Nyckeltal - arbetslöshet och sysselsättning Prognos

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Nyckeltal - arbetslöshet och sysselsättning Prognos...

Description

2016-04-08

Nyckeltal - arbetslöshet och sysselsättning Prognos ur 2016 års ekonomiska vårproposition (grått = prognos i december 2015)

Arbetslöshet, procent av arbetskraften Sysselsättningsgrad, procent av befolkningen Sysselsättning, procentuell förändring

2016 6,8 7,0

2017 6,3 6,5

2018 6,4 6,6

2019 6,5 6,8

2020 6,6

67,1

66,9

67,5

66,8

67,2

66,4

67,0

65,9

67,0

1,7

1,6

1,6

1,6

0,8

1,3

0,7

1,0

0,9

Anm. Avser åldersgruppen 15-74 år enligt populationen i arbetskraftsundersökningarna (AKU), prognoser givet hittills föreslagna och genomförda reformer Källor: SCB och Finansdepartementet

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF