teeth. their teeth.

• Geniş zamanda cümleleri olumsuz ve soru yapmak için DO – DOES yardımcı fiilleri kullanılır. • Eğer cümledeki fiilde –s, - es, - ies takılarından birisi varsa DOES yardımcı fiilini, fiil yalın haldeyse, hiçbir ek almamışsa DO yardımcı fiilini kullanırız.

• I write a letter. • He writeS a letter.

“Fiil yalın halde, hiçbir ek almamış”

“Fiil –s takısı almış”

DO

DOES

They watch television.

“fiil yalın halde”

DO

She watchES television.

“fiil –es takısı almış”

We do our homework.

“fiil yalın halde”

He doES his homework.

“fiil –es takısı almış”

DOES

DO DOES

• Cümleleri soru yapmak için cümlenin yardımcı fiilini cümlenin başına almak gerekir.

• Cümlede hangi yardımcı fiilin kullanıldığını anlamak için de cümlenin fiiline bakılır.

• They write a letter. “Fiil yalın halde, hiçbir ek almamış” DO • He writeS a letter.

“Fiil –s takısı almış”

DOES

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi cümledeki fiilde –s, -es, -ies ekleri varsa DOES yardımcı fiilini, hiçbir takı yoksa DO yardımcı fiilini kullanırız.

They write a letter. (+) DO they write a letter? He writeS a letter. (+) DOES he write a letter? We paint the wall. (+) Do you paint the wall?

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi cümledeki fiilde –s, -es, -ies ekleri varsa DOES yardımcı fiilini, hiçbir takı yoksa DO yardımcı fiilini kullanırız.

• She paintS the wall. (+) • DOES she paint the wall? • I do my homework. (+) • DO you do your homework? • He doES his homework. (+) • DOES he do his homework?

Cümlede DOES yardımcı fiilini kullandığımızda fiildeki –s, -es, -ies takılarını kaldırırız.

He playS football.

Does he play football? He does not play football. He doesn’t play football.

Cümlede DOES yardımcı fiilini kullandığımızda fiildeki –s, -es, -ies takılarını kaldırırız.

She speakS Turkish.

Does she speak Turkish? She does not speak Turkish. She doesn’t speak Turkish.

We play football. Do you play football? We do not play football. We don’t play football.

They speak Turkish. Do they speak Turkish? They do not speak Turkish. They don’t speak Turkish.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF