Omställningsförsäkring

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Logistics
Share Embed Donate


Short Description

Download Omställningsförsäkring...

Description

Omställningsförsäkring!

Ulf Brändström Eva-Maria Dufva 2010-03-10

Medlemmar kontaktar oss som har utvecklat sjukdom och tvingats bort från arbetslivet på grund av bristande anpassning av arbetsmiljön. Det är tydligt att arbetslivet fungerar dåligt för människor med funktionsnedsättning.

• Arbetslinjen, alla som står utanför arbetsmarknaden ska in. • Andelen människor med funktionsnedsättning kommer att öka.

• ”Bara sju av hundra arbetsgivare är positiva till att anställa sjukskrivna från annat arbete. Bara tolv av hundra arbetsgivare är positiva till att anställa personer som är långtidsarbetslösa”. TCO, Jakten på superarbetskraften III.2009

Arbetsmarknadspolitiken måste få ett handikappolitiskt perspektiv! • Ökande krav på den enskilde individen måste följas av ökat stöd från arbetsgivaren och samhället.

• En politik för alla i arbete måste ges ett handikappolitiskt perspektiv. Arbetslivet måste bli tillgängligt för människor med funktionsnedsättningar.

Omställningsförsäkring •Fördelar kostnaderna mellan företagen. •Partsgemensam. •Ekonomisk stimulans till de företag som ansluter sig.

Omställningskostnader som skulle finansieras av försäkringen • Tekniska förbättringar, förbättrad ventilation, byte av golvmaterial osv.

• Utbildning. • Ändringar av arbetstider, eget rum. • Utbildning av ledning och arbetskamrater.

Vi vänder oss till: • •

Sittande Regering Jobbpolitiken är obalanserad. Den måste också innehålla en anpassning av arbetslivet till den arbetskraft som den förda politiken avser att tillföra marknaden. Om inte förlorar politiken trovärdighet.

• •

Oppositionen Oppositionen måste formulera ett trovärdigt alternativ. Försvaret av socialförsäkringarna är viktigt, men en alternativ arbetslinje måste ges ett handikappolitiskt perspektiv. Den måste beskriva hur arbetslivet ska bli tillgängligt för människor med funktionsnedsättning.

• •

Arbetsgivarna Arbetsgivarna måste arbeta för att öppna upp arbetslivet för människor med funktionsnedsättning. Nu har man fått den arbetsmarknadspolitik som efterfrågats. Utbudet av arbetskraft ska öka. Om politiken blir framgångsrik kommer människor med funktionsnedsättning klappa på dörren i aldrig tidigare upplevd omfattning.

• •

Fackföreningsrörelsen Om den arbetslinje som förespråkas av både Regering och opposition blir framgångsrik, kommer framtidens fackföreningsmedlem i stor omfattning vara en människa med funktionsnedsättning. Fackföreningsrörelsen måste bli bättre på att företräda dessa sina medlemmar. Facket måste utarbeta ett konkret förslag till omställningsförsäkring och driva denna fråga som en central avtalsfråga.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF