Områdesrapport Bareilly

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Områdesrapport Bareilly...

Description

Fakta och siffror

Områdesrapport

ActionAid hjälper människor att få tillgång till sociala förmåner via olika statliga välfärdsprogram. I huvudsak via program som är till för kvinnor, människor med funktionsnedsättningar, äldre, människor som inte äger mark och änkor. Vårt arbete har på ett direkt sätt gagnat 400 personer. Indirekt har 4000 personer kunnat dra nytta av dessa program. Bland annat har:

2016

• 300 äldre personer fått hjälp att ansöka om och beviljas ålderspension.

Varma hälsningar från Indien!

• 2000 ansökningar om rationskort har gjorts och beviljats. • 50 kvinnor har fått änkepension. • Vi har haft möten med diverse samhällsledare och statliga tjänstemän från olika departement med målet att göra statliga väldfärdsförmåner mer lättillgängliga.

En marsch för kvinnors rättigheter En protestmarsch för kvinnors rättigheter organiserades för kvinnor från dalit och muslimsamhällen. Dessa kvinnor har inte samma rättigheter och får inte samma respekt som män, de faller ofta även offer för könsdiskriminering och våld. I marschen deltog 300 kvinnor. Deltagarna ropade slagord för jämställdhet och mot genusbaserad diskriminering. 30-åriga Maya var en av de kvinnor som deltog i marschen och hon berättar att marschen gav henne och andra kvinnor självförtroendet att ta tillvara på deras rättigheter.

SAKAR

Kära fadder,

Det är alltid lika kul att få skriva till dig och berätta om vårt arbete i Bareilly i Uttar Pradesh, området där ditt fadderbarn bor. ActionAid har tillsammans med den lokala samarbetsorganisationen SAKAR arbetat med 1800 familjer som tillhör muslimska eller dalitsamhällen (kastlösa). Dessa grupper är bland de mest utsatta i samhället då de saknar tillgång till flera grundläggande sociala och ekonomiska förmåner och möjligheter. Detta har lett till att majoriteteten av dessa grupper är analfabeter och lever i djup fattigdom. I detta nyhetsbrev kommer du att kunna läsa om några av de initiativ som Actionaid tagit för att förbättra levnadsvillkoren för dessa grupper och andra spännande projekt i området.

Våra kollektiva ansträngningar har säkrat ett värdigt liv för många kvinnor och barn. Med hjälp av ditt stöd kan vi under detta femte år av vår verksamhet i området intensifiera vårt arbete. I år har 188 barn satts i skolan och cirka 300 personer har fått ta del av olika statliga program. Dessutom fick 70 landlösa jordbrukare hjälp att ansöka om statlig odlingsmark. Vi hoppas att du kommer att uppskatta detta nyhetsbrev och tack ännu en gång för ditt engagemang och stöd till vårt arbete. Bästa hälsningar, Rashmi Shetty Fadderbarnsansvarig Actionaid Indien

En dag vill jag spela för landslaget

Maya deltar i ett möte i samband med marschen. ActionAid, 139 Richmond Road, Bangalore – 560025, Karnataka, India

”Hej! Mitt namn är Miskeen, jag är åtta år och bor i en by som heter Sagalpur. Jag älskar att spela fotboll och är med i min skolas fotbollslag. I min by så är det många som tycker att flickor inte ska spela eller delta i utomhusaktiviteter. Detta ändrades när ActionAid kom till vår by och började prata om kvinnors och barns rättigheter. ActionAid gav oss även sportutrustning. Vi fick fotbollar, kricketklubbor och badmintonrackets. Eftersom att jag gillar fotboll mest gick jag med i mitt skollag. Jag övar varje dag och en dag vill jag spela för landslaget”, berättar Miskeen.

Miskeen tränar varje dag.

Självhjälpsgrupper skapar ett forum för kvinnor att diskutera och ta sig an utmaningar

Min vardag ”Hej, jag heter Nirmala. Jag är 34 år gammal och kommer från byn Atta Kayasthan. Jag och min man har 3 barn tillsammans och mitt liv är väldigt hektiskt. Under morgnarna går tiden åt till att städa, laga mat och att få barnen redo för att gå till skolan. Under eftermiddagarna tar jag med våra boskapsdjur ut på bete”. ”Jag är även en aktiv medlem i min bys självhjälpsgrupp som startades av ActionAid. Vi möts varje dag under två timmar för att diskutera problem vi möter i vardagen och potentiella lösningar på dessa. Detta forum ger även välbehövligt stöd till kvinnor som utsätts för våld i hemmet men även utökade anställningsmöjligheter för dess medlemmar”. ”På eftermiddagen lagar jag middag och ser till att barnen gör färdigt deras läxor och vid åttatiden äter familjen middag tillsammans. Efter det brukar jag se på TV i en timma och vid halv elva brukar jag vanligtvis sova.

Meena fyller i ett arbetsansökansformulär. ”Mitt namn är Meena och jag är 36 år gammal. Jag bor i Majhua Gangapur med min man och våra tre barn. Vår by domineras huvudsakligen av ett väldigt patriarkaliskt tankesätt där kvinnor traditionellt har setts som mindre värda än män i de flesta aspekter. De flesta kvinnor arbetar med jordbruk eller i hemmet och deras åsikter brukade aldrig bli hörda eller respekterade. Anledningen till detta var att de aldrig hade en plattform där de kunde lära sig om sina rättigheter”. ”En dag kom medlemmar från ActionAid och besökte vår by. De skapade en självhjälpsgrupp som fungerade som ett forum där vi kvinnor kunde diskutera våra rättigheter. Jag och några andra kvinnor från byn gick med med i forumet och under vårt första möte diskuterade vi olika problem. Vi diskuterade bland annat svårigheterna för kvinnor på landsbygden att få tillgång till arbete, hälsa, utbildning och andra sociala förmåner. Forumet beslutade att närma sig de ansvariga utskotten och sätta press för att få förändring i dessa frågor”. ”Medlemmar från ActionAid berättade för oss om de statliga välfärdsprojekt och förmåner som är till för kvinnor. Med denna information gjorde vi sedan en gemensam ansökan till byrådet om arbete för alla medlemmar i forumet under MGNREGA (en laghandling som garanterar ett visst antal timmars arbete för människor på landsbygden). Genom detta fick vi arbete och det hade inte varit möjligt utan stödet vi fick från ActionAid”.

Nirmala fyller i närvarolistan på ett av självhjälpsgruppens möten.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF