Onderzoek naar de oorzaak van geheugen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Cognitieve psychologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Onderzoek naar de oorzaak van geheugen...

Description

Het jonge brein: Onderzoek naar de oorzaak van geheugenklachten na een psychose

Ruim 585.000 Nederlanders, waarvan 35.000 Limburgers, maken één of meer psychoses door. Iemand die psychotisch is verliest het contact met de werkelijkheid. Zo kunnen mensen denken dat zij een belangrijke taak hebben te vervullen, hebben ze last van achtervolgingswaanzin of horen ze stemmen. Soms duren psychoses slechts enkele dagen, maar vaak houden ze weken of maanden aan. Blijvende geheugen- en concentratieproblemen Een psychose treedt meestal voor het eerst op in de puberteit. Wanneer jonge mensen in deze cruciale fase van het leven psychisch ziek worden, legt dit een grote druk op hun verdere ontwikkeling. Jongeren maken vaak hun studie niet af, kunnen niet werken, verliezen hun vrienden en vinden het lastig om relaties aan te gaan. Dit heeft een enorme persoonlijke en maatschappelijke impact! Jongeren met een psychose hebben vaak last van blijvende geheugenen concentratieproblemen. Wanneer iemand weer wil meedoen in het ‘gewone’ leven en wil studeren of werken dan zijn dergelijke klachten zeer belemmerend. De huidige medicatie helpt niet tegen geheugen- en concentratieproblemen en het is nog niet goed bekend waardoor deze veroorzaakt worden en hoe we ze moeten behandelen.

Uit eerder onderzoek is wel gebleken dat het muscarine systeem in de hersenen een rol speelt bij concentratie, leren en geheugen. Muscarine receptoren zijn eiwitten in het brein die helpen bij de signaaloverdracht tussen verschillende cellen. Wij vermoeden dat jongeren met een psychose minder muscarine receptoren hebben en daardoor geheugenen concentratieproblemen krijgen.

Oorzaak geeft inzicht voor behandeling Met behulp van hersenonderzoek kijken we naar de relatie tussen geheugen, aandacht en concentratie en de hoeveelheid muscarine receptoren in de hersenen van jongeren die een eerste psychose hebben of hebben doorgemaakt. Tijdens het onderzoek maken we foto’s van de hersenen via SPECT- en MRI-scans. Deze hersenscans geven ons inzicht in het functioneren van het muscarine systeem en in de mate waarin de hersenen geactiveerd worden onder bepaalde omstandigheden. De resultaten kunnen inzichten geven die mogelijk tot nieuwe behandelmogelijkheden kunnen leiden.

Met een MRI-scan kunnen we de mate van doorbloeding in hersengebieden meten. Zo zien we of de hersengebieden met muscarine receptoren actief zijn tijdens het uitvoeren van een geheugentaak. Bij een SPECT-scan gebruiken we radioactief gelabelde stoffen die zich binden aan muscarine receptoren. Zo kunnen we met een speciale camera een afbeelding maken van deze stoffen in de hersenen.

15106_projectflyer_ggz_geheugen.indd 1

GGZ/20151703/Muscarine

MRI- EN SPECT-SCAN

25-03-15 14:58

MINDER GEHEUGEN­ KLACHTEN MAAKT MENSEN WEERBAARDER

Weerbaarheid sleutel tot verbetering

Dit onderzoek richt zich op: • Het zoeken naar de oorzaak van geheugenklachten bij psychose. • Het vinden van aanknopingspunten voor de behandeling van concentratieproblemen.

Het brein is zo complex dat behandeling en genezing van psychiatrische aandoeningen een grote uitdaging blijft. Maar wel een uitdaging die de vakgroep Psychiatrie van Maastricht UMC+ met vastberadenheid aangenomen heeft. We zijn ervan overtuigd dat weerbaarheid de sleutel tot verbetering is. Door in het onderzoeksprogramma daar op in te spelen, kunnen we zeer belangrijke onderzoeksresultaten tegemoet zien. Daarbij richten we ons specifiek op jonge mensen (van 12 tot circa 25 jaar). We zetten actief in op preventie en behandeling van psychiatrische aandoeningen via weerbaarheidinterventies. Zodat mensen het heft weer in eigen hand te nemen en kunnen meedoen in de maatschappij.

Waarom dit bijzondere onderzoek uw steun verdient Veel mensen komen zelf of in hun naaste omgeving in aanraking met ernstige psychiatrische aandoeningen. De impact voor individu en samenleving maakt ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden onmisbaar. Als jonge mensen na een psychose weerbaarder en zelfstandiger worden, omdat ze minder last hebben van geheugen- en concentratieproblemen, kunnen ze beter herstellen. Dit onderzoek duurt drie jaar en eind 2017 zijn de resultaten bekend. Tussentijdse resultaten zijn er vanaf midden 2016. De financieringsbehoefte van dit onderzoek is minimaal € 100.000. Dit onderzoek is noodzakelijk om de zorg en behandeling van mensen met een psychose te kunnen verbeteren.

Uw gift is zo welkom! Psychiatrische aandoeningen zijn duur om te behandelen, maar duurder om te negeren. Bij onze onderzoeksprojecten zijn verschillende teams van gedreven onderzoekers betrokken, de ontwikkeling van E-Health tools en webapplicaties is kostbaar en brein- of labonderzoek gebeurt met zeer specifieke apparatuur. Maar we weten waar we het voor doen! Onze droom is dat jongeren met psychiatrische aandoeningen ‘gewoon’ jong kunnen zijn, niet buitengesloten worden en een toekomst kunnen opbouwen. Wilt u dit onderzoek steunen? Dat kan op verschillende manieren.

PROF. DR. THÉRÈSE VAN AMELSFOORT “We kunnen een ziekte beter behandelen als we begrijpen wat de oorzaak is. Hoewel we veel meer kennis hebben gekregen, begrijpen we nog onvoldoende wat er op het niveau van de hersenen misgaat. Voor jongeren met geheugenklachten na een psychose is het essentieel dat we verder onderzoek doen. Een betere concentratie maakt mensen weerbaar en dat helpt in het herstel!”

Eenmalige gift of structureel steunen Elke gift, klein of groot, is welkom. Schenken aan een goed doel heeft bovendien fiscale voordelen. Een schenking is meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij helpen u graag hierbij!

Steun ons als bedrijf of stichting

HFL Geestelijke Gezondheidszorg Turennestraat 33 6221 AR Maastricht

Uw bedrijf of stichting kan sponsor worden van dit onderzoek. We kijken graag samen met u wat het beste past. Neem contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)43 407 73 65 of via [email protected]

T. +31 (0)43 – 407 73 65 [email protected] www.hflgeestelijkegezondheidszorg.nl

U kunt uw gift overmaken op:

IBAN nr. NL11INGB0657526835 t.n.v. HFL Geestelijke Gezondheidszorg

Rekeningnummer NL11 INGB 0657 5268 35 t.n.v. HFL Geestelijke Gezondheidszorg o.v.v. Geheugenklachten.

15106_projectflyer_ggz_geheugen.indd 2

25-03-15 14:58

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF