NIBETM PV

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Math, Trigonometry
Share Embed Donate


Short Description

Download NIBETM PV...

Description

3

Solcellspaket

PBD SE 1547-5 NIBE PV 639594

NIBE PV

TM

TM

Solcellspaket för villor. 800

Uppställning och placering 100 88 105

850

92 112

950

900

108 65

75 81

850 900

800

88 60

950

900

108

100

105

800

800 850

92 112

850 900

78

1050

950

strålningen i procent av globalinr

1000

1000

Söder

Figuren ovan visar solinSöde

950

1000

strålningen mot olika orienterade

1000

och lutande ytor.

900

1000

950

1050

1050

Med hjälp av figuren och kartan kan man uppskatta årsvärdet på

900 1000

950

solinstrålningen mot den yta där

1050

solcellerna är monterade. 100 % är solinstrålningen mot

Kartan visar linjer med samma

en horisontell yta, vilket i södra

globalinstrålning, dvs sol

Sverige ligger mellan 900 och

Princip

instrålningen mätt mot horisontella

1050 kWh/m . Vinkeln på 2

ytor källa: SMHI

lutande ytor är 45º.

Panelerna är uppbyggda av kiselkristaller, täckta med specialglas. När solen lyser på solcellspanelerna tar de tillvara på minsta solljus och transformerar det till elektricitet.

1. Ta med hjälp av kartan fram den årliga solinstrålningen

n Polykristallinakiselcellspaneler

n Panelens

ram är tillverkad i vridstyvt anodiserat aluminium och uppfyller de högsta kraven på stabilitet och korrosionsbeständighet

n

3

kW 230 V, 6 och 9 kW 400 V.

n

19,5

m2, 36,5 m2, 58,5 m2.

2. Beroende på solpanelernas placering enligt figur, får man anläggningsspecifik solstrålning i procent av punkt 1

3. Multiplicera resultatet med anläggningens toppeffekt

(3,12 kW, 5,72 kW, 9,36 kW)

4. Multiplicera med 0,9 och produktionen av energi fås i kWh*

Exempel: 3 kW, Visby, 45° montering, söder.1050 x 1,12 x 3,12 x 0,9 = 3302 kWh/år Reservation för skuggning, nedsmutsning och snötäckning

*

Paketet innehåller: Material Polykristallina kiselcellspaneler

PV 3031 3 kW

PV 3063 6 kW

PV 3093 9 kW

12 st.

22 st.

36 st.

Växelriktare med väggfäste

1 st.

1 st.

1 st.

Takfästen för tegeltak, plåttak, falsat plåttak eller papptak.

32 st.

64 st.

96 st.

Al-skenor, 2,1 meter

12 st.

24 st.

36 st.

Fästen för solpaneler (ändklämmor).

16 st

32 st.

48 st.

Fästen för solpaneler (mittklämmor). Anslutningskontakter för anslutning mellan panelerna och växelriktaren,

22 st.

44 st.

66 st.

4 + 4 st.

8 + 8 st.

12 + 12 st.

honor + hanar, (elkabel ingår ej) Anslutningskontakt från växelriktaren

1 st.

1 st.

1 st.

Kontakterad elkabel 14 meter

1 st.

2 st.

3 st.

Installation Elkablarna mellan panelerna och växelriktaren ska vara av typen dubbelisolerad och UV/väderbeständig (HD 605/A1) Photovoltaic-kabel Ø 4 mm upp till 100 m längd. Alternativ 3 kW: Alla paneler kopplas i en sträng. Alternativ 6 kW: Alla paneler kopplas i en sträng.

Speciellt anpassade takfäste för tegeltak, plåttak, falsat plåttak eller papptak. Vilken typ av takfäste som skall användas måste anges vid beställning. Om panelerna monteras i annan formation kan eventuellt komplettering av montagematerial behövas.

Alternativ 9 kW: Panelerna kopplas i två lika stora strängar. Ex. på möjliga kombinationer per tolv paneler

Principinkoppling Vid nyproduktion av hus får byggnadens specifika energianvändning reduceras med energi från solceller i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin.

Byggnadens köpta energianvändning minskar i motsvarande omfattning som energin från solceller tillgodogörs.

Egenförbrukning 230V

Solceller Växelriktare 1

HB I ESC

2

3

4

JF JF

5

6

7

HB 2

8

9 10 11 2

11

TR

Elcentral

HK

H1

IB

5L

AIA 566

SET

LEK

LEK

* Energimätare Elnät

LEK

Tekniska data Egenskap

PV 3031 3 kW

PV 3063 6 kW

PV 3093 9 kW

PV Modul polykristallin Märkeffekt vid STC (Pmpp)

260 Wp

Märkspänning (Umpp)

30,5 V

Märkström (Impp)

8,53 A

Yttermått (LxBxH)

1640x992x40 mm

Utförande med aluminiumram

Anodiserad silver

Vikt solcellspanel

19 kg

Förkontakterade anslutningskablar Växelriktare Yttermått (LxBxH)

2 x 100 cm 608x340x222 mm

Vikt växelriktare

847x400x225 mm

9 kg

42 kg

Art. Nr.

057116

057120

057121

RSK-Nr

620 24 09

*Undantag 3 kW enfas.

Reservation för ev mått- och konstruktionsändringar!

NIBE AB - Energy Systems Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433 - 73 000 Fax 0433 - 73 190 www.nibe.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF