Peer-to-Peer, van andere praktijk naar grote verwachting

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Peer-to-Peer, van andere praktijk naar grote verwachting...

Description

Peer-to-Peer, van andere praktijk naar grote verwachting Jan Mertens (Oikos) Transitiefestival, 7 oktober 2014

Inhoud Wat is peer-topeer? Commons Grote verwachtingen

1. Wat is peer-to-peer?

Wat is peer-to-peer? • Term ontstaan in de computerwereld • ‘Peer’ = gelijke • Een netwerk van gelijken, buiten traditionele organisaties om • Een ander model van innovatie en bedrijfsorganisatie • Hyperproductief • Mee mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën, zoals 3D printing

Wikipedia

Linux

WikiSpeed

2. Commons

Wat zijn commons?

Soorten goederen Uit de Codex Justinianus (laat-Romeinse tijd): • Res nullus: goederen die niemands eigendom waren, en door iedereen vrij konden worden gebruikt • Res privatae: privé-eigendom van personen of families • Res publicae: goederen door de staat gecreëerd voor openbaar gebruik, zoals wegen en openbare gebouwen • Res communes: de natuurlijke rijkdommen zoals lucht, rivieren en zee, die gemeenschappelijk eigendom waren van iedereen

Brede invulling

Basiselementen

Regels

Voor wie wat achtergrondinfo zoekt

3. Grote verwachtingen?

P2P als embryo van een postkapitalistische samenleving

De lijst van het Post Growth Institute

Verschillende modellen

Niet zonder risico’s

Boek Michel Bauwens  Oikos

Dankjewel voor de aandacht.

[email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF