Parasja B*Shalach HLwB Toen hij weg zond. Exodus 13,17

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Parasja B*Shalach HLwB Toen hij weg zond. Exodus 13,17...

Description

Parasja B’Shalach

Toen hij weg zond. Exodus 13,17 - 17,16 Haftara: Richteren 4,4 – 5,31 Barak & Debora

B’rit Chadashah(N.T.): Openb.15,2-4

Ex.13,17:

Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei: “Anders zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het terug naar Egypte”.

En zie jullie

redding

Yeshua

van God

Exodus 14:19-22 19 Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. 20 Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht.

21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. 22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.

Openbaring 15:2-5

2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: “Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtig God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen !

4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden “.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF