och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Schizophrenia
Share Embed Donate


Short Description

Download och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014...

Description

2014-12-03

Öppna jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014 Område: Psykiatri Indikator: 251. Antipsykotiska läkemedel vid schizofreni Kontaktperson: Britt Lindberg [email protected] Hur ligger vårt landsting till och varför: Värmland ligger på 88,0 procent jämfört med riket på 84,6 procent. Värmland ligger 4 procent över rikssnitt. Kommentera eventuella könsskillnader: Män i Värmland ligger på 87,3 procent, riket 84,2 procent. Kvinnor i Värmland 88,4 procent, riket 85 procent. Vilka förbättringsåtgärder pågår:

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF