Nedrustning

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Nedrustning...

Description

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Nedrustning

en livsviktig fråga

Massförstörelsevapen: Biologiska, Kemiska & Kärnvapen

1945 dog Ca 60 väpnade över 200 000 konflikter rasar människor i 30 000 i världen i Hiroshima och kärnvapen i detta Nagasaki av 8 länder ögonblick USA:s atomCivila utgör 90% av bomber Kärnkraft ger Ett av dagens dödsoffren i möjlighet till 95% av dagens vapen kan ha lika moderna krig kärnvapen krig är stor sprängkraft inbördeskrig – som alla IIDe flesta i världskrigets fattiga länder vapen tillsammans Risken för - inklusive våld i hemmet Världens samlade atombomberna! ökar när vapen militärbudget finns i cirkulation ligger på närmare Kvinnor i samhället 800 miljarder 650 miljoner USA står för drabbas dollar sk. lätta vapen hälften av detta ofta hårdast i världen Det globala 50 miljoner landminor biståndet utgör i världen 1/8 av militär20 000 människor utgifterna Över en halv miljon per år dödas av minor människor dör varje år av våld med lätta vapen

Var ska man börja???

Där det måste sluta:

Med nedrustning!!

Att nedrusta innebär att •Efter en konflikt: samla in vapen, ammunition samt explosivt material; förstöra det; eller smida om till nyttoredskap •I stater i fred: avveckla en (avtalad) del av sina militära resurser för att ägna försvarsbudgeten åt annat eller för att upprätthålla fredliga relationer med andra stater •I kärnvapenstater: göra sig av med sina kärnvapenarsenaler och sitt kärnvapenmaterial

Att demobilisera innebär att främja den allmänna säkerheten; stärka rättsväsendet och förhindra att samhället återfaller till krig

Olika regler för olika länder? Det är vapnen som är farliga – inte enbart vem som håller i dem När länder som Iran och Nord Korea misstänks utveckla kärnvapen pratar världen om väpnad attack

USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike och Kina har kärnvapen

Indien och Pakistan också

Att Israel har kärnvapen har kallats världens sämst hållna hemlighet

Nedrustning på statlig nivå Kärnvapen

• Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) – Ickespridningsavtalet för kärnvapen, översynskonferenser • Conference on Disarmament – Nedrustningskonferensen i Genève • UN Disarmament Commission – Nedrustningskommissionen i NY • General Assembly First Committee – FN: s Generalförsamlings kommitté om nedrustning och internationell säkerhet • Blixkommissionen + rapport

Lätta vapen • UN Programme of Action on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons – FN: s handlingsplan för att stoppa illegal handel med lätta vapen, översynskonferenser • Arms Trade Treaty kampanj

Nedrustning på mellanstatlig nivå Kärnvapen

Lätta vapen

• Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) – Ickespridningsavtalet för kärnvapen, översynskonferenser • Conference on Disarmament – Nedrustningskonferensen i Genève

• UN Programme of Action on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons – FN: s handlingsplan för att stoppa illegal handel med lätta vapen, översynskonferenser

• UN Disarmament Commission – Nedrustningskommissionen i NY

• Arms Trade Treaty kampanj

• General Assembly First Committee – FN: s Generalförsamlings kommitté om nedrustning och internationell säkerhet • Blixkommissionen + rapport

Vapen och genus KÖN – Biologiska olikheter mellan kvinnor och män

GENUS – Socialt och kulturellt

skapade roller för kvinnor och män

• Skillnader mellan kvinno- och mansroller ökar i krigstid

• Kvinnor producerar, köper eller använder sällan vapen • 90% civila offer i moderna krig – fler civila är kvinnor • Vapen i samhället ökar risken för våld med vapen i hemmet • Kvinnliga soldater – utfrysning och utsatthet

• Kvinnor som både offer och aktörer!

Nedrustning och genus • Övervikt av män vid nedrustningsförhandlingar • Tekniskt språk • Kvinnor sällan med i fredsförhandlingar och återuppbyggnadsarbete: erfarenhet och förståelse går förlorad

• Behov av genusperspektiv vid nedrustningsoch demobiliseringsarbete, ex. definition av ”stridande”, olika behov för kvinnor och män etc.

Resolution 1325 • Främja kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och konfliktlösning • Integrera genusperspektiv i fredsbevarande insatser • Jobba för skydd av kvinnor och flickor i konfliktområden • Skapa en genomgående genusmedvetenhet i allt FN: s arbete

WILPF och nedrustning REACHING CRITICAL WILL: Om alla länder skrev under och höll avtal om fullständig … Kontrollerbarhet nedrustning av vapensystem och alla länder kunde ha insyn i vad andra gjorde…

PEACEWOMEN: … och om alla länder och FN levde upp till resolution 1325 och kvinnor och män deltog i fredsarbete på lika villkor…

…så är världsfred nästa steg!!

IKFF och nedrustning •Utbildningsmaterial information och påverkan

•Samarbetsprojekt med andra WILPF sektioner i världen, ex. Japan och Albanien

Albanien • Ett av Europas fattigaste länder • Arbetslöshet, förstörd infrastruktur, politiskt osäkert, korruption, svagt rättssystem • Olagliga vapen i omlopp • Lågt kvinnligt politiskt deltagande • Men: utvecklingen går i rätt riktning!

WILPF Albanien jobbar med: • Avväpning och vapeninsamling • Informera för att underlätta nedrustningen • Lokalisera gömda vapen • Öka medvetenhet om kvinnors roll i ekonomisk utveckling • Öka kvinnligt deltagande i politiken • Minska analfabetismen

IKFF planerar ett fadderprojekt med Albanien • Stödja sektionen ekonomiskt • Studieresa • Studentutbyte/fältvolontärarbete

Japan Japan är det enda landet i världen som utsatts för kärnvapenbombningar under krig – Hiroshima och Nagasaki 1945, 200 000 döda, fosterskador än idag.

IKFF arbetar med den japanska sektionen: • Studiecirklar och information om kärnvapenbombningarna, militarisering, jämställdhet • Studieresa

Två viktiga frågor för WILPF Japan: 1.

2.

Det allmänna motståndet mot Artikel 9 i konstitutionen – fredsartikel: ta avstånd från krig, militär och vapen Det allmänna motståndet mot genuspolitik och jämställdhet

samt Lobbyarbete gentemot japanska regeringen för totalt avskaffande av kärnvapen, generell nedrustning, minskad militärbudget och kvinnor i konfliktlösning

Nu är det din tur! • Bli medlem - gå in på hemsidan och registrera dig!

www.ikff.se • Gå med i en krets nära dig • Arbeta i nätverk, gå med i någon av arbetsgrupperna för Albanien eller Japan • Skriv texter till hemsidan och vår tidning KFF Nytt etc. • Engagera dig i Young WILPF, vårt internationella nätverk för unga medlemmar

Frågor och diskussion

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF