Onderwijswet en krimp

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Staatsrecht
Share Embed Donate


Short Description

Download Onderwijswet en krimp...

Description

Juridisch vormgeven aan openbaar onderwijs: stapstenen voor een ‘staat van het openbaar onderwijs’

PIETER HUISMAN, hoogleraar onderwijsrecht CBOO 19 mei 2017

Het ‘vergeten’ lid 8 van artikel 23 Grondwet ‘De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal’.

Waarom is dit een grondwettelijke opdracht?

Staatscourant 1847-1848

Drie vragen voor een ‘staat van het openbaar onderwijs’

1) Kwaliteit en gelijke kansen: bijzonder beter c.q slechter dan openbaar (door al dan niet natuurlijke selectie)?

2) Toegankelijkheid en garantiefunctie: een dekkend en landelijk aanbod gegarandeerd door de gemeente? 3) Democratische legitimatie: van iedereen, voor iedereen, door iedereen?

1. Segregatie: de noodklok van de inspectie

2. Garantiefunctie en toegankelijkheid

Maar ook hier….

3. Bestuur en democratie; ‘burgerschapsbestuur’

Eigenaarschap van het (openbaar) onderwijs Wat te doen met de ‘herconfiguratie’ van het bestuur en planning van onderwijs?

-

‘Regionale autoriteiten’, IKC, netwerken, samenwerkingsconstructies; post-duaal bestel?

-

Positie gemeente(raad) in het toezicht, positie GS, positie minister

-

Rol en verwachting medezeggenschap

-

Concurrentie en samenwerking in het stelsel; keuzevrijheid en sociale cohesie

In kaart brengen, doordenken, herijken… Belang van een ‘staat van het openbaar onderwijs’

Dank voor uw aandacht Prof. Mr. P.W.A. Huisman Bijz. hoogleraar onderwijsrecht Senior Adviseur Hobéon Den Haag

[email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF