Ordet atom har sitt ursprung i det grekiska ordet atomos, som

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Astronomi, Particle Physics
Share Embed Donate


Short Description

Download Ordet atom har sitt ursprung i det grekiska ordet atomos, som...

Description

Ordet atom har sitt ursprung i det grekiska ordet atomos, som betyder odelbar. Demokritos (grekisk filosof, 400 fkr) var bland dom första som hade starka funderingar om att alla ämnen var uppbyggda av små partiklar som var odelbara.

Ernest Rutherford visade genom experiment att atomen bestod mest av tomrum. Hur? Se bild nedan.

Atomen består av protoner, neutroner och elektroner. Se bild. OBS! tänk på att det är en modell!

Protonen = p+ Neutronen = n Elektronen = e-

Atomnummer anger hur många protoner det är i atomen. Det är lika många elektroner som protoner i en atom. Masstal får man genom att addera antalet protoner med antalet neutroner i kärnan

Atomer som har samma antal protoner men olika antal neutroner kallas isotoper. Se exempel väte.

Läs s.170-173 och gör frågorna på s.173

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF