Overzicht van het Programma

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Staatsrecht
Share Embed Donate


Short Description

Download Overzicht van het Programma...

Description

Programmaboekje Pinksterlanddagen 2005

72 jaar Pinksterlanddagen op het terrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’

Appelscha

Inhoudsopgave Overzicht van het programma …………………………………… 3 Inhoudelijk Programma ………………………………………….. 5 Overige Programmaonderdelen ………………………………… 8 Videoprogramma Organic Chaos Network …………………….. 8 Cultureel Programma ...............................................................10 Kinderprogramma …………………………………………………10 Jongerenprogramma ……………………………………………..10

2

Overzicht van het Programma Vrijdag 13 mei

Grote Zaal

Tent

Aekinga

Kindertent

Tent (Actie)klimmen Kijk bij de tent voor tijden

Aekinga

Kindertent 10.30 – 12.00 Circusworkshops (jongleren/ballonmodelleren) Circusvlaggen maken

11.00 – 13.00 ADBUSTEN Workshops door De Wereld Is Niet Te Koop

11.00 – 14.00 Jongerenprogramma: Start doorlopende videoworkshop

13.30 – 15.00 ANARCHOHERBALISM ...en de macht van de farmaceutische industrie

14.00 – 15.30 Sea Shepherd: Verslag van medeGreenpeaceoprichter Paul Watson e.a. van zijn (hun) recente acties tegen de zeehondenslachting in Canada

14.00 – 15.30 Speurtocht in het bos met wezens

15.00 – 16.30 Acties bij Accor Hotels m.m.v. Nicole Thé (uit Parijs) 17.00 – 18.00 Anti-NAVO acties in Schinveld

16.00 – 17.30 Anarchisme in de Verenigde Staten door Kees Stad

16.00 – 18.00 Jongerenprogramma: Discussie

19.30 Filmprogramma met: - PL 2004 filmpje - Dark Kristal - The Edukators

Grote Zaal Zaterdag 10.00 – 11.00 14 mei Openingsprogramma met warm welkomstwoord en opwekkende praatjes. Presentatie: Arie Hazekamp 11.00 – 13.00 Presentatie en discussie over ‘Weg met het Empire, Laat de lente komen!’ 13.00 – 18.00 Solidariteit met mensen zonder papieren. Sprekers: Wim van Van Harte Pardon/Groningen en Harry van de Fabel van de Illegaal. Aansluitend 2 workshops

Vanaf 18.00 uur Eten bij Rampenplan met optreden van de dichters Joke Kaviaar, Scala en Dwarsligger

3

Grote Zaal 19.30 Green Anarchy Pub Quiz

21.00 – 22.00 Zibabu 22.00 –23.00 Power is Poison 23.00 – 24.00 Nuclear Kazoo

Zondag 15 mei

Tent Aekinga 20.45 uur OCNvideoprogram: Première: 'De Europese Grondwet te kijk zetten' (met inleiding) 21.30 uur OCNvideoprogram: More fun 4 animals

Grote Zaal Tent 10.00 – 11.00 u 10.00 Lezing Arie Boswandeltocht Hazekamp over Hulp aan Duitse vluchtelingen door Nederlandse anarchisten na 1933 11.15 – 12.15 Grijp de middelen! Door Kees Stad

12.30 – 16.00 Woonstrijd

16.00 – 18.00 Multiculturele samenleving

Aekinga 10.00 – 11.00 Situatie van psychiatrische patiënten in Nederland en Oost-Europa door Cliënten Centrum Limburg 11.00 – 13.00 11.00 – 12.00 Workshop Jongerenpro"Lichamelijk verzet". gramma: Vervolg videoworkshop en editten 13.00 – 15.00 12.00 – 13.30 Zelfvoorziening Boekpresentatie 'Onzichtbaar achter glas: Onderzoek naar de bijdrage van illegalen in de glastuinbouw van het Westland' door schrijfster Marijke Bijl 15.00 – 15.30 15.00- 16.00 Afkicken! Lezing Kinderprogramma door Jaap Krater Theater Rebella over moderne de Woeste verslavingen (bij mooi weer buiten!) 16.00 – Bushcraft

Kindertent 19.30 – 20.00 Verhaal door Ome Krelis

Kindertent 11.00 – 12.00 Levend circusbordspel

13.00 – 17.00 Jongerenprogramma: Spandoeken maken, actietheater, teksten schrijven

16.30 – 17.30 De Vrije Bond

4

Grote Zaal Vanaf 18.00 uur Eten bij Rampenplan met optreden van singer/songwriter Werner v.d. Vrede Grote Zaal 19.00 – 21.00 Bonte Avond Presentatie: Ka Met:Vertoning video-opnamen workshop 21.00 Mistake 22:00 Aisha Aansluitend: disco met Dj Riotgirl (van revolutieherrie tot dansklassiekers)

Grote Zaal Maandag 11.00 16 mei Evaluatie van PL 2005

Tent

Aekinga

Kindertent

Tent 20.45 uur OCNvideoprogram: Stroom: basisrecht of handelsWaar?

Aekinga

Kindertent

Aekinga

Kindertent

21.30 uur OCNvideoprogram: Een stralende toekomst

Tent

Het is de bedoeling dat we ons aan het tijdschema houden, zodat niemand ergens komt en het is al begonnen, of het gaat niet door!

Inhoudelijk Programma Zaterdagochtend Grote Zaal 10.00 - 11.00 uur Openingsprogramma Pinksterlanddagen De Pinksterlanddagen 2004 starten met een openingsprogramma waaraan diverse mensen hun medewerking verlenen. Korte presentaties van en voorbeschouwing. 11.00 - 13.00 uur ‘Weg met het Empire, Laat de lente komen!’ Presentatie en discussie over het boek ‘Weg met het Empire, Laat de lente komen!’ Tent 11.00 – 13.00 uur Adbusten Workshops door De Wereld Is Niet Te Koop rond Adbusten (het ‘breken van reclame’). Als antireclame voor en als creatieve actievorm tégen de voortwoekerende vercommercialisering van onze (belevings)wereld heeft adbusting veel potentie, ook in Nederland. Deze workshops hopen een impuls daaraan te geven.

5

Aekinga 11.00 – 14.00 uur Jongerenprogramma Start doorlopende videoworkshop Zaterdagmiddag Grote Zaal 13.00 –18.00 uur Solidariteit met mensen zonder papieren Programma rond het huidige vluchtelingen- en deportatiebeleid. Sprekers: Wim van Van Harte Pardon/Groningen en Harry van de Fabel van de Illegaal. Aansluitend 2 workshops: een over hoe de uitzetbajessen te bestrijden en een door steuncomité Vrouwen Zonder Verblijfvergunning die al jaren mensen zonder papieren in praktische zin ondersteunen. Tent 13.30 – 15.00 uur Anarcho-herbalisme Twee workshops rond gezondheid, de farmaceutische industrie en natuurlijke geneeswijzen. 15.00 – 16.30 uur Acties bij Accor Hotels Verslag van de Franse acties voor het schoonmaakpersoneel bij de Accor Hotels en bespreking van de mogelijkheid van solidariteitsacties m.m.v. Nicole Thé (uit Parijs) 17.00 – 18.00 uur Anti-NAVO acties in Schinveld Bespreking van acties in het Limburgse Schinveld waar een bos moet sneuvelen voor een NAVO-vliegveld. Aekinga 14.00 –15.30 uur Sea Shepherd Verslag van Paul Watson e.a. van zijn (hun) recente acties tegen de zeehondenslachting in Canada. Watson is de oprichter van Greenpeace, maar verliet deze groep uit onvrede met de koers van de organisatie en richtte 25 jaar geleden Sea Shepherd op. 16.00 – 17.30 uur Anarchisme in de Verenigde Staten Kees Stad verzorgt een programma over het opbloeiende anarchisme in de VS. Met 2 films: het korte Anarchy in LA en de langere documentaire over de tot 22 jaar veroordeelde 'ecowarrior' Jeffrey 'Free' Luers. Zondagochtend Grote Zaal 10.00 – 11.00 uur Hulp aan Duitse vluchtelingen door Nederlandse anarchisten na 1933 Lezing door Arie Hazekamp over het illegale werk voor de Tweede Wereldoorlog. 11.15 – 12.15 uur Grijp de middelen! Een overzicht van de nieuwste actiemiddelen uit het afgelopen jaar door Kees Stad. Tent 10.00 uur Boswandeltocht Vertrek boswandeltocht. 11.00 – 13.00 uur Workshop "Lichamelijk verzet" Deze workshop gaat over de verbanden tussen gender (de maatschappelijke gevolgen die verbonden worden aan iemands biologische geslacht) en de lichamelijke uitoefening van macht, d.w.z. fysieke dwang eventueel met dreiging of gebruik van fysiek geweld. Eerst praten dan bewegen.

6

Aekinga 10.00 – 11.00 uur Psychiatrische patiënten in Nederland en Oost-Europa De rechten van GGZ-cliënten staan onder zware druk. Allerwegen bestaat de opvatting, dat het goed is om met behulp van dwang mensen medicatie toe te dienen. Ook op andere niveaus verliezen GGZ-cliënten hun rechten. WAO-uitkeringen zijn al afgeschaft, maar ook de toelating tot werk wordt door stigmatisering, vooroordelen en uitsluiting steeds moeilijker. Trouwens zelfs het recht op een effectieve behandeling is afgeschaft, doordat het aantal sessies psychotherapie is teruggebracht naar 50. In Oost en Centraal Europa is de situatie, wat betreft de GGZ nog veel slechter. In landen als Polen, Hongarije, Roemenië, etc is de situatie dramatisch. Maar een oorlogsgebied als Bosnië slaat alles. En toch zijn overal in deze landen (ex)GGZ-cliënten onder de moeilijkste omstandigheden actief. 11.00 – 12.00 uur Jongerenprogramma Vervolg videoworkshop en editten Zondagmiddag Grote Zaal 12.30 – 16.00 uur Woonstrijd Totaalprogramma rond de huidige woningnood, de crisis in de sociale woningbouw, het huurbeleid en de betekenis van kraken anno 2005. 16.00 – 18.00 uur Multiculturele samenleving Debat rond de stand van zaken in onze multiculturele samenleving en de rol die anarchisten daarin kunnen vervullen. Tent 13.00 – 15.00 uur Zelfvoorziening Workshop over de politieke als de praktische kant van zelfvoorziening. 15.00 – 15.30 uur Afkicken! Lezing door Jaap Krater over moderne verslavingen en geneugten des levens. 16.00 uur Bushcraft

Workshop op beginnerniveau over hoe je basale dingen in de natuur kan realiseren: vuur, water, onderdak, eten... 16.30 – 17.30 uur De Vrije Bond Presentatie van deze basisorganisatie voor syndicalisme en zelfbeheer. Aekinga 12.00 – 13.30 uur Boekpresentatie 'Onzichtbaar achter glas: Onderzoek naar de bijdrage van illegalen in de glastuinbouw van het Westland' Dertig jaar al vormen illegalen een vast onderdeel van de werkkrachten in de glastuinbouw van het Westland. Maar ook elders in Europa en onder meer in de VS wordt in de intensieve tuinbouw met illegalen gewerkt. Marijke Bijl van OKIA (OndersteuningsKomitee Illegale Arbeiders) en Ahmed Benseddik (van Stek) zochten naar achtergronden en spraken o.a. met ruim 100 arbeidsmigranten die zonder papieren in het Westland gewerkt hebben. Het verhaal van de illegaal in het Westland is geen geïsoleerd verhaal. Het is verweven met dat van de consument die ‘s winters peultjes wil en avocado’s, maar niet te duur; van de supermarkten die wereldwijd tuinbouwregio’s tegen elkaar uit kunnen spelen om het beste en goedkoopste product, en met dat van een overheidsbeleid dat een deel van de werkers steeds rechtelozer maakt. Schrijfster Marijke Bijl vertelt over de illegalen in de intensieve tuinbouw.

7

Maandagochtend Grote Zaal 11.00 uur Evaluatie Evaluatie van de PL 2005, samenstelling PL-voorbereidingsgroep 2006

Overige Programmaonderdelen Zondagmiddag: Tentoonstelling ‘Show Your Hope’ Rondreizende expositie waarin meer dan 80 lokale, nationale en internationale schilders participeren en een paneel van 35 x 25 centimeter hebben gedoneerd. De expositie wordt begeleid door een verhalenverteller zodat deze expositie ook een interactieve gebeurtenis wordt.

Videoprogramma Organic Chaos Network Net zoals voorgaande jaren is het videoprogramma van de activisten van Organic Chaos Network weer een verademing op de vroege avond… Dit jaar een kleiner programma, alleen in de avond, om gedurende het dagprogramma niet in de weg te zitten van andere interessante onderdelen. Desalniettemin bieden we je 4 brandnieuwe films om je te informeren, motiveren en activeren! Zaterdag 14 mei 20.45 uur Première: 'De Europese Grondwet te kijk zetten' Een sprekerster zal de film inleiden. Een film die kritische vragen stelt bij deze grondwet. Aan het woord komt onder andere Daniël de Jongh van het Comité Grondwet NEE. Zij gaat in op hoe anders het karakter van deze Europese Grondwet is in vergelijking met bijvoorbeeld de Nederlandse Grondwet. In artikel 3 van de Grondwet staat, dat de economie van Europa gebaseerd moet zijn op vrije, onvervalste concurrentie. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het landbouwbeleid. Hierdoor is het meer een politiek programma dan een grondwet. Guus Geurts, landbouwdeskundige, praat samen met Gerrit Roos, voorzitter van het platform ABC, 'Aarde, Boer, Consument' op zijn boerderij over de gevolgen van deze grondwet voor boeren hier en in het zuiden. Wendela de Vries van de Campagne tegen Wapenhandel legt op de wapenbeurs uit wat voor impact de Europese Grondwet heeft op het defensiebeleid. De 7 minuten durende film is vanaf 13 mei gratis op DVD verkrijgbaar, te bestellen per email [email protected] of per telefoon 055-3780003. 21.30 uur More fun 4 animals Een inleiding en daarna 8 korte films! De multimediale doe-het-zelf gids 'More fun for animals'. Een handvat van tekst, beeld en geluid voor actieve tijden. We schrijven voorjaar 2004. Iemand vindt in een winkeltje een aantal afgeprijsde schildersdoeken. Ze beslist deze cadeau te doen aan een goede vriendin die graag tekent. Dit moment blijkt het begin van een compleet en veelzijdig project... Opgezadeld met al die schildersdoeken, met een bult enthousiasme en vol verontwaardiging over het leed wat dieren wordt aangedaan slaat deze persoon aan het schilderen. Alle schilderijen krijgen het thema dierenrechten. Dit onderwerp blijkt helaas enorm veelzijdig te zijn en het ene na het andere schilderij wordt gemaakt. In de wandelgangen ontstaan allerlei ideeen omtrent de schilderijen. 'Je zou er een boekje van kunnen maken!', is er een. Met dit idee komen een aantal groepen en mensen van diverse pluimage samen. Het betreft kunstenaars van kunstenaarscollectief Extrapool, videoactivisten van Organic Chaos Network, tekenaars en diverse andere activisten. Een multimediale doe-het-zelf gids, is wat er uit dit samenwerkingsverband komt. We hopen je met deze gids te motiveren, informeren en activeren.

8

Net als bij het ontstaan van dit project gaat het om de DIY-gedachte, doe-het-zelf. Het is echt ontzettend simpel en bovenal leuk om vanuit het niets een complete actie op te zetten en uit te voeren. Of het nu gaat om dierenrechten, antifascisme, kraken of een ander onderwerp. Alles komt neer op een persoon, jij, die over gaat tot handelen. Daarom is deze gids niet bedoeld als verfraaiing van een boekenkast. Het is de bedoeling dat je het boek uit elkaar haalt en gebruikt om in axie te komen. De boutjes komen bij je fiets nog wel een keer van pas. De schilderijen en de tekst kan je uitknippen en op strategische plaatsen ophangen en de achterkant van het boek is een mal die je uit kan snijden. In de gids vindt je negen thema's; jacht, bont, circus, vivisectie, bio-industrie, dierenwinkels, dierentuinen, transport en aquaria. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp bekijk dan de internetlinks die in de tekst genoemd staan. Daarnaast staat in de tekst wat jij kan doen om dingen te veranderen. Bij ieder thema is een concreet en leuk actie-idee vermeld met vrolijke tekeningen erbij. De multi van de media zit onder meer in de bijgeleverde plug and play cd-rom. Acht diverse film/videomakers hebben een kort filmpje gemaakt. In die soms wervende, soms grappige, dan weer dramatische video's geven ze hun kijk op een thema. Dit werk loopt uiteen van een actieclipje tot animatiefilm of een korte documentaire. Verder vind je op de cd-rom materiaal om aan de slag te gaan met het actie-idee, zoals bijvoorbeeld, foto's, flyers, voorbeeldbrieven, etc. Op de cd-rom is de gehele tekst van de gids in het engels te lezen. Doe je voordeel met deze vertoning op de PL. Dan komen we je in de toekomst vast tegen op straat. Zien, lezen, Doen! Simpel doch doeltreffend... Have Fun Anarchizing Society! Get Involved! Zondag 15 mei 20.45 uur Stroom: basisrecht of handelswaar Een film gemaakt door Trojantv en WISE over de liberalisering van de energiemarkt en de gevolgen daarvan. Die liberalisering is niet land gebonden en wordt toegejuicht door organisaties als de Wereldbank. Een kritische kijk op het geheel is nodig. 21.30 uur Een stralende toekomst De laatste tijd is de discussie over kernenergie in NL weer wat opgelaaid. Het leek het ons een goed idee jullie attent te maken op een recente video documentaire over de kernenergie keten in Frankrijk. Behalve dat deze vergelijkbaar is met die van Nederland, betrekken wij ook atoomstroom uit Frankrijk. De video begint bij de uraniummijnbouw in Niger en belicht de negatieve kanten daarvan, vervolgens komt het erts aan in Frankrijk om opgewerkt te worden om via het gebruik in de centrales uiteindelijk een ernstig afval probleem te worden. De docu gaat niet alleen in op mogelijke ongevallen met kerncentrales of transporten, ze gaat b.v. ook in op de reden waarom veel uitzendkrachten in deze industrie werken en de sterke link die bestaat met de kernwapenindustrie. De fabeltjes rond de 'nieuwe' European Pressurised Reactor EPR (een co-project van Duitsland en Frankrijk waar binnenkort de bouw van zal starten) worden onderuit gehaald. En natuurlijk wordt ingegaan op het klimaatargument wat gewoon niet klopt. Daarnaast worden verschillende werkelijk duurzame alternatieven beschreven. De video is in het Frans en met Engelse of Nederlandse ondertitels.

Cultureel Programma Vrijdagavond Grote Zaal 19.30 uur Filmprogramma Met het PL 2004-filmpje van de Haagse meiden, Dark Kristal en The Edukators.

9

Zaterdagavond Grote Zaal 19.30 uur Green Anarchy Pub Quiz Quizmaster Jaap Krater stelt moeilijk, anekdotische en komische vragen rond historische, politieke en literaire eruditie 21.00 – 22.00 uur Zibabu Fragmentarische kraakpandenpunkskareggearock 22.00 –23.00uur Power is Poison Punk uit de Haagse regio 23.00 – 24.00 uur Nuclear Kazoo Celtic folkrock, waarbij de vijf bandleden gebruik maken van een scala aan instrumenten. Zondagavond Grote Zaal 19.00 – 21.00 uur Bonte Avond/Open Podium Voor iedereen die iets op het podium kwijt wil in samenwerking met de organisatie van het kinderprogram. Met o.m. de vertoning van de video-opnamen uit de jongerenworkshop. Presentatie: Ka 21.00 – 22.00uur Mistake Van oorsprong Haarlemse punkband waarvan de leden thans in Utrecht woonachtig zijn. Chaospunk met politieke teksten, maar wel professioneel: “Je krijgt veel meer voor je kiezen dan je zou verwachten.” 22.00 – Aisha Optreden van Afrikaans-Amerikaanse zangeres en pianiste Aisha die uit de VS is verbannen met haar partner Bankole. (Zie: www.geocities.com/realsoul_music en www.geocities.com/exiledone2002) ? uur – Disco DJ Riotgirl draait revolutieherrie en dansklassiekers

Kinderprogramma Dit programma vindt plaats in en om de kindertent!! Het thema dit jaar is: De wereld is een circus! Dit jaar wordt het kinderprogramma wederom verzorgd door Kinderpret uit Amsterdam (OCCII/ Binnenpret). Email: [email protected]

Jongerenprogramma Voor de groeiende groep jongeren in de middelbare schoolleeftijd wordt voor het eerst geprobeerd een eigen programma rond te krijgen. Die zijn immers veel te oud voor het kinderprogramma en veel te cool voor het gezeur van ouwe lullen (m/v). Er staat een discussieronde op het program. Afhankelijk van de behoefte zijn er diverse thema’s die aan bod kunnen komen: milieu (het is jullie toekomst), hoe zie je anarchisme, pesten (en in het verlengde daarvan racisme en de behoefte aan vijanden). Daarnaast is er de mogelijkheid dingen te doen: workshops video maken, spandoeken en flyerteksten maken, actietheater.

10

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF