Pedagogisk planering

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Pedagogisk planering...

Description

Svenska Veckorna 13-14

Vt 2014, år 5

Pedagogisk planering Massmedier Varför ska vi arbeta med det här Vi möter media överallt. I tidningar, radio, tv och på Internet. I reklam, på skyltar, affischer, ja, till och med på förpackningar finns det någon som vill dig något. Även de ”sociala medierna” är fulla av olika former av budskap som är viktiga att kunna tolka och förstå. Och talar dessa alltid sanning?? Det här kommer jag att få undervisning om Hur massmedier är uppbyggda och hur de påverkar människor. Vilka olika budskap som förmedlas och hur texter är skrivna. Hur reklam används och varför det är viktigt att undersöka om nyheterna är sanna eller inte. Det här ska du lära dig …att vi kan kommunicera med varandra på olika sätt. …att det är viktigt att kolla att informationen är sann (källkritik). …att veta vad en nyhet är och hur dessa kan skrivas.(Systrarna Underhålla, Övertyga och Förklara). …att känna till hur reklam används för att påverka oss. Så här kommer vi att arbeta Vi utgår från materialet Studio Svenska (Liber), kapitlet Massmedier, samt Samhällkunskapsboken (Plus) om området Kommunikation och information. Vi arbetar gemensamt i helklass, i mindre grupp och enskilt. Arbetsschema Blir du klar med veckans uppgifter kommer det att finnas extrauppgifter att träna mer på. Vecka 13: Introduktion om massmedier, kapitel Mediebruset i Studio Svenska år5, s.116-124 samt instuderingsfrågor på sidorna. Varvas med filmklipp från UR – ”Är det sant?”, om källkritik och hur man skriver en nyhet. Vecka 14: Arbete med samhällsboken, kapitel Kommunikation och information, s.74-86. Varvas med filmklipp från UR – ”Är det sant?”, om att fuska med bilder och hur tjejer och killar framställs i media/reklam.

Svenska Veckorna 13-14 Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Vt 2014, år 5

Du kommer att få visa hur väl du lärt dig de olika delarna under rubriken ”Det här ska du lära dig”. Bedömningen kommer att göras löpande. Vi kommer att titta på hur långt du nått i jämförelse med målen.

Läro- och kursplanemål Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • • • • •

formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.

Följande är taget direkt ur Lgr 11, det centrala innehållet i Svenska för år 4-6 Läsa och skriva • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. Språkbruk • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Informationssökning och källkritik • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF