PAX-2 (Polyclonal) - Menarini Diagnostics

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Immunologie
Share Embed Donate


Short Description

Download PAX-2 (Polyclonal) - Menarini Diagnostics...

Description

PAX-2 (Polyclonal)

Rabbit Polyclonal Antibody

Beschikbaarheid Product Cat. nr. 44750 44751 44365

Beschrijving PAX-2 0,1 R (Poly) PAX-2 1 R (Poly) PAX-2 RTU R (Poly)

Verklaring Van De Symbolen P

klaar te gebruiken

C

concentraat

A

ascites

E

serum

S

supernatant

DIL

verdunningsbereik concentraat

DOC#

documentnummer

DIS

gedistribueerd door

Beoogd Gebruik Dit antilichaam is bedoeld voor in-vitro diagnostisch (IVD) gebruik. PAX-2 antilichaam is bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde laboratoria om op kwalitatieve wijze door middel van lichtmicroscopie de aanwezigheid van bijbehorende antigenen aan te tonen in coupes van formalinegefixeerde, in paraffine ingebedde weefselcoupes met behulp van IHC (immunohistochemie)testmethodes. De indicatie voor gebruik van dit antilichaam is, na klinische differentiële diagnose van ziektes, als een hulpmiddel bij de identificatie van niercelcarcinomen en tumoren van Wilm, binnen de context van een panel antilichamen, de klinische geschiedenis van de patiënt en andere door een gekwalificeerde patholoog beoordeelde diagnostische testen.

Samenvatting En Toelichting PAX-2 is een homeogeen dat een sterke expressie heeft tijdens de ontwikkeling van de nieren. Het PAX-2 gen heeft zijn expressie in de metanefritische mesenchyma na de eerste aanleg van het urinebuisknopje en het is een belangrijke factor bij de conversie van mesenchyma-epitheel. Dieren die PAX-2-

transgeen zijn hebben ernstige afwijkingen aan de nieren en cysten, maar geen vaste tumoreuze kenmerken. Het oncogene potentieel van de PAX-genenfamilie is in vitro vastgesteld door transformatie van celculturen en in vivo met celinjecties in naakte muizen. Gnarra et al. hebben expressie van PAX-2 aangetoond in niercarcinomen en hebben de mogelijke rol ervan bij celproliferatie in deze lijnen onderstreept. Mazal et al. hebben de nucleaire expressie van PAX-2 aangetoond in 88% van ‘clear cel’ niercelcarcinomen, evenals 18% van papillaire niercelcarcinomen, en 13% van kleurwerende niercelcarcinomen. Meer recent hebben O’Connor et al. het nut aangetoond voor het onderscheiden van sereuze papillaire carcinomen in de eierstokken (positief voor PAX-2) van primaire carcinomen in de borst (negatief voor PAX-2). Het antilichaam PAX-2 is ook gebruikt om hepatocellulair carcinoom (negatief voor PAX 2) te onderscheiden van ‘clear cell’ niercelcarcinomen.

Principes En Procedures Het genoemde primaire antilichaam kan worden gebruikt als het primaire antilichaam voor immunohistochemische kleuring van formalinegefixeerde, in paraffine ingebedde weefselcoupes. In het algemeen wordt visualisatie van antigenen door immunohistochemische kleuring in combinatie met een streptavidine-biotinedetectiesysteem mogelijk gemaakt door opeenvolgende applicatie van een specifiek antilichaam (primair antilichaam) op het antigeen, een secundair antilichaam (link-antilichaam) op het primaire antilichaam, een enzymcomplex en een chromogeen substraat, met tussenliggende wasstappen. Een biotinevrij detectiesysteem kan echter ook worden gebruikt. De enzymatische activering van het chromogeen heeft een zichtbaar reactieproduct op de plaats van het antigeen als gevolg. Het monster kan dan met een tegenkleuring behandeld worden en er kan een coverslip aangebracht worden. De resultaten worden beoordeeld met behulp van een lichtmicroscoop en dragen bij aan de differentiële diagnose van pathofysiologische processen, die al of niet met een bepaald antigeen kunnen worden geassocieerd.

DIS A.Menarini Diagnostics S.r.l. Via Sette Santi, 3 50131 Firenze Italy DOC# MEN31111000 NL Rev. 0,0

Cell Marque Corporation 6600 Sierra College Blvd Rocklin California 95677 USA EMERGO EUROPE Molenstraat 15, 2513 BH The Hague NL

PAX-2 (Polyclonal) Rabbit Polyclonal Antibody

De voorverdunde producten zijn optimaal verdund voor gebruik met een grote verscheidenheid aan detectiekits die door andere fabrikanten worden aangeboden.

6. Xyleen of xyleenvervanger

Materialen En Methoden

Ethanol of reagensalcohol

8.

Gedeïoniseerd of gedestilleerd water

9.

Elektrische snelkoker voor de voorbehandelingsstap van het weefsel

10. Detectiesysteem en chromogeen 11. Wasoplossingen

Zie het productetiket voor partijspecifieke informatie wat betreft het volgende: 1.

7.

12. Hematoxyline of andere tegenkleuring 13. Verdunnende middelen voor antilichaam

Immunoglobulineconcentratie van antilichaam

14. Peroxideblokkeringsmiddel voor gebruik met HRP

2. Gegevens over herkomst

15. Avidine-biotineblokkeringsmiddel

Meegeleverde Reagentia

16. Negatief referentiereagens

Voorverdund Het genoemde primaire antilichaamproduct bevat het kanten-klare reagens.

18. Dekglaasjes

Het concentratiebereik van voorverdunde immunoglobuline voor dit product is 2,09-3,89 µg/ml.

Opslag En Hantering

17. Afdekmedium 19. Lichtmicroscoop (40 - 400x)

Bij 2-8 °C bewaren. Niet invriezen.

Geconcentreerd Het genoemde primaire antilichaamproduct bevat geconcentreerd reagens.

Om een juiste afgifte van reagens en stabiliteit van het antilichaam te waarborgen moet na elke run de dop worden teruggeplaatst en moet de fles onmiddellijk rechtopstaand in de koelkast worden geplaatst.

Zowel de voorverdunde als de geconcentreerde vormen van het antilichaam zijn verdund in Trisbuffer, pH 7,3-7,7, met 1% BSA en
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF