Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Civil Engineering, Environmental Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download Nyhet! Solenergi för vanligt folk....

Description

CTC EcoSol – paketerade systemlösningar för solvärme.

Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar­Jocke för att kunna utnyttja solenergin. Det som förut var både krångligt och dyrt har vi på CTC nu paketerat och satt i system för dig som är villaägare. Lösningen har vi helt naturligt valt att kalla EcoSol.

Även i Sverige är solenergin attrak­ tiv för villaägare. Under ett år tar ditt villatak emot fem gånger mer energi än vad huset förbrukar. Med bara fem kvadratmeter solfångare klarar du hälften av ditt varmvattenbehov. Nu kan du kombinera solvärme med CTC:s värmepumpar. Det gör det lönsamt och enklare att installera solvärme. Dubbelt så effektivt till en halverad kostnad.

Systemen för solenergi har under en 15­årsperiod blivit dubbelt så effektiva till en halverad kostnad. Samtidigt som kvaliteten har förbättrats.

Nu är det dags!

Nu är det därför dags att på allvar börja installera solvärme i vanliga villor. På CTC har vi börjat samarbeta med solvärmespecialister med bland annat solfångare från världens största tillverkare i Tyskland. Vi har valt ut lämpliga produkter, tagit fram reglering, komponenter och montering till en fungerande helhet. Fördelen för dig som kund är att du har en enda leverantör att vända dig till för installation, support och garantier för både värmepump och solsystem. Kompletta paket med två olika typer av solfångare.

färdiga att anslutas till CTC:s värme­ pumpar. I paketen ingår bland annat styrutrustning, cirkulationspumpar, expansionskärl, värmeväxlare, montagesatser, givare och solfångare. Du kan välja mellan två olika typer av solfångare. Minst 0 års livslängd och försumbar driftkostnad.

Livslängden för solfångare är lång – räkna med minst 40 år. Fort­ farande finns det solfångare i drift från 70­talet. De är dessutom underhållsfria – ingen tillsyn och ingen skötsel. Driftkostnaden är minimal. Allt du behöver betala är cirkulations­ pumpens låga elkostnad.

Solfångarna säljs i kompletta paket

Vakuumsolfångare kan monteras på både vägg och tak och är effektivare vid låg solinstrålning vår och höst (496 kWh/m² och år). Består av glasrör som tömts på luft där vakuumet fungerar som isolering. Det ger låga energiförluster. Inuti glasrören finns kopparrör där det cirkulerar en värmebärarvätska. Under varje vakuumrör ligger en reflektor som tar tillvara solens strålar oavsett vinkel.

2

Plana solfångare kostar något mindre, men har en något lägre effekt (396 kWh/m² och år). De är riktigt bra för nedfällt montage på tak. Består av en välisolerad låda som täcks med en sida av härdat glas. I lådan finns isolering och på den absorbatorn. Under absorbatorn finns kopparrör där det cirkulerar en värmebärarvätska.

Att samköra solvärme med en värmepump innebär att du kan använda solvärmen hela året. Hur mycket energi ger solvärme? Mellan 300 och 600 kWh/m² och år beroende på typ, var du bor, takvinkel och väderstreck. Du kan välja mellan två olika typer av solfångare: vakuumrör eller traditionell solpanel. I solpaketen EcoSol från CTC ingår allt till en fungerande helhet där din installatör tar ett helhetsansvar.Två anslutningar som gör hela skillnaden. Osäker på vilken värmelösning du vill välja? Eller om du vill komplettera med solvärme senare? Bra. Det är precis så vi tänker på CTC.

Det bästa med CTC:s lösningar är att du har obegränsade valmöjligheter. Börja med en värmepump, komplet­ tera sedan efterhand med solvärme, pellets, ved eller annan extra, valfri värmekälla. En lösning vi är ensamma om.

Den här flexibiliteten är möjlig tack vare våra två unika anslutningar. De ser visserligen inte mycket ut för världen – två helt vanliga, gängade ¾ tum rörstumpar som sitter på alla våra nya värmepumpar och elpannor. Men de här anslutningarna är vi ensamma om. På CTC har vi nämligen valt en egen lösning för hur vi tar tillvara energin från en värmepump och hur vi värmer upp vattnet för värme och tappvatten. Även du som har en äldre CTC värmepump kan du utnyttja solen med en enkel koppling. Lösningen och utmaningen.

Lösningen gör det möjligt att koppla på valfri värmekälla.

CTC:s lösning för hur vi tar tillvara energin från en värmepump och värmer upp vattnet för värme och tappvatten gör det möjligt att enkelt ansluta valfri värmekälla till våra unika anslutningar: solfångare, ved, pellets eller annat biobränsle. Den lösningen är vi ensamma om. CTC:s lösning gör också att du slipper installera bufferttank. Bara en sådan sak.Utmaningen är att få det att fungera som en helhet. Där kommer saker som reglering och systemkunnande in i bilden. Som en av Sveriges största tillverkare av värmesystem kan du lita på att CTC:s lösningar verkligen fungerar. Och att det finns utbildade återför­ säljare som kan installera. Kostnadsfritt tillskott.

Med solfångare minskar värmepum­ pens gångtid, medan prestanda och livslängd ökar. Du får ett kostnads­ fritt tillskott av den mest miljö­ vänliga energin som finns.

Laddar borrhålet under sommaren.

Har du (eller väljer) CTC värme­pump för bergvärme, så laddar solfångarna borrhålet under sommaren. Ett annat smart exempel: solinstrål­ningen avgör cirkulations­ pumpens hastighet för maximalt energiutbyte på din solfångare. Allt fungerar med auto­­matik utan manuell reglering. Ingen tillsyn, ingen skötsel. Framtidssäkert om och ifall.

Få saker är lika osäkra som energi: tillgång, efterfrågan, skatter och bidrag. Det som är mest lämpligt i dag, kanske är mindre förmånligt i morgon. Allt fler villaägare efter­ frågar därför flexibla, framtidssäkra lösningar. Sök installationsbidrag.

Väljer du solfångare kan du också söka installationsbidrag upp till max 7 500 kronor för en villa. Du söker bidraget hos Länsstyrelsen.Leve valfriheten. Våra olika värmepumpar och solsystem. Välj bland olika solpaket för våra olika värmepumpar. Varje grund­ paket innehåller en solfångare på 2 m² (vakuum) eller 2,5 m² (plan) tillsammans med all nödvändig utrustning. Vi har även tagit fram ett paket för dig som redan har en systemtank eller ackumulatortank med solslinga. Som du märker är valfriheten stor.

Innehåll i CTC EcoSol-paketen

6

EcoSol till EcoHeat/EcoPart

EcoSol till EcoAir + EcoEl

EcoSol till system-/ ackumulatortankar

Komplett styrenhet inkl. cirkulationspump, ventiler m.m.Expansionskärl 18 literPlattvärmeväxlare

2 st

1 st

Cirkulationspump

Växelventil

Givare

Solfångare: plan (2,5 m²) eller vakuum (2 m²)

Monteringssats för solfångareCTC EcoHeat och CTC EcoPart – värmepumpar för berg-, mark och sjövärme. EcoHeat och EcoPart är värmepumpar för villor och mindre fastigheter. Prestandan är i toppklass för verkningsgrad, ljudnivåer och varmvattenproduktion. EcoPart är avsedd för utrymmen med låg takhöjd. EcoPart kopplas därför till elpannan EcoEl eller en ny alternativt befintlig panna. • CTC:s effektiva shuntautomatik ger en jämn och behaglig värme. • Eftersom värmeflödet är konstant, slipper du bekymmer med expansionsljud som ger störande knäppningar i golv och rör. • Garanterat legionellafritt varmvatten. Det produceras nämligen i en tvåstegs genomströmningsväxlare – varmvattnet är aldrig stillastående. • Finns i fem storlekar: 5 o 7,5 o 8,5 o 10,5 samt 12 kW. • Passar för en­ eller tvårörssystem för radiatorer eller golvvärme.

CTC EcoAir – värmepumpen för luft/vatten med elpanna CTC EcoEl. EcoAir omvandlar utomhusluft till varmt vatten och värme ända ner till –1 °C eller –20 °C. Verkningsgraden är hög och den är tystgående. EcoAir är en av de mest driftsäkra värmepumparna som finns på marknaden. • Enkel att installera utomhus och kopplas till elpannan EcoEl som är ett komplett värmesystem som ger en jämn behaglig värme tack vare shuntautomatik, rums­ och utegivare. • Scrollkompressor med topprestanda. • Mjukstart är standard. • Producerar varmvatten i ett 2­stegs genomströmnings­ batteri. Varmvattnet produceras i samma takt som det tappas – ingen risk för legionella. • I EcoEl finns all styrutrustning med en lättmanövrerad panel.

Fakta och dimensionering solfångare. Hur många solfångare kan du utnyttja? Några enkla tumregler. • Värmepumpen EcoHeat passar till två solfångare (överskottsvärme laddar borrhålet). • Luft­/vattenvärmepumpen EcoAir med elpannan EcoEl passar till en solfångare. • Du kan komplettera EcoHeat eller EcoEl med ackumulatortanken EcoTank för att utnyttja ytterligare en solfångare. • Det är viktigt att varje anläggning dimensioneras individuellt.

Plan Effekt: 396 kWh/m²/år Längd: 2 227 mm Bredd: 1 220 mm Tjocklek: 98 mm Vikt: 52 kg

Vakuum Effekt: 496 kWh/m²/år Längd: 1 640 mm Bredd: 1 390 mm Tjocklek: 80 mm Vikt: 37 kg

7

www.ctcvarme.se

Jordnära värmelösningar.

Det som tidigare har varit krångligt och dyrt finns nu tillgängligt för dig som villaägare: paketerade lösningar för solvärme. Fem kvadratmeter solfångare räcker för att täcka halva ditt varmvattenbehov. De senaste 15 åren har solenergisystem blivit dubbelt så effektiva till en halverad kostnad. Samtidigt som kvaliteten har förbättrats. Samkör du dessutom solvärmen med en värmepump kan du utnyttja solvärmen hela året. Du får ett kostnadsfritt tillskott av den mest miljövänliga energi du kan tänka dig. Den här broschyren beskriver CTC EcoSol: paketerade system för solvärme färdiga att koppla på CTC:s värmepumpar. Vår erfarenhet och våra återförsäljare garanterar dig helhetslösningar som verkligen fungerar. Du får en enda leverantör att vända dig till med installation, support och garantier. Vi uppfann visserligen inte värmen, men snudd på. Sedan 1923 har CTC värmt de svenska hemmen. Det är därför ingen överdrift att säga att vi utvecklat branschen – vi var först med värmepannan, vi var först med lanseringen av värmepumpar för luft/vatten. Och nu har vi skapat systemlösningar för solvärme som du kopplar direkt på värmepumpen.

Foto omslag: NASA. Tryck: Prinfo Ljungby Grafiska. 2007-10.

Box 309, 341 26 Ljungby. 020­44 11 44. [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF