Pedagogisk planering SO ” Nyheter” årskurs 2 Syfte Konkretisering

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi, Etik
Share Embed Donate


Short Description

Download Pedagogisk planering SO ” Nyheter” årskurs 2 Syfte Konkretisering...

Description

Bergby Centralskola ht13/vt14 Vivian Faust

Pedagogisk planering SO ” Nyheter” årskurs 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att -

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, Uttrycka och värdera olika ståndpunkter … Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar …

Konkretisering av målen Genom att titta på barnnyheterna ”Lilla Aktuellt”, ska du kunna återberätta, jämföra och reflektera över din egen och andras livssituation. Detta gäller människor, djur, natur och miljö.

Arbetssätt Vi tittar på ”Lilla Aktuellt” en gång i veckan. Vi diskuterar, jämför och reflekterar. Vi sammanfattar nyheterna i en ”nyhetsbok”, vi skriver och ritar om nyheterna vi sett.

Bedömning Vi bedömer din förmåga att diskutera, jämföra och reflektera över nyheter.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF