Organisation Konsument- och medborgarservice 2017

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications
Share Embed Donate


Short Description

Download Organisation Konsument- och medborgarservice 2017...

Description

Organisation Konsument- och medborgarservice 2017 Direktör

Kommunikation och demokrati

Kontaktcenter

Servicevägledning

Servicevägledning

Servicevägledning & samordning medborgarkontoren

Webbstrategiska verksamheten

Service- och e-tjänstutveckling

Administrativa avdelningen

Hållbar utveckling

Romskt informations- och kunskapscenter

Konsumentrådgivning Budget- och skuldrådgivning

Överförmyndarverksamheten

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF