PDF

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, Aztec
Share Embed Donate


Short Description

Download PDF...

Description

12 Met dit complete stap-voor-stap verzamelwerk leert u creatieve tijdelijke tatoeages en andere versieringen maken.

Tijdelijke Tatoeages en andere versieringen voor uw hele lichaam

Dit losbladig verzamelwerk bestaat uit in verschillende rubrieken onderverdeelde pagina's, die u overzichtelijk kunt opbergen achter de tabbladen in de gratis luxe opbergmappen. Met behulp van de duidelijke stap-voor-stap uitleg van de verschillende technieken, met veel foto’s als voorbeeld, leert u prachtige tijdelijke tatoeages en andere versieringen maken. Bij elke aflevering zit GRATIS werkmateriaal voor een deel van de ontwerpen en technieken die beschreven worden. Zo kunt u direct beginnen en hoeft u niet eerst naar een winkel.

De grootste in unieke verzamelwerken en collecties. © 2014 Royalties & Licentiemaatschappij RLM N.V., Willemstad, Curaçao © 2014 Uitgever: Lecturama Uitgeverij Curaçao B.V., Willemstad, Curaçao Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 J, het Besluit van 20 juni 1974, Stb.351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

www.lecturama.com De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Allergisch voor Henna Wanneer u de erfelijke stofwisselingsziekte G6PD hebt, of een allergie voor tuinbonen, allergisch of overgevoelig bent voor citroen, adviseren wij u geen Henna of Jagua te gebruiken! Pas op voor ‘zwarte henna’ Henna is een natuurlijke stof uit planten en altijd bruin van kleur. ‘Zwarte henna’ is henna met een schadelijke chemische toevoeging die de natuurlijke kleur donkerder of zelfs zwart maakt. Soms is ‘Zwarte henna’ zelfs een puur chemisch product dat uw huid meteen zwart kleurt. Dit chemische product heet PPD (P-Phenylenediamine) en kan, als u er allergisch voor bent, uw huid ernstig beschadigen. Deze PPD wordt vooral gebruikt in toeristische plaatsen in Zuid-Europa. Pas op voor uw nagels Indien henna op nagels wordt aangebracht is dit permanent en kan dus niet worden verwijderd. De henna moet eruit groeien en dat duurt zes maanden. Houd hier rekening mee.

De Azteken waren een machtige volk dat van de 13e tot de 16e eeuw in Mexico aan de macht was en vele stammen overheersten. Ze werden uiteindelijk door de Spanjaarden verslagen. Hun vele goden waren heel belangrijk voor ze. Veel handelingen in het dagelijks leven waren bedoeld om de goden te eren en te behagen. Dat deden ze onder andere door veelvuldige mensenoffers. Zij offerden mensen aan

allerlei goden, waarvan de zonnegod er één was. Ze deden dit op wrede manieren. Vooral voor de oorlogs- en zonnegod Huitzilopochtli werden op grote schaal mensen (vaak krijgsgevangenen) op de offersteen gelegd. Een veel voorkomend deel van de offerhandeling was levende hartuitsnijding en vaak ook onthoofding. Tezcatlipoca, de god van het bedrog en de duisternis, haalde de jonge Quetzalcoatl over om in de spiegel te kijken waarin hij zichzelf in de toekomst kon zien. Quetzalcoatl schrok toen hij zichzelf zag als een oude bleke man met een lange witte baard.

Huitzilopochtli, de oorlogs- en zonnegod met uitstekende tong Hun belangrijkste god was Quetzalcoatl wat ‘gevederde slang’ betekent. Deze god stond voor het goede in de mens en was een van de weinige belangrijke goden aan wie geen mensen werd geofferd.

Mozaïekmasker van Tezcatlipoca, 15-16e eeuw.

Quetzalcoatl, de goede slangengod

Het lukte Tezcatlipoca om Quetzalcoatl dronken te voeren en hem gemeenschap met zijn eigen zus te laten hebben. Nadat hij weer nuchter was en besefte wat hij had gedaan wierp hij zichzelf in het vuur. Hierna veranderde zijn as in een vlucht prachtige vogels. Zijn hart steeg op naar de hemel waar het als de morgenster (Venus) bleef staan.

Cultuur 23

De tatoeages van de Azteken

Cultuur 24 De quetzal is een Midden-Amerikaanse vogel en sterk verbonden met Quetzalcoatl, wiens naam ‘gevederde slang’ betekent. Bij de Azteken stond de quetzal hoog in aanzien als symbool voor vrijheid omdat de quetzal altijd sterft in gevangenschap! Op het doden van een quetzal stond de doodstraf. Volgens de legendes zou de quetzal tijdens de komst van de Spaanse veroveraars de rode borst hebben gekregen. Toen de Spanjaarden de Azteken versloegen, zouden de quetzals op de bebloede azteken zijn geland om hen te beschermen. Door het bloed kleurde de borst van de quetzal helderrood. Quetzalcoatl en Tezcatlipoca zijn aartsrivalen Quetzalcoatls vader was gedood door Tezcatlipoca. Quetzalcoatl wilde zijn vader wreken en Quetzalcoatl en Tezcatlipoca werden elkaars vijanden.

Quetzalcoatl strijdt met Tezcatlipoca

Quetzalcoatl was de heerser van de stad Tollan. Tezcatlipoca besloot daarom de stad te vernietigen. Door zich te vermommen en gebruik te maken van misleiding, lukte het hem om veel inwoners te doden. Hierna richtte hij zijn wraak op Quetzalcoatl. Deze zette uit wanhoop de stad in brand en vluchtte naar de afgelegen bergen bij zee. Tezcatlipoca achtervolgde hem en ontnam hem steeds meer talenten en schatten. Toen Quetzalcoatl bij de kust was aangekomen, was hij al zijn magische krachten kwijt. Hij vluchtte op een vlot van in elkaar gevlochten slangen de zee op naar het oosten. De Azteken waren ervan overtuigd dat Quetzalcoatl ooit zou terugkomen. Wanneer Quetzalcoatl terugkwam werd hij meteen heerser van hun rijk. Hij zou zorgen voor een mooier en rijker leven. De Azteken stelden Quetzalcoatl voor als een blanke god met een baard. In 1519 landde de Spaanse veroveraar Hernán Cortés met zijn troepen op de oostkust van Mexico. De toen heersende koning Montezuma zou in hem de god Quetzalcoatl gezien hebben. De op goud beluste Spanjaarden zorgden in 1521 voor het einde van de Azteekse beschaving en deden de profetie uitkomen. Tatoeëren speelde een belangrijke rol in de Azteekse cultuur. Ook kinderen werden getatoeëerd. De oude Azteekse tatoeageontwerpen werden niet alleen ontworpen om het lichaam te versieren maar vooral ook om godsdienstige redenen. Zo werden tijdens rituelen tatoeages aangebracht als eerbewijs aan een specifieke god. Maar de tatoeageontwerpen werden ook gebruikt om onderscheid tussen de verschillende stammen te maken. En ze werden gebruikt om iemands status aan te geven. De rang en prestaties van een krijger werden hierdoor zichtbaar. Tatoeages werden op bepaalde lichaamsplekken aangebracht want elke plek heeft een specifieke betekenis en werd als belangrijk beschouwd. Iedere Azteekse tatoeage had een bepaald symbolisch patroon, afhankelijk van de god die werd vereerd.

De Azteekse tatoeage is een afspiegeling van het volk en hun cultuur. Moderne Azteekse tatoeages volgen dan ook de traditionele culturele stijlen afkomstig uit het hoogtepunt van de macht van het Azteekse Rijk. Veel Azteekse tatoeages zijn gebaseerd op de zon. De zon werd door de Azteken als heilig beschouwd, omdat die werd gezien als de voorbode van het leven. Ook de Azteekse kalender was gebaseerd op de zon en deze werd afgebeeld met grimmige gelaatstrekken en uitgestoken tong.

Huitzilopochtli, de oorlogs- en zonnegod.

Tezcatlipoca, de god van het bedrog en de duisternis.

Cultuur 25

Moderne Azteekse tatoeages

Cultuur 26

Moderne Azteekse tatoeages

U heeft nu kennis gemaakt met eenvoudige en ingewikkelde ontwerpen. U kunt nu transfers maken en ontwerpen aanpassen. Door veel te oefenen heeft u de vaardigheid ontwikkeld om uit de vrije hand te werken en u kent de technieken voor kleurverloop en lijnwerk. Tel dit allemaal bij elkaar op en u bent goed op weg om prachtige, complexe tatoeages te

maken, zoals deze Aziatische kolibrie. De stapsgewijze instructies laten zien hoe u dit complexe ontwerp kunt maken met alle basis- en gevorderde vaardigheden die u tot nu toe hebt geleerd. In dit ontwerp wordt jagua in zowel verf- als gelvorm gebruikt. Veel plezier en succes met de uitvoering!

2 1 Nadat u de transfer heeft aangebracht, maakt u het lijnwerk van het ontwerp met jagua-gel. Om hele dunne lijnen te maken, prikt u het tuitje van de tube door met een naald of gebruikt u een spuitzakje. Begin aan de linkerbovenkant (rechts als u linkshandig bent) van het ontwerp en werk naar beneden om vlekken te voorkomen.

Ga verder langs de hele lengte van het ontwerp en zorg ervoor dat er genoeg ruimte is tussen de lijnen om later de verf aan te brengen. Als u aan de puntjes van de veren werkt en blaasjes wilt voorkomen, tekent u eerst de ene zijde van de veer, dan stopt u en tekent u de andere zijde, die u aan het uiteinde met de eerste verbindt. Laat het lijnwerk drogen. Als de gel niet meer glanst, kunt u met jagua verf de grijze kleur invullen. Doe een beetje verf op uw penseel en breng een dun laagje aan op het gehele ontwerp. Begin bovenaan zoals hiervoor.

Toepassing 47

Complexe kolibrie tatoeage

Toepassing 48 3 Na twee uur kunt u de jagua-producten weghalen. De verf kunt u gewoon afwassen met water, maar u moet eerst de gel van de huid trekken. Zorg ervoor dat u dit in de richting van de haargroei doet, zodat u niet te hard hoeft te trekken.

4 Wanneer de gel is verwijderd, kunt u de restjes gel met koud water of met een vochtig doekje afwassen (wrijf niet over de tatoeages!). Dit wassen haalt tegelijkertijd de verf weg. De tatoeage is nu nog vrijwel kleurloos, maar morgen zal deze er geweldig uitzien!

5

1 Indien mogelijk, begint u te werken in de linkerbovenhoek (rechts als u linkshandig bent). Vul uw penseel goed. Bij dit ontwerp is het handig om eerst de ronde bloemblaadjes te doen.

2 Smeer de verf vanuit de ronde bloemblaadjes achterwaarts naar het midden van de bloem door het penseel wat te kantelen terwijl u verft. Houd de steel van de penseel laag terwijl u verdergaat, zodat de rest van de verf vrijkomt.

3 Zodra u klaar bent met de eerste laag, gaat u terug naar uw beginpunt en start u met de tweede laag. U hoeft de eerste laag niet eerst te laten drogen. Breng de verf royaal aan zodat er ‘poeltjes’ ontstaan.

Toepassing 49

Aanbrengen van een bloemtatoeage

Toepassing 50 4 Gebruik het puntje van uw penseel om de verf als het ware over het ontwerp te slepen. Dit zorgt ervoor dat de dunnere gebieden van de eerste laag goed gevuld raken. Tijdens het werk vult u alle gaatjes in die door luchtbellen zijn veroorzaakt.

5 Na drogen, afwassen en geduldig wachten: een prachtig eindresultaat.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF