Onderzoeksvraag: Hoe droegen veranderingen in de

January 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Onderzoeksvraag: Hoe droegen veranderingen in de...

Description

11‐9‐2014

Tijd van burgers en stoommachines  1800‐1900

8.1 De Industriële Revolutie

Onderzoeksvraag: Hoe droegen veranderingen in de productiemethoden bij  aan het ontstaan van een industriële en verstedelijkte samenleving? Kenmerkend aspect: De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een  industriële samenleving.  Hoe werden goederen geproduceerd voor de Industriële  Revolutie: • productie in steden via ambachtslieden die verenigd waren in  een gilde (o.a. aantal gezellen en leerlingen, prijs, kwaliteit,  omvang productie en veel andere zaken werden bepaald door  het gilde). • Om deze strenge regels te omzeilen ontwikkelde zich op het  platteland ook de zogenaamde huisnijverheid. Producten  werden aan huis gemaakt. De ondernemer leverde de  grondstoffen en hulpmiddelen en nam de eindproducten af.  De inkomsten uit de huisnijverheid werden voor de boeren op  het platteland een steeds belangrijkere bron van inkomsten.

Tijd van burgers en stoommachines  1800‐1900

8.1 De Industriële Revolutie

Ontwikkelingen beginnen in Engeland in de 18e eeuw. Agrarische revolutie op het platteland: nieuwe productiemethoden zorgden voor een sterke vergroting van de opbrengsten.

Gevolgen: 1. sterke toename van de bevolking 2. minder mensen nodig voor het werk in de landbouw.

Grote groep mensen was op zoek naar  werk buiten de landbouw

&

Uitvindingen die de productie sterk doen toenemen: 1. schietspoel: sneller weven bredere stoffen werd mogelijk (oud‐nieuw) 2. Spinning Jenny: sneller spinnen werd mogelijk 3. waterframe; machines worden aangedreven op waterkracht 4. stoommachine: fabrieken niet meer afhankelijk van waterkracht en  konden zich overal vestigen (bij b.v. de steenkoolmijn of in steden).

1

2

Tijd van burgers en stoommachines  1800‐1900

Huisnijverheid verdwijnt en men gaat over naar productie in een fabriek. Er waren genoeg werklozen / goedkope arbeiders aanwezig en deze trekken zelf naar de fabrieken (werk) toe.

3

8.1 De Industriële Revolutie

Industriële Revolutie: overgang van het maken van producten met de hand naar een fabrieksmatige productie.

De agrarisch‐urbane samenleving verandert in een industriële samenleving waarin: 

1. de meeste mensen niet langer in de landbouw, maar in de industrie werken  2. mensen er voor kozen om bij het werk (de fabrieken) in de steden te gaan wonen (urbanisatie) 3. de vervoersmogelijkheden van mensen en goederen enorm werden uitgebreid, de aanleg van havens  (spoor)wegen etc. bevorderde weer een verdere groei van de industrie. 4. massaproductie ontstaat en veel goederen worden voor iedereen betaalbaar.

Link naar YouTube: De Industriële Revolutie (schoolTV) of Histoclip

Link naar YouTube: stoommachine van James Watt

1

11‐9‐2014

Tijd van burgers en stoommachines  1800‐1900

8.1 De Industriële Revolutie Bevolking in een aantal Engelse steden gedurende  de Industriële Revolutie

Groei van de Engelse  spin‐ weefproductiviteit

Groei wereldbevolking 

Tijd van de  Industriële Revolutie

Massaproductie

Ook een revolutie in het vervoer

Groei aantal treinpassagiers Engeland

Groei spoorrails (in mijlen) in Engeland en  Wales (1830‐1914)

2

11‐9‐2014

Ook een revolutie in gebruik van de techniek, een paar voorbeelden: Uitvinding: • Telefonie

• Graham Bell (1876)

• Grammofoon‐fonograaf • Thomas Edison (1878)

• filmprojector

• Gebroeders Lumiere (1895)

• Dieselmotor • Motorfiets • Benzinemotor‐auto

• Rudolf Diesel (1892) • Daimler (1885) • Benz (1885)

Ook een revolutie in gebruik van de techniek, een paar voorbeelden: Uitvinding  • Locomotief • Dynamiet

• Stephenson (1848) • Nobel (1862)

• Gloeilamp

• Thomas Edison (1879)

• Revolver

• Colt (1847)

• Fotografie  (toestel met rolletje)

• Eastman (Kodak) (1888)

• Goodyear (1839) • Rubber band • Lucht gevulde fietsband • Dunlop (1887) • Siemens (1866)

• Dynamo

Tijd van burgers en stoommachines  1800‐1900

8.1 De Industriële Revolutie

Voorbeeld vragen CSE 2014 2e

tijdvak

2014 1e tijdvak

Je zou nu één kenmerkend aspect moeten kunnen noemen!

De tweede vraag kun je nu beantwoorden.

3

11‐9‐2014

Tijd van burgers en stoommachines  1800‐1900

8.1 De Industriële Revolutie

Voorbeeld vragen CSE 2013 1e

tijdvak

2012 1e tijdvak

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF