Partnerpakketten 2017

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Partnerpakketten 2017...

Description

Partnerpakketten 2017

Inhoudsopgave Voorwoord3 Utrecht Marketing 4 Partnerpakketten 2017 5 Verschillende partnerships  6 Promotie7 Pakket A - Cultuur 8 Pakket B - Vrije Tijd 9 Pakket C - Groepen 10 Pakket D - Travel Trade 11 Pakket E - Zakelijke markt 12 Extra / losse promotie inkoop 13

2

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017 Versie dec. 2016

VOORWOORD Utrecht maakt de laatste jaren een grote sprong in omvang en kwaliteit. Utrecht wordt lokaal, regionaal, nationaal en internationaal herkend én erkend als een stad en regio waar het prettig wonen, werken, studeren en recreëren is. Utrecht inspireert, verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en biedt mensen en organisaties kansen om te groeien. Bij die internationale aandacht past ook een marketingstrategie met een internationale oriëntatie. Verschillende publieke en private partners werken samen om ideeën en initiatieven te ontwikkelen die het merk ‘Utrecht’ versterken en die tegemoetkomen aan de behoeften van doelgroepen in de stad. Zowel bewoners als bezoekers, en zowel bedrijven als talent. Samen bouwen deze partners aan een helder en krachtig merk en de positionering daarvan. De nieuwe organisatie Utrecht Marketing is in deze coalitie de versterkende en verbindende schakel. Ze vertelt het verhaal van de stad (en de regio eromheen) en zet Utrecht in de etalage. Utrecht Marketing De organisaties Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht (bezoekers- en bewonersmarketing) waren al langer bezig hun rollen en taken samen te voegen in één organisatie. In een ‘Call to Action’ van de gemeente Utrecht is opgeroepen méér partners 3

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

te betrekken bij de marketing van de stad. Vanuit die gedachte wordt per 1 januari 2017 de organisatie Utrecht Marketing opgericht1. De organisaties Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht gaan op in deze nieuwe organisatie. Naast het voortzetten van bezoekersmarketing en promotie van het Utrechtse cultuuraanbod, krijgt Utrecht Marketing een bredere rol. Behalve marketing gericht op bewoners en bezoekers, richt de organisatie zich ook op de doelgroepen bedrijven en talent. Samenwerking met Partners De schaal en mentaliteit van Utrecht maken dat samenwerking in het DNA van de stad zit. Utrecht Marketing ambieert samenwerking met elke partij die het economisch, maatschappelijk en cultureel klimaat van de stad wil versterken. Net als bij Cultuurpromotie Utrecht en Toerisme Utrecht wordt gewerkt met een partnermodel. Als partner draag je allereerst bij aan de marketing van de stad Utrecht. Daarnaast heeft iedere partner de mogelijkheid gebruik te maken van communicatiemiddelen. Dit nieuwe partnermodel2 bestaat uit twee onderdelen: strategische partnerships en pakketten voor specifieke doelgroepen. De pakketten zijn gericht op vijf branches met daarbij horende doelgroepen:

cultuur (bewoners en bezoekers), vrije tijd (bezoekers en bewoners), Utrecht voor groepen (organisatoren groepsuitjes), Travel Trade (touroperators en busbedrijven) en Zakelijk (organisatoren congressen en zakelijke bijeenkomsten). Partners kunnen deze pakketten voor een vast bedrag per jaar afnemen als zij gebruik willen maken van de dienstverlening en marketingmiddelen van Utrecht Marketing, en daarmee bij willen dragen aan de marketing van de stad Utrecht In dit document staan de partnerpakketten van Utrecht Marketing beschreven. We adviseren je graag over het best passende pakket voor jouw organisatie en doelstellingen.  ver de oprichting van Utrecht Marketing O is het ‘Ambitiedocument Utrecht Marketing’ geschreven. 2 Bij Cultuurpromotie Utrecht was dit het contributiemodel. 1

inhoud

UTRECHT MARKETING AMBITIE en STRATEGIE Utrecht Marketing positioneert en profileert Utrecht voor (potentiële) bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten, om zo het imago en de concurrentiepositie van Utrecht te versterken, met alle positieve maatschappelijke en economische gevolgen van dien. (Denk aan onder meer de positieve effecten op werkgelegenheid dankzij de groei van het aantal zakelijke, toeristische en culturele bezoekers.) Utrecht Marketing is de verbindende schakel tussen stedelijke partijen en speelt een coördinerende rol om drie ambities te versterken: 1. De economische groei en het creëren van een aantrekkelijk vestigings­ klimaat. 2. Versterken van de inhoudelijke waarden en het ecosysteem van de stad (historie, kunst, cultuur, erfgoed, sport, talent) en Utrecht positioneren naar de onderscheiden doelgroepen op het strategische thema ‘gezond stedelijk wonen en leven’ (Healthy Urban Living). 3. Uitdragen van het profiel en karakter van de stad (schaalgrootte, merkwaarden, de netwerksamenleving). DoelgroepEN Samen met partners wil Utrecht Marketing het maatschappelijk en economisch klimaat van de stad versterken. Zodat: • bewoners trots zijn op hun stad, en dat uitdragen; 4

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

• bezoekers de kracht en authenticiteit van de stad beleven; • bedrijven en organisaties zich hier vestigen en wortelen; • Utrecht een magneet is voor talent (werknemers en studenten) en de stad zo een talentvijver wordt voor Nederland en Europa; Elke doelgroep vergt een andere benadering, waarbij het bereik en de middelen per doelgroep ook anders zijn. Maatwerk dus, in plaats van ‘one size fits all’. De diensten en middelen in de partnerpakketten richten zich met name op de doelgroepen bewoners en (zakelijke) bezoekers. Bewoners De belangrijkste ambassadeurs van de stad zijn de bewoners van Utrecht. Zowel de Nederlandse als de internationale inwoners, lokaal en regionaal. Door trots uit te stralen ‘verkopen’ zij bewust en onbewust de stad. Het informeren van bewoners over het (culturele) voorzieningenaanbod en de diversiteit daarvan draagt bij aan de bewustwording van Utrecht als aantrekkelijke stad met een goed vestigings- en woonklimaat. (Zakelijke) Bezoekers Mensen kunnen allerlei redenen hebben om Utrecht te bezoeken. Er zijn lokale en regionale bezoekers die komen voor winkels, culturele voorzieningen (musea, evenementen en podia)

en sportvoorzieningen, sportwedstrijden of -evenementen. Daarnaast zijn er ook de bezoekers uit het hele land (dag- en verblijfsrecreatie, congres- en beursbezoek) en de internationale gasten (toeristisch verblijfsbezoek en zakelijk (congres) bezoek). Bij de doelgroep bezoekers zijn de mensen die in Utrecht werken nog een apart te onderscheiden doelgroep. BELANG VAN samenwerking Utrecht Marketing draagt bij aan een sterke vrijetijdseconomie (toerisme & cultuur) door partijen en initiatieven samen te brengen, actief te zijn op het gebied van promotie en kennis te verzamelen over bezoekers. Voor alle organisaties die actief zijn in de vrijetijdseconomie heeft Utrecht Marketing partnerpakketten ontwikkeld. Met bijdragen uit de culturele sector en het bedrijfsleven kan Utrecht Marketing zich structureel blijven inzetten om marketing en promotie op te pakken. Utrecht nationaal en internationaal stevig op de kaart zetten als slimme, creatieve, talentvolle en gezonde stad. Dat is het uiteindelijke doel van Utrecht Marketing. Dat bereiken we door de verhalen te vertellen van trotse en betrokken bewoners. Van innovatieve en creatieve ondernemers. En van ambitieuze en vindingrijke talenten. Ambitiedocument Utrecht Marketing inhoud

Partnerpakketten 2017 Hoe werkt het? Naast dat je als partner bijdraagt aan de marketing van de stad Utrecht heeft iedere partner de mogelijkheid om gebruik te maken van aantrekkelijke promotieactiviteiten. Er zijn drie soorten partnerships: Basis, Plus of Strategisch. De keuze hierin bepaalt van welke communicatiemiddelen gebruik gemaakt kan worden om activiteiten te promoten. Naast de intensiteit wordt er ook een keuze gemaakt in branche: cultureel, toeristisch of zakelijk. Dit om met de juiste middelen de doelgroep zo effectief mogelijk te benaderen.

5

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

Wat verandert er voor u? Tot 2016 konden organisaties in de stad en regio partner worden bij Toerisme Utrecht en contribuant bij Cultuurpromotie Utrecht. Een aantal organisaties was aangesloten bij zowel Toerisme Utrecht als bij Cultuurpromotie Utrecht. Het voordeel van het samengaan in Utrecht Marketing, is dat partners voortaan één aanspreekpunt hebben en gemakkelijk gebruik kunnen maken van de middelen voor meerdere doelgroepen. Voor de contribuanten van Cultuurpromotie Utrecht was het bedrag dat betaald werd voor het gebruik van diensten en communicatiemiddelen afhankelijk van de inkomsten van de organisatie. Dat contributiemodel verandert naar een partnermodel waarin

een partner kiest voor een doelgroep/ markt, en vervolgens kiest van welke diensten en communicatiemiddelen hij gebruik wil maken, en afhankelijk daarvan een bedrag betaalt. De partners van Toerisme Utrecht waren al gewend aan dit model. Er is naar gestreefd de diensten en communicatiemiddelen zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de oude modellen en financiële bijdragen. Het team van Utrecht Marketing adviseert graag over welk partnerpakket het beste bij jouw doelgroep en doelstellingen past. Wanneer meerdere partnerpakketten worden afgenomen, kan er een voorstel op maat gemaakt worden (daarover kunnen de accountmanagers je informeren).

pakket a

pakket b

pakket c

pakket d

pakket e

Cultuur

Vrije Tijd

Groepen

Travel Trade

Zakelijke markt

Doelgroep bewoner en bezoeker

Doelgroep bezoekers en bewoners

Doelgroep organisatoren groepsuitjes

Doelgroep touroperators en busbedrijven

Doelgroep organisatoren congressen

Afnemers culturele instellingen

Afnemers gehele vrijetijdssector

Afnemers aanbieders groepsuitjes

Afnemers musea, hotels, attracties

Afnemers congres- en vergaderlocaties

Basispakket € 600 Pluspakket € 1.600

Basispakket € 400 Pluspakket € 600

Pakketprijs € 400

Basispakket € 400 Pluspakket € 950

Basispakket € 400 Pluspakket € 950

inhoud

Verschillende partnerships 1 Basispartner Als basispartner kun je aanhaken op het promotieplatform van Utrecht. Afhankelijk van de branche waarin je opereert, worden de exacte communicatiemiddelen gekozen die passen bij jouw doelgroep. Standaard in dit pakket: • Online bedrijfspresentatie bezoek-utrecht.nl; • Plaatsing activiteit in de online agenda horend bij het pakket; • Inzage in culturele- en toeristische onderzoeken; • Uitnodiging Utrecht Marketing vrijetijdsconferentie; • Aantrekkelijke op maat gemaakte voorstellen voor extra advertentie-inkoop. 2 Pluspartner Als pluspartner krijg je toegang tot extra promotiemogelijkheden om je organisatie en activiteiten onder de aandacht te brengen. Naast de opties uit het basispakket, biedt dit pakket de volgende mogelijkheden: • Uitgebreid bedrijfsprofiel, incl. verwijzingen (kaartverkoop, social media etc.); • Inzage online statistieken (partner log-in); • Extra promotie via nieuwsbrieven • Mogelijkheid tot deelname (inter-)nationale beurzen; 6

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

• Mogelijkheid opname in (inter-) nationale persactiviteiten; • Toegang tot premium communicatiemiddelen. 3 Strategisch partner Het partnermodel van Utrecht Marketing bestaat uit twee onderdelen: pakketten voor specifieke doelgroepen (zoals beschreven in dit document) en een strategisch partnership. Het strategisch partnership is bedoeld voor organisaties die een financiële bijdrage (in cash of in kind) willen leveren aan de citymarketing van Utrecht, om de concurrentiepositie van Utrecht te versterken. De nieuwe directeur van Utrecht Marketing zal vanaf 2017 de strategische partnerships samen met elke strategische partner op maat vormgeven.

inhoud

Promotie 1

Kies je doelgroep of branche Cultuur Vrije Tijd Groepen Travel Trade Zakelijke markt

2

Bepaal de promotie-intensiteit Basis Plus

3

Wij koppelen je wensen aan de juiste communicatiemiddelen

4

Koop indien gewenst extra advertenties in

Voorbeeld 1 Bedrijf X, selecteert de branche ‘cultuur’ en zou graag communicatiemiddelen uit het basispakket willen inzetten om zijn/haar activiteiten te promoten. Daarmee koppelen wij bedrijf X automatisch aan de middelen die specifiek voor dit bedrijf interessant zijn, dus: Online promotie • Bedrijfspresentatie via bezoek-utrecht.nl; • Plaatsing van evenementen in de culturele agenda op uitagendautrecht.nl; • Homepagepromotie op uitagendautrecht.nl; Offline promotie • Beschikking over gratis informatiemateriaal. Daarnaast mag bedrijf X gebruik maken van de algemene diensten en kennis van Utrecht Marketing en hebben zij de mogelijkheid om aan te haken op campagnes.

Voorbeeld 2 Bedrijf Y, selecteert de branche ‘zakelijk’ en zou graag communicatiekanalen uit het pluspakket willen inzetten om zijn/haar activiteiten te promoten. Daarmee heeft bedrijf Y toegang tot de middelen die specifiek voor dit bedrijf interessant zijn, dus: Online promotie • Bedrijfspresentatie via utrechtconventionbureau.com; • Presentatie item via UCB nieuwsbrief; • Mogelijkheid tot promotie via twitter.com/UtrechtCongres Offline promotie • Mogelijkheid tot deelname (inter)nationale beurzen • Additionele leadgeneratie (of aanbeveling) en site-inspectie bemiddeling Daarnaast mag bedrijf Y gebruik maken van de algemene diensten en kennis van Utrecht Marketing en hebben zij de mogelijkheid om aan te haken op campagnes.

NB.: aan de hand van je branche worden er door Utrecht Marketing relevante communicatiemiddelen geselecteerd. Zo zal een culturele partner graag zichtbaar willen zijn op uitagendautrecht.nl, een UCB partner op utrechtconventionbureau.nl, etc. 7

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

inhoud

PAKKET A cultuur Doelgroep bewoner en bezoeker Afnemers culturele instellingen Als Cultuurpartner haak je aan op de algemene marketing van Utrecht en krijg je de mogelijkheid om activiteiten duidelijk te presenteren via diverse communicatiekanalen die afgestemd zijn op de culturele sector. Hiermee kunt je jouw evenement goed presenteren aan bewoners en bezoekers.

Basis

€ 600

Algemeen • Bijdrage aan de marketing van Utrecht • Toegang tot Utrechts Netwerk • Toegang tot de online beeldbank van Utrecht Marketing

8

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

Basis & extra’s = plus

Algemeen • Rapportages middelengebruik

Online promotie • Bedrijfspresentatie bezoek-utrecht.nl • Plaatsing van evenement in de culturele agenda • Homepagepromotie Uitagendautrecht.nl • Tip in Uitmail, Kidsmail en/of Festivalmail

Online promotie • Advertorial op uitagendautrecht.nl, 1x • Tip/winactie Trajectum website

Offline promotie • Presentatie folder in de VVV • Beschikking over gratis informatiemateriaal/promotiemateriaal • Winactie Uitloper

Persondersteuning • Persbericht doorzendservice naar regionaal netwerk • Persbericht doorzendservice naar nationaal netwerk • Ondersteuning bij persontvangsten

Kennis & netwerk • Toegang tot de kennisbank • Uitnodiging cultuurmarketing­ bijeenkomst • Cultuurborrel meer info of nu Partner worden? Kim van Lierde Accountmanager Cultuur T 030 232 30 73 [email protected]

€ 1.600

plus

Beursdeelname • Optie tot (betaald) aanhaken beursdeelnames

Offline promotie • Tip/winactie DUIC krant • Tip/winactie Trajectum Magazine • Kidsmarketing (Kidsflyer en poster)

Narrowcasting Tip/item op de narrowcasting­ schermen op de volgende locaties: HKU, UCK, Hoog Catharijne, Stadskantoor, VVV, Universiteit Utrecht, Hotel Mitland.

Alle middelen zijn toegankelijk op basis van beschikbaarheid. inhoud

PAKKET B Vrije Tijd Doelgroep bewoner en bezoeker Afnemers gehele vrijetijdssector Als partner ‘Vrije Tijd’ haak je aan op de algemene bezoekers­marketing van Utrecht en krijg je de mogelijkheid om activiteiten duidelijk te presenteren via diverse communicatiemiddelen van Utrecht Marketing. Hiermee kunt je jouw organisatie goed presenteren aan (potentiële) bezoekers.

Basis

€ 400

Algemeen • Bijdrage aan de marketing van de stad Utrecht • Toegang tot Utrechts Netwerk • Toegang tot de online beeldbank van Utrecht Online promotie • Bedrijfspresentatie bezoek-utrecht.nl • Plaatsing van evenement in de agenda van bezoek-utrecht.nl Evt uitagendautrecht.nl indien het event cultureel is. • Social Media promotie bezoek-utrecht.nl Offline promotie • Beschikking over gratis informatiemateriaal • Presentatie folder in de VVV Campagnes • Bezoekerscampagne Winter Utrecht

meer info of nu Partner worden? Frank Berg Accountmanager Vrije Tijd T 030 236 00 43 [email protected]

9

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

Persondersteuning • Persbericht doorzendservice naar regionaal netwerk

€ 600

plus Basis & extra’s = plus

Algemeen • Rapportages middelengebruik Online promotie • Bedrijfspresentatie • Homepagepromotie • Extra social Media promotie bezoek-utrecht.nl • Item in de nieuwsbrief Persondersteuning • Persbericht doorzendservice naar nationaal netwerk • Ondersteuning bij persontvangsten Kennis & netwerk • Uitnodiging themabijeenkomsten • Branche- netwerkborrel Beursdeelname • Optie tot (betaald) aanhaken beursdeelnames

Kennis & netwerk • Toegang tot de kennisbank

inhoud

PAKKET C Utrecht voor Groepen

Doelgroep organisatoren groepsuitjes Afnemers aanbieders groepsuitjes Utrecht voor Groepen is hét marketinginstrument voor restaurants, attracties en musea om groepsactiviteiten onder de aandacht te brengen bij samenstellers van groepsuitjes. Middels actieve verkoopbemiddeling en diverse promotiekanalen faciliteert Utrecht voor Groepen circa 1.000 partijen per jaar met de leukste arrangementen.

€ 400 Algemeen • Bijdrage aan de marketing van de stad Utrecht • Toegang tot Utrechts netwerk • Toegang tot de online beeldbank van Utrecht Online promotie • Bedrijfspresentatie utrechtvoorgroepen.nl • Homepagepromotie

meer info of nu Partner worden? Sander Griffioen Accountmanager Utrecht voor Groepen T 030 236 00 24 [email protected]

10

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

Offline promotie: • Actieve verkoopbemiddeling van activiteiten* • Advies bij het samenstellen van activiteiten • Presentatie in één of meerdere brochures • Beschikking over gratis informatiemateriaal * Over iedere boeking rekent Utrecht voor Groepen 10% commissie

Kennis & netwerk • Toegang tot de kennisbank

inhoud

PAKKET D Travel Trade Doelgroep touroperators en busbedrijven Afnemers musea, hotels, attracties Middels de bewerking van de touroperatormarkt zorgt Utrecht Marketing voor een actieve stimulans bij touroperators om Utrecht in reisprogramma’s op te nemen. Door onder andere salesmissies, vakbeurzen, mailings en kennismakingsbezoeken worden reisorganisaties daartoe geïnspireerd. Utrecht wordt binnen dit segment neergezet als ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de typisch Hollandse attracties, “the heart of Holland”.

Basis

€ 400

Algemeen • Bijdrage aan de marketing van de stad Utrecht • Toegang tot Utrechts Netwerk • Toegang tot de online beeldbank van Utrecht Online promotie • Bedrijfspresentatie theheartofholland.com Offline promotie • Beschikking over gratis informatie­ materiaal • Inzet accountmanager voor acquisitie van Utrecht op de Travel Trade markt Kennis & netwerk • Toegang tot de kennisbank

€ 950

plus Basis & extra’s = plus

Offline promotie • Uitgebreide vermelding in Travel Trade manuals (NL, DE, EN) • Presentatie-exemplaren Travel Trade manual voor eigen gebruik • Mee in mailings naar touroperator­ bestand • Mogelijkheid tot folderpresentatie op vakbeurzen • Actieve leadbemiddeling op touroperatormarkt • Optie tot (betaald) aanhaken op FAM-trips • Optie tot (betaald) aanhaken beursdeelnames Online promotie • Homepagepromotie • Item in de nieuwsbrief • Uitgebreide bedrijfspresentatie theheartofholland.com

meer info of nu Partner worden? Sander Griffioen Accountmanager Travel Trade T 030 236 00 24 [email protected]

11

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

Persondersteuning • Persbericht doorzendservice naar regionaal netwerk • Persbericht doorzendservice naar nationaal netwerk inhoud

PAKKET E Zakelijke markt Doelgroep organisatoren congressen en zakelijke bijeenkomsten Afnemers congreslocaties Het Utrecht Convention Bureau (UCB) richt zich op de zakelijk-toeristische markt, in het Engels ook wel de MICE sector (Meetings Incentives Conferences Exhibitions) genoemd. Het UCB is een one-stop-shop voor organisatoren van nationale én internationale vergaderingen, congressen en andere zakelijke bijeenkomsten en geeft professioneel, kosteloos en onafhankelijk advies over de mogelijkheden die Utrecht te bieden heeft op het gebied van zakelijke evenementen.

Basis

€ 400

Algemeen • Bijdrage aan de marketing van de stad Utrecht • Toegang tot Utrechts Netwerk • Toegang tot de online beeldbank van Utrecht Online promotie • Homepagepromotie • Bedrijfspresentatie utrechtconventionbureau.nl en .com Offline promotie • Beschikking over gratis informatiemateriaal Kennis & netwerk • Toegang tot de kennisbank Beursdeelname • Optie tot (betaald) aanhaken beursdeelnames meer info of nu Partner worden? Monique André de la Porte Accountmanager Utrecht Convention Bureau T 030 236 00 35 [email protected]

12

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

€ 950

plus Basis & extra’s = plus

Online promotie • Item in de nieuwsbrief • Onbeperkt nieuwsitems op de website • Vermelding via twitter.com/UtrechtCongres • Venuefinder • Deelname workshop online reputatie (evt. ook los te boeken o.b.v. beschikbaarheid) Persondersteuning • Persbericht doorzendservice naar regionaal netwerk • Persbericht doorzendservice naar naar (inter)nationaal netwerk • Ondersteuning bij persontvangsten Zakelijk • Accountbeheer • Leadbemiddeling • Zichtbaarheid Utrecht als congres­ locatie op beurzen • Site-inspectie bemiddeling • Zichtbaarheid Utrecht als congresdestinatie op beurzen en FAM-trips

inhoud

Extra / losse promotie inkoop Cultuur Advertentie in de volgende media: • Uitagenda Utrecht (magazine) • MAG Utrecht (magazine) • Culturele Zondagen programma boekje • Nieuwsbrieven • uitagendautrecht.nl • culturelezondagen.nl Toerisme • Deelname vrijetijdsbeurzen Advertentie in de volgende media: • bezoek-utrecht.nl • Social media kanalen • Nieuwsbrieven • Folderpresentatie in de VVV Zakelijk • Delegate Boosting • Advertorial ter ondersteuning van zakelijke artikelen in media • (Betaalde) deelname aan beurzen en salesmissies • (Betaalde) deelname aan FAM-trips • Workshop online reputatie

13

Utrecht marketing Partnerpakketten 2017

inhoud

Ganzenmarkt 1 3512 GC Utrecht

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF