Opleiding - Clare Zaken, management, organisatie en advies

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Music, Music History
Share Embed Donate


Short Description

Download Opleiding - Clare Zaken, management, organisatie en advies...

Description

CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens

Claartje in het kort

Claartje Schouwenaar Seringstraat 42 3551 TL Utrecht 06-28620953 [email protected] Geboortedatum 29-08-1979

groot organiserend vermogen analytisch sterk oplossingsgericht groot verantwoordelijkheidsgevoel coachende leiderschapsstijl loyaal humor

Werkervaring

2007-heden (full time)

Yo! Opera te Utrecht Het Yo! Opera Festival zet met bijzondere projecten en een tweejaarlijks internationaal jeugdoperafestival opera midden in deze tijd. De organisatie bouwt bruggen tussen opera en een jong, breed publiek.  Projectcoördinator: het aansturen en begeleiden van vier projectleiders in het uitvoeren van hun taken als projectleider.  Projectleider Educatie en Community-Art projecten in Nederland: het initiëren, opzetten en uitvoeren (van het aanvragen van subsidie tot productionele taken bij de uitvoeringen) van groot- en kleinschalige projecten op vooral VMBO scholen in Kanaleneiland en Zuilen.  Projectleider Marco Polo in Amsterdam: grootschalig Community-Art project vanuit De Nederlandse Opera, met als doel met zoveel mogelijk Amsterdammers meerdere muzikale projecten uit te voeren. Taken: inhoudelijk management, projectbegeleiding van begin tot eind, begeleiding en coaching van een groot team projectmedewerkers.

2003-2007(0,8 fte)

Stichting La Vie sur Terre te Amsterdam La Vie sur Terre is in 2001 opgericht door componist Merlijn Twaalfhoven, om projecten te realiseren die het publiek opnemen in een totaalbeleving.  Projectleider Community-Art projecten in Nederland: het opzetten en uitvoeren (van het aanvragen van subsidiënten tot productionele taken bij de uitvoeringen) van grootschalige projecten en het werven van deelnemers.  Contact leggen en onderhouden met provincies, gemeentes en theaters.  Verantwoordelijk voor de communicatie van de projecten en contact met de landelijke en lokale media.  Fondsenwerving en zakelijk beheer: verantwoordelijk voor het maken van subsidieaanvragen en het beheren en inzichtelijk maken van de financiën, het maken van contracten voor werknemers, onderzoeken en afsluiten van verzekeringen, algehele financiële administratie.  Manager van het kantoor: verantwoordelijk voor het aansturen van de werknemers en stagiaires en de dagelijkse leiding op kantoor.

2005-2006 (0,2 fte)

Stichting de Luie Vrouw te Muiden De Stichting De Luie Vrouw houdt zich in de brede zin van het woord bezig met het thema ‘sprookjes en muziek’.  Zakelijk leider: verantwoordelijk voor het maken van subsidieaanvragen en het financieel beheer.  Productieleider: het opzetten en doen uitvoeren van de familievoorstellingen.  Verantwoordelijk voor pers en public relations.

1999-2005 (’s zomers)

Orlando Festival te Kerkrade Lid van de organisatie tijdens het festival

1998-2005 (0,4 fte)

Nederlands Blazers Ensemble te Amsterdam Coördinator van de solisten bij het jaarlijkse nieuwjaarsconcert en productieassistent bij verschillende projecten.

2005 (freelance-klus)

Herman van Veen / Harlekijn Holland B.V. te Soest  Verantwoordelijk voor de coördinatie en productionele ondersteuning van een tournee bestaande uit vier voorstellingen die in zes verschillende landen uitgevoerd werden.

2002-2003 (0,5 fte)

Voluntary Services Oversees (VSO) te Utrecht  Werving en selectie nieuwe cliënten  Beheer en onderhoud van databank  Organisatie informatiebijeenkomsten  Administratieve ondersteuning

2002-2003 (0,1 fte)

Muziek producties Zalenoverleg te Utrecht Producent

2002-2003 (0,3 fte)

Student-lid van het managementteam van het Instituut ACS, onderdeel van de faculteit Sociale Wetenschappen te Utrecht

2000-2001 (0,5 fte)

Stichting Het Reizend Muziekgezelschap te Amsterdam Zakelijke en productioneel assistent

Opleiding 1999-2005

Culturele Antropologie aan de Universiteit van Utrecht Specialisaties: Organisatie Antropologie, Multiculturalisme, Milieu Antropologie Afstudeeronderzoek: straatmuzikanten en hun maatschappelijke positie en achtergrond. Doctoraal diploma behaald 2005 Opgedane vaardigheden: het doen uitvoeren van de kwalitatieve onderzoeksmethoden participerende observatie en open interviewen, inzicht in mondiale ontwikkelingsvraagstukken, toegepaste statistiek, het analyseren van milieukundige processen en het wereldse denken hierover, het analyseren van multiculturalisme in de hedendaagse samenleving en de daarbij horende processen van onder meer transnationalisme, inzicht in organisatiestructuren en de antropologische visie daarop.

2004-2005

Conservatorium van Amsterdam (opleiding zang klassiek)

1998-1999

Oriëntatiejaar Vrije Hoge School te Zeist (getuigschrift)

1997-1998

ROC: Rijn IJssel College Arnhem versneld VWO, diploma behaald 1998

1992-1997

Karel de Grote College te Nijmegen Vrije School (getuigschrift)

Overige 2006 – heden

G.O.T. Opleiding en Ontwikkelingtraining voor Persoon, Talent en Beroep

2006 – heden

Blaaskwintet KWIVR Zitting in het bestuur (secretaris)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF